Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes ► Je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných chronickou hyperglykémií, která vzniká v důsledku poruchy sekrece inzulínu, jeho účinku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes ► Je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných chronickou hyperglykémií, která vzniká v důsledku poruchy sekrece inzulínu, jeho účinku."— Transkript prezentace:

1

2 Diabetes ► Je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných chronickou hyperglykémií, která vzniká v důsledku poruchy sekrece inzulínu, jeho účinku nebo kombinací. Základním projevem je hyperglykémie. Z biochemického hlediska zasahuje nejen do metabolismu sacharidů, ale i tuků a bílkovin. Klinicky způsobuje také mikro- a makrovaskulání komplikace s vývojem orgánově- specifických degenerativních procesů.

3 Rozdělení ► Diabetes mellitus 1. typu ► Diabetes mellitus 2. typu ► Gestační diabetes ► Další specifické typy ( asi 50 důvodů)

4 Diabetes mellitus typ 1. ► Dlouholetý výzkum ► Mnoho zjištěných faktů ► Nevyřešené otázky ► Závažný globální problém

5 Langerhansovy ostrůvky ► Obsahují několik typů endokrinních buněk produkujících- A (glukagon), B (inzulín), D (somatostatin), F (pankreatický polypeptid)

6

7

8

9 INZULIN ► 51 AMK, záměna 1-3- různé typy inzulínů

10 Není to jen snížení glykémie…

11

12 Inzulin a metabolizmus ► Hlavní účinky inzulinu jsou zvýšení odběru živin a biosyntetické procesy( syntéza glykogenu, lipidů, bílkovin). ► Ovlivňuje glukózový transportér GLUT-4 v buňkách kosterního svalu, adipocytů a srdečního svalu. V ostatních tkáních jsou jiné transportéry, které jsou ovlivněny inzulínem jen okrajově. ► B buňky obsahují transportér GLUT-2, který propouští glc v proporci k její extracelulární koncentraci - regulace sekrece inzulinu

13 DM typ 1 ► DM typ 1 je autoimunitní onemocnění, kdy jsou v krvi přítomny protilátky -proti Langerhansovým ostrůvkům (ICA), -proti povrchu ostrůvků (ICSA), -proti GAD- glutamát dekarboxyláze, -inzulinu. Jejich výskyt je u většiny pacientů (ne u všech a jsou i u malého procenta zdravé populace) a jsou přítomny i několik let před klinickou manifestací choroby. ► Dochází k (úplné) destrukci B buněk Tc lymfocyty. ► Spouštěcí mechanizmus autoimunity není znám ► Klinicky se projevuje až po zničení 90 % buněk

14 Diabetes mellitus typ 1 ► Taky nazývaný IDDM, méně juvenilní diabetes ► Nejčastěji vzniká v mladém věku, ale může vzniknout v každém věku ► Autoimunitní onemocnění- zničení B buněk a snížená až nulová sekrece inzulinu ► Kauzálně nevyléčitelné- doživotní injekce inzulinu několikrát denně+ kontrola glykémie+ dieta ► Tvoří 5-10 % diabetických onemocnění ► V ČR 30 000 nemocných, prevalence 0,3% ► Dlouholetý nástup ► Nárůst počtu nemocných

15 Vylučování inzulinu ► Je basální během celého dne a zvýšené po jídle

16 Nejpravděpodobnější příčiny ► Genetická predispozice ► Environmentální vliv ► Infekční onemocnění

17 Výskyt podle geografické polohy

18 Genetika ► Nebyl nalezen gen, který by zodpovídal za rozvoj onemocnění ► v podezření jsou alely HLA. Jako pravděpodobné se udávají alely HLA- DR3 a DR4. Podle jiných zdrojů jsou však důležitejší alely HLA-DQA, které vykazují lepší korelace. Stále je to však jen statistická pravděpodobnost ( co dělat, když mám tuto alelu?) ► Jako druhý nejlepší ukazatel se zdá „the insulin gene region (INS)“, geny v blízkosti genu pro inzulin

19 Závislost na ročním období

20 Virové infekce ► Se považují jako důležité etiologické agens ► V proteinu enteroviru coxsackie B4 byla identifikována oblast, homologní GAD (glutamát dekarboxyláza) antigenu B-buněk. –antigenní mimikry ► Ještě několik virů (CMV, virus spalniček, zarděnek, EBV,… )

21 Mléko ► u nově diagnostikovaných jsou-protilátky proti některým bílkovinám kravského mléka - proti hovězímu sérovému albuminu,... Molekuly všech těchto proteinů obsahují sekvence shodné s antigeny ostrůvkových buněk. ► Ale ačkoli tyto antigenní mimikry a zkřížená sérologická reaktivita jsou pravidelně prokazovány, přímé důkazy o tom, že by vyvolávaly autoimunitní proces, poškozující ostrůvkové buňky, nejsou ► U mléčných bílkovin se předpokládá snížení orální tolerance ► Jako nebezpečné se jeví krmení novorozenců přípravky z kravského mléka v prvních měsících po narození

22 Vliv věku matky během gravidity ► Porovnáním dat dětí s údaji o jejich rodičích dospěl výzkumný tým k těmto závěrům: ► Riziko DM1 se prokazatelně zvyšuje s věkem matky, a to zhruba o 25% každých 5 let. ► Ve 45 letech věku matky je riziko DM1 vyšší více než 3x ve srovnání s dětmi, narozenými matkám ve věku do 20 let. ► Věk otce se na riziku DM1 podílí méně, nicméně ho zvyšuje o zhruba 9% s každými 5 lety věku. ► Riziko je nejvyšší u prvorozených, u každého dalšího dítěte se snižuje o zhruba 15%.

23 Příčiny? ► Genetické příčiny: Negativní. Přestože je známo, že s věkem dochází k genetickým změnám, které jsou příčinou například známého zvyšování rizika narození dítěte s Downovým syndromem se stoupajícím věkem matky, při DM1 se chromosomální abnormality nevyskytují. ► Intrauterinní virové infekce: Mohou zvýšit riziko DM1 u prvního dítěte, ale nemohou vysvětlit efekt vyššího věku matky. ► Imunologie: Je známo, že astma (apod.) souvisí s Th2 odpovědí, zatímco vývoj autooimunitních chorob s odpovědí Th1. Pokud víme, že astmatem jsou více postihovány děti mladších matek, je možné, že s věkem matky dochází u plodu k posunu rovnováhy Th1/Th2 ve prospěch Th1 a tím k vyšší náchylnosti k autoimunitním onemocněním? ► Jiné faktory: Jde například o uvažovaný význam váhy plodu, otázkou rovněž zůstává vliv hromadění škodlivých látek v organizmu žen, žijících ve smogem promořených velkoměstech, jakož i vliv ve stále vyšší míře používaných domácích chemikálií (saponáty, prací prášky, herbicidy aj.). Tyto faktory však podle všeho nemají se zvyšováním incidence D1 přímou souvislost.

24 Některé další vlivy ► Konzumace většího množství cukrovinek, bílého cukru,…a její podíl na vzniku onemocnění nebyla nikde zmíněna. (vyčerpání B buněk-DM1 ?) ► Očkování nezvyšuje riziko ► Určité indicie jsou při nedostatku vitaminu D při vývoji malých dětí.

25 Transplantace ► Jsou v počátcích a ne velmi úspěšné ► společně s transplantací ledviny (léčení imunosupresivy), nebo u komlikovaných pacientů, kde se nedaří stabilizovat stav ► Transplantace samotných ostrůvků- dlouhodobé přežívání je jen u malého procenta ► neustále lepší výsledky, metody, ale přesto je to v horizontu let

26 Prevence ► V současnosti se zaměřuje na predikci a prevenci- nalezení osob se zvýšeným rizikem a jejich sledování ► Markery pro screening novorozených nenalezeny ► Zatím kontrola dětí, v kterých rodině mají diabetes (sledování podle hladin protilátek) ► Preventivní postupy- ve stadiu ověřování- podávání inzulinu a nikotinamidu (podávání cytostatik se neosvědčilo) ► MZ dvojčata onemocní společně ve 45%-vliv environmentálních faktorů- velký prostor pro prevenci ► Riziko se týká všech

27 Interpretace ► Jednotlivé vědecké práce se i podporují, vyvracejí, dávají podobné výsledky, mají nedostatky,…a proto nelze učinit jednoznačný závěr vzniku DM1. Byly provedeny i rozsáhlé studie na desítkách tisíc občanů v různých krajinách, ale opět jen statistické údaje. ► V současnosti probíhají i dlouhodobé studie, které umožní lepší analýzu vlivu environmentálního prostředí na vznik cukrovky( s ohledem na faktory, které jsou brány jako pravděpodobné).

28 Požitá literatura ► Anděl Michal et al.: Diabetes a další poruchy metabolizmu, 1. vydání, Galén, 2001 ► Ellenberg and Rifkin´s: Diabetes mellitus theory and practice, Elsevier Science Publishing, 1990 ► http://www.zdrava-rodina.cz http://www.zdrava-rodina.cz ► http://www.cdc.gov/ http://www.cdc.gov/

29 Pár obrázků na závěr


Stáhnout ppt "Diabetes ► Je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných chronickou hyperglykémií, která vzniká v důsledku poruchy sekrece inzulínu, jeho účinku."

Podobné prezentace


Reklamy Google