Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecká kultura náboženství, umění, literatura, věda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecká kultura náboženství, umění, literatura, věda"— Transkript prezentace:

1 Řecká kultura náboženství, umění, literatura, věda

2 Řecko nebylo nikdy politicky jednotné, ale Řeky spojovalo umění, věda, náboženství, svátky

3 Počátky řecké kultury úzce svázány s mytologií
Legendární hrdinové: Héraklés, Théseus, Achilleus, Odysseus Bohové- antropomorfní: chovají se a jednají jako lidé, mají kladné i záporné vlastnosti, mocenská hierarchie, oblasti moci, rodinný život, soupeření,…

4 Nejstarší bohové Na počátku chaos
Bůh nebe Úranos zplodil s Gáiou, bohyní země Kyklópy a Titány Úranos se zdráhal vyvést Titány z lůna země syn Kronos ho zbavil srpem mužství a svrhl z trůnu Tento orgán vrhl do moře, kde se z něho zrodila bohyně lásky a krásy, Afrodíté Kronos zavedl první princip řádu světa- čas V obavě o moc polyká své děti hned po narození, unikne jen Zeus (matka podstrčí kámen). Dospělý Zeus otce přemůže a přinutí ho vyvrhnout své potomky

5 Olympský panteon/ rodina nejvyššího
Zeus Héra Poseidon Hádés Athéna Arés Dionýsos Apollón Artemis Hefaistos bůh světla, počasí, nebe,šéf … a jeho nejbližší rodina ochránkyně rodiny, manželka bůh vodstva, bratr nejvyššího bůh podsvětí, též Diův bratr bohyně věd a moudrosti, dcera bůh války, Diův syn bůh plodnosti a vína bůh slunce,ochránce života + zdraví Bohyně plodnosti,lovu měsíce Bůh ohně a kovářství

6 Zeus Vedl bohatý sexuální život
Ač ženatý s Herou, měl řadu mimomanželských afér a dětí Měl 3 manželské děti: Área, Héfaista, Hébu Nemanželské: Apollón, Artemis, Persefona, Herakles aj. Ledu svedl v podobě labutě, Európu jako býk, Danaé jako zlatý déšť

7 Bohové na Olympu

8 věštírny Význam kněží nebyl velký
Udržovali chrámy, přinášeli oběti, věštili Řekové se obraceli často o radu do věštíren Nejslavnější Apollonova věštírna v Delfách- Řekové považovali za střed světa Věštbu prováděla kněžka Pýthie- její věštby často mnohoznačné= museli je vysvětlovat kněží Věštby měly obrovský vliv na politická rozhodnutí

9 „Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni.“
Pýthie Její věštby se daly vykládat dvojznačně. Nejznámnější „omyly“. Lydský král Kroisos se ptal na výsledek tažení proti perské říši. Věštba zněla: "Překročíš-li řeku Halys, zničíš říši velikou„. Řeku překročil, ale byl poražen a zničil vlastní říši. Věštba pro épeirského krále Pyrrha: "Lid tvůj římské vojsko překoná!„ Nepřítele přinutil k ústupu (bitva u Auscula, 279 př.n.l.), ale za cenu obrovských ztrát. Pyrrhovo vítězství. „Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni.“

10

11 architektura Typické sloupořadí
Podle sloupů se rozlišují tři stavební slohy: Dórský, iónský, korintský Veřejné budovy- tržnice, divadla, stadiony, Chrámy- příbytek bohů, bohoslužby se konaly venku Nepoužívali klenbu

12 Delphi- Apollonův chrám a divadlo

13 Hlavice dórského, iónského, korintského sloupu

14

15

16

17 sochařství Zrodilo se, když si začali lidé představovat bohy jako lidi, od 7. stol.př.n.l. Materiál: dřevo, mramor, bronz Méně: slonovina a keramika Díla se nezachovala pouze římské kopie Sochy byly pestře malované, oči vsazované ze skla, slonovina, zlato, bohatý oděv Vrchol sochařství- 5.stol.př.n.l.- Athény

18 První sochy (vliv Egypta a Mezopotámie) strnulé a monumentální:
stojící nahý mladík (kuros) a oblečená dívka (koré), na tvářích tzv. archaický úsměv kuros

19

20 Feidias (socha Dia v Olympii) Polykleitos (Doryforos) Praxitelos
Později snaha předvést vzor tělesné dokonalosti a přirozený pohyb Nejznámější sochaři: Myron (discobolos) Feidias (socha Dia v Olympii) Polykleitos (Doryforos) Praxitelos

21

22 Venuše milóská

23 keramika Obrazy se také nezachovaly Pouze malby na keramice
Oblíbené červené obrazy na černém podkladě

24

25 literatura

26 Nejznámější: Homérovy eposy Později- lyrické básnictví- původně písně přednášené za doprovodu lyry Alkaios Básnířka Sapfó Dějepisectví: Herodotos (řecko-perské války) zábavné historky, „otec dějepisu“ Thukydides (peloponéské války) vědečtější přístup

27 Sapfo

28 Abeceda/ alfabeta Řekové přijali písmo fénických obchodníků asi v 10.století př.n.l. Jejich souhlásková abeceda jim ale příliš nevyhovovala, písmo tak museli přizpůsobit řečtině. Některé znaky přetvořili na samohlásky a ty znaky, které byly pro řečtinu neupotřebitelné, vypustili. Původně psali zprava doleva, pak tzv. oslí orání a v 5. stol. zleva doprava. 24 znaků

29 Řečtina přežívala v Byzantské říši- zde se z ní vyvinuly hlaholice a cyrilice ( z ní azbuka)
Přes Etrusky se ve starověkém Římě vyvinula latinka První použití latinky v 6. stol.př.n.l. Evropské jazyky si ji doplnily diakritikou

30

31 azbuka

32 Vznik divadla Vrchol: Athény v 5.stol.př.n.l.
Tragédie se vyvinula ze sborových písní, které se zpívaly na počest boha Dionýsa (bůh vinobraní, vinařství, vína a náboženského vytržení) Podle mythologie Dionýsa doprovázeli satyrové, kříženci lidí a kozlů. Účinkující se oblékali do kozlích kůží. Odtud slovo „tragoidiá“ = kozlí písně Drama vznikalo, když vnikl dialog mezi hercem a sborem, později dva herci.

33 Dionýsos a satyr

34 V Athénách se pořádaly pravidelně soutěže divadelních her
Musely existovat stovky her Zachoval se jen zlomek Autoři čerpali hlavně z mýtů náměty nebyly originální, šlo o originalitu zpracování. Často hrdinové bojují proti osudu a vůli bohů a prohrávají Amfiteátry Herci (=muži) vystupují v maskách

35 Příklad: Příběh krále Oidipa, kterému věštba přisoudí, že zabije vlastního otce a ožení se se svou matkou. Přes veškerou snahu všech zúčastněných tomu zabránit, věštba se naplní.

36

37 Trojice nejslavnějších athénských dramatiků (5. stol.př.n.l.):
Aischylos Peršané, trilogie Oresteia Sofokles Antigona, Oidípus král Euripidés Médea, Ífigénie v Aulidě Komedie: Aristofanés Autoři zesměšňovali athénské politiky a kritizovali dobové nešvary

38 Věda nejslavnější jména
Pythagoras Hippokrates Eukleides Archimedes Aristarchos Sokrates Platón Aristoteles Ptolemaios

39 V astronomii existovaly vedle sebe dvě teorie o uspořádání sluneční soustavy:
Geocentrická (Ptolemaios) Heliocentrická (Aristarchos)

40 geocentrická

41 Pythagoras- matematik, poučka o trojúhelníku, tvrdil, že vztahy mezi věcmi se dají vyjádřit čísly
„Číslo je podstata věcí“ Hippokrates- zakladatel lékařské školy, hledal přirozenou příčinu nemoci, odmítal pověry

42 Eukleides- první učebnice geometrie (používala se ještě v 18. stol. n
Eukleides- první učebnice geometrie (používala se ještě v 18. stol.n.l.)

43 Archimedes Největší matematik a fyzik starověku
Jeden ze tří velkých matematiků (Newton, Einstein) Žil ve 3. stol.př.n.l.v Syrakúsách/ Sicílie Objevy ve fyzice a mechanice uplatnil prakticky při zhotovení válečných lodí a obléhacích strojů Jako první stanovil axióm, že přímka je nejkratší spojnice dvou bodů Stanovil obvod a plochu kruhu V mechanice princip kladky

44

45 „Dejte mi jinou zemi a z té pohnu touto zemí!“
Prakticky předvedl, když sám s pomocí kladek vytáhl velkou loď na břeh O jeho smrti se traduje, že byl zabit uprostřed svých výpočtů římským vojákem po dobytí Syrakús Poslední slova: „Neruš mých kruhů!“

46

47 Neznámější objev, vztlak, objevil díky přátelství se syrakuským tyranem. Ten chtěl zjistit, zda-li jeho koruna je vyrobena opravdu z ryzího zlata. Požádal proto Archimeda, aby obsah zlata v koruně prověřil, aniž by ji jakkoliv poškodil. A. několik dní promýšlel, jak takový nelehký úkol vyřešit. Jednou ležel ve vaně a všiml si, jak voda přetéká přes okraj. Poznal, že množství vody, která přetekla přes okraj, odpovídá objemu jeho těla.

48 Vyskočil z vany a nahý probíhal syrakuskými ulicemi a volal „Heuréka“ (už to mám). Archimédes zjistil, že koruna byla vyrobena převážně z obyčejného kovu. To bohužel stálo zlatotepce život.

49 Láska a manželství Homosexualita a pederastie („paiderastia“ =láska k mladým chlapcům) rozšířeny a považovány za normální projev lidské sexuality a soužití „Eros“ = pohlavní láska mezi příslušníky stejného pohlaví Láska k chlapcům nejen erotický, ale i výchovný aspekt- dospělý muž byl příkladem Původ- snad ve vojenství- úzké vztahy mezi spolubojovníky (povzbudit ducha, ochrana milence) Manželství bylo považováno za užitečnou instituci- žena= matka a pečovatelka o domácnost.

50

51 Postavení žen v Athénách podobné postavení žen v islámském světě uzavřeny v domácnostech, žádná práva ἑταίρα = hetéry – vzdělané společnice, kurtizány, nejsvobodnější ženy, nezávislé, někdy vlivné Nejznámnější Aspasia- společnice Perikla


Stáhnout ppt "Řecká kultura náboženství, umění, literatura, věda"

Podobné prezentace


Reklamy Google