Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední Přemyslovci Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední Přemyslovci Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Poslední Přemyslovci Označení materiálu:
VY_32_INOVACE_01_posledni_premyslovci.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, vrcholný a pozdní středověk, dějiny českých zemí, poslední Přemyslovci ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): První český dědičný král Přemysl Otakar I., rozvoj českých zemí, budování nových měst a klášterů za Václava I. A Přemysla Otakara II., jeho úspěchy a pád, stříbrné bohatství za Václava II. a konec Přemyslovců za Václava III. Text je animovaný – žáci vyhledávají chybějící údaje (po otaznících) v učebnici, animace slouží ke kontrole správnosti vyhledaných údajů. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Dějiny českých zemí Poslední Přemyslovci

3 Opakování: Který český panovník získal dědičný královský titul? Jak získání titulu souviselo s událostmi ve Svaté říši římské? Jak se změnil nástupnický systém?

4 Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 dědičný královský titul 1198
1212 – Zlatá bula sicilská - královský titul potvrdil nově zvolený římský císař Fridrich II. (neměl ještě císařskou pečeť, použil pečeť sicilského království, vnuk Fridricha Barbarossy) – vydána v Basileji české království nadále součástí Svaté říše římské, na císařích však nezávislé, český král byl volen, císař jej jenom potvrzoval čeští králové měli právo podílet se na volbě císaře nástupcem Přemysl Otakar I. určil prvorozeného syna Václava, od té doby nástupcem prvorozený syn (končí seniorát) – začíná primogenitura

5 ZLATÁ BULA SICILSKÁ

6   Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 35 - 36

7 primogenitura ? – K JAKÉ ZMĚNĚ DOŠLO V BOJI O MOC ?
ustaly boje o moc 13. stol. – bohatství z těžby ? ČEHO, KDE stříbra v Jihlavě a později v Kutné Hoře šlechta si však vždy přeje slabého panovníka expanze na jih - ?KDO syn Václav I. Jednooký

8 Jezdecký portrét Václav I. Jednooký zemřel 23. září 1253 na svém dvoře v Počáplích (dnešní Králův Dvůr) a je pochován na pražském Starém Městě v klášteře na Františku (opuková hrobka pod podlahou kostela).

9 Města založena za Václava I.: Čechy:
Staré Město Pražské Stříbro Loket Žatec - snad Cheb Morava: Jihlava Olomouc Brno - – nejstarší doklad rychtáře 1243 zakládací listina Přerov

10 jeho sestra Anežka se odmítla vdát a stala se řeholnicí, založila v Praze Na Františku klášter a u něj špitál pečovala o staré a nemocné 1989 byla prohlášena za svatou Klášter byl v době svého vzniku jedinečnou stavbou, protože poprvé u nás byla gotika použita v areálu podobného rozsahu. K ženské větvi řádu minoritů, klarisek (od sv. Kláry ) – odvozují se od řádu františkánů, se záhy připojil i mužský konvent menších bratří(název pro klášter některých řádů, kde se scházeli k modlitbě). menší bratři = františkáni

11 Anežka Česká Anežský klášter

12 Přemysl Otakar II. – syn Václava I. 1253 – 1278
rozšířil český stát KAM? až k Jaderskému moři připojil: Chebsko, Korutany, Štýrsko a další území účastník křížové výpravy k Baltskému moři v oblasti pohanské Litvy vítězná střetnutí s uherským králem Bélou, oženil se s jeho vnučkou Kunhutou na křížové výpravě v Pobaltí založil Královec (Kaliningrad, Konigsberg) jeden z nejmocnějších evropských panovníků- ? JAK SE MU ŘÍKALO král železný a zlatý

13 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 35 - 36

14 chtěl získat římskoněmeckou korunu – obavy z jeho moci
kurfiřti zvolili 1273 ? KDO SE STAL ŘÍMSKONĚMECKÝM PANOVNÍKEM bezvýznamného hraběte Rudolfa Habsburského otevřené nepřátelství mezi Přemyslem Otakarem a Rudolfem Habsburským

15 Přemysl odmítl uznat Rudolfa, ten mu za trest odebral rakouská území (od té doby je Habsburkové vlastní) domácí problémy ?KDO SE STAVĚL NA ODPOR se šlechtou – zejména s Vítkovci válečné střetnutí ?KDY, KDE, VÝSLEDEK 26. srpna 1278 bitva na Moravském poli (u Vídně) Přemysl Otakar poražen, padl

16 Náhrobek Přemysla Otakara II. v chrámu sv. Víta

17 Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta

18 Václav II – 1305 dědic byl teprve sedmiletý v době smrti otce Otakara Přemysla II. vládl za něj ? strýc Ota Braniborský Václav byl vězněn na Bezdězu a pak v Braniborsku, to ho pronásledovalo celý život Braniboři zemi drancovali Morava byla odtržena, vládl zde Rudolf Habsburský hladomor šlechta krále Václava vykoupila

19 1283 se Václav vrátil do Čech (dvanáctiletý)
nevedl války jeho rádcem se stal poručník Záviš z Falkenštejna, který se oženil s jeho matkou Kunhutou Čechy vzkvétaly – ?Z ČEHO BOHATSTVÍ těžba stříbra v Kutné Hoře 1300 se začal razit ? stříbrný pražský groš (razil se 250let) ceněný v celé Evropě – vysoký obsah stříbra latinsky psaný horní zákoník Ius regale montanorum (1 300) – přeložen do češtiny a němčiny Václav II. připravoval založení univerzity, vydání zemského zákoníku – pro odpor šlechty neuspěl

20 Pražský groš

21 Významná historická a kulturní památka nacházející se v Kutné Hoře
Významná historická a kulturní památka nacházející se v Kutné Hoře. Jedná se o bývalý královský palác s mincovnou, vybudované ve 13. století a později mnohokrát přestavěné. Razily se zde stříbrné mince - Pražské groše. Jako takový je společně s chrámem svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vlašský dvůr

22 podruhé se oženil s ? polskou princeznou Eliškou Rejčkou 1 300 zvolen ? polským králem 1301 po vymření Arpádovců získal pro syna ? uherskou korunu Přemyslovci tedy vládli ? JAKÝMI KORUNAMI českou, polskou a uherskou korunou český úspěch spojil přemyslovské nepřátele česká šlechta však stála po boku krále (poučil se z chyb svého otce Přemysla Otakara II.) 1305 ? ve věku 34 let umírá Václav II. na tuberkulózu

23 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 35 - 36

24 Vymření Přemyslovců Václav III. 1305 – 1306 teprve šestnáctiletý
problémy ? VE KTERÝCH KRÁLOVSTVÍCH v Polsku i Uhrách rozhodl se obhájit ? KTEROU KORUNU polskou korunu, manželka Viola Těšínská vojenské tažení do Polska cestou v Olomouci ? JAKÁ UDÁLOST 4. srpna 1306 zavražděn bez syna ? CO Z TOHO VYPLÝVÁ PRO TRŮN rod vymírá po meči

25 Přemyslovští dědiční králové:
Přemysl Otakar I. Václav I. Jednooký Přemysl Otakar II. král železný a zlatý Václav II. Václav III.

26 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str. 93 – 97 mapa: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str obrázky:


Stáhnout ppt "Poslední Přemyslovci Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google