Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postgraduální kurz Péče o matku a dítě VIII / 2009 Anamnéza, dotazy, rizika Profil osobnosti –Osobnost –Očekávání –Připravenost –Reakce –Flexibilita Jaké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postgraduální kurz Péče o matku a dítě VIII / 2009 Anamnéza, dotazy, rizika Profil osobnosti –Osobnost –Očekávání –Připravenost –Reakce –Flexibilita Jaké."— Transkript prezentace:

1 Postgraduální kurz Péče o matku a dítě VIII / 2009 Anamnéza, dotazy, rizika Profil osobnosti –Osobnost –Očekávání –Připravenost –Reakce –Flexibilita Jaké zhodnocení a závěr ? Jaké rady ?

2

3 Anamnéza, dotazy, rizika 1.Specifické zaměření: těhotenství : PM, PP,TP; pohyby ? Noční, polohové stahy ? –T.hm., BMI, TK, moč, antropometrie –Bolest hlavy, vizus, bolest v kříži, kontrakce, edémy DK –Fluor, krvácení ? -Medikace -Jiné obtíže, vlastní pozorování 2.Očekávání ? -Nyní -S delším časovým horizontem

4 Rozdíly etnicko-sociální Venkov: méně poluce Dálnice: NOx, CO,, 0 Pb; ozon, >60 db; strobo-světlo ZZS – delší čas, nepřízeň počasí, Klidnější režim Město: poluce – prach – astma, chřipky…. Strava – maso vs. vegetariánky – proteiny, cholesterol- živoč. tuky- progesteron; vitalita (?) Nutrice v dětství ? – růst ? podle rodičů….

5 Výchozí podklady Manželství historicky asi 12 let Kvalitní výchova – maxim. 3 děti Klient/ka ; VIP sy – partnerské Snaha o wellness Očekávání ; frustrace z nevyplnění = psychotrauma – hledání viníka: extra-intrapunitivní Nutnost > 50 % pozitivních motivací Sdělení – až za první třetinu rozhovoru Fixace v paměti jen 1/3 Odhad – Barthel, zdraví, kondice, víra, hobby Profesionální empatie

6 Hodnoty v životě a hierarchie Archetypy: základy nutné k životu: –Teplo, sucho, světlo, jídlo ( tekutiny), spánek Hodnoty v životě – hierarchie měnlivá –Sebeúcta, úcta druhých, pocit lidské důstojnosti, děti, víra, zdraví, láska, sex, finance, ambice Genetika: jídlo- porce, f: sběrači, lovci Délka spánku – fragmentace, mikrospánky, chrápání, „noční můry“ ? Psychotrauma ? Změna hodnot v těhotenství ?

7 Anamnéza - anamnézy RA: věk+ choroby rodičů; žal.vřed, kolorekt. Ca, Ca plic; Ca žaludku? Úrazové typy ? Eklampsie ?EKG změny – Hy PK, LQTS ? F V – Leiden – riziko TEN ? Náhlé + při sportu …? OA: vč. virových-zejm.zarděnky; léčeny ? operace, intervence (sklerotizace varixů…), TEN AA: potraviny, hmyz, latex - projevy – příhoda ? EpiPen ? FA: HAK; nutraceutika- Q10?.. Modafen? Drogy /párty ? Kofein ? Paralen ? Alkohol ? Analgetika ? Profese ? SA: V rodině ? Soulad? Profese ? Hypotéka ? Vlastní aktivní sdělení Rozvaha: Návyky ? Zlozvyky ? Závislost ? Problémy ? Adherence - hrozí nenálada, abst.sy, změna registrace ?

8 Cave !!! Odběr anamnézy ne před třetí osobou Výhodnější je zatrhávací systém, jinak dlouhé + opakování + nesystematické Multikulturální – raději bez lékaře; ♀ + ♀ Anamnéza v klidové situaci – podle času - navázání komunikace a důvěry Anamnéza při akutní příhodě: os. věci prohlídka – ve zdravot. zájmu – DM, EP, kardiostim.,… Nekomentovat třetí osobu ( násilí, psychická újma…) Upozornit, co je nutno ohlásit a proč Informovaný souhlas – foto, studie, příjem, výkon….

9 Cave !!! Intervence se nepovažují za operace Žádná idea o interakcích Dají si radit od přítelkyň, v zelené lékárně apod. Lékaři někdy neumí poradit a nevědí, kde hledat Odsunují lehce varovné příznaky Nutraceutika nepovažují za FA Nemají představu, co je terapeutické okno (window of chance) při akutní příhodě Podceňují riziko dopravní nehody….

10 Současné často přehlédnuté dg. a sy v anamnéze Nepřehlédnou se porodnická krvácení a porod. komplikace, porody, děti… Rizikové porodnicky: –DVT, zejm. po HAK, cestování (sy turistické třídy), po sklerotizaci varixů; při nízkém pitném režimu, sezení na doraz sedadla, při malém pohybu, práci doma na PC – riziko TEN – LMWH, elast.punčochy, pití, volný oděv… –Opakovaná bolest hlavy, popř. nejasné vidění – preeklampsie, i s dobře kontrolovaným TK – riziko mozk.vazokonstrikce, hemorag.iktu, + i po porodu- doma nesolit, přijmout, MgSO4, MRI+angio+doplnit oběh, klid, ukončení gravidity ?

11 Vzácné porodnické Absces po epid. analg/anestezii – T°C, vystřelující bolest,imobilita… ad NCH; krátké okno !! Pontinní myelinolýza – pohyby osmol + Na extrémní – kóma Přechodné oslepnutí po porodu – zadní jáma lební – v.s. hormon.změny – nevidomá !! Abstin.syndrom – vynechání drog – vitálně ohrožuje výpadek heroinu; buprenorfin (Subutex, Temgesic), metadon; nekojit Embolie při for. ovale apertum- neurovýpadek náhle, podobný embolickému iktu

12 Neporodnické vzácnější dg. Kardiální: LQTS, Short QT sy – dysrytmie i maligní – dotaz na synkopy, kolapsy, EKG+kardiokonzilium Kardiomyopatie – pravé komory – dušnost + edémy DK- echo+ kardiokonzilium – riziko vysoké, KPR ? Obezita, bariatrie, BMI > 35; změřit objem ve výši crista ilica na konci exspiria ( femininní obezita) vs. změřit objem zápěstí ( síla kostry)- na začátku gravidity Alergie – zejm. potraviny ( oříšky/soja, tofu), latex, bodnutí hmyzem, léky a jejich vehikula – sy kožní, bronchomotor.- asfyktický, anafylaktický šok – základní resuscitační vybavení, MET

13 Neporodnické vzácnější dg. – pokrač. Deprese – až 10 % gravidních – cave SSRI – vliv na plod – KV abnormity – jen v nejnutnějším případě; velká deprese = riziko TS Dopravní nehody – tupá poranění, cave smrtící trias: dlouhé vyprošťování – hypoxie, acdóza, hypotermie – ad traumacentrum dosp.+ dětí Domácí násilí – zaznamenat – ruce, vlasy,krk, obličej kolem očí Autoimunitní choroby – kombinace s hypotyreózou, RS, overlap sy, LSE….- rozhodnutí o těhotenství versus nejdříve léčba – cytostatika, tyreo, plasmaferéza, sorbce Nutraceutika, měnící hemokoagulaci; efedrinový typ

14 Osobnost IQ = vědomosti, znalosti, dovednosti, logické myšlení vs. kognitivní dysfunkce,….. EQ = vztahy, kontakty, sociabilita, sebedůvěra, ztráta duševní rovnováhy Extravagantní osobnosti VIP syndrom Extrovertní x introvertní Extrapunitivní x intrapunitivní Agresivita – stupeň I. – V. – nebezpečí napadení ? Osamělost – tíseň, mater. nouze ?

15 Citlivé rysy Citlivé údaje: homosex., asex – po 4 % Změny psychiky v graviditě ? Multikulturální zázemí – vyhovuje ? Přítomnost manžela, bratra- povolení, vyšetření za paravanem…. Jehovovy svědkyně – vždy mluvit odděleně od komunity, pokud si ptka výslovně nepřeje jinak ( advokát, právní zástupce – může mít i zdravotník) Vztahy – otec dítěte ? Podezření … ? Nerozumí – nebrat rodinu, ale nezávislého tlumočníka Rozmyslet, co zapsat, co oznámit – lépe právní porada

16 Zhodnocení a vlastní názor Je anamnéza kompletní a důvěryhodná ? Které body jsou významné, odchylují se od fyziologického modelu ? Má těhotná osobnost s předpoklady: spolupráce, pozitivní ladění, duševní stabilita, emocionálně příznivé očekávání, uspokojivý zdravotní stav ? Při odchylce- má zázemí? Kdo převezme zátěž ? Jaké informace jsou nutné – sociální, zdravotní ? Cp je třeba doplnit ? Co je možné těhotné ženě říci, aby splnilo účel bez psychotraumatu ?

17 Co zapsat do zdravotnické dokumentace ? Údaje pravdivé, se správným časem, které nemohou vést k psychotraumatu a nejsou důvěrné a citlivé Doporučení : odborné konzilium, sociální porada, dialog s psychologem, převedení do jiného ZZ Nutné informované souhlasy, registraci Datum další kontroly Upozornění na varovné známky, které by znamenalo akutní kontrolu – nasměrování tel….

18 Vlastní souhrnný názor + postup Hlavní osobnostní rysy/ komunikace běžná, doporučení přijímána : ano – ne; proč Anamnéza – výstižná, bez podezření na patologii Zázemí rodinné, vstřícné, úměrné; dysfunkční, deficitní ? Sociální asistence nutná ? vhodná ? Bez přidružených chorob nebo dg. + konzilia ? Jakou konkrétní pozitivní motivaci předat ? > 50 % Předepsaná vyšetření provedena ? Které informace podat lékaři – ihned, průběžně ?

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Postgraduální kurz Péče o matku a dítě VIII / 2009 Anamnéza, dotazy, rizika Profil osobnosti –Osobnost –Očekávání –Připravenost –Reakce –Flexibilita Jaké."

Podobné prezentace


Reklamy Google