Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové studie o účinnosti a nežádoucích účincích vareniclinu - kardiovaskulární onemocnění 14. konference Tabák a zdraví Lékařským dům, Praha, 15. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové studie o účinnosti a nežádoucích účincích vareniclinu - kardiovaskulární onemocnění 14. konference Tabák a zdraví Lékařským dům, Praha, 15. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Nové studie o účinnosti a nežádoucích účincích vareniclinu - kardiovaskulární onemocnění 14. konference Tabák a zdraví Lékařským dům, Praha, 15. listopadu 2013 Alexandra Kmeťová, Eva Králíková, Lenka Štěpánková, Kamila Zvolská Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

2 Metodika k 29. 5. 2013 zadáno „varenicline“ a „cardiovascular“ v PubMed a Web of Science PubMed 76 prací Web of Science 73 prací po odstranění duplikací a nerelevantních hodnoceno 16

3 Vareniclin parciální agonista alfa4beta2 acetylcholin-nikotinových receptorů (AChNR) ztrojnásobuje úspěšnost léčby závislosti na tabáku (POUZE s psychobehaviorální intervencí!)¹ aktivace alfa7 podjednotky a alfa3beta4 AChNR – stimulace parasympatiku a sympatiku → změny TK, TF a kontraktility myokardu bez preskripčního omezení ¹Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis (Review).Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.

4 Singh et al., 2011 hodnoceno 14 dvojitě zaslepených randomizovaných studií, N=8216, sledování 7 až 52 týdnů výsledek: signifikantní zvýšení KV rizika (1,06 % vareniclin vs. 0,82 % placebo, OR=1,72 (CI 1,09 do 2,71) autoři uvádějí 72% zvýšení rizika závažných nežádoucích KV účinků (absolutní rozdíl rizika pouze 0,24 %) „black-box“ od Food and Drug Administration Singh, S., Loke, Y.K., Spangler, J.G., Furberg, C.D. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. Can Med Assoc J 2011;183:1359 –1366.

5 Singh et al., 2011 - limitace nejednotný end-point - zahrnutí fibrilace síní, stabilní AP a akutních končetinových ischemií = uměle navýšen počet KV příhod zahrnutí follow-up fáze vyloučeny studie s nulovým výskytem závažných nežádoucích KV příhod větší drop-out v placebové skupině… Singh, S., Loke, Y.K., Spangler, J.G., Furberg, C.D. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. Can Med Assoc J 2011;183:1359 –1366.

6 Prochaska et al., 2012 hodnoceno 22 dvojitě-zaslepených randomizovaných studií, N=9232, follow-up do 25 týdnů výskyt nežádoucích KV účinků: 0,63 % vareniclin (34/5431) vs. 0,47 % placebo (18/3801) rozdíl v riziku 0,27 % = klinicky a statisticky nevýznamný Prochaska, J.J., Hilton, J.F. Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 344:e2856.

7 Svanström et al., 2012 kohortová studie uživatelů vareniclinu (N=17 926) a bupropionu (N=17 926) výskyt závažných nežádoucích KV příhod se statisticky signifikantně nelišil (57/17 926, tj. 6,9/1000 vareniclin vs. 60/17 926, tj. 7,1/1000 bupropion) hazard ratio pro jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu 0,96 % (CI 0,67 do 1,39) Svanström, H., Pasternak, B., Hviid, A. Use of varenicline for smoking cessation and risk of serious cardiovascular events: nationwide cohort study. BMJ 2012;345:e7176.

8 Rigotti et al., 2012 multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie, N=714, follow-up 52 týdnů, pacienti s KV onemocněním zahrnovala i naše pacienty bez významného rozdílu v KV mortalitě: 0,6 % vareniclin vs. 0,3 % placebo, CI -1,3 do 0,7) bez významného rozdílu ve výskytu závažných nežádoucích KV účinků (7,1 % vareniclin vs. 5,7 % placebo, CI -2,3 do 5,0) Rigotti, N.A., Pipe, A.L., Benowitz, N.L., et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease: a randomized trial. Circulation 2010; 121:221–229.

9 Ware et al., 2013 meta-analýza 15 studií, N=7 002 bez zvýšení incidence závažných nežádoucích KV příhod: vareniclin 0,31 % vs. placebo 0,21 % (hazard ratio 1,95; CI 0,79-4,82) Ware, JH., Vetrovec, G.W., Miller, A.B., Van Tosh, A., Gaffney, M., Yunis, C., Arteaga, C., Borer, J.S. Cardiovascular safety of varenicline: patient-level meta-analysis of randomized, blinded, placebo-controlled trials. Am J Ther. 2013;20(3):235-246.

10 Cahill et al., 2013 Cochrane Review bez průkazu zvýšení výskytu závažných nežádoucích KV (RR 1,26; 95 % CI 0,62 do 2,56) Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis (Review).Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2.

11 Závěr bez signifikantního zvýšení výskytu závažných nežádoucích KV příhod ALE: i kdyby se malé riziko potvrdilo, je výrazně vyváženo snížením KV a celkové morbidity i mortality po zanechání kouření nejméně o polovinu

12 „Death in old age is inevitable but death before old age is not.” Richard Doll


Stáhnout ppt "Nové studie o účinnosti a nežádoucích účincích vareniclinu - kardiovaskulární onemocnění 14. konference Tabák a zdraví Lékařským dům, Praha, 15. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google