Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní digitální archiv Představení projektu Jiří Bernas, Miroslav Kunt, Národní archiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní digitální archiv Představení projektu Jiří Bernas, Miroslav Kunt, Národní archiv."— Transkript prezentace:

1 Národní digitální archiv Představení projektu Jiří Bernas, bernas@nacr.cz, Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz, Národní archiv

2 Národní digitální archiv Primární účel: trvalé uchování (na dobu > 50 let) vybraných digitálních dokumentů – archiválií, především veřejné správy Nutná podmínka e-governmentu a stability právního prostředí Projekt deklarován usnesením vlády č. 11/2004 Digitálním archivem je podmíněno i plnění usnesení vlády č. 500/2006, o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek (předpoklad existence archivu k 31.12.2011) Garantem problematiky je Národní archiv, jehož součástí Národní digitální archiv (NDA) bude – srv. zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Jedná se nejen o úložiště, ale i o metodiku předávání a uchovávání; vlastní výběr a zpřístupňování zůstane v režii příslušných veřejných archivů dle zákona Sekundární funkce: správa a prezentace digitalizovaných dokumentů v rámci projektu „otevřená minulost“

3 NDA – technologický projekt Zpracována zadávací dokumentace (přístupná z http://www.nacr.cz)http://www.nacr.cz Vypsána veřejná soutěž na dodávku projektu – 11 uchazečů Vítězná nabídka: firma ICZ, a.s. V rámci projektu zpracovány dílčí studie, na závěr shrnuté Vytvořeno testovací pracoviště

4 NDA – základní principy Vychází ze standardu OAIS (ISO 14721:2003 - Open Archival Information System)

5 NDA – klíčové otázky Definování a normování metadat a jejich začlenění do struktury SIP Napojení informačních systémů (= tvorba SIP přímo v nich) Částečné řešení: standard Moreq2, příloha 9 – metadatový model

6 NDA – základní schéma

7 NDA – základní části Příjem a karanténa Chráněné úložiště Digitální archiv Přístup k dokumentům Řízení prostřednictvím RMS systému

8 NDA – způsob uchovávání Rovina existence dokumentu - dvě geograficky vzdálená místa - dvě rozdílné fyzikální metody (disková pole, UDO disky) Rovina čitelnosti dokumentu -migrace jako primární metoda -uložení v preferovaných nebo alespoň (dočasně) v akceptovatelných formátech

9 NDA – souborové formáty, kritéria otevřenost, rozšířenost, transparentnost (jednoduchost uložení informací v dokumentu), sebedokumentace, vnější závislosti, vliv patentů, ochranné mechanismy.

10 NDA – souborové formáty

11 NDA - autenticita Zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka je vhodná jen v počátečních fázích životního cyklu dokumentu (nevhodné pro dlouhodobé uchovávání). Princip NDA: fyzické a procesní zabezpečení uložených dokumentů a transparentní migrace => certifikace NDA jako důvěryhodného úložiště (např. http://repositoryaudit.eu)http://repositoryaudit.eu

12 NDA - metadata Základní informace o uchovávaných objektech Primárně uloženy s uchovávanými objekty, sekundárně databáze (RMS systém)

13 NDA – Uložení dat (AIP) AIP je adresářová struktura uložená jako binární řetězec (zkomprimováno metodou „ZIP“). Obsahuje původní dokument, jeho metadata, náhled ve formátu PDF, migrované dokumenty ve formátu pro dlouhodobé uložení a soubor metadat o práci s AIP v archivu (historie migrací, nahlížení, apod.).

14 NDA - metadata Popisná – vyjádření obsahu uchovávaných dokumentů (např. název, popis, původce). Uchovávací – podpora uchovávání, autenticity, standard PREMIS. Strukturální – sdružení všech částí informačního balíčku (SIP, AIP, DIP), standard METS.

15 NDA - legislativa Nezbytné definování závazné metadatové struktury uchovávaných dat a jejich formátů. Nejdůležitější pro efektivní funkci digitálního archivu. Předpokládá se prováděcí vyhláška k zákonu 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Národní archiv nebude přejímat k trvalému uložení dokumenty, které nesplní požadavky -> nutnost úpravy informačních systémů (rozhraní).

16 NDA – časový harmonogram Přípravná fáze budování (1 rok) Budování (2 roky) Ověření (1 rok) Reálný provoz

17 NDA – aby to fungovalo Legislativa (už zmíněno) a úprava rozhraní informačních systémů. Poměrně velké vstupní investice. Zajištění „trvalé udržitelnosti“ – prostředky na provoz. Prostředky na obnovu v souvislosti se změnou technologií (počítáno s periodou 10 let).

18 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Jiří Bernas, bernas@nacr.cz Národní archiv Archivní 4 149 01 Praha 4 http://www.nacr.cz


Stáhnout ppt "Národní digitální archiv Představení projektu Jiří Bernas, Miroslav Kunt, Národní archiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google