Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie"— Transkript prezentace:

1 Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie
Michal Částek

2 Fáze ekonomické integrace
Zóna volného obchodu (bezcelní obchod se zbožím) - ESVO, asociační dohody Celní unie - společný trh (EHS-1968, Turecko-ES) Jednotný vnitřní trh - volný pohyb zboží služeb, kapitálu a osob-plán od Hospodářská a měnová unie

3 Jednotný vnitřní trh Bílá kniha Evropské komise o vytvoření vnitřního trhu do roku 1992 Vytvoření volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob Funguje v oblasti zboží a kapitálu Omezení v oblasti volného pohybu pracovních sil a služeb - citlivé oblasti

4 Hospodářská a měnová unie (HMU)
HMU - cílem je omezit překážky pro vnitřní trh (riziko kolísání měnových kurzů) Delorsova zpráva navrhuje vybudování HMU ve třech etapách - její zásady byly zakomponovány do Maastrichtské smlouvy (1992) Vybudování HMU nejpozději v r. 1999

5 Tři etapy HMU I. Etapa liberalizace pohybu kapitálu, koordinace hosp. politik II. Etapa plnění konvergenčních kritérií, posílení postavení ECU, založení Evropského měn. Institutu (předchůdce ECB) III. Etapa - od r jednotná měnová politika včetně měny EURO - 11 členských států eurozóny (od r se připojilo Řecko) od r oběh eurobankovek a euromincí

6 Konvergenční kritéria (čl. 121 SES)
cenová stabilita – průměrná míra inflace nesmí překročit o více než 1,5% míry inflace nejvýše tří států, jež dosáhly v tomto kritériu nejlepších výsledků stabilita veřejných financí – plánovaný nebo skutečný deficit veřejných financí nesmí přesáhnout 3% HDP a veřejný dluh 60% HDP stabilita měnových kurzů – státy musí udržovat kurz své měny v rámci rozmezí, stanoveného ERM po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci nebo revalvaci stabilita úrokových sazeb – průměrná nominální úroková sazba nesmí překročit o více než 2% úrokovou sazbu nanejvýš tří zemí, jež dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability

7 Hospodářská vs. měnová politika
Hospodářská politika zůstává v pravomoci členských států EU koordinují své politiky Pakt stability - usiluje o kontrolu dodržování rozpočtové kázně členských států Měnová politika členské státy předaly své pravomoci v měnové oblasti na Evropskou centrální banku

8 Instituce HMU ESCB = ECB + 27 národních centrálních bank
článek 9, bod 9.2, Protokolu o statutu ESCB a ECB ECB zajišťuje, aby úkoly svěřené ESCB podle článku 105 odstavec 2, 3 a 5 této smlouvy byly uskutečňovány buď její vlastní činností podle tohoto statutu, nebo prostřednictvím národních ústředních bank článek 105 SES, odst. 2 definuje hlavní úkoly ESCB definovat a provádět měnovou politiku Společenství provádět devizové operace držet a spravovat oficiální devizové rezervy podporovat plynulé fungování platebních systémů

9 Evropská centrální banka (ECB)
Sídlo - Frankfurt nad Mohanem článek 108 SES deklaruje nezávislost ECB i národních centrálních bank a všech jejích orgánů na vládách členských států a orgánech Společenství tato nezávislost je Finanční Institucionální Osobní Funkční orgány ECB je Rada ECB a Výbor ředitelů

10

11 Pakt stability a růstu právně zakotven v rezoluci Evropské rady ze a dvou nařízeních Rady ze 7.7. téhož roku je prevencí před neuváženou fiskální expanzí státy vypracují několikaleté stabilizační programy tento dokument konkretizuje ustanovení článků 99 a 101 a zpřísňuje pravidla pro provádění rozpočtové politiky zásada – při posuzování deficitu je nutné zohlednit také vývoj HDP – pak lze usoudit, šlo-li o výjimečný deficit Březen změně Paktu stability - zpružnění pravidel posuzování deficitu státního rozpočtu

12 Přepočítací kurzy - Eurozona 11
= BEF = DEM = ESP = FRF = IEP = ITL = LUF = NLG = ATS = PTE = FIM

13 Eurobankovky

14 Euromince

15 USD/EUR v roce 2006/07

16 Etapy přijetí eura v ČR První etapa: ČR je členem EU
Kč není součástí ERM (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných kurzů) Stanovení datumu přistoupení ČR k eurozoně Druhá etapa: účast v ERM Účast ve druhé fázi HMU Kč zapojena do ERMII (fluktuační pásmo ± 15%) koordinace hosp. politik členských států EU cíl: splnění konvergenčních kritérií

17 Vstup ČR do eurozóny Třetí etapa: ČR ztrácí měnovou suverenitu - ECB provádí měnovou politiku Kč bude vyměněna za euro - ve stanoveném neodvolatelném kurzu Kč bude postupně stažena z oběhu ČR dosud nemá přesnou strategii pro zavedení eura - nejdříve v r. 2012 Strategii pro přijetí eura nemá Maď, Pol

18 Výhody přijetí Eura Jednotná měna ve 13 členských státech EU (1. Ledna 2007 přistoupilo Slovinsko, 2008 přijme euro Malta a Kypr, Slovensko) Zafixování směnných kurzů posiluje stabilitu finančních trhů Snížení transakčních nákladů a investiční nejistoty Vyšší cenová transparentnost v zemích eurozóny - nepřinesla ovšem cenovou konvergenci

19 Rizika přijetí eura Ztráta nezávislé měnové politiky a národní měny v členských státech EU Zafixování směnných kurzů - může přivést další prohloubení ekonomických regionálních rozdílností

20 EUR/CZK v roce 2006/07


Stáhnout ppt "Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google