Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeský kraj – Prezentace regionů www.kraj-jihocesky.cz www.jiznicechy.cz 6.3.2012 Praha, CzechTourism.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeský kraj – Prezentace regionů www.kraj-jihocesky.cz www.jiznicechy.cz 6.3.2012 Praha, CzechTourism."— Transkript prezentace:

1 Jihočeský kraj – Prezentace regionů www.kraj-jihocesky.cz www.jiznicechy.cz 6.3.2012 Praha, CzechTourism

2 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Úvodem: region rybníků a lesů region památek region s 1. železnicí na území kontinentální Evropy (Koněspřežka 1827) region piva

3 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Cestovní ruch v JK Silný konkurent v rámci cestovního ruchu pro ostatní kraje ČR Trh však všeobecně zaznamenal pokles – vliv hospodářská krize, snížení koupěschopnosti poptávky vypracování strategie na podporu cestovního ruchu Vznik Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013

4 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 Zaměření aktivit nadefinováno do oblastí: marketing - propagace podpora CR detailní SWOT analýza oblasti a podrobná analýza výchozí pozice jednání se zástupci odborné veřejnosti a podnikateli v oblasti CR

5 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 Výstupem strategie jsou aktivity zaměřené na: zvýšení informovanosti o JČ partnerství marketing infrastruktura lidský kapitál legislativa

6 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Informačního systému cestovního ruchu jihočeského kraje

7 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 Hmotné výstupy ze strategie a její implementace: Komplexní rebranding vizuální prezentace kraje nové logo kraje a destinace, přestavba korporátního vizuálu (vzhled webů, brožur, layoutu propagace,veletržní expozice …) Komunikace klíčových slov definujících destinaci HARMONIE – soulad a propojení současné moderní infrastruktury (základny) s kulturně – historickým dědictvím; soulad a souznění různorodé nabídky tvořící mnoho příležitostí pro CR

8 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 cykloturistika památky a kultura zimní dovolená pěší turistika rodinná dovolená aktivní dovolená gastronomie wellness a lázně nyní se pracuje na zapojení dalších produktů – kongresy a incentiva, šedá turistika Produktová nabídka –8 základních produktů:

9 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 Spolupráce nebráníme se iniciaci ze strany měst, obcí, organizací či soukromých subjektů v CR: spolupráce na úrovni MMR, CZT města a obce, organizace (JHK, nadace, KČT, SMOJK, RSŠ, destinační managementy + MAS - (kolegium CR) – strategická platforma, JCCR + infocentra (podkolegium) – výkonná platforma, sdružení organizace a podnikatelé, zahraničí – partnerské regiony a různé druhy zahraniční spolupráce.

10 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Strategie rozvoje CR v JK na roky 2009 – 2013 Uplatňování strategie Prezentace JK prostřednictvím: Výstav a veletrhů CR Prezentace a semináře v ČR a zahraničí Press a fam tripy Tvorba a tisk propagačních materiálů Inzerce, web, společná prezentace v rámci spolupráce Zaměření se na silná regionální témata: Rožmberský rok 2011 Žijeme v památkách 2012

11 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Rožmberský rok 2011

12 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Rožmberský rok 2011 Jižní Čechy 400 let od úmrtí Petra Voka Aktivity v rámci projektu: výstavy, expozice organizací zřizovaných JK, městské slavnosti, divadelní představení, kulturní akce (granty JK) Výstava JK Rok růže Výstava NPÚ Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami Marketingová podpora projektu - tisková konference, rožmberská mince, medaile, turistický pas + brožura 24 míst JK, web, prezentace v zahraničí, mediální partnerství

13 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy Hlavní důvody vzniku projektu: 20 let od zapsání Českého Krumlova na seznam památek UNESCO Zvýšení atraktivity regionu Podpora cestovního ruchu v kraji

14 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy 2 základní pilíře 20let od zapsání Českého Krumlova do seznamu památek UNESCO jubilejní 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích Smyslem projektu je ukázat, že život v regionu plném unikátních historických atraktivit není životem ve skanzenu, ale naopak životem velmi zajímavým, obohacujícím a inspirujícím.

15 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy Logo projektu

16 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy Logo projektu tvar loga – jeho oblouky - tvoří římskou číslici dvacet (20 let ČK v UNESCO) Dvě XX se skládají z oblouků symbolizující různé epochy: lomený oblouk gotiku půlkruh renesanci ovál baroko nejtenčí oblouk pak nástup moderních materiálů Barva loga – východiskem pro barevnou verzi je logo JK

17 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy Další marketingové nástroje projektu Soutěž: 20 vytipovaných míst jižních Čech, po jejich návštěvě bude možné zodpovědět otázku vztahující se k danému místu Soutěž je vhodná i pro slabozraké či nevidomé – specifické prohlídky na 5 místech Web: Webové stránky projektu www.zijemevpamatkach.czwww.zijemevpamatkach.cz mohou rovněž zrakově znevýhodnění uživatelé navštívit pomocí hlasových čteček, které převádí text webové stránky na zvukový výstup

18 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy Podpora projektu – Grantové programy Jihočeského kraje GP Produkty a služby v cestovním ruchu – „Žijeme v památkách“ GP Podpora živé kultury

19 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy GP Produkty a služby v CR – „Žijeme v památkách“ podpora stávající nabídky a její rozšíření o další charakteristické jihočeské produkty a aktivity v rámci projektu „Žijeme v památkách“, včetně jejich propagace (tuzemské i zahraniční výstavy a veletrhy). min.výše grantu 30 tis. Kč max. výše grantu 250 tis. Kč příjem žádosti do 16.3.2012

20 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy GP Produkty a služby v CR – „Žijeme v památkách“ Oprávnění žadatelé: Obce JK, svazky obcí FO a PO působící v CR s působností v JK NNO Organizace zřizované JK Organizace zřizované obcemi Státem zřízené organizace

21 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy GP Podpora živé kultury Podpora rozvoje všech kulturních žánrů Rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v památkách Projekty, jež oživí historická místa JK Min. výše grantu 30 tis. Kč Max. výše grantu 150 tis. Kč Příjem žádostí do 16.3.2012

22 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Žijeme v památkách 2012 Jižní Čechy GP Podpora živé kultury Oprávnění žadatelé: Obce JK, svazky obcí FO a PO působící v CR s působností v JK NNO Organizace zřizované JK Organizace zřizované obcemi Státem zřízené organizace fyzické osoby nepodnikající (působící především v oblasti kultury, které mají české občanství a sídlo v ČR, nemusí mít trvalé bydliště v Jihočeském kraji, ale projekt se bude konat v Jihočeském kraji nebo bude pro něj přínosem

23 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Kongresová a incentivní turistika Jižní Čechy propagace kongresové turistiky ČR Czech Convention Bureau prostřednictvím JCCR South Bohemia Convention Bureau podpora při plánování akcí kongresového typu v JK kompletní informace o nabídce kongresových a konferenčních prostor poradenství při výběru vhodné lokace či doprovodného programu, aj. Konfereční prostory v JK: Výstaviště České Budějovice, DK Metropol, ArtIGY, hotel Budweis, Hotel Clarion Congress Hotel, Hotel Růže ČK, Hotel Cocertino Zlatá Husa aj.

24 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz PROJEKT ŠKOLNÍ VÝLETY praktický pomocník při plánování školních výletů (ZŠ, SŠ) lokality jižních Čech, Šumavy, Bavorska, Dolního a Horního Rakouska Cílem: - propojení funkce rekreační a poznávací - zvýšení zájmu o cestování (ovlivnění výběru místa pro rodinnou dovolenou)

25 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ V ROCE 2012

26 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz ČESKOBUDĚJOVICKO Zážitky: Plavba loděmi po Vltavě, r. 2013 splavnění ČB – Týn a dále na Orlík Prohlídky Budějovického Budvaru Vycházky za historií – návštěvy běžně nepřístupných objektů Gurmánský festival, Gastrofest

27 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz ČESKOBUDĚJOVICKO Kulturní akce: Jarní trhy (29. – 31. 3.) Múzy na vodě (1. 7. – 6. 7.) Bohemia Jazz Fest ( 21. 7.) Hudební večery na náměstí (srpen) Hudební slavnosti Emy Destinnové (22. 8. – 8. 9.) Vodní hry, Překročme bariéry (září)

28 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz ČESKOKRUMLOVSKO Český Krumlov – 20 let od zápisu do UNESCO Zážitky: Audioguide Orientace na školní turistiku (Ahoj UNESCO, Ahoj na vodě, Ahoj na kole..) Další nabídky (zrcadlový labyrint, plavby na vorech…)

29 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz ČESKOKRUMLOVSKO Kulturní akce: Slavnosti pětilisté růže (22. – 24. 6.) Festival komorní hudby (29. 6. – 8. 7.) Mezinárodní hudební festival (20. 7. – 18. 8.) Festival barokních umění ( 15. – 23. 9.) Svatováclavské slavnosti (28. – 29. 9.)

30 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz JINDŘICHOHRADECKO Zážitky: Jindřichohradecké úzkokolejky Dům gobelínů (ateliéry tapisérií) Národní muzeum fotografie Výlovy rybníků (Třeboňsko) Mezinárodní festival Anifilm Návštěva lázní

31 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz JINDŘICHOHRADECKO Kulturní akce: „Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál“ (19. 5.) Závěrečný koncert Jihočeského festivalu Concertino Praha (22. 6.) Folková růže 2012 (12. – 14. 7.) TOP TÝDEN v Jindřichově Hradci (28. 7. – 5. 8.) Opera na zámku (25. 8.)

32 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz PRACHATICKO Zážitky: Lanový park Libín Rozhledna Libín Kulturní akce: Štít města Prachatice (od 20. 3.) Festival duchovní hudby (červen) Slavnosti solné Zlaté stezky (30. 6. – 1. 7.)

33 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz PÍSECKO Zážitky: Pohádková kovárna v Selibově Výlety do dutin Orlické přehradní hráze Fort Hary (Indiánská vesnice) Výlety po stopách dobrého vojáka Švejka Výlety lodí či plachetnicí po Orlické přehradě

34 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz PÍSECKO Kulturní akce: Téma roku 2012 „Písek – město filmu“ „Cipískoviště“ (11. – 13. 5.) Městská slavnost „Dotkni se Písku“ (8. – 10. 6.) Festival nad řekou (3. – 10. 8.) Mezinárodní folklorní festival (22. – 26. 8.) Mezinárodní festival studentských filmů (5. – 7. 10.)

35 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz STRAKONICKO Zážitky: Strakonický hrad, Muzeum středního Pootaví Hradní safari Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. Naučná stezka Švandy dudáka

36 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz STRAKONICKO Kulturní akce: 20 let od založení mezinárodních dudáckých festivalů Dudácká muzejní noc (1. 6.) Strakonický dudáček (14. – 15. 6.) S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku (3. 7., 2. 8.) 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu ( 22. – 26. 8.)

37 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz TÁBORSKO Zážitky: Click – průvodce městem Kačeři v Táboře Housův mlýn Strašidelné podzemí Jízda „Elinkou“ Zoo Větrovy Vyhlídkové lety, jízdy na velbloudech…

38 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz TÁBORSKO Kulturní akce: Táborský festival vína (15. – 31. 3.) Festival Léto nad Lužnicí (14. – 26. 6.) Bohemia Jazz Fest (20. 7.) Komedianti v ulicích (3. - 5. 8.) 21. ročník mezinárodního festivalu Táborská setkání ( 14. – 16. 9.)

39 Jižní Čechy – harmonie zážitků www.jiznicechy.cz Děkuji za Vaši pozornost. Další informace možno získat na www.jccr.cz; www.jiznicechy.cz či na stránkách jednotlivých měst.www.jccr.czwww.jiznicechy.cz


Stáhnout ppt "Jihočeský kraj – Prezentace regionů www.kraj-jihocesky.cz www.jiznicechy.cz 6.3.2012 Praha, CzechTourism."

Podobné prezentace


Reklamy Google