Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Natálie Gajanová,kvarta. Proces ohřívání planety Mars, Venuše a jiná nebeská tělesa s atmosférami mají skleníkové efekty, ale většinou se skleníkový efekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Natálie Gajanová,kvarta. Proces ohřívání planety Mars, Venuše a jiná nebeská tělesa s atmosférami mají skleníkové efekty, ale většinou se skleníkový efekt."— Transkript prezentace:

1 Natálie Gajanová,kvarta

2 Proces ohřívání planety Mars, Venuše a jiná nebeská tělesa s atmosférami mají skleníkové efekty, ale většinou se skleníkový efekt se odkazuje na případ Země. Skleníkový efekt se na Zemi vyskytuje přirozeně už jejího vzniku. Bez výskytů skleníkových plynů by se průměrná teplota na Zemi pohybovala kolem −18 °C Je tedy nezbytným předpokladem života na Zemi. Mnozí vědci se však shodují v tom, že Zem se ohřívá. To je způsobeno zvyšováním množství určitých plynů ve vzduchu. Nazýváme je skleníkovými plyny. Zvyšují schopnost atmosféry udržet teplo.

3 Sluneční záření: 1)30%-odražené záření (6% je odraženo atmosférou, 20% odraženo oblaky, 4% zemským povrchem). 2)70%-pohlcené záření (16% atmosférou, 3% mraky, 51% souší a oceány)

4 Skleníkové plyny: jsou sloučeniny, které díky svým fyzikálním vlastnostem propouštějí krátkovlnné záření horkých těles a naopak pohlcují dlouhovlnné záření těles chladnějších, čímž sebe a okolí zahřívají. V praxi tedy propouštějí záření Slunce směrem k Zemi, které tak dopadne až na zemský povrch. Zpětné záření chladnějšího povrchu Země již molekuly CO 2 dokážou pohltit a zahřívají tak okolní vzduch. Jednoduše v atmosféře vzniká vrstva, která umožní průchod viditelného slunečního záření k povrchu, ale ne jeho odchod (po změně vlnové délky). To je způsobeno obsahem skleníkových plynů v atmosféře.

5 H 2 O (vodní páry) - způsobují asi 60% zemského přirozeného skleníkového efektu. -Molekuly vody v atmosféře zachycují teplo vyzařované ze zemského povrchu a pak je dále vyzařují všemi směry, čímž se znovu ohřívá zemskýpovrch, než je nakonec teplo vyzářeno zpět do vesmíru. -Lidská činnost vodní páry do atmosféry nepřidává. -zdroj: hydrosféra

6 CO 2 – Oxid uhličitý je určitě nejvýznamnějším skleníkovým plynem, ale ne jediným a ani ne nejúčinnějším. -bezbarvý plyn bez chuti a zápachu -koncentrace CO 2 v atmosféře není konstantní, v historii Země docházelo k jejím značným výkyvům. -Je těžší než vzduch. -zdroj:odlesňování,doprava,tepelné elektrárny,eroze,biomasy,požáry, … -na rychlém růstu koncentrace CO 2 v posledním století se podílí hlavní měrou činnost člověka (jeho koncentrace rapidně vzrostla po průmyslové revoluci)

7 N 2 O - současná koncentrace v atmosféře je přibližně o 12 % vyšší než v preindustriálním období -roční přírůstek činí asi 0,25 % -zdroj:spalování biomasy, hnojení půd, spalování fosilních paliv, změna v užívání půdy,doprava CH 4 – je 20x účinnější než CO 2 -jeho obsah je v atmosféře asi 9x menší než u CO 2 zdroj:mokřady,močály,tundra, biomasa,zpracování ropy a zemníhoplynu, uhelné zdroje, úniky plynu, chov dobytka, pěstování rýže, skládky,mokřiny…

8 Freony – halogen deriváty obsahující alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor -zdroj: chladící zařízení, spreje, aerosoly,plastické pěny, rozpouštědla,farmaceutický průmysl,… -hlavní nebezpečí plynoucí z jejich přítomnosti v atmosféře však v současné době spočívá v destrukci ozonosféry

9 Skleníkový jev může ovlivnit tepelnou bilanci Země a vést ke globální změně klimatu. Mimo jiné dojde k ovlivnění průměrné teploty, srážek a hladiny moří. Všechny tyto faktory jsou velmi důležité a mohou vyvolat v určitých oblastech značné změny. Zvýšení hladiny moří má např. za následek zaplavení malých mořských ostrovů a hustě osídlených oblastí v ústí řek. Dále může dojít ke změně směru mořských proudů, např. Golfského proudu, což by mělo pro oblasti ovlivněné prouděním vážné následky.

10 artemis.osu.cz/Student/OVSE_pre.ppt http://www.enviro-edu.sk/database/student/2008-Sklenikovy efekt.pdf http://www.enviro-edu.sk/database/student/2008-Sklenikovy efekt.pdf http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu/sklenikovy-efekt.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_plyn http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/zipr/Prez_03.pdf kdf.mff.cuni.cz/seminare/071101_Zak/zak_klima.ppt www.veda.cz/dwn/.../13175_Ivana%20Nemesova_prezentace.ppt ww.moderniskola.info/prezentace/6/Z/Atmosfera.ppt http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_cs.pdf http://www.enviwiki.cz/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_jev artemis.osu.cz/Student/OVSE_pre.ppt http://www.enviro-edu.sk/database/student/2008-Sklenikovy efekt.pdf http://www.enviro-edu.sk/database/student/2008-Sklenikovy efekt.pdf http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu/sklenikovy-efekt.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_plyn http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/zipr/Prez_03.pdf kdf.mff.cuni.cz/seminare/071101_Zak/zak_klima.ppt www.veda.cz/dwn/.../13175_Ivana%20Nemesova_prezentace.ppt ww.moderniskola.info/prezentace/6/Z/Atmosfera.ppt http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/gases_cs.pdf http://www.enviwiki.cz/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_jev


Stáhnout ppt "Natálie Gajanová,kvarta. Proces ohřívání planety Mars, Venuše a jiná nebeská tělesa s atmosférami mají skleníkové efekty, ale většinou se skleníkový efekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google