Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 14. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 14. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 14. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Obecná biologie a genetika Téma: Eugenika Metodický list/Anotace: Výukový materiál vede k pochopení eugeniky a jejího rozdělení na e. negativní a e. pozitivní. Ukazuje možnosti terapeutického využití, ale i hrozbu zneužití eugeniky. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_499

2 EUGENIKA RNDr. Rostislav Herrmann Mendelovo gymnázium, Opava

3 Vzhledem k pokročilým metodám léčení v soudobé medicíně dochází v lidské populaci k přežívání stále více jedinců, kteří by bez pomoci moderních technik léčení zemřeli Podobná situace nastává v oblasti plození potomstva Značná část zmiňovaných případů souvisí s chorobami, které mají genetické příčiny Tak dochází postupně ke stále většímu zatížení genofondu lidstva defektními formami genů Eugenika se snaží tento stav vyvážit Snaží se o využití genetických poznatků ke zlepšování genetických vlastností člověka Je v tomto smyslu vědecky podloženou snahou o ozdravění lidstva EUGENIKA

4 Logo Druhého mezinárodního kongresu eugeniky (1921) http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika

5 EUGENIKA Eugenika negativní Snaží se redukovat množství defektních alel Pracuje s vyhledávacími = screeningovými programy a je úzce spojena s prenatální diagnostikou Používá fundovaného informování o charakteru rizik spojených u postižených osob s plánováním rodičovství Nabízí možnost zvážení, zda přivést na svět geneticky defektního potomka či nikoli Nabízí řešení ve formě trvalého používání antikoncepce, případně sterilizace či interrupce Jde o snahu o postupnou eliminaci co možná největšího množství patologických alel z genofondu lidstva Působí tedy jako uvědomělá, zodpovědná náhrada přírodního výběru Nejsou přitom vyhledáváni jen lidé akutně nemocní, ale i fenotypově zdraví heterozygotní přenašeči.

6 Eugenika pozitivní Usiluje o posilování a záměrné vytváření kvalitních genotypů = o aktivní zvyšování počtu standardních alel v genotypu člověka Je úzce spojena s genovou terapií Dnešní možnosti genové terapie jsou ale omezeny z etických důvodů Je totiž možné jimi ovlivňovat nejen metabolické choroby, ale také provádět např. úpravy lidského chování na úrovni míry agresivity, sklonu k závislostem k návykovým látkám apod. Toto ovlivnění je samozřejmě možné v pozitivním i negativním směru Vznikají zde tedy značné možnosti zneužití. EUGENIKA

7 Eticky velmi citlivou záležitostí je již pouhé využití screeningových metod ve společnosti Už samotná plošná informace každého jedince o veškerých patogenních alelách v jeho genotypu může způsobit škodu Jde o psychologické aspekty takovéto informace, o těžko zvladatelný pocit stigmatizace, obavy ze vstupu do manželství apod. Dalším problémem je již dnes se projevující snaha mnohých institucí zjistit případnou genetickou zátěž určitých osob a diskriminovat je Informovanost o genetické zátěži jednotlivců může tedy vést k omezení svobody člověka, elitářství a nerovnosti (proto také ochrana osobních dat)

8 Eugenika je rovněž zneužitelná k rasisticky podmíněným cílům (viz. nacistická genocida, která vedla k rasisticky motivované likvidaci milionů lidí) Má-li tedy lidstvo skutečně využívat možností, které mu eugenika dává, musí nejprve projít zdlouhavým a nelehkým etickým a duchovním vývojem, který vyústí v bezpečnou legislativu i obecně humánní postoje ve společnosti. EUGENIKA http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/260598/Nacizmus-ideologia-nasiaknuta-okultizmom.html Snahou nacistických pohlaváů bylo obnovit ztracenou rasu Árijců a vrátit tak německým "árijským synům" jejich ztracenou moc.

9 ZDROJE OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012, 227 s. ISBN 978-80-246-2109- 8. Eugenika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika Nacizmus, ideológia nasiaknutá okultizmom. In: [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://jozefkuric.blog.sme.sk/c/260598/Nacizmus-ideologia- nasiaknuta-okultizmom.html


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 14. ledna 2014 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google