Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé aspekty predikce úspěšnosti jedinců ve sportovních hrách s míčem Katedra kinantropologie a základů humanitních věd FTVS UK Praha Šárka Honsová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé aspekty predikce úspěšnosti jedinců ve sportovních hrách s míčem Katedra kinantropologie a základů humanitních věd FTVS UK Praha Šárka Honsová."— Transkript prezentace:

1 Některé aspekty predikce úspěšnosti jedinců ve sportovních hrách s míčem Katedra kinantropologie a základů humanitních věd FTVS UK Praha Šárka Honsová honsova@ftvs.cuni.cz

2 Úvod návaznost na výzkum na FPe v Plzni uplatnění v procesu identifikace sportovně talentovaných dětí uplatnění v procesu identifikace sportovně talentovaných dětí potvrdit význam zařazení škály mezi diagnostické nástroje pro výběr dětí do sportovních volejbalových tříd potvrdit význam zařazení škály mezi diagnostické nástroje pro výběr dětí do sportovních volejbalových tříd konstrukce škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem prostřednictvím Raschovy analýzy konstrukce škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem prostřednictvím Raschovy analýzy cíl:

3 Teoretická východiska Zkušenosti trenérů a učitelů Test Vlastnosti testu Predikční validita Jednou z rozhodujících charakteristik determinujících úspěšnost dětí staršího školního věku ve volejbalu je jejich cit pro míč. Predikční validitu testu zjišťujeme k nějaké veličině, kterou test zprostředkovaně měří - ke kritériu. Definujeme ji jako pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a stavem kritéria. Čepička (2003) tento teoretický koncept označuje jako předpoklad pro manipulaci s míčem a předkládá škálu jako empirický indikátor ke kvantifikaci tohoto konceptu. Naším záměrem je zjistit některé vlastnosti škály. Schopnost škály odhadovat pozdější úspěšnost ve volejbalu můžeme hodnotit pomocí koeficientu predikční validity.

4 Kritéria ve sportovních hrách 1.metody založené na subjektivním hodnocení činnosti hráče (hodnotící stupnice, dotazníky, suma bodů, pořadí hráčů…) 2.hodnocení výkonu na základě série utkání, v nichž hraje každý hráč s každým proti každé možné kombinaci hráčů ostatních 3.hodnocení hráčova výkonu na základě objektivního pozorování jeho činnosti v utkání (např. efektivita použití HČJ v utkání ) Obvyklým kritériem - herní projev testovaných osob Ejem (1980) dělí hodnotící postupy herního projevu do 3 skupin:

5 Výběr kritérií Škála pro hodnocení motorických dovedností s míčem 1. test dobíjení obouruč vrchem (Ejem,1980) 3. test odbíjení obouruč spodem s dopadem na zem 2. test umístěného podání (Tománková, 1988) 4. test odbíjení obouruč spodem bez dopadu na zem Motorické testy pro hodnocení herních činností jednotlivce ve volejbalu

6 Predikční validita d max = ±2s y|x y`= a + b yx x Rovnice pro odhad kritéria Y pomocí jediného testu X má tvar kde a, b jsou koeficienty pro odhad výkonu v kritériu mezní chyba predikce výkonu

7 Predikční ověřovací cyklus Text Zjištění výkonu v kritériu Čekání na časový odstup Predikce výkonnosti Selekce uchazečů Testování uchazečů Predikční cyklus Ve 2. a dalším cyklu pomocí predikční rovnice Vytvoření baterie prediktorů Zjištění validity Sestavení p. rovnice Ve 2. a dalším cyklu-ověření

8 Metodika Výzkumný soubor: 7 žáků 32. základní školy v Plzni, kteří navštěvovali sportovní třídu zaměřenou na volejbal v březnu 2001 se zúčastnili prvního kalibračního testování při sestavování škály v době našeho testování v červnu 2004 navštěvovali 8. nebo 9. ročník této základní školy Způsob hodnocení motorických testů: každý z testů se prováděl 2x a počítal se lepší výsledek u nestandardizovaných testů č.3 a č.4 orientační výpočet reliability prostřednictví koeficientu stability Software – MS Excel 2000 a NCSS&PASS 2004

9 Výsledky výpočtu predikční validity Test-kritériumprůměrSDr xy Mezní chyba predikce Odbití obouruč vrchem 30,862,230,501± 3,86 Umístěné podání 7,141,460,086± 2,91 Odbití ob. Spodem s dopadem 11,291,030,512± 1,77 Odbití ob. spodem bez dopadu 21,293,450,297± 6,59

10 Výsledky nejvyšší koeficienty predikční validity můžeme vidět u testu odbití obouruč vrchem (r xy = 0,501) a testu odbití obouruč spodem s dopadem na zem (r xy = 0,512) mezní chyba predikce je ale vzhledem k průměrnému výkonu u obou testů příliš vysoká u testů umístěného podání a odbití obouruč spodem bez dopadu na zem je koeficient predikční validity nízký a mezní chyba predikce vzhledem k průměrnému výkonu vysoká - odhad výkonů značně nepřesný

11 Výsledky výpočtu reliability Testr stab Odbití obouruč spodem s dopadem 0,327 Odbití obouruč spodem bez dopadu 0,731 minimální časový odstup mezi opakováním testů – r stab pouze orientační informace reliabilita testu dobití obouruč spodem s dopadem na zem nevyhovující u testu odbití obouruč spodem bez dopadu na zem - reliabilita na hranici přijatelnosti, ale nízký koeficient predikční validity a vysoká mezní chyba predikce

12 Závěry ověření metodiky stanovení predikční validity u škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem problémy pří stanovení kritérií vzhledem k výkonnosti žáků a vzhledem k časovým a finančním možnostem při realizaci pilotní studie relativně velký časový odstup mezi testováním škálou a kritérii - kvalita stanovení predikční validity - značné snížení počtu žáků - zkreslené výsledky pro další zjišťování vlastností škály – doplnit kvalitní kritéria

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Některé aspekty predikce úspěšnosti jedinců ve sportovních hrách s míčem Katedra kinantropologie a základů humanitních věd FTVS UK Praha Šárka Honsová."

Podobné prezentace


Reklamy Google