Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virové infekce drůbeže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virové infekce drůbeže"— Transkript prezentace:

1 Virové infekce drůbeže

2 Virové infekce respiratorního aparátu
Newcastelská choroba Influenza Infekční bronchitida Laryngotracheitis drůbeže Adenoviry

3 Infekční bronchitis drůbeže
Velké množství kmenů (liší se antigenně i virulencí) - periodické mutace a rekombinace Postihuje hlavně kuřata od 3 týdnů věku Mateřské protilátky tlumí infekci asi 3 týdny Dušení (akumulace kaseózního materiálu), kašel, kýchání, naříkání, urátová zátka, pokles snášky, příznaky přetrvávají 10 – 14 dní

4 Infekční bronchitis drůbeže
Přenos viru horizontální cestou (oblečení, nářadí) Rychlé šíření u vysokých koncentrací zvířat Vertikální přenos neprokázán Virus se množí v epiteliálních a subepiteliálních buňkách dýchacích a urogenitálních cest a ledvinách u nefropatogenních kmenů Možné nosičství viru

5 Infekční bronchitis drůbeže - diagnostika
Tracheální stěry – do 14 dní u kuřat, 7-10 dní u starších, 2-3 týdny nefropat. kmenů Izolace viru v akutní fázi onemocnění CAM (2-3 pasáže) tracheální explantáty (ciliostáze za 2-3 dny) Izolace variant a Ag mutant – sentinelní SPF zvířata Izolace po klin. příznacích, nebo po sérokonverzi

6 Laryngotracheitis drůbeže
Akutní onemocnění kuřat, krocanů, bažantů (3-9 měsíců) Ztížené dýchání, lapání po dechu, vykašlávání krvavého hlenu Konjunktivitis až panophtalmitis Mírné až perakutní onemocnění Antigenně jednotný, kmeny se liší virulencí Vliv prostředí (iritace dýchacích cest, zima, jiné infekce)

7 Laryngotracheitis drůbeže
Latence viru – u infikovaných i vakcinovaných zvířat Reziduální patogenita vakcinačních kmenů viru Buněčná CTL imunita – nepřenosná na potomstvo

8 Laryngotracheitis drůbeže
Vzorky nejlépe 4-6 živých zvířat (různá stádia) kousky trachei a laryngu na ledu, nemrazit Diagnostika I.N. inkluze - trachea IF test – trachea Izolace viru na KE (CAM), IFA identifikace Rozlišení vakcinačních a terénních kmenů restrikční analýzou po namnožení viru

9 Newcastelská choroba Nejobávanější onemocnění drůbeže
Různé patotypy viru Velogenní (viscerotropní a neurotropní) Mezogenní Lentogenní Sérologicky jednotný Respiratorní příznaky u velogenních a mezogenních kmenů

10 Newcastelská choroba Velogenní kmeny vyvolávají respiratorní onemocnění (edémy krku a hlavy, vážné respiratorní potíže), průjem následované neurologickými příznaky, krváceninami a téměř 100% mortalitu

11 Newcastelská choroba Diagnostika Izolace: kuřecí embrya
Průkaz: hemaglutinace Odebírané vzorky: plíce, slezina, mozek, trachea. Nepřímý průkaz: hemaglutinačně inhibiční test (HIT) a virus neutralizační test (VNT)

12 Infekce GIT Newcastelská choroba Influenza drůbeže Rotaviry

13 Influenza – mor drůbeže
Různý průběh onemocnění – inaparentní … pokles snášky … …vysoká mortalita Virulence kmene nezávisí na H a N antigenech (shift virulence) Otok hřebene, viscerální hemorhagie, zelený průjem, urátové depozity v ledvinách, žloutková peritonitis (ruptura vejcovodů)

14 Influenza - diagnostika
Izolace na KE HA test Průkaz protilátek HIT (až 90 p.i.), často ale cirkuluje několik antigenních kmenů Nutné odlišení Newcastelské choroby (sérologicky)

15 Infekce CNS Aviární encephalomyelitis Newcastelská choroba

16 Aviární encephalomyelitis
Enterovirus s afinitou k neuronům Primární pomnožení ve střevě Sérologicky jednotný, různá virulence Klinické příznaky do 6 týdnů po vylíhnutí Ataxie později paralýza a tremor Zákal čočky, iridocyklitis U nosnic pokles snášky a transovariální přenos Změny na CNS, ne na plenách a periferních nervech

17 AE - diagnostika Klinické příznaky Anamnéza – nebyla vakcinace
Omezená patologie IFA průkaz viru v mozku, míše, pankreatu Izolace v žloutkovém vaku KE (IFA potvrzení) Sérologie VN test na KE – monitoring úrovně vakcinace ELISA ID test

18 Infekce lymfatické tkáně
Infekční burzitida drůbeže Leukóza drůbeže Markova choroba Infekční anemie kuřat

19 Infekční burzitida drůbeže
2 sérotypy (kur-typ 1, kachny-typ 2) 6 antigenních podtypů typu 1, variantní kmeny Virus je velmi odolný (v prostředí až 4 měsíce) Vysoce nakažlivé onemocnění Inkubační doba 1-3 dny Příznaky v chovu během 24 hod. u 100% zvířat Vnímavá zvířata 3 – 12 týdnů

20 Infekční burzitida drůbeže
Replikace viru v lymfocytech Dlouhotrvající imunosuprese jak humorální, tak buněčné složky 100% morbidita, až 20% mortalita Edém burzy Fabricii, svalové hemorrhagie, Po vyzdravení atrofie burzy

21 Infekční burzitida drůbeže
Primární změny na kloakální burze (nekróza lymfocytů v medulární oblasti), ale i v jiných retikuloend. orgánech, zánět, hemorrhagie Některé variantní kmeny nevyvolávají klinické změny, jen indukují lymfoidní nekrózu

22 Infekční burzitida drůbeže
Diagnostika Izolace na CAM (úhyn embryí za 3-5 dní) Variantní kmeny jen zakrslost, splenomegalii a nekrózu jater Izolace na kulturách lymfocytů z burzy (izolát potvrdit IF) Antigen capture ELISA - zrychlení a zpřesnění dg.

23 Infekční burzitida drůbeže
Sérologie – ELISA Umožňuje monitorovat IBD protilátky v hejnu sérologický profil – odhad mateřské imunity, plánování aktivní imunizace (alespoň 30 vzorků séra nebo žloutků)

24 Infekční burzitida drůbeže
VN test Detekce antigenních odchylek (ELISA je druhově specifická) Odlišení protilátek vakcinačních a divokých kmenů

25 Leukóza drůbeže ALV - neoplastické onemocnění kuřat
Non-defektní retroviry Skupiny ABCD (E endogenní), FG bažanti Erythroblastóza Myeloblastóza laboratorní artefakty Myelocytomatóza Retikuloendotelióza (REV) je u krocanů, křepelek, kačen, u kura prokázán jen sérologicky

26 Leukóza drůbeže Ubikvitární rozšíření Nízká klinická incidence
Kongenitální šíření Horizontální přenos mezi kuřaty Inkubace více než 14 týdnů Lymfomy B buněk ve Fabriciově burze, metastázy do jater a sleziny Klinika – nespecifická, zvětšená burza a játra

27 Leukóza drůbeže Diagnostika
Průkaz LL nodulů ve FB (výskyt od 16 týdnů) je patognomický IF průkaz IgM Ag a B-buněčných markerů Průkaz viru nebo Ab má větší dg. hodnotu jen u SPF kuřat

28 Leukóza drůbeže Dg. testy COFAL test ELISA-ALV gs antigeny
Biologický pokus gs antigeny

29 Markova choroba Lymfoproliferativní onemocnění kuřat
Sérotyp 1 patogenní a onkogenní kmeny Sérotyp 2 avirulentní a nononkogenní kmeny Sérotyp 3 avirulentní viry krocanů (vakcíny)

30 Markova choroba Postižena kuřata od 6 – 16 týdnů
Většina neoplazií broilerů Mononukleární (lymfoblasty) infiltrace periferních nervů a dalších orgánů Lymfomy v gonádách, srdci, plicích, jen zřídka v BF, kůži, svalech Ataxie, paralýza, makroskopické zesílení periferních nervů

31 Markova choroba Neurolymfomatóza – klasická MD, ztráta koordinace, asymetrická paréza a paralýza Akutní MD – expanzivní vzplanutí v hejnu, deprese, ataxie, paralýza u některých zvířat. Významná mortalita bez neurolog. změn Oční lymfomatóza – lymfoblastoidní infiltrace zornice jednoho nebo obou očí, částečná slepota Kožní forma – okrouhlé, nodulární léze v péřových folikulech

32 Markova choroba K inf. dochází respiratorní cestou, brzy následuje lytická infekce B buněk ve slezině a thymu Následující zánětlivé změny vedou k infiltraci monocyty, makrofágy, granulocyty a lymfocyty Klidové T buňky jsou rezistentní k infekci, u aktivovaných dochází k lytické infekci – imunosuprese nebo transformaci – tumory K produktivní infekci dochází pouze v buňkách péřových folikulů! Místem latence jsou T lymfocyty

33

34 Markova choroba Diagnostika
Vzhledem k značnému rozšíření není průkaz viru ani Ab rozhodující MATSA antigeny Izolace na BK (IFA diferenciace sérotypů) Izolace na KE CAM – nespecifické poky YS

35 Infekční anemie kuřat Onemocnění kuřat ve 2-3 týdnech
Transovariální infekce Horizontální přenos po narození Aplazie kostní dřeně (erys., tromb., granulocyty) atrofie thymu (patognomické) Anorexie, teplota, bledost Potenciace IBD

36 Infekční anemie kuřat - diagnostika
Klinika Biologický pokus (i.p. aplikace) Buněčná kultura MDCC-MSB1 (po subpasážích-IFA) PCR


Stáhnout ppt "Virové infekce drůbeže"

Podobné prezentace


Reklamy Google