Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 NOVÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
JUDr. HANA HRSTKOVÁ

2 OBSAH SEMINÁŘE Úpadek Věřitelské orgány Schéma insolvenčního řízení
Insolvenční návrh - Rozhodnutí soudu o návrhu - Časová osa k podání různých návrhů - Účinky zahájení řízení Rozhodnutí o úpadku Insolvenční správce Moratorium Věřitelé - Pohledávky - Přihlášky - Kdy podat přihlášku - Změny v nové úpravě Majetková podstata Srovnání konkurzu, reorganizace a oddlužení Konkurz Reorganizace Oddlužení Insolvenční rejstřík

3 ÚPADEK Více věřitelů DOMNĚNKA INSOLVENCE HROZÍCÍ ÚPADEK INSOLVENCE
3 Více věřitelů DOMNĚNKA INSOLVENCE HROZÍCÍ ÚPADEK INSOLVENCE PŘEDLUŽENÍ ZASTAVENÍ PLATEB PODSTATNÉ ČÁSTI Z. PENĚŽITÉ ZÁVAZKY 3 M PO SPLATNOSTI NEÚČINNÁ EXEKUCE NEDOLOŽENÍ SEZNAMŮ PENĚŽITÉ ZÁVAZKY 30 DNŮ PO SPLATNOSTI NESCHOPNOST PLATIT DŮVODNÝ PŘEDPOKLAD INSOLVENCE ZÁVAZKY > MAJETEK PROVOZ PODNIKU SPRÁVA MAJETKU ŠIKANÓZNÍ NÁVRH 143/2 NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE 143/3

4 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze V 47 Prozatímní V V 61 Věřitelský V 56
ZÁSTUPCE 68 Svolání : soud, IS,VV, 2 věřitelé Vyhláška -předmět jednání Vážené hlasy Korespondenční hlasování 50 Přezkum a změna hlasovacího práva , 52 Zákaz hlasování Zrušení usnesení soudem 54

5 - jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků
Věřitelský výbor 56 - obligatorní, 3 – 7 členů - jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - zajištění nezajištění - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů nezpůsobilost k výkonu funkce ukončení funkce: odvolání, odstoupení, ukončení účasti – cese soud jako VV odpovědnost za škodu práva a povinnosti služby odborníků Prozatímní V V 61 možnost povinnost soudu jmenovat 61 obsazení, funkční období 62

6 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN
115 103 Vyhláška = účinky = IR 2h Odmítnutí , D Zastavení /3, 130, 142 b) Zamítnutí Zamítnutí pro NM Rozhodnutí o úpadku 136 109 10D, 15D Rozhodnutí o IN Rozhodnutí o způsobu řešení Ú 3 M Rozhodnutí, že D není v Ú prohlášení konkurzu povolení reorganizace povolení oddlužení 158 přeměna v konkurz

7 INSOLVENČNÍ NÁVRH KAUCE DLUŽNÍK VĚŘITEL
103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 105 104 Seznam majetku Seznam závazků Seznam zaměstnanců Listiny o úpadku Přihláška pohledávky NUTNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ MOŽNO připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita NE : zaměstnanci 108 nezaplacení zastavení řízení vymáhání kauce

8 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU
- zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud pro hrozící úpadek - jen dlužník povinnost podat návrh odpovědnost za škodu předběžné opatření vyhláška o zahájení IŘ a vyrozumění ODMÍTNUTÍ ZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný Nezaplacení kauce (108) neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů ne 43 osř zpětvzetí (129, 130) výzva k přílohám není splněna Podmínky řízení osř

9 30 D 10 D 10 D NÁVRH VĚŘITELE DORUČENÍ DLUŽNÍKOVI NÁVRH NA O RoÚ
NÁVRH NA R SV 10 D NÁVRH DLUŽNÍKA + NÁVRH NA O RoÚ NÁVRH NA R SV NÁVRH NA R ( hrozící úpadek)

10 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110
Lhůty neběží Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113 Exekuci nelze provést

11 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh věřitele jednání 133-135 Návrh dlužníka 132
Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU zjištění úpadku ustanovení správce účinnost výzva : věřitelům dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

12 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9
21 Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem 22, předsedou soudu OPATŘENÍM Výběr ze seznamu dle: osoby dlužníka jeho majetku odbornosti správce vytížení správce ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost– zkouška či rozdílová zkouška či zvláštní zkouška uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá Veřejná obchodní společnost : společníci splňují výše uvedené Hostující správci : osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

13 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29
schůze nejblíže po přezkumu polovina VŠECH věřitelů odvolají správce – ustanoví – platí i pro změnu správce rozhodnutí potvrzuje soud schůze nezvolí nového správce – určí jej soud PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS ZÁSTUPCE SPRÁVCE přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ODDĚLENÝ SPRÁVCE ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE odborná specializace

14 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE
ODMÍTNUTÍM správce důležité důvody VYLOUČENÍM správce podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce důležité důvody nesankční ZPROŠTĚNÍ správce sankční, porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE 36, 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí maximální uspokojení věřitelů součinnost s věřitelským orgánem zprávy každé 3 měsíce

15 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám zproštění : spravedlivé úsilí škoda způsobená 3. osobami zapodstatová pohledávka promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ zdroje náhrady : MP, kauce, stát vyúčtování v konečné zprávě způsob výpočtu – prováděčka výlohy povinných činností nese správce VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA účelová, opětovná, po souhlasu soudu

16 Soud nepoužije 43 osř do 1 dne
MORATORIUM 115 - do 7 (15) dnů i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů návrh: PODNIKATEL, ne L Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE VYYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku Moratorium trvá 3 M, návrh dnů Přednost moratorních závazků Předběžný správce Odpovědnost D za škodu ZÁNIK M Rozhodnutím soudu Návrh věřitelů Nepoctivost D Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124 124 Uplynutím doby

17 VĚŘITELÉ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ (14)
UPLATŇUJÍCÍ PRÁVO PŘIHLÁŠKOU (165, 173) ZAPODSTATOVÍ A NAROVEŇ POSTAVENÍ (203) ZMĚNA ÚČASTNÍKA (18, 19, 63/2, 68)

18 POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÉ ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ ÚROČENÉ
(2g, 166-7, 171, 204, 298) (168, 169) (171) POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ STANDARDNÍ (172) NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODMÍNĚNÉ (183) (170)

19 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a X 203/4
ZAPOČTENÍ 140/3a DEFINICE 2h

20 KDY PODAT PŘIHLÁŠKU 2 h 30 d – 2 m P P P P P P
VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (101) + LZE (136/2d) (105) VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173)

21 ZMĚNY PROTI STÁVAJÍCÍ ÚPRAVĚ
Formulář (odpovědnost věřitele) Vykonatelnost – veřejná listina Opoždění – nepřihlíží se /1 Nesplatné pohledávky /3 Postoupení přihlášky mezi soudy /4 Nedůvodné přihlášky ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE soud vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí odmítne přihlášku opožděné /1 neopravené /2 ukončí účast věřitele též 51/3

22 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH PŘIHLÁŠEK … 203
PŘEZKOUMÁNÍ do seznamu zapíše výsledky IS … 189, 197 věřitelé nemohou popírat … 192/1 upřesnění popření :PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ zvláštní PJ bude výjimkou … 192/2 popření dlužníkem … 200, 336, 410 popření vykonatelných P … 198/3, 199 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH PŘIHLÁŠEK … 203 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204

23 MAJETKOVÁ PODSTATA Dispozice
228 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Zahájení IŘ RoÚ D K : IS D R,O: D ODO 229 OBSAH : 206 - Užitky /2 NE : 207, 208 - neexekuovatelné věci část příjmů účelový majetek dotace zboží propuštěné CÚ

24 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 SPRÁVA 230 VYNĚTÍ SOUD
- žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 = Titul Soustavnost Identifikace Ocenění , účetní - znalcem Důvod + datum IR, evidence , 224/2 Poznámka /1 DLUŽNÍK 210 / 3, 211/1 212- prohlídka výslech a prohlášení SPRÁVA 230 DRŽITELÉ 213 VĚŘITELÉ Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců 211/2 SPRÁVCE VYNĚTÍ 211/2 SOUD nedobytné neprodejné věci 227 návrh D 226, 207, 208 209

25 Závazků i pohledávek se vrací Vzetí na vědomí, neúspěch: K
KONKURZ REORGANIZACE ODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L Nepodnikatelé LHŮTY PŘIHLÁŠKY PŘEZKUM TRVÁNÍ 30 dnů – 2 měsíce 2 měsíce Není lhůta pro KZ - RP 30 dnů 15dnů 5 let, .. jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození ODMĚNA IS Rozvrh, zálohy Q paušál M paušál SPLATNOST Závazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, Nehlasují ZÁRUKA SPLNĚNÍ SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní , dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5% > 30 % DOBA UKONČENÍ 5 let UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí, neúspěch: K

26 KONKURZ OBDOBNÉ SE STÁVAJÍCÍ ÚPRAVOU: - účinky, IR 245
ZÁSADNĚ POMĚRNÉ USPOKOJENÍ OBDOBNÉ SE STÁVAJÍCÍ ÚPRAVOU: - účinky, IR 245 - přechod dispozic na správce, POCHYBNOSTI /3 - uplatnění práv věřitelů, NEÚČINNÉ ZAJIŠTĚNÍ /2 - jednostranné úkony, NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ /2 - vzájemné smlouvy, ODSTOUPENÍ – PLNĚNÍ - lhůta nájemní smlouvy, ZRUŠENÍ VÝPOVĚDI /2 - provoz podniku - SJM, PŘEDLUŽENÉ - exekuce:- PŘEDNOSTNÍ NÁROKY 267/2 - PROTI SPRÁVCI /3

27 - práva V x D spory o rozsah MP - práva přihláškových věřitelů
ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ -zesplatněny pouze závazky -podmíněné pohledávky -fixní smlouvy -výhrada v lastnictví PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ vyrozumění možnost pokračování - práva V x D spory o rozsah MP - práva přihláškových věřitelů jen po souhlasu SOUDU a po přezkumu NEPŘERUŠENÁ ŘÍZENÍ

28 ČINNOST SPRÁVCE Zajištění procesní úkonů   Mezitímní účetní závěrka Příprava přezkumu a schůze Zpráva o hospodářské situaci Úhrada existenčních potřeb dlužníka

29 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu
NEPATRNÝ KONKURZ 314 Fyzická osoba – nepodnikatel nebo Obrat menší než 2 mil.a méně než věřitelů Rozhodnutí o nepatrném konkurzu místo VV lze zástupce dohoda o SJM a vyloučení z MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky

30 ZPENĚŽENÍ 283 Způsoby zpeněžení 286
I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka Po právní moci rozhodnutí o konkurzu a po SV Účinky zpeněžení 285: Zanikají účinky nařízené EXEKUCE Zanikají neúčinná věcná BŘEMENA NE smluvní předkupní práva ANO zákonná předkupní práva /4 VYKLIZENÍ Způsoby zpeněžení VEŘEJNÁ DRAŽBA PRODEJ MIMO DRAŽBU EXEKUČNÍ PRODEJ Souhlas VV Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání

31 Výtěžek zpeněžení 296 KONEČNÁ ZPRÁVA 302
Přednostní pohledávky Pořadí: správce - zajištěnci moratorium úvěry správa podstaty - zákonné výživné Zajištění věřitelé Odpočet nákladů: - správy 4%, zpeněžení 5%, odměny správce - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud , 293 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením Obsah 302/3 + nároky správce 303, jednání : SCHVÁLENÍ DOPLNĚNÍ ODMÍTNUTÍ

32 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308
ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas VV - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ zrušeny třídy rezerva na skončení konkurzu lhůta ke splnění 2 měsíce splniště u správce, náklady věřitelů soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 ZRUŠENÍ KONKURZU 308 - není osvědčen úpadek nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni splněn rozvrh nedostatečný majetek „ smír “ smrt dlužníka

33 REORGANIZACE PODNIKATEL, nikoliv:
316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/ méně než 100 zaměstnanců n á v r h 10dnů Ú 1.SV dlužník přihlášený věřitel souhlas SV RoÚ dobrá víra 317/2

34 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Zpětvzetí soud Projednání návrhu Odmítnutí
a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 320 322 318/2 - neopravený, opožděný návrh neúplné přílohy VÝZVA SOUDU zamítnutí 3M RoÚ SV povolení Bez jednání a bez SV / 2 RoÚ Ro ZŘÚ Předmět - zpráva IS / lze přijmout i způsob řešení Ú kvalifikovaná většina VÁZANOST SOUDU znalec k ocenění MP 153

35 ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ 326 výroky : R se povoluje informace o IS výzva k předložení R plánu 120 dnů dlužníkovi dalším osobám další opatření soudu 328 - nepoctivý záměr R insolvenční řízeni R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ náhrada škody SOUD V V D IS 330/3 330 331 332 Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Valná hromada Členská schůze Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje Souhlas Zákaz, omezení 333

36 Rozdělení věřitelů do skupin
REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování Obsah 340 337 STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Zajištěný Nezajištěná banka Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob R + Přílohy Zpráva + 341 343 342 Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení Z kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze, změna stanov Financování provozu

37 SV HLASOVÁNÍ O R PLÁNU + DLE SKUPIN VĚŘITELŮ 50 30 50 50 10
- Zvlášť svolaná - Zrušená Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ + 344 345 346 DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin nebo 50 30 50 50 10

38 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM
348 349 Všechny skupiny přijmou Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud schválí RP Přijme alespoň 1 skupina Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost /2 rovnost /2 spravedlivost RP 349 RP Soud zamítne RP Není přijat Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob

39 SPRAVEDLIVOST RP Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz
349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku NEZAJIŠTĚNÍ Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Dostanou to, co v konkurzu

40 PROVÁDĚNÍ RP ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 352 ÚČINNOST – PM schválení
Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 354 355 354/3 Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu NOVACE Úvěrování Zánik neuspokojitelných pohledávek Exekuce CP Omezení dispozic

41 SKONČENÍ REORGANIZACE
ZRUŠENÍ SOUDEM 362 SPLNĚNÍ RP 364 zvláštní výhody věřiteli podvod odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí PŘEMĚNA V KONKURZ 363 návrh dlužníka nesestavení plánu neschválení plánu dlužník neplní plán

42 ODDLUŽENÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ODMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ nepodnikatel
389 nepodnikatel dlužník s insolvenčním N (do 30 dnů) náležitosti N (391) FORMULÁŘ a předlohy 392 VZETÍ NA VĚDOMÍ ODMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ 390/3 : neoprávněná osoba opožděný N 393 : neopravený N 394 zpětvzetí 395 nepoctivost plnění < 30% opakovaný N lehkomyslnost 397

43 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU
ODDLUŽENÍ 402 nezajištění včas přihlášení rozhodnutí soudu MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM NA SCHŮZI VĚŘITELŮ 399 sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 401 PO zahájením Řízení PŘED zahájením Řízení

44 NESCHVÁLENÍ O SCHVÁLENÍ O
406 405 upozornění správce 403 námitky věřitelů 403/2 a 404 KONKURZ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 398/3 409 ZPENĚŽENÍ D zůstává majetek před schválením O schválením O zajištění věřitelé – jako při K nezajištění: 5 R splátky (přednostní pohledávky v exekuci) obsah rozhodnutí 406/3 popření D / /2 povinnosti D 398/2 408 D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2

45 SPLNĚNÍ O OSVOBOZENÍ KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD.
soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS zprostí IS funkce 413 OSVOBOZENÍ návrh D po splnění O nepřihlášení věřitelé ručitelé nezaviněné nesplnění 415 tresty, NŠ 416 414 KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD. 417/2 418 417/1 3 R podvod zvláštní výhody 3 R odsouzení neplnění návrh D zavinění insolvence

46 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY
419 SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY SEZNAM DLUŽNÍKŮ z.č /2006 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů OBECNÁ ČÁST FO VOS zahraniční společnosti hostující správci ZVLÁŠTNÍ ČÁST osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

47 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST utajení písemností 423
nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje VÝJIMKY NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP

48 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NOVÉ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google