Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnová politika, část 2 přednášky - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnová politika, část 2 přednášky - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB."— Transkript prezentace:

1 Měnová politika, část 2 přednášky - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat „obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu“

2 Několik prohlášení k úvaze Sazby mohou růst i dříve, pokud bude oživení výraznější, na investičním summitu ve Vídni to řekl člen bankovní rady České národní banky Kamil Janáček, ČTK, 12.10.2010 Singer potvrdil, že v blízké době nelze očekávat růst základní úrokové sazby která je v současnosti na historickém minimu 0,75 procenta. Její zvyšování lze předpokládat, pokud se objeví signály budoucích inflačních tlaků, uvedl guvernér. "Zatím je ale v nejbližších měsících neočekávám," dodal. (ČTK 11.10.2010) V. Tomšík: Souhlasím s trajektorií sazeb implikovanou aktuální prognózou (Bloomberg 30.8.2010) K. Janáček: Jisté je, že období nízkých sazeb a jejich snižování v této ekonomice skončilo. (Patria 26.8.2010) E. Zamrazilová: já o růstu sazeb chci diskutovat hodně brzy. (LN 24.8.2010)

3 Několik prohlášení k úvaze Singer potvrdil, že v blízké době nelze očekávat růst základní úrokové sazby která je v současnosti na historickém minimu 0,75 procenta. Její zvyšování lze předpokládat, pokud se objeví signály budoucích inflačních tlaků, uvedl guvernér. "Zatím je ale v nejbližších měsících neočekávám," dodal. (ČTK 11.10.2010) V. Tomšík: Souhlasím s trajektorií sazeb implikovanou aktuální prognózou (Bloomberg 30.8.2010) K. Janáček: Jisté je, že období nízkých sazeb a jejich snižování v této ekonomice skončilo. (Patria 26.8.2010) E. Zamrazilová: já o růstu sazeb chci diskutovat hodně brzy. (LN 24.8.2010)

4 Transmisní mechanismus Základním problémem měnové politiky je skutečnost, že mezi nástroji CB a jejími cíli neexistuje přímé spojení. Transmisní mechanismus (TM) měnové politiky je řetězec kauzálních vztahů, kterého CB využívá pro dosažení cílů své měnové politiky.

5 Agregátní popávka úrokový kanál Repo operace 2 týdenní sazba Dlouhodobé reálné úr. sazby Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Krátkodobá nominální úroková sazba Úrokový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty

6 Agregátní popávka úrokový kanál Repo operace 2 týdenní sazba Krátkodobá nominální úroková sazba Kurzový kanál Agregátní nabídka nákladové efekty Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Dlouhodobé reálné úr. sazby Kurz kurzový kanál

7 Kanál inflačních očekávání Inflace Inflační očekávání Dlouhodobá reálná úr. sazba Agregátní poptávka úrokový kanál Krátkodobá nominální úroková sazba Očekávání budoucích úrokových sazeb a inflace Kurz Kurzový kanál

8 Nejistoty měnové politiky O disponibilních statistických údajích (známe pravdu o stavu dnešního světa?) O budoucím vývoji základních proměnných (cena ropy, zahraniční poptávka, kurz, fiskální politika, apod.) - externí šoky O transmisním mechanismu - o dopadu vlastní měnové politiky na inflaci a výstup (časování změn úrokových sazeb; intenzita jejich dopadů do inflace a na kurz) O adekvátnosti používaného ekonomického modelu, který představuje kostru prognózy (je naše zjednodušení vnímání světa dostatečně přesné?)

9 Co jsme se naučili za posledních 20 let Měnová politika na počátku transformace Liberalizace cen, trhů nefunkční finanční trh nerozvinutý bankovní sektor nerovnovážná ekonomika - riziko inflace  Kvantitativní řízení (úroky, úvěry, peněžní zásoba) Kurzový peg cca do 1993/94 Upřímně řečeno, z tohoto období moc poučení nevyplynulo, to ale neznamená, že měnová politika nesplnila svou dobovou úlohu

10 Polovina 90. let Měnová politika sleduje dva zprostředkující cíle (kurz, peněžní zásoba) končí kvantitativní řízení úvěrů, úroků, zůstává řízení peněžní zásoby kurzový peg nadále v platnosti MP implementována prostřednictvím krátkodobých úrokových sazeb (a operací na devizovém trhu)

11 Narůstající napětí Ekonomický růst stojí na vratkých základech nedokončených reforem, nerestrukturalizované ekonomiky, nehotových institucionálních základech a příliš uvolněného makroekonomického rámce (včetně disproporce mezi růstem produktivity práce a reálných mezd) Vytrácí se kooperativní charakter vazby měnové a fiskální politiky stoupá mobilita kapitálu (má co dočinění s kurzovým pegem a s narůstající rizikovou prémií) Odliv spekulativních zisků z ekonomiky důsledky –řízení MS přes IR ztrácí účinnost –nerovnováha PB (OB vs. příliv volatitilního kapitálu)

12 Poučení Nelze sledovat dva cíle současně vazba mezi MS a ekonomickým vývojem (inflací) je volná který agregát považovat za MS? Kurzový peg sehrál svou počáteční roli, ale následně nebyly vytvořeny systémové podmínky pro jeho udržení Kolaps systému v roce 1997 - měnová krize

13 Proč cílování inflace od roku 1998 (a proč ne jiný měnově-politický režim): Nelze sledovat 2 cíle současně Nutné ukotvit inflační očekávání po měnovém otřesu Dopředu hledící přístup (kompatibilní se zpožděním v účinnosti měnově-politických opatření) Multikriteriální přístup (vhodný při vysoké proměnlivosti vývoje jednotlivých veličin v liberalizovaném a globalizovaném prostředí Většina zemí cílujících inflaci vykazovala dobré výsledky

14 Základní atributy cílování inflace Střednědobost Využívání prognózy inflace (srovnávání prognózy inflace s inflačním cílem) Operační nezávislost centrální banky Transparentnost (veřejné explicitní vyhlášení inflačního cíle, vysvětlování měnové politiky a jejích opatření)

15 Další atributy inflačního cílení Bez zprostředkujícího cíle významná role očekávání - důraz na transparentnost a kredibilitu CB realizuje se přes krátké IR (vyjímečně i s podporou dalších nástrojů) východiskem prognóza inflace měnové rozhodování založeno na vztahu cíle a prognózy v horizontu transmise...... a řadě dalších faktorů (viz dřívější části této přednášky) výjimky (šoky): rozlišování primárních a sekundárních efektů, rozlišování exogenních a endogenních jevů

16 Role modelu názor specialistů vždy přesnější pro krátkodobý výhled ve středním období užitečná vzájemná provázanost veličin a vztahů model: organizuje diskuse, sjednocuje jazyk, umožňuje simulace predikce ČNB je predikcí ekonomů (zaměstnanců a BR), nikoliv modelu

17 Role bankovní rady Prognózu tvoří aparát ČNB za aktivní spoluúčasti bankovní rady (definování alternativních scénářů, specifické analýzy) = prognóza ČNB Bankovní rada při měnovém jednání posuzuje zejména: –faktory odchylky prognózy od inflačního cíle –rizika prognózy (intenzita jednotlivých inflačních a dezinflačních faktorů)

18 Transparentnost MP a komunikace ČNB s veřejností nezávislost ČNB vyvážena velkou otevřeností a transparentností hlavní kanál - čtvrtletní Zprávy o inflaci (obsahují prognózu a hodnocení minulého vývoje) zveřejňování „minutes“ vč. rozložení hlasů členů BR (se zpožděním 12 dnů) pravidelné brífingy s masmédii ohledně MP (alespoň 1x za měsíc) kontakt členů BR s masmédii (rozhovory, články…..) publikování výzkumných prací

19 Jak vzniká měnově-politické rozhodnutí Jen pro pořádek: i rozhodnutí nic nezměnit (tj. nepoužít disponibilní nástroje měnové politiky) je měnově-politickým rozhodnutím 1. Hodnocení dosavadního vývoje 2. Prognóza 3. Simulace šoků 4. Návrh MP opatření 5. Diskuse BR a rozhodnutí BR o MP opatření Poznámka: den před měnovým zasedáním BR je schůze k diskusi o finanční stabilitě

20 1. Současný ekonomický vývoj 1 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 2 MĚNOVÉ PODMÍNKY 2.1 Úrokové sazby 2.2 Měnový kurz 3 POPTÁVKA A NABÍDKA 3.1 Domácí poptávka 3.2 Čistá zahraniční poptávka 3.3 Nabídka 3.4 Ekonomické výsledky nefinančních podniků 4 TRH PRÁCE 4.1 Zaměstnanost a nezaměstnanost 4.2 Mzdy a produktivita 5 PLATEBNÍ BILANCE 5.1 Běžný účet 5.2 Kapitálový účet 5.3 Finanční účet

21 1. Současný ekonomický vývoj 6 MĚNOVÝ VÝVOJ 6.1 Peníze 6.2 Úvěry 7 DOVOZNÍ CENY A CENY VÝROBCŮ 7.1 Dovozní ceny 7.2 Ceny výrobců 8 INFLACE 8.1 Současný vývoj inflace 8.2 Vývoj inflace z pohledu plnění inflačního cíle

22 2. Prognóza Filosofie prognózy ČNB: prognózy většiny institucí: Jaký bude budoucí vývoj? prognóza ČNB: Co je třeba udělat, aby byl budoucí vývoj inflace takový, jaký ho chce ČNB mít? důležitá nejen čísla, ale i historka prognózy nejen základní scénář, ale rovněž diskuse rizik a nejistoty komunikační nástroj

23 Shrnutí prognózy – příklad Celková inflace bude v prvním pololetí 2010 růst a ve druhé polovině roku se vlivem daňových změn dostane až mírně nad 2% cíl. Měnověpolitická inflace se na horizontu měnové politiky bude zezdola přibližovat k cíli. Meziroční růst HDP překmitne v prvním čtvrtletí 2010 do kladných hodnot a dosáhne zhruba 2 %, poté však bude opět zvolňovat. K trvalejšímu vzestupu domácí ekonomiky dojde až v příštím roce v souvislosti s výraznějším oživením v zahraničí. Nominální měnový kurz koruny na prognóze pozvolna posiluje. S prognózou je konzistentní stabilita krátkodobých úrokových sazeb v první polovině letošního roku poblíž stávající úrovně a jejich následný postupný růst.

24 Rizika prognózy Rizika prognózy jsou celkově vyrovnaná: Výrazná asymetrická rizika nebyla identifikována Obousměrná nejistota ohledně vývoje nominálních mezd

25 4. Vyhodnocení a návrh opatření Ve 4Q 2009 celková inflace vzrostla, nicméně se nadále nacházela pod spodním okrajem tolerančního pásma inflačního cíle Meziroční propad reálného HDP se ve 3Q 2009 zmírnil, přičemž v mezičtvrtletním srovnání ekonomická aktivita již druhé čtvrtletí v řadě rostla Pokles zaměstnanosti se dále prohloubil a nezaměstnanost se zvyšovala, růst průměrných nominálních mezd však zrychlil Dovozní ceny působí protiinflačně Inflační tlaky plynoucí z domácí ekonomiky nejsou dle prognózy v současnosti patrné Únorová prognóza předpokládá postupné zvyšování inflace v průběhu roku 2010 Inflace se ve druhé polovině roku v důsledku daňových změn dočasně dostane až mírně nad 2% inflační cíl Ekonomická aktivita se od prvního čtvrtletí 2010 vrátí k mírnému meziročnímu růstu Většímu zrychlení však bude bránit jak slábnoucí spotřeba domácností a vlády, tak nerovnoměrně rostoucí zahraniční poptávka Nominální měnový kurz bude pozvolna posilovat S prognózou je konzistentní stabilita krátkodobých úrokových sazeb v první polovině letošního roku poblíž stávající úrovně a jejich následný postupný růst Návrh sazby NEMĚNIT

26 5. Diskuse Bankovní rady: Převažoval názor, že celková bilance rizik prognózy je vyrovnaná Domácí ekonomika se pomalu odpoutává ode dna a vymaňuje z recese a že lze předpokládat nesouměrné oživení zahraniční poptávky ve tvaru „W“ Domácí inflační tlaky sice v současnosti nejsou příliš silné, nicméně lze očekávat postupné vytváření inflačních tlaků v souvislosti s odezníváním ekonomické recese Diskuze se týkala i nejistot okolo tempa růstu potenciálního produktu Meziroční růst průměrných nominálních mezd v podnikatelské sféře je vzhledem k nízké ekonomické aktivitě překvapivě vysoký Fiskální výhled je spojen s velkou nejistotou. Riziko zvyšování strukturálního deficitu vládního sektoru lze považovat za významné Bylo diskutováno rozpětí mezi úrokovými sazbami na mezibankovním trhu a měnověpolitickou sazbou Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 1 %.

27 Ropa Brent (USD/barel)

28 Růst potenciálu (meziroční změny v %)

29 Mezera výstupu (v % z potenciálního produktu)

30 Kurz USD/Euro

31 HDP a inflace v eurozóně (meziroční změny v %)

32 HDP a inflace v Německu (meziroční změny v %)

33 Vývoj měn středoevropského regionu

34 Základní sazby ČNB

35 Úrokové sazby na peněžním trhu

36 Úrokové diferenciály proti € a $

37 Výnosy státních dluhopisů (v procentech)

38 Měnový kurz CZK

39 Hrubý domácí produkt

40 Struktura růstu HDP

41 Vývoz a dovoz

42 Nové průmyslové zakázky (meziroční změny)

43 Využití výrobních kapacit

44 Indikátory důvěry

45 Míra nezaměstnanosti

46 Vývoj obchodní bilance

47 Peněžní agregáty (meziroční změny)

48 Úvěry nefinančním podnikům a domácnostem (stavy, meziroční změny)

49 Nově poskytnuté úvěry (meziroční změna)

50 Úrokové sazby z vkladů (nové obchody)

51 Úvěry v selhání (podíl v procentech)

52 Dovozní ceny a ceny výrobců (meziroční změny)

53 Inflace

54 Vývoj složek inflace

55 HICP v ČR a v EU (meziroční změny v %)

56 Srovnání prognózy inflace se skutečností

57 2. Prognóza celkové inflace (meziroční změny v %)

58 Prognóza měnověpolitické inflace (meziroční změny v %0

59 Prognóza úrokových sazeb (3M PRIPOR V %)

60 Prognóza měnového kurzu (CZK/Euro)

61 Prognóza HDP ( Meziroční změny v %)

62 Očekávaná inflace (mzr. změny spotřebitelských cen v %) 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 finanční trh v horizontu 1R 1.82.5 2.2 finanční trh v horizontu 3R 2.5 2.6 podniky v horizontu 1R 1.71.8 podniky v horizontu 3R 2.5 2.6

63 Ostatní očekávané ukazatele (v horizontu 1R, není-li uvedeno jinak) 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 Reálný HDP v roce 2009 a) -4.4 -4.3-4.1 Reálný HDP v roce 2010 a) 1.91.6 1.7 Nom. mzdy v roce 2009 a) 2.72.62.73.2 Nom. mzdy v roce 2010 a) 2.71.91.72.12.4 Kurz CZK/EUR b) 24.825.024.9 2T repo c) 1.71.61.71.8 1R PRIBOR c) 2.7 2.6 2.7 a) meziroční změny v % b) úroveň c) v %

64 Několik prohlášení k úvaze Sazby mohou růst i dříve, pokud bude oživení výraznější, na investičním summitu ve Vídni to řekl člen bankovní rady České národní banky Kamil Janáček, ČTK, 12.10.2010 Singer potvrdil, že v blízké době nelze očekávat růst základní úrokové sazby která je v současnosti na historickém minimu 0,75 procenta. Její zvyšování lze předpokládat, pokud se objeví signály budoucích inflačních tlaků, uvedl guvernér. "Zatím je ale v nejbližších měsících neočekávám," dodal. (ČTK 11.10.2010) V. Tomšík: Souhlasím s trajektorií sazeb implikovanou aktuální prognózou (Bloomberg 30.8.2010) K. Janáček: Jisté je, že období nízkých sazeb a jejich snižování v této ekonomice skončilo. (Patria 26.8.2010) E. Zamrazilová: já o růstu sazeb chci diskutovat hodně brzy. (LN 24.8.2010)

65 Několik prohlášení k úvaze Singer potvrdil, že v blízké době nelze očekávat růst základní úrokové sazby která je v současnosti na historickém minimu 0,75 procenta. Její zvyšování lze předpokládat, pokud se objeví signály budoucích inflačních tlaků, uvedl guvernér. "Zatím je ale v nejbližších měsících neočekávám," dodal. (ČTK 11.10.2010) V. Tomšík: Souhlasím s trajektorií sazeb implikovanou aktuální prognózou (Bloomberg 30.8.2010) K. Janáček: Jisté je, že období nízkých sazeb a jejich snižování v této ekonomice skončilo. (Patria 26.8.2010) E. Zamrazilová: já o růstu sazeb chci diskutovat hodně brzy. (LN 24.8.2010)


Stáhnout ppt "Měnová politika, část 2 přednášky - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je „péče o cenovou stabilitu“. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB."

Podobné prezentace


Reklamy Google