Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literární moderna 8. ročník Literární moderna Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literární moderna 8. ročník Literární moderna Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české."— Transkript prezentace:

1

2 Literární moderna 8. ročník

3 Literární moderna Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000. M. Hánová a kol.: Odmaturuj z literatury, DIDAKTIS, 2002.

4 OBSAH  společensko-historické pozadí  architektura  malířství  sochařství  hudba  literatura  Manifest České moderny  Autoři Manifestu České moderny  Manifest České moderny podepsali  Manifest České moderny – text  Impresionismus (svět, Čechy – Antonín Sova, Fráňa Šrámek)  Symbolismus (Otokar Březina)  Dekadence (Karel Hlaváček)

5 Společensko-historické pozadí Konec 19. století – nervozita a napjaté očekávání z budoucnosti  pesimistická filozofie (Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud)  technické novinky, rozvoj vědy  univerbizace, industrializace  zvyšování všeobecné vzdělanosti  emigrace z Evropy  nacionalismus  kolonialismus a imperialismus (Trojspolek a Trojdohoda)

6 Architektura - vliv secese smysl pro detail dekorativnost rostlinné motivy Josef Hoffmann palác Stoclet v Bruselu upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/W... Jan Kotěra hotel Evropa v Praze pruvodce-praha.wz.cz/images/evropa.jpg ais.badische-zeitung.de/.../30/5057072-w-600.jpg

7 Malířství Impresionismus snaží se o vyjádření smyslových vjemů a subjektivních dojmů z pozorované skutečnosti zachycení barevného okamžiku technika barevných skvrn www.personal.kent.edu/.../soleil-levant2.jpg Claude Monet www.vangoghpaintings.net/wp-content/uploads/2... Vincent van Gogh

8 Sochařství realisticky zachycované lidské tělo jako nástroj k vyjádření emocí Auguste Rodin funnymagic.typepad.com/.a/6a00e54ef7abbe88330... www.starlight-tower.com/images/Dante/the_Kiss... webs.wichita.edu/.../mark2/Cathedral.gif

9 Hudba Impresionismus zachycoval vjemy, pocity, nálady img407.imageshack.us/img407/6296/debussyyh3.jpg Claude Debussy Gustav Mahler www.artsjournal.com/creatived/Gustav%20Mahler.gif Giacomo Puccini leiter.files.wordpress.com/2009/03/puccini.jpg

10 Literatura Impresionismus Symbolismus Dekadence formování od 2. poloviny 19. st. ve Francii básníci se odvracejí od společenských problémů odvracejí pozornost vnímatele od popisu povrchu jevů a viditelné reality do nitra subjektivismus důraz na jedinečnost prožitku bohémský přístup k životu www.nettravel.cz/data/img/184/Rakousko/Vice-d... Moderní básnické směry se zrodily ve Francii.

11 Manifest České moderny Projevem literární revoluce u nás bylo založení České moderny r. 1895  sdružení mladých umělců (nespokojeni jak se stavem naší literatury, tak se společností)  sdružení velmi volné, autoři různého uměleckého zaměření Jejich programovým prohlášením je Manifest České moderny  zabýval se otázkami uměleckými, politickými, sociálními  vyhlásili odvrat od ruchovsko-lumírovského novoromantismu  vyhlásili odvrat i od realismu (vytýkali mu plochou objektivnost a vnější pravdu)  důraz na individualitu a osobité pojetí tvorby (zaměření na tzv. vnitřní pravdu)

12 Autoři Manifestu České moderny upload.wikimedia.org/.../240px-MacharJS1923.jpg (1864-1942)  básník a prozaik Sb. Confiteor (podobu zpovědi, nedůvěra společenským ideálům a estetickým hodnotám) Zde by měly kvést růže – veršované příběhy, několik kontrastních ženských osudů Magdalena – veršovaný román je kritikou maloměšťácké morálky, odsuzující „padlou ženu“, která je ale mravně čistší než pokrytecká společnost  představitel kritického realismu  fejetonista  publicista  satirik  politik

13 Autoři Manifestu České moderny www.antik-kant.cz/katal/pict/salda_f_x.jpg František Xaver Šalda (1867-1937)  literární kritik  redaktor Ottova slovníku naučného (hesla o francouzské literatuře)  založil vlastní časopis Šaldův zápisník (kritické články, polemiky, básně)  Boje o zítřek – eseje o smyslu umění  Duše a dílo – portréty českých i světových romantiků (oceňuje Máchu, Němcovou, Březinu, Sovu) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wTZY1vVXBJgJ:maturita.uffs.net/litera/cj14.doc+Fr.+Xaver+%C5%A0alda&cd=9&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

14 Manifest České moderny podepsali Antonín Sova www.cesky-jazyk.cz/.../sova-antonin-pl.jpg Vilém Mrštík Otokar Březina

15 MANIFEST ČESKÉ MODERNY © napsáno 1895, vyšlo v 1. čísle Rozhledů na rok 1896 Sražena typickými reprezentanty starých směrů v jeden šik, přinucena obhajovati své přesvědčení, volnost slova, právo bezohledné kritiky nejprudším a nejvášnivějším bojem, jaký česká literatura vůbec zaznamenává, přijala část mladé generace literární jméno, které s despektem bylo hozeno na ni: Česká Moderna. Bylo jí vytknuto jako nedostatek běžného společenského dobrého tónu, že se nepřipojila tiše k předcházejícímu staršímu proudu, že neuznává za svaté jeho ikony, že povrhá skepticky jeho autoritami, že nemá úcty k starým fetišům: byl pranýřován její revolucionářský duch. Výtky ty jí byly učiněny právem, je hrdá na ně. Cítí, že mezi generací starší a jí je nepřeklenutelná propast. Povrhla ujetou silnicí a půjde svou cestou. Principy, které zastávali její lidé od několika let porůznu, podrží ona i nadále. Jsou tmelem, který ji spojil. Chceme v kritice to, zač jsme bojovali a co jsme si vybojovali: míti své přesvědčení, volnost slova, bezohlednost. Kritická činnost jest prací tvůrčí, uměleckou, vědeckou, samostatným literárním žánrem, rovnocenným všem ostatním. Chceme individualitu, chceme ji v kritice, v umění. Umělce chceme, ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty. Nevážíme si pestrobarevného látání přejatých myšlenek a forem, zrýmovaných politických programů, imitací národních písní, veršovaných folkloristických tretek, šedivého fangličkářství, realistické ploché objektivnosti. Individualita nade vše, žitím kypící a život tvořící. Dnes, kdy estetika našla útulku jen v učebnicích středních škol, kdy boje o účelnost v umění jsou směšným přežitkem, kdy všechno staré padá do rumů a počíná se svět nový, žádáme od umělce: Buď svým a buď to ty! Neakcentujeme nikterak českost: Buď svý a budeš český. Mánes, Smetana, Neruda, tito nyní čistě čeští umělci par excelanc, platili celou polovici života za cizácky se vyjadřující. Neznáme národnostních map. Chceme umění, jež není předmětem luxusu a nepodléhá měnivým vrtochům liberální módy. Naše moderní není to, co je právě v módě: předevčírem realismus, včera naturalismus, dnes symbolismus, dekadence, zítra satanismus, okultismus, ta efemérní hesla, jež nivelizují a uniformují vždy na několik měsíců v řadu literárních děl a po nich se opičí literární gigrlata. Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek, sebe - ty, tvůj mozek, tvá krev bude žíti a dýchati v něm a on žíti bude jimi. Chceme pravdu v umění, ne tu, jež je fotografií věcí vnějších, ale tu poctivou pravdu vnitřní, jíž je normou jen její nositel - individuum. Moderna literární setkala se v čisté snaze po novém a lepším modernou politickou. Zrodili se obě z těchže dispozic.

16 Za truchlivých auspicií vyrostla nynější generace. Nesena sympatií k ruchu a životu, přísahala slepě na prapor strany, o které se zdálo, že je začátkem nové epochy v dějinách národa. Důvěrnost ta nesla hořké ovoce. Místo duševní potravy dávány jí fráze a zase fráze - přitom v parlamentech, v táborech a mluvčím žurnálu deklamováno o kulturní výši našeho lidu, o světě, požadavcích doby, soutěži s osvícenými národy, v politické výchově bylo užíváno mladosti její, jak slepých pěšáků na boulangistické šachovnici, společensky se hejslovanilo při pivě. Přesyceni frázemi, vyburcováni pohledem na opatrné podvázání boulangistického křídla, zhnuseni hejslovanstvím a kdedomováním, procitli jsme. Podívali jsme se se skepsí na své otce. Trudný dojem. Za hlaholu trub vyrazili do světa - dnes je vidíme jako bezmocné parlamentární zastupitelstvo žurnálu, jemuž abonentní a různé jiné ohledy diktují pozici ve věcech literárních, politických a společenských. Vidíme lid, jemuž místo světla osvěty dostalo se bengálových produkcí. Lid, jenž se stal prázdnou hlasující masou, které se pro udržení dobré nálady pochlebuje zdravým politickým smýšlením a vysokou inteligencí. Otcové naši převzali dědictví starší strany, staročechů. Těmto rádi přiznáváme, že v práci osvětové vykonali mnoho. Hřivny jejich mladočeši buď zakopali, buď z nich tyli. Jejich činnost však bude poznamenána v kulturních dějinách našich názvem roků hubených. Procitli jsme a starali jsme se sami o sebe. Pracovali jsme řadu let, dnes vystupujeme v sevřeném šiku. Politika? Nemůžeme pochopiti, že by to byla jakási věda, plná machiavellismu, kramářství, napalování, maskování, jednak jeviště, kde se sklízí potlesk, popularita, polibky družiček a nadšení národa. Politika je těžká, namáhavá práce a jen práce. A práce tichá. Politika není dáti zvoliti se za poslance. V politice se nepracuje, až když je získán mandát. Politická práce se neprovádí až v parlamentě. Jak chceme v literatuře individualismus, tak ho žádáme v politice. Politika budiž prováděna celými, vypracovanými jedinci. Míra jejich individuálnosti buď v přímém poměru k stupni jejich sebezapření: nic pro sebe sama, vše pro věc. Chceme být v politice především lidmi v plném slova smyslu. Z toho plyne ostatní. Z toho plyne, že na otázku národnostní, na otázku galvanizovanou a živenou vládami, které ji formulovaly a apelovaly na ní při každé válce, při každé dani krve tak, jako ve středověku útočeno v podobných případech na cit náboženský, že na otázku tu nazíráme zcela jinak, kladně. Nemáme strach o svůj jazyk. Jsme národnostně tak daleko, že nám ho žádná moc na světě nevyrve. Zachování jeho není nám účelem, ale prostředkem k vyšším cílům. Odsuzujeme proto brutálnosti, které se pod národnostním heslem provádějí z německé strany tak, jak bychom je odsoudili, kdyby se prováděly z naší strany. Odsuzujeme též politické strany, které jen ve prospěch vlád národnostní řevnivost živí a v ní ubíjejí nejlepší síly národa. My budeme hledat dorozumění s našimi krajany německými; ne u zelených stolů, ne diplomatické spojování se v parlamentech - ale dorozumění na poli humanity a - žaludku. Jsme připraveni, že staré strany právě touto otázkou zfanatizují masy proti nám - ten příboj vydržíme. Myšlenka, jejímž základem jest poctivost, se neudupá, neukřičí, neuhlasuje.

17 Chceme v otázce sociální býti především lidmi. Počítáme dělnictvo k národu? I tenkrát, když prohlásí, že je internacionální? Ano. Národnost není patentem ani mladočechů ani staročechů. Strany mizí, národ zůstává. Nynější delegace mladočeská stala se reprezentací české buržoazie a části rolnictva, ona to nepokrytě prohlašuje. Návrh na všeobecné hlasovací právo byl tahem, jenž měl přivést vládu v rozpaky, nyní je pohozeným dítětem, k němuž se vlastní otec netroufá nijak hlásiti. Buržoazie celé Evropy je stejná. Emancipovaná francouzskou revolucí zapomněla záhy na trpký osud potlačovaných a svorně s feudály a svorně se sedláky - i tito prošli podobnou školou - staví se proti mozolným, prosícím rukám bílých otroků. Chceme všeobecné hlasovací právo - ne proto, že bychom věřili, že se tím změní smutný stav jejich, ale proto, že svěží silou jejich spíše se přivede nynější parlamentarismus ad absurdum, kteréžto naděje jsme se při delegaci mladočeské dávno vzdali. Ona zapomněla (zvouc se pyšně stranou lidovou) svého poslání, přizpůsobuje se ovzduší a poměrům, místo kritiky vyjednává, místo práce deklaruje. My žádáme politickou práci za tím cílem, aby blahobyt a spokojenost společenská rozšířily se do všech vrstev - žádáme ochranu všech pracujících a strádajících od útisku mocných tohoto světa. Důsledně žádáme i pro ženy přístup do kulturního a sociálního života. Všude, důsledně i v politice, prohlašujeme se proti stranám, pojímaným po vojensku a církevnicku. Strany v tom starém smyslu jsou nám právě potlačujícím a nivelizujícím prostředkem, jako vlády. Ceníme celé jedince výše než abstraktní hromadu. Strany buďtež prostředkem společenského pokroku, ne však jeho překážkou; vychovat lid znamená povznést jedince na plnou a životní výši sebevědomí a rozbít lenivost tupé, netečné přilnavosti, všechnu tu pohodlnou zbabělost, nezodpovědnost, nemyslivost, kde necení se duch, idea po své hodnotě, nýbrž počítají se jen líná těla a hlasující ruce. J. V. Krejčí, F. X. Šalda, J. Třebický, O. Březina, J. S. Machar, V. Mrštík, A. Sova, K. Šlejhar, V. Choc, K. Körner, J. Pelcl, Fr. Soukup. http://www.ceskaliteratura.cz/dok/mmoderny.htm

18 Impresionismus (z lat. impressio = dojem, chce zachytit dojem z okamžiku, který je pomíjivý) sdělení dojmů, vnitřních stavů a prchavých nálad zachycení neopakovatelné chvíle Uplatnění: v přírodní a intimní lyrice námětem je krajina s jejími proměnami práce s jazykem – eufonie (zvukomalba), barevné asociace

19 Světová literatura Paul Verlaine (1844 – 1896) - fr. básník, představitel prokletých básníků a symbolismu http://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Verlaine Rainer Maria Rilke (1875 – 1826) - německý lyrik http://cs.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke

20 Český impresionismus Antonín Sova (1864-1928) - narodil se v učitelské rodině v jihočeském Pacově - vystudoval práva - úředník Městské knihovny v Praze - těžká míšní choroba (plachý, samotářský) Impresionistická je počáteční tvorba: Květy intimních nálad – sbírka přírodní lyriky, ve verších je melancholie, stesk Z mého kraje Další sbírky symbolistické: Soucit i vzdor – vnitřní rozpory člověka moderní doby, protispolečenská revolta Zlomená duše – útok proti společnosti

21 Fráňa Šrámek (1877-1952) - básník, prozaik, dramatik - příslušník generace „buřičů“ www.cesky-jazyk.cz/.../sramek-frana-g1.jpg Stříbrný vítr – román, příběh citového dospívání studenta Ratkina Léto – divadelní hra Měsíc nad řekou – divadelní hra

22 Symbolismus (z řec. symbolon = znak), vzniká v opozici vůči „smyslově povrchnímu“ Impresionismu a „popisnému“ naturalismu výrazovým prostředkem – nepřímé pojmenování  symbol  náznak  obraznost  hudebnost veršů  neočekávané spojení představ  volný verš  přenášení významů

23 Český symbolismus Otokar Březina (1868-1929) - narodil se v Počátkách na Českomoravské vysočině jako syn obuvníka - vl. jménem Václav Jebavý - učitelem v Nové říši na Moravě a v Jaroměřicích - jeho básně připomínají náboženskou meditaci www.cesky-jazyk.cz/.../brezina-otokar-w4.jpg Tajemné dálky – sbírka, pesimismus pramenící z osobních prožitků (chudoba, ztráta rodičů, nenaplněná milostná touha) Svítání na západě Větry od pólů Stavitelé chrámu Ruce

24 Dekadence (z fr. décadence = úpadek), tento výraz – původně hanlivé označení zejména francouzské poezie konce 19. století (pohrdala dobovou měšťanskou kulturou a jejími tradicemi) literatura  zalíbení v náladách smutku, skepse, deprese, marnosti  témata smrti, rozkladu, erotiky a nadpřirozeného mysticismu

25 Česká dekadence Karel Hlaváček (1874-1898) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... - narodil se v Praze na dělnickém předměstí - posluchač filozofické fakulty a zároveň kurzu kreslení na uměleckoprůmyslové škole - básník a výtvarník - do Moderní revue uveřejňoval básně a výtvarné kritiky - Zemřel předčasně na tuberkulózu Mstivá kantiléna – sbírka o 12 básních b. Hrál kdosi na hoboj Pozdě k ránu – dojem monotónnosti  hudebnost veršů  scenérie (neskutečná krajina, snový měsíc, přelom mezi dnem a nocí)  přírodní jevy zobrazují i básníkovo nitro (pocity melancholie, zmaru)

26 Téma: Literární moderna – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Literární moderna 8. ročník Literární moderna Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české."

Podobné prezentace


Reklamy Google