Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavla Hrušková Konzultant: Ing. Lucie Jezerská Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav Csc. Ústav Organické Technologie 2007 Vliv vlhkosti na homogenitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavla Hrušková Konzultant: Ing. Lucie Jezerská Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav Csc. Ústav Organické Technologie 2007 Vliv vlhkosti na homogenitu."— Transkript prezentace:

1 Pavla Hrušková Konzultant: Ing. Lucie Jezerská Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav Csc. Ústav Organické Technologie 2007 Vliv vlhkosti na homogenitu práškových směsí při výrobě pevných lékových forem

2 Obsah práce  Charakterizace surovin pro proces přímého lisování  Monitoring vlhkosti tabletovin  Analýza vlivu vlhkosti na rychlost homogenizace Ústav Organické Technologie 2007

3 Přímé lisování  přímé lisování se skládá z několika kroků: navážení účinných a pomocných látek pomocných látek příprava triturační směsi sítováníhomogenizacelisování Účinné látky (triturační směs) Pomocné látky Plniva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla Proces homogenizace Tabletovina Proces lisování Tablety Ústav Organické Technologie 2007 Sítování

4 Homogenizace práškových směsí pro přímé lisování  kinetická křivka mísení - exponenciální pokles - exponenciální pokles - asymptotická křivka - asymptotická křivka  tři mechanizmy mísení: konvekce, střih, disperze, konvekce, střih, disperze, Segregace  vlhkost materiálu,  rozdílná distribuce velikosti a tvar částic,  elektrostatický náboj. Ústav Organické Technologie 2007 RSD, % Konvekce Střih Disperze Čas, min Mechanizmy segregace  perkolace,  adheze,  fluidizace. RSD – relativní směrodatná odchylka

5 Charakterizace vstupních surovin Distribuce velikosti a tvar částic účinných látek A a Z léčivo A & léčivo Z léčivo A & léčivo Z Ústav Organické Technologie 2007 Tyčinkovitý tvar části do 10 μm Široká distribuce velikosti částic Kulovitý tvar částic do 25 μm Úzká distribuce velikosti částic

6 Charakterizace vstupních surovin Vlhkost, sypná a setřesná hustota  u všech testovaných látek byl obsah vlhkosti nižší než 5 %,  nejnižší hodnota sypné a setřesné hustoty byla stanovena u laurylsulfátu sodného,  nejvyšší hodnotu sypné hustoty vykazuje primojel a nejvyšší hodnota setřesné hustoty byla určena u bezvodé laktózy Suroviny Vlhkost, % Sypná hustota, g.l -1 Setřesná hustota, g.l -1 API léčiva Z1,23260379 API léčiva A0,87328561 MC, Avicel PH 1014,60345481 MC, Avicel PH 1024,15371481 CaHPO 4.2H 2 O1,62664874 Primojel3,03811893 Natrii laurylsulfas0,96245312 Laktosum anhydricum0,95793989 Magnesii stearas2,00298464 Ústav Organické Technologie 2007

7 Charakterizace vstupních surovin Tokové vlastnosti Tokové vlastnosti látek byly hodnoceny na základě sypného úhlu, indexu stlačitelnosti a Hausnerova poměru.  sypný úhel  sypný úhel α byl určován pomocí výšky (h) a poloměru kužele (r), který je vytvořen materiálem po průtoku násypkou Ústav Organické Technologie 2007

8 Charakterizace vstupních surovin  index stlačitelnosti a Hausnerův poměr  výborné tokové vlastnosti byly stanoveny u primojelu a naopak velmi špatné u účinné látky léčiva A SurovinyTokovost určená sypným úhlem Charakter toku určený sypnou a setřesnou hustotou Primojel Laktosum anhydricum Natrii laurylsulfas MC Avicel PH 102 CaHPO 4.2H 2 O MC Avicel PH 101 API léčiva Z Magnesii stearas API léčiva A výborná přiměřená dobrá špatná přiměřená špatný výborný přiměřený průměrný špatný velmi špatný velmi, velmi špatný Ústav Organické Technologie 2007

9 Monitoring vlhkosti tabletovin Monitoring vlhkosti tabletoviny v prostoru s regulovanou vlhkostí vzduchu  podmínky – RH 40 – 60 %, t = 20 °C, doba testování 15 dnů léčivo A léčivo Z  tabletovina léčiva A dosahuje vyšších hodnot rovnovážného obsahu vlhkosti než tabletovina léčiva Z Rovnovážný obsah vlhkosti, %Konfidenční interval Léčivo A3,91± 0,19 Léčivo Z3,74± 0,15 Ústav Organické Technologie 2007

10 Monitoring vlhkosti tabletovin Monitoring vlhkosti při experimentálně upravených stabilitních testech  dva typy stabilitních testů: podmínky zrychleného testu: t = 40 °C, RH = 75 % podmínky zrychleného testu: t = 40 °C, RH = 75 % podmínky dlouhodobého testu: t = 25 °C, RH = 60 % podmínky dlouhodobého testu: t = 25 °C, RH = 60 %  doba testování: 30 dnů Ústav Organické Technologie 2007 Sartorious thetmo control Adsorpce vlhkosti při t = 40 °C, RH = 75 % Adsorpce vlhkosti při t = 25 °C, RH = 60 % Léčivo A Léčivo ZLéčivo A Léčivo Z

11 Vliv vlhkosti na rychlost homogenizace  vliv vlhkosti na rychlost homogenizace byl studován pomocí třech experimentů:  připravené látky byly míseny v homogenizačním zařízení Hotic při 14 ot/min, vzorky byly odebírány vždy z devíti míst v časových intervalech 2, 3, 5, 7, 9 a 20 minut,  obsahová stejnoměrnost vzorků byla vyhodnocena na vysokotlakém kapalinovém chromatografu. Experiment Teplota okolí, °C Relativní vlhkost, % Vlhkost materiálu, % I.26503,14 II.27203,12 III.25993,22 Ústav Organické Technologie 2007

12 Vliv vlhkosti na rychlost homogenizace Ústav Organické Technologie 2007 Závislost relativní směrodatné odchylky na čase 50 % Experiment I. 20 % Experiment II. 99 % Experiment III.

13 Dosažené výsledky Charakterizace vstupních surovin:  účinná látka léčiva Z má lepší tokové vlastnosti,  nejlepší tokovost vykazoval primojel,  nejhorší tokovost byla určena u stearátu hořečnatého. Monitoring vlhkosti tabletovin:  větší schopnost adsorbovat vlhkost má tabletovina léčiva A Vliv vlhkosti na rychlost homogenizace:  optimální vlhkost je 50 % Ústav Organické Technologie 2007

14 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Pavla Hrušková Konzultant: Ing. Lucie Jezerská Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav Csc. Ústav Organické Technologie 2007 Vliv vlhkosti na homogenitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google