Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml. Použití SAX - připomenutí ● Vytvoření instance parseru XMLReader xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader();

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml. Použití SAX - připomenutí ● Vytvoření instance parseru XMLReader xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader();"— Transkript prezentace:

1 Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml

2 Použití SAX - připomenutí ● Vytvoření instance parseru XMLReader xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); ● Registrace handleru xmlReader.setContentHandler( contentHandler); ● Parsování xmlReader.parse(inputSource); Třída InputSouce zapouzdřuje různé způsoby předání XML dokumentu (InputStream, Reader, systemId)

3 Atributy ● Zpracování atrubutů zajišťuje ContentHandler jako reakci na událost startElement void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes atts) ● Rozhraní Attributes reprezentuje množinu všech atributů uvedených v otevíracím tagu elementu ● 3 možnosti přístupu k jednotlivým atributům – pomocí indexu – pomocí jména atributu (raw name) – pomocí namespace a lokálního jména atributu

4 Atributy - příklad ● Atribut bez namespace Smith kvalifikované jménolang (raw, prefixed, qualified name) namespace (uri)prázdný řetězec lokální jméno (local name)lang ● Atribut s namespace … Smith … kvalifikované jménons:lang namespace (uri)http://www.mff.cuni.cz/namespace lokální jménolang

5 Metody rozhraní Attributes ● Přístup přes index int getLength() String getQName(int index) String getURI(int index) String getLocalName(int index) String getValue(int index) ● Přístup přes jméno atributu String getValue(String qName) ● Přístup přes namespace a lokální jméno String getValue(String uri, String localName)

6 Atributy - dodatky ● Pokud nemá parser zapnutou podporu namespaces, je k dispozici pouze kvalifikované jméno ● Přístup přes kvalifikované jméno nemusí fungovat správně, pokud nemá parser nastavenou vlastnost xmlReader.setFeature( “http://xml.org/sax/features/namespace-prefixes“, true); ● Rozhraní Attributes existuje až od SAX 2.0, v SAX 1.0 rozhraní AttributeList – bez podpory namespaces (pouze raw names)

7 Handlery ● U parseru lze zaregistrovat 4 handlery – třídy implementující následující rozhraní ContentHandler ErrorHandler DTDHandler EntityResolver ● Všechna rozhraní implementuje třída DefaultHandler (těla všech metod jsou prázdná)

8 ContentHandler ● startDocument, endDocument, startElement, endElement ● characters, ignorableWhitespace ● Mapování prefixu na namespace void startPrefixMapping(String prefix, String uri) void endPrefixMapping(String prefix) Příklad p ři vstup do elementu (ještě před událostí startElement) zavolá parser metodu startPrefixMapping( “ns“, “http://www.mff.cuni.cz/namespace“)

9 ContentHandler ● Pro deklarace se volá void processingInstruction( String target, String data) metoda se nezavolá pro deklaraci xml ● Lokátor – Parser ještě před událostí startDocument zavolá metodu void setDocumentLocator(Locator locator) – Klientský kód si může instanci typu Locator uložit – Během parsování dokumentu (mezi událostmi startDocument a endDocument) se lze dotazovat na pozici int getLineNumber() int getColumnNumber()

10 ErrorHandler ● void fatalError( SAXParseException exception) nezotavitelná chyba (typicky: dokument není dobře formovaný) ● void error( SAXParseException exception) zotavitelná chyba (typicky: dokument není validní) ● void warning( SAXParseException exception) ● Po zpracování události error nebo warning pokračuje parsování dokumentu. Klientský kód může parsování dokumentu ukončit vyhozením výjimky SAXException.

11 DTDHandler, EntityResolver ● DTDHandler umožňuje reagovat pouze na neparsované entity a notace ● EntityResolver zpracovává externí entity (např. odkaz na externí DTD)

12 Handlery – SAX 1.0 ● V SAX 1.0 opět chybí podpora namespaces ● Rozhraní DocumentHandler (místo ContentHandler) – používá pouze raw names – chybí metody startPrefixMapping, endPrefixMapping ● Defaultní implementace handlerů – třída HandlerBase (místo DefaultHandler)

13 Parsery ● Vytvoření instance parseru XMLReader xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); ● Registrace handleru xmlReader.setContentHandler(contentHandler); xmlReader.setErrorHandler(errorHandler); xmlReader.setDTDHandler(dtdHandler); xmlReader.setEntityResolver(entityResolver); ● Parsování xmlReader.parse(inputSource);

14 Parsery – features, properties ● void setProperty(String name, Object value) – nastavuje vlastnosti parseru formou dvojic jméno-hodnota – př.: nastavení validace podle XML Schema xmlReader.setProperty( “http://java.sun.com/xml/jaxp/properties/schemaLanguage“, “http://www.w3.org/2001/XMLSchema“); ● void setFeature(String name, boolean value) – zapíná / vypíná vlastnosti parseru – př.: zapnutí validace některých časově náročných podmínek (například omezení unique) xmlReader.setProperty( “http://apache.org/xml/features/validation/“ + “schema-full-checking“, true);

15 Parsery – SAX 1.0 ● Vytvoření instance parseru Parser parser = ParserFactory.makeParser(); ● Rozhraní Parser nepodporuje namespaces, nepodporuje properties ani features, ke všem setter metodám chybí getter metody ● Z instance typu Parser lze vytvořit objekt chovající se jako XMLReader a naopak XMLReader xmlReader = new ParserAdapter(parser); Parser parser = new XMLReaderAdapter(xmlReader);

16 Parsery – alternativní přístup ● Vytvoření továrny SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); ● Na továrně lze nastavit setFeature(String name, boolean value) void setValidating(boolean validating) void setNamespaceAware(boolean awareness) … ● Vytvoření parseru SAXParser saxParser = factory.newParser(); ● Vzniklý parser v sobě obsahuje instanci typu Parser i instanci typu XMLReader (dostupné pomocí metod getParser, getXMLReader)

17 Parsery – alternativní přístup ● Na parseru lze nastavit properties void setProperty(String name, Object value) ● Spousta variant přetížené metody parse, všechny mají parametry – XML dokument (InputStream, InputSource, URI, File) – Implementace handlerů (DefaultHandler, HandlerBase)

18 Filtry ● Filtry umožňují změnit události, které se dostávají k obslužným metodám handlerů (např. lze pro každou událost startElement vygenerovat atribut id) ● Filtry jsou objekty implementující rozhraní XMLFilter interface XMLFilter extends XMLReader ● Třída XMLFilterImpl je defaultní implementací XMLFilter. Nový filtr se typicky vytvoří zděděním této třídy.

19 Přidání filtru ● „Obyčejné“ použití parseru – vytvoření instance parseru – nastavení handlerů – volání metody parse ● Použití parseru s filtrem – vytvoření instance parseru – přidání filtru XMLReader filteringXMLReader = new XMLFilterImpl( xmlReader); – nastavení handlerů (na objektu filteringXMLReader) – volání metody parse (na filteringXMLReader)

20 Jak funguje XMLFilterImpl ● XMLFilterImpl si zapamatuje skutečný parser předaný jako parametr konstruktoru ● XMLFilterImpl si zapamatuje všechny nastavené handlery jako své atributy (dostupné přes metody getContentHandler,...) ● Při volání metody parse nejprve XMLFilterImpl zaregistruje u parseru sebe (implementuje všechny handler rozhraní). Poté deleguje na parser volání parse. ● Metody startElement,... definované třídou XMLFilterImpl pouze delegují volání na uložené handlery. Předpokládá se, že potomci předefinují toto chování.

21 Zdroje ● http://xml.apache.org/xerces-j ● http://www.saxproject.org ● http://www.cafeconleche.org/books/xmljava


Stáhnout ppt "Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml. Použití SAX - připomenutí ● Vytvoření instance parseru XMLReader xmlReader = XMLReaderFactory.createXMLReader();"

Podobné prezentace


Reklamy Google