Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virové infekce drůbeže. Virové infekce respiratorního aparátu  Newcastelská choroba  Influenza  Infekční bronchitida  Laryngotracheitis drůbeže 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virové infekce drůbeže. Virové infekce respiratorního aparátu  Newcastelská choroba  Influenza  Infekční bronchitida  Laryngotracheitis drůbeže "— Transkript prezentace:

1 Virové infekce drůbeže

2 Virové infekce respiratorního aparátu  Newcastelská choroba  Influenza  Infekční bronchitida  Laryngotracheitis drůbeže  Adenoviry

3 Infekční bronchitis drůbeže  Velké množství kmenů (liší se antigenně i virulencí) - periodické mutace a rekombinace  Postihuje hlavně kuřata od 3 týdnů věku  Mateřské protilátky tlumí infekci asi 3 týdny  Dušení (akumulace kaseózního materiálu), kašel, kýchání, naříkání, urátová zátka, pokles snášky, příznaky přetrvávají 10 – 14 dní

4 Infekční bronchitis drůbeže  Přenos viru horizontální cestou (oblečení, nářadí)  Rychlé šíření u vysokých koncentrací zvířat  Vertikální přenos neprokázán  Virus se množí v epiteliálních a subepiteliálních buňkách dýchacích a urogenitálních cest a ledvinách u nefropatogenních kmenů  Možné nosičství viru

5 Infekční bronchitis drůbeže - diagnostika  Tracheální stěry – do 14 dní u kuřat, 7-10 dní u starších, 2-3 týdny nefropat. kmenů  Izolace viru v akutní fázi onemocnění –CAM (2-3 pasáže) –tracheální explantáty (ciliostáze za 2-3 dny)  Izolace variant a Ag mutant – sentinelní SPF zvířata  Izolace po klin. příznacích, nebo po sérokonverzi

6 Laryngotracheitis drůbeže  Akutní onemocnění kuřat, krocanů, bažantů (3-9 měsíců)  Ztížené dýchání, lapání po dechu, vykašlávání krvavého hlenu  Konjunktivitis až panophtalmitis  Mírné až perakutní onemocnění  Antigenně jednotný, kmeny se liší virulencí  Vliv prostředí (iritace dýchacích cest, zima, jiné infekce)

7 Laryngotracheitis drůbeže  Latence viru – u infikovaných i vakcinovaných zvířat  Reziduální patogenita vakcinačních kmenů viru  Buněčná CTL imunita – nepřenosná na potomstvo

8 Laryngotracheitis drůbeže Vzorky nejlépe 4-6 živých zvířat (různá stádia) kousky trachei a laryngu kousky trachei a laryngu na ledu, nemrazit Diagnostika  I.N. inkluze - trachea  IF test – trachea  Izolace viru na KE (CAM), IFA identifikace  Rozlišení vakcinačních a terénních kmenů restrikční analýzou po namnožení viru

9 Newcastelská choroba  Nejobávanější onemocnění drůbeže  Různé patotypy viru –Velogenní (viscerotropní a neurotropní) –Mezogenní –Lentogenní  Sérologicky jednotný  Respiratorní příznaky u velogenních a mezogenních kmenů

10 Newcastelská choroba  Velogenní kmeny vyvolávají respiratorní onemocnění (edémy krku a hlavy, vážné respiratorní potíže), průjem následované neurologickými příznaky, krváceninami a téměř 100% mortalitu

11 Newcastelská choroba Diagnostika  Izolace: kuřecí embrya  Průkaz: hemaglutinace  Odebírané vzorky: plíce, slezina, mozek, trachea.  Nepřímý průkaz: hemaglutinačně inhibiční test (HIT) a virus neutralizační test (VNT)

12 Infekce GIT  Newcastelská choroba  Influenza drůbeže  Rotaviry

13 Influenza – mor drůbeže  Různý průběh onemocnění – inaparentní … pokles snášky … …vysoká mortalita  Virulence kmene nezávisí na H a N antigenech (shift virulence)  Otok hřebene, viscerální hemorhagie, zelený průjem, urátové depozity v ledvinách, žloutková peritonitis (ruptura vejcovodů)

14 Influenza - diagnostika  Izolace na KE  HA test  Průkaz protilátek HIT (až 90 p.i.), často ale cirkuluje několik antigenních kmenů  Nutné odlišení Newcastelské choroby (sérologicky)

15 Infekce CNS  Aviární encephalomyelitis  Newcastelská choroba

16 Aviární encephalomyelitis  Enterovirus s afinitou k neuronům  Primární pomnožení ve střevě  Sérologicky jednotný, různá virulence  Klinické příznaky do 6 týdnů po vylíhnutí  Ataxie později paralýza a tremor  Zákal čočky, iridocyklitis  U nosnic pokles snášky a transovariální přenos  Změny na CNS, ne na plenách a periferních nervech

17 AE - diagnostika  Klinické příznaky  Anamnéza – nebyla vakcinace  Omezená patologie  IFA průkaz viru v mozku, míše, pankreatu  Izolace v žloutkovém vaku KE (IFA potvrzení)  Sérologie –VN test na KE – monitoring úrovně vakcinace –ELISA –ID test

18 Infekce lymfatické tkáně  Infekční burzitida drůbeže  Leukóza drůbeže  Markova choroba  Infekční anemie kuřat

19 Infekční burzitida drůbeže  2 sérotypy (kur-typ 1, kachny-typ 2)  6 antigenních podtypů typu 1, variantní kmeny  Virus je velmi odolný (v prostředí až 4 měsíce)  Vysoce nakažlivé onemocnění  Inkubační doba 1-3 dny  Příznaky v chovu během 24 hod. u 100% zvířat  Vnímavá zvířata 3 – 12 týdnů

20 Infekční burzitida drůbeže  Replikace viru v lymfocytech  Dlouhotrvající imunosuprese jak humorální, tak buněčné složky  100% morbidita, až 20% mortalita  Edém burzy Fabricii, svalové hemorrhagie,  Po vyzdravení atrofie burzy

21 Infekční burzitida drůbeže  Primární změny na kloakální burze (nekróza lymfocytů v medulární oblasti), ale i v jiných retikuloend. orgánech, zánět, hemorrhagie  Některé variantní kmeny nevyvolávají klinické změny, jen indukují lymfoidní nekrózu

22 Infekční burzitida drůbeže Diagnostika  Izolace na CAM (úhyn embryí za 3-5 dní)  Variantní kmeny jen zakrslost, splenomegalii a nekrózu jater  Izolace na kulturách lymfocytů z burzy (izolát potvrdit IF)  Antigen capture ELISA - zrychlení a zpřesnění dg.

23 Infekční burzitida drůbeže Sérologie – ELISA  Umožňuje monitorovat IBD protilátky v hejnu  sérologický profil – odhad mateřské imunity, plánování aktivní imunizace (alespoň 30 vzorků séra nebo žloutků)

24 Infekční burzitida drůbeže VN test  Detekce antigenních odchylek (ELISA je druhově specifická)  Odlišení protilátek vakcinačních a divokých kmenů

25 Leukóza drůbeže  ALV - neoplastické onemocnění kuřat  Non-defektní retroviry  Skupiny ABCD (E endogenní), FG bažanti –Erythroblastóza –Myeloblastóza laboratorní artefakty –Myelocytomatóza  Retikuloendotelióza (REV) je u krocanů, křepelek, kačen, u kura prokázán jen sérologicky

26 Leukóza drůbeže  Ubikvitární rozšíření  Nízká klinická incidence  Kongenitální šíření  Horizontální přenos mezi kuřaty  Inkubace více než 14 týdnů  Lymfomy B buněk ve Fabriciově burze, metastázy do jater a sleziny  Klinika – nespecifická, zvětšená burza a játra

27 Leukóza drůbeže Diagnostika  Průkaz LL nodulů ve FB (výskyt od 16 týdnů) je patognomický  IF průkaz IgM Ag a B-buněčných markerů  Průkaz viru nebo Ab má větší dg. hodnotu jen u SPF kuřat

28 Leukóza drůbeže Dg. testy  COFAL test  ELISA-ALV  Biologický pokus gs antigeny

29 Markova choroba Lymfoproliferativní onemocnění kuřat  Sérotyp 1patogenní a onkogenní kmeny  Sérotyp 2avirulentní a nononkogenní kmeny  Sérotyp 3avirulentní viry krocanů (vakcíny)

30 Markova choroba  Postižena kuřata od 6 – 16 týdnů  Většina neoplazií broilerů  Mononukleární (lymfoblasty) infiltrace periferních nervů a dalších orgánů  Lymfomy v gonádách, srdci, plicích, jen zřídka v BF, kůži, svalech  Ataxie, paralýza, makroskopické zesílení periferních nervů

31 Markova choroba  Neurolymfomatóza – klasická MD, ztráta koordinace, asymetrická paréza a paralýza  Akutní MD – expanzivní vzplanutí v hejnu, deprese, ataxie, paralýza u některých zvířat. Významná mortalita bez neurolog. změn  Oční lymfomatóza – lymfoblastoidní infiltrace zornice jednoho nebo obou očí, částečná slepota  Kožní forma – okrouhlé, nodulární léze v péřových folikulech

32 Markova choroba  K inf. dochází respiratorní cestou, brzy následuje lytická infekce B buněk ve slezině a thymu  Následující zánětlivé změny vedou k infiltraci monocyty, makrofágy, granulocyty a lymfocyty  Klidové T buňky jsou rezistentní k infekci, u aktivovaných dochází k lytické infekci – imunosuprese nebo transformaci – tumory  K produktivní infekci dochází pouze v buňkách péřových folikulů!  Místem latence jsou T lymfocyty

33

34 Markova choroba Diagnostika Vzhledem k značnému rozšíření není průkaz viru ani Ab rozhodující  MATSA antigeny  Izolace na BK (IFA diferenciace sérotypů)  Izolace na KE –CAM – nespecifické poky –YS

35 Infekční anemie kuřat  Onemocnění kuřat ve 2-3 týdnech –Transovariální infekce –Horizontální přenos po narození  Aplazie kostní dřeně (erys., tromb., granulocyty)  atrofie thymu (patognomické)  Anorexie, teplota, bledost  Potenciace IBD

36 Infekční anemie kuřat - diagnostika  Klinika  Biologický pokus (i.p. aplikace)  Buněčná kultura MDCC-MSB1 (po subpasážích- IFA)  PCR


Stáhnout ppt "Virové infekce drůbeže. Virové infekce respiratorního aparátu  Newcastelská choroba  Influenza  Infekční bronchitida  Laryngotracheitis drůbeže "

Podobné prezentace


Reklamy Google