Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department ČR na regionálním trhu s elektřinou Legislativa, dostupnost elektřiny, obnovitelné zdroje Ladislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department ČR na regionálním trhu s elektřinou Legislativa, dostupnost elektřiny, obnovitelné zdroje Ladislav."— Transkript prezentace:

1  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department ČR na regionálním trhu s elektřinou Legislativa, dostupnost elektřiny, obnovitelné zdroje Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu leden 2008 – Jelenovská

2  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department  Připravovaná legislativa EU  Dostupnost zdrojů po roce 2010  Exportní schopnost v dodávkách elektřiny  Možnosti obnovitelných zdrojů energie Obsah

3  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Aktuální stav v Evropě Rozvoj obchodování s elektřinou jako komoditou Růst cen elektřiny Environmentální aktivity Regionální charakter trhů Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling distribuce a přenosu od výroby a obchodu s elektřinou, rozvíjí se různé formy obchodování – nakládání s elektřinou jako s výrobním aktivem Očekávání o pozitivním vlivu konkurenčního prostředí se neopotvrdila, především z důvodu objektivní obtížnosti vstupu nových zdrojů na trh Technická omezení daná historickým rozvojem elektrizačních soustav neumožňují neomezené propojení – technicky i obchodně komplikovaný přeshraniční přístup V posledních 5 letech byla uplatněna řada opatření vnášejících do tržního prostředí nejistoty a rizika – emisní obchodování, ochrana ovzduší, využití obnovitelných zdrojů, ekologické daně

4  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department 3. energetický balíček Revize legislativy EU Připravované změny Vlastnický unbundling přenosu Zřízení Evropské regulační agentury Vyšší podíl obnovitelných zdrojů Spolupráce provozovatelů přenosových sítí (TSO) Dominantní vertikálně integrované energetické společnosti jsou označovány za hlavní narušitele tržního prostředí, kteří brání konkurenci v přístupu na trh. Proto je navrhováno buď nucené oddělení nebo tzv. nezávislý operátor sítě (ISO). Má mít vyjadřovací pravomoci ve vztahu k EK a národním regulátorům, rozhodovací pravomoc v udělování výjimek z regulace u nových přeshraničních vedení. Komunikační a konzultační platforma. Má sloužit k posílení spolupráce především v oblasti pravidel pro přístup a použití přenosových sítí, koordinace provozu sítí a nových investic.(Evropský investiční plán na 10 let) Plošně stanovené cíle podle HDP (bohatší země mají větší cíl) ČR 13% na konečné spotřebě (současný podíl cca 6%)

5  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Jak to vidíme my… Vlastnický unbundling nepovažujeme za klíč k fungujícímu trhu s elektřinou… Tzv. ISO je horší varianta k unbundlingu Sdružení provozovatelů sítí na úrovni EU V době, kdy hlavní bariérou obchodování jsou technická omezení a úzká místa v elektrizačních soustavách považujeme unbundling za neadekvátní řešení, i s ohledem na vlastnická práva a náklady na jeho realizaci. Je-li hlavním smyslem unbundlingu motivace k investicím do rozvoje sítí, pak společnost operující na cizím majetku je jednoznačnou komplikací, včetně komplikovaných právních vztahů Spolupráce provozovatelů přenosových soustav je dnes postavena na striktně dobrovolném principu, což se negativně projevuje především v jednáních o kompenzačních mechanismech … a už vůbec ne u trhu s plynem Většina států je zásobována maximálně ze dvou zdrojů, prostor pro konkurenci v podstatě neexistuje.

6  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department O čem se příliš nemluví… Dostupnost výrobních zdrojů Růst poptávky v regionu o 10% za 5 let Dosud relativně vyrovnaná bilance okolních zemí Relativní přebytek zdrojů po uvedení JETE do provozu Růst domácí spotřeby elektřiny Budoucí nedostatek elektřiny na Balkáně Omezená životnost elektráren a nedostupnost uhlí Omezená kapacita přenosových soustav Nedostatek elektřiny na Slovensku

7  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Růst domácí spotřeby elektřiny

8  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Uhlí10 705 MW Jádro 3 792 MW Zemní plyn 833 MW Voda 2 164 MW Vítr 72 MW TOTAL17 566 MW 2013 - 800 MW 2016- 2 200 MW 2017- 2 800 MW 2019- 3 300 MW 2025- 3 700 MW 2038- 5 400 MW Kumulativní pokles instalovaného výkonu hnědouhelných elektráren retrofity odstavení „retrofitů“ odstavení z důvodu nedostatku paliva Retrofity1 600 MW Nové zdroje2 000 MW Dodatečné zdroje 660 MW (v závislosti na dostupnosti uhlí za limity) + retrofit ČU 800 MW (po roce 2020 zásobován dovozovým uhlím) Současný instalovaný výkon Pozitivní elektroenergetická bilance po roce 2015 závisí na dostupnosti hnědého uhlí (a případném nové jaderném zdroji) Portfolio zdrojů

9  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department 0 20 40 60 80 100 120 200520102015202020252030 Stávající zdroje Nové uhelné zdroje (uhlí v limitech) Zemní plyn a OZE Nové uhelné zdroje (uhlí za limity) Krytí poptávky po elektřině domácí spotřeba

10  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department 0 2 4 6 8 10 12 14 [ Rok ] Saldo [ TWh ] 8.88.08.98.59.513.213.312.66.64.12.42.04.45.15.75.04.73.60.0 6.65.83.13.25.36.06.65.75.84.52.21.51.41.00.0 6.61.90.0 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030 Exportní schopnost ČR uhlí v limitech + import černého uhlí uhlí v limitech + 1200 MW jádro uhlí za limity + 1200 MW jádro

11  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Portugal Spain France Switzerland Italy Germany UK Austria Hungary Slovakia Czech Republic Poland Belarus Lithuania Latvia Russia Sweden Moldavsko Romania Bulgaria Slovenia Croatia Bosnia Serbia Greece Macedonia Albania Turkey -7,2 -5,6-2 -4,2 -44,9 -10,7 +19,7 +61,8 -3,7 +12,6 +1,6 +11,0 2006 -7,2 -5,3 -1,8 +2,1 -10,0 -21,5 -3,5 9,2 14,2 1,9 5,3 4,4 15,3 8,6 10,0 4,3 0,8 22,0 2,1 0,5 1,8 1,2 1,0 0,9 1,6 4,8 3,4 10.1 0,6 23,5 10.7 9,0 11,4 5,2 6,1 7,2 1,4 5,4 0,6 5,5 1,5 3,3 0,4 1,0 3,0 5,8 2,8 4,5 8,6 1,2 0,2 0,5 1,4 3,0 +4,2 +7,7 0,4 +2,8 +4,5 2,1 Belgie Netherlands Denmark Ukrajina 0,9 -0,6 0,3 1,2 0,9 +4,0 +0,2 +2,7 Ukraine 0.9 Přeshraniční toky elektřiny kapacita 800 MW tranzit s Polska (ev. Ukrajina, Rusko) kapacita 1200 MW Export Německo, Itálie Kapacita 400 MW, export Rakousko capacity 1200 MW Export Maďarsko, Slovensko, Balkán TRANZIT

12  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Elektřina z OZE Výroba v roce 2006

13  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Výroba elektřiny z OZE Vývoj 2003 - 2007 (GWh) 2003 2004 20052006 CELKEM 1 8782 7713 134 3 518 Podíl OZE 2,8%4,04% 4,48% 4,91% Voda 1 3832 0192 3802 551 Biomasa 373 593 560 731 Bioplyn 108 139 161 175 Vítr 4 9 21 50 Fotovoltaika -0,077 0,4 0,54 TKO (BRKO) 9,6 10 10 11

14  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Dynamika rozvoje OZE

15  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Vodní elektrárny Závislost na srážkové vydatnosti

16  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department 8% cíl výroby elektřiny z OZE Biomasa a vítr klíčové…

17  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Na evropské úrovni je nedostatek zdrojů identifikován (jako nutnost vybudovat do roku 2030 750 GW nových kapacit) Je však zatlačen do pozadí, zřejmě v důsledku politické nepopulárnosti (stejně jako v ČR) Přínosem nové legislativy EU je především postupné sjednocování regulačních mechanismů Česká republika si udrží exportní schopnost do roku 2015 Situace po roce 2015 víceméně závisí na rozhodnutí o výstavbě dalších jaderných bloků Využití uhlí „za limity“ může rozhodnutí oddálit cca do roku 2025, ale nelze počítat s exporty v současné úrovni Poptávka po elektřině roste cca 10% za 5 let, ceny elektřiny v ČR dále porostou (toky jižním a jihovýchodním směrem) Závěry

18  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt " 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department ČR na regionálním trhu s elektřinou Legislativa, dostupnost elektřiny, obnovitelné zdroje Ladislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google