Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní s, z v předložkách a předponách II. Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Pravidla psaní s/z v předložkách a předponách, doplňování s/z. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní předpon s/z, se/ze
Pravopis Psaní předpon s/z, se/ze

3 Psaní předpon s/z, se/ze
V mnoha slovech o psaní s nebo z rozhoduje jejich význam. Zapamatujte si: sedřít (kůži z těla) x zedřít (se námahou) sjednat (smlouvu, mír) x zjednat (pořádek) slít (dohromady) x zlít (polít někoho) smazat (tabuli) x zmazat (umazat) spravit (opravit) x zpravit (dát informaci) správa (úřad) x zpráva (informace) sběh (lidí) x zběh (dezertér) stěžovat si (nadřízeným) x ztěžovat si (činit obtížným) svolat (dohromady) x zvolat (vykřiknout)

4 Psaní předpon s/z, se/ze
V mnoha slovech o psaní s nebo z rozhoduje jejich význam. Zapamatujte si: sbít (k sobě) x zbít (nabít někomu) sužovat (trápit) x zužovat (dělat úzkým) smotat (svinout) x zmotat (poplést) sběh (shromáždění lidí) x zběh (dezertér) sběhlý (dolů nebo dohromady)x zběhlý (zkušený; ten, kdo zběhl) sběhnout se (dohromady) x zběhnout se (přihodit se) skosit (kosou posekat) x zkosit (učinit šikmým) stlouci (dohromady) x ztlouci (zmlátit někoho) stvrdit, stvrzovat (potvrdit) x ztvrdit, ztvrzovat (činit tvrdým)

5 Psaní předpon s/z, se/ze
V mnoha slovech o psaní s nebo z rozhoduje jejich význam. Zapamatujte si: súčtovat (sečíst položky) x zúčtovat (provést účtování) shlédnout (shora dolů) x zhlédnout (film, prohlédnout si) stvrdit, stvrzovat (potvrdit) x ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým) skreslit (dohromady; z několika výkresů udělat jeden) x zkreslit (podat nepřesnou informaci) skroutit, skrucovat (splést dohromady) x zkroutit, zkrucovat (zkomolit) stéci, stékat (dolů nebo dohromady) x ztéci, ztékat (útokem dobýt)

6 Psaní předpon s/z, se/ze
Podtrhněte chyby: Sedřel se celoživotní těžkou prací. Mírovou smlouvu stvrdili prezidenti svým podpisem. Těmi výmysly si svou práci stěžoval. Správa silnic a dálnic podala zkreslené informace. Sbírali byliny na čerstvě skosené louce. Spravili rodiče o jejich prospěchu a stěžovali si na jejich chování. Zprávy o spraveném kole se dostali až k nim.

7 Psaní předpon s/z, se/ze
Řešení: Sedřel se celoživotní těžkou prací. Mírovou smlouvu stvrdili prezidenti svým podpisem. Těmi výmysly si svou práci stěžoval. Správa silnic a dálnic podala zkreslené informace. Sbírali byliny na čerstvě skosené louce. Spravili rodiče o jejich prospěchu a stěžovali si na jejich chování. Zprávy o spraveném kole se dostali až k nim.

8 Psaní předpon s/z, se/ze
Doplňte s/z, se/ze: Mezi kamarády si __jednal pořádek. __hlédla se v zrcadle. __lil se čajem. __lil si špagety a hned se mu __pravila nálada. __volala si je domovní __práva. __běh lidí je __pravil o celé události. Pro __bitého psa __bili novou boudu. Včera __hlédl zajímavý film. __hlédli z gotické vížky. Nejdříve __účtujete jednotlivé položky a potom provedete závěrečné __účtování. V hlavě se mu všechno __motalo. __užovali ho starosti. Místnost měla __kosený strop.

9 Psaní předpon s/z, se/ze
Řešení: Mezi kamarády si zjednal pořádek. Zhlédla se v zrcadle. Zlil se čajem. Slil si špagety a hned se mu spravila nálada. Svolala si je domovní správa Sběh lidí je zpravil o celé události. Pro zbitého psa sbili novou boudu. Včera zhlédl zajímavý film. Shlédli z gotické vížky. Nejdříve súčtujete jednotlivé položky a potom provedete závěrečné zúčtování V hlavě se mu všechno zmotalo. Sužovali ho starosti. Místnost měla zkosený strop.

10 Přeji hezký den…   Více na www.pravopisne.cz

11 Použité zdroje Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google