Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exportní a investiční manuál  Korejská republika 대한민국 Daehan Minguk prosinec 2009 ing. Vlnasová Naděžda Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Korejské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exportní a investiční manuál  Korejská republika 대한민국 Daehan Minguk prosinec 2009 ing. Vlnasová Naděžda Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Korejské."— Transkript prezentace:

1 1 Exportní a investiční manuál  Korejská republika 대한민국 Daehan Minguk prosinec 2009 ing. Vlnasová Naděžda Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Korejské republice, 1-121 Shinmunro 2-ga, Jongno-gu, Seoul 110-062, Republic of Korea www.mzv.cz/soul

2 2 Obsah prezentace I.  1.Obchodně-ekonomické informace o KR STI, FTA, NTBs, MAR WGs, EUCCK  2. Informace o celních sazbách  3. Statistické informace o dovozu  4. Informace o dovozních podmínkách  5. Účast na veletrzích

3 3  6. Vyhledání potencionálních obchodních partnerů  7. Prověřování bonity zákazníků, ověřování úvěrových rámců, práva duševního vlastnictví  8. Investice do Korejské republiky  9. Veřejné zakázky  10. Korejské nejen obchodní zvyklosti  11. Informace o leteckém spojení, ubytování, transferu, infrastruktuře atd.  12. Diskuse Obsah prezentace II.

4 4 1.Obchodně-ekonomické informace o KR 1.a. Charakteristika korejského trhu tzv. „HUB“  Primárním cílem KR, jedné z nejrychleji rostoucích světových ekonomik, je upevnit během 21. století svoji ekonomickou pozici v rámci asijského kontinentu, tj. posílit své regionální postavení finančního, dopravního a obchodního centra Dálného Východu

5 5 1.b. Výsledky Korejské republiky v roce 2008 a její postavení ve světě

6 6 Zpracovatelský průmysl  stavba lodí – v roce 2002 KR předběhla Japonsko a nyní zaujímá první příčku na světě s objemem 11 277 000 CG/Ts  automobilový průmysl – už 3 roky za sebou si drží třetí příčku na světě (cca 4,09 milionů automobilů)  elektronický průmysl – hnacím motorem exportu – LCD a plazmové obrazovky, paměťové čipy, přístroje mobilní komunikace, domácí spotřebiče  výroba oceli – 6. příčka na světě – 51,5 mil. tun, což představuje 3,8 % z celkové světové produkce

7 7 1.c. Exportní možnosti  KR je zemí s vyspělou ekonomikou založenou na proexportní politice. Silná vzájemná obchodní výměna s Čínou, Japonskem a Hong Kongem vytváří tvrdou konkurenci na korejském trhu a to jak u levného, tak i technicky vyspělého zboží.  Zboží „strategického“ charakteru a subdodávky  Potravinářský průmysl  Tradiční exportní artikly (sklo, dřevěné hračky atd.)  Cestovní ruch  Obranný průmysl  Obory, jejichž růst je podporován státem

8 8 Nové „hnací motory“ korejské ekonomiky do roku 2013  hi-tech obory: informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie, robotika  energetika – obnovitelné zdroje energie (solární, větrné a jiné elektrárny )  obory související s ochranou životního prostředí a klimatu vůbec (rozvoj ekologicky šetrných technologií). Výstavba ekologicky šetrných budov, zpracování odpadu domácností, výroba ekologicky šetrných produktů včetně elektrických (hybridních) automobilů

9 9 Obchodní výměna rok 2005 – 2009 v tis. USD – zdroj MPO VývozDovozObratSaldo RokUSDindexUSDindexUSDPoř. 200598 823177594 859108693 68227.-496 036 2006117 845119698 454117816 29928.-580 609 2007228 1081941 052 4041511 280 51225.-824 296 2008269 2501181 496 2021421 765 45222.-1 226 952 2008/I-IX 208 131 1 099 529 1 307 66022.-891 398 2009/I-IX 175 23184886 137811 061 36822.-710 906

10 10 1.d. Komoditní struktura exportu ČR do KR rok 2008 – 269 miliard USD

11 11 1.e. STI = Souhrnná teritoriální informace  Souhrnná teritoriální informace slouží k získání základních informací o daném státu. Jednotlivé kapitoly se zabývají jak politickou, tak zejména ekonomickou situací v daném teritoriu, jakož i současnou obchodní výměnou s ČR. Lze zde získat mnoho cenných informací a údajů, které jsou každé pololetí aktualizovány

12 12 STI  www.businessinfo.cz www.businessinfo.cz Zahraniční obchod Teritoriální informace – země Státy světa – vybrat příslušnou zemi  Zahraniční poptávky (včetně KR) Služba CzechTrade denně – info zdarma e-mailem o exportních příležitostech v daném teritoriu

13 13 Ekonomická část STI - kapitoly  Ekonomická charakteristika země  Finanční a daňový sektor  Zahraniční obchod země (bilance, NTBs)  Obchodní a ek. spolupráce s ČR (služby)  Zákl. podmínky pro uplatnění českého zboží (uplatňování práva duševního vlastnictví)  Investiční klima  Očekávaný vývoj v teritoriu

14 14 Dohoda o volném obchodu mezi EU a KR Free Trade Agreement (FTA )  Parafování smlouvy říjen 2009 (zahájení březen 2007)  Podpis: první polovina roku 2010  navýšení obchodu pro evropské exportéry v objemu více jak 19 mld. USD odstranění cel na všechno průmyslové zboží během 5 resp. 7 let odstranění cel na zemědělské výrobky v průběhu 10 let v závislosti významu jednotlivých položek odstranění netarifních překážek obchodu s KR (automobily, chemikálie, elektronika, farmaceutika, zdravorní zařízení, SPS atd.) vytvoření nového trhu v oblasti služeb a investic dosaženo významného pokroku v oblasti IPR sektorové komise

15 15 Netarifní překážky obchodu - NTBs  u tzv. „citlivých“ položek si KR chrání svůj trh velkým množstvím nařízení, vyhlášek a zákonů regulující dovozy  rozdílné výklady u jednotlivých organizací, komunikace pouze v korejštině  největší problém je nekonformita korejských technických standardů a norem  nejhorší situace je u potravinářského zboží, ale i barevné sklo, domácí spotřebiče, solární panely, automobilový průmysl atd.  nutnost provádět nákladné a časté testy, vrácení celých zásilek v případě neúspěšnosti

16 16 MAT WG a NTBs  v KR pracuje nyní celkem 6 MAS WGs v těchto sektortech: SPS, alkoholické nápoje, IPR, PP, telekomunikace, finanční služby, kosmetika, zdravotní péče, automobilový a farmaceutický sektor  monitoring vzniku nových překážek  zabránění tvorby nových překážek  odstraňování existujících překážek  pravidelné předávání informací do Bruselu  spolupráce s EUCCK a ost. podnikatelskými org. v KR

17 17 www.madb.europa.eu  možnost vyhledat řadu praktických údajů: aplikované celní sazby podle HS kódu k vybrané zemi průvodce dovozními formalitami pro exportéry statistiky sanitární a fytosanitární opatření Registr stížností – umožňuje podat stížnost na překážku obchodu elektronickou podobou Databáze překážek obchodu podle zemí, odvětví nebo skupin uplatňovaných opatření

18 18 European Chamber of Commerce in Korea  http://trade.eucck.org/site/2009/en/ http://trade.eucck.org/site/2009/en/  dlouholetá zkušenost (založena 1986)  26 sektorových komisí v nejrůznějších oblastech podnikání  podrobný přehled problematických oblastí  ne vždy se však jedná o diskriminační překážku obchodu

19 19 2. Informace o celních sazbách  Korea Customs Service http://english.customs.go.kr  Z nabídky vybrat KCS Tariff D/B  Zadat HS Code...možno vybrat z nabídky  „Q & A” na konci zadat jakékoliv heslo a 2x odkliknout OK (zprávy v korejštině).  Váš dotaz se zobrazí v seznamu dotazů a odpověď najdete ve stejném seznamu pod Vaším dotazem.

20 20 3.Statistické informace o dovozu  http://english.customs.go.kr http://english.customs.go.kr  http://global.kita.net/ http://global.kita.net/ zatím zdarma nutná registrace Po zadání HS code lze třídit podle komodity celkem a dále pak za komoditu dle zemí a dle firem. Podobný výběr lze získat i zadáním Specific Country.

21 21 4. Informace o dovozních podmínkách u vybraných komodit II.  2.KOIMA- Korea Importers Association  www.import.or.krwww.import.or.kr  Důležité informace o regulaci a nařízeních dovozu stanovení dodatečných cel, testy, povolení atd. Import Policy and System Import Institutions by HS CODE

22 22 5. Účast na veletrzích  http://global.kita.net / http://global.kita.net /  www.ktfairs.com www.ktfairs.com  www.keoa.org www.keoa.org Soul (COEX, KINTEX), Pusan (BEXPO), (EXCO) Tegu  Průměrná cena stánek 3 x 3m od 1 800 - 3 500,- USD

23 23 6. Vyhledání potencionálních obchodních partnerů  Korea Importers Association KOIMA www.import.or.kr  Jediná korejská soukromá asociace zabývající se dovozy do KR. KOIMA se podílí více jak 83 % na celkovém dovozu do KR. V současné době má 6 804 členů z řad korejských importních společností.  Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI), na http://www.korchambiz.net/ http://www.korchambiz.net/ je možno hledat v databázi databázi členů

24 24 KOIMA - www.import.or.krwww.import.or.kr  Registrace společnosti a Login  Build your home page Company profile Catalogue Manager - údaje o výrobku My trade office - zadávání nabídek  Matching Making - editace obch. upozornění  E-market place Company directory  Korean Buyer´s D/B Korean importers info

25 25 KOIMA – customized service  http://www.import.or.kr/index.do?mnId=mainBiz04 http://www.import.or.kr/index.do?mnId=mainBiz04  možnost objednat si služby za úplatu:  Průzkum trhu  import/export trend  výroba, distribuce, cenový vývoj  vývoj poptávky  srovnání s konkurenčními firmami  Vyhledání partnera, B2B jednání, match-making

26 26 České info centrum, Soul  otevřeno 28. října 2009  součástí je stálá expozice obchodních příležitostí  možnost vystavovat vzorky, katalogy, propagační mat.  firemní prezentace (projektor)  semináře  výstavy  workshop  jednání firem  asistence OEÚ

27 27 EU Gateway Programme  hrazen z prostředků Evropské komise  týdenní sektorově zaměřené podnikatelské mise  „Coaching“ je firmám poskytován před, během i po skončení samotné mise  Vybraní účastnící obdrží zdarma:  Materiál o obchodních a kulturních zvyklostech  Marketingovou studii daného sektoru  Týdenní ubytování včetně snídaně  Organizaci B2B jednání v rámci veletrhu  Tlumočení  Konzultace během jednání

28 28 EU Gateway Programme - obory  Vybrané sektory pro Korejskou republiku: Životní prostředí a energie Zdravotní péče a související technologie stavebnictví a stavební technologie Více informací o tomto programu, jakož i možnost podání přihlášky elektronickou formou najdete na : www.eu-gateway.eu

29 29 7. Prověřování bonity zákazníků, právo duševního vlastnictví  7.a. Bonita  KOREA ENTERPRISE DATA www.kedkorea.com  Services  Credit Report  Request Inquiry – nabídka 3 druhů služeb  Standard Business Information report úplné info včetně výsledovky a úvěrového limitu  www.kisreport.com – nabízí obdobné služby www.kisreport.com

30 30 7.b Otázka práva duševního vlastnictví  Přísná legislativa, nedůsledná kontrola  ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement - KR je jednou ze zemí, které se podílejí na vypracování nové mezinárodní smlouvy, která jde nad rámec TRIPS a která pokrývá i oblast IPR v digitálním prostředí  KOREA IP SYSTEM www.kipo.go.kr/kpo2/index.jsp  Registrace patentu Postup při podání žádosti výše poplatků doba registrace

31 31 8. Investice do Korejské republiky  INVEST KOREA PLAZA www.investkorea.org  Služba Investor Support Center (ISC) Právní služby (založení firmy,daňové poradenství) Informace o životě v KR (zdravotnictví, pronájem bytů, doprava, školství atd.) Internetová místnost zdarma 24 hod. informační služba

32 32 9. Public Procurement Service - PPS Veřejné zakázky, tendry KONEPS Korea On-line e-procurement Service  www.koneps.go.kr, www.pps.go.kr www.koneps.go.krwww.pps.go.kr  one stop service - Systém umožňuje on-line registraci, zpracování nabídek, uzavírání kontraktů a platbu na jedné internetové adrese z kteréhokoliv místa  V roce 2008 transakce v hodnotě 97 mld USD  nutnost spolupráce s místním zástupcem  kromě obranného průmyslu DAPA  letecký průmysl, zdravotnické vybavení, měřící přístroje, management staveb (KTX, letiště atd.)

33 33 10. Korejské nejen obchodní zvyklosti I.  Důsledně dodržovaná hierarchie podřízený x nadřízený, starší x mladší, muž x žena  Oslovovat pouze příjmením  Kritika vždy pouze nepřímá Nikdy nekritizovat na veřejnosti  Korejci neříkají ne nutnost ověřit si, zda byla myšlenka správně pochopena, závěrečná rekapitulace hlavních bodů, písemná zpráva po ukončení jednání

34 34 11. Korejské nejen obchodní zvyklosti II.  věnujte pozornost správnému oblečení  Otázky týkající se věku, platu, vzdělání, spol. stavu (svobodný, ženatý) a osobního života  Nutnost budování osobních vztahů neodmítejte pozvání do restaurace buďte připraveni na velkou konzumaci alkoholu  Připravte si dostatečné množství vizitek  Emocionální přístup při jednání  Ověřte si, zda účastník jednání má rozhodovací pravomoc  „ztraceni v překladu“

35 35 10. Korejské nejen obchodní zvyklosti III.  Za největší nedostatek Korejců při jednáních byla statisticky prokázána nízká úroveň znalosti anglického jazyka častá změna na vedoucích postech  Korejci se navzájem rádi obdarovávají  Neplatí se nikde spropitné  Na veřejnosti se nesmrká  převod jednotek, zvláště pak měny, m2  nevtipkovat

36 36 11. Praktické informace  Přímé letecké spojení Praha-Soul-Praha 4 x resp. 3x týdně (po,út, čt, so) www.csa.cz  Ubytování v hotelu apartmánového typu od 100,- USD za standardní dvoulůžkový pokoj (+ 10 % VAT) – ps kontaktujte OEÚ Transfer z letiště MHD za výhodnou cenu 8 USD  Vyspělá infrastruktura – KTX (rychleji než autem)  1 CZK = cca 70 KRW (South Korean Won)  1 USD = cca 1200 KRW  Běžně jsou akceptovány mezinárodní kreditní karty  Mobilní telefony v Koreji nefungují

37 37 12. Diskuse  www.mzv.cz/soul www.mzv.cz/soul  commerce_seoul@mzv.cz commerce_seoul@mzv.cz  http://english.korea.co.kr/ http://english.korea.co.kr/  http://asp.congnamul.com/seoul/english/map.jsp http://asp.congnamul.com/seoul/english/map.jsp  http://english.tour2korea.com/ http://english.tour2korea.com/  http://www.wunderground.com/global/KO.html http://www.wunderground.com/global/KO.html  http://www.smrt.co.kr/english_smrt/cyberstation_smrt/c yberstation.jsp http://www.smrt.co.kr/english_smrt/cyberstation_smrt/c yberstation.jsp

38 38 Děkuji za pozornost! Vlnasová Naděžda, VOEÚ tel.:0082 2 725 6763 fax: 0082 2 7256768 commerce_seoul@mzv.cz www.mzv.cz/soul Aňong ha sejó! www.korea.net


Stáhnout ppt "1 Exportní a investiční manuál  Korejská republika 대한민국 Daehan Minguk prosinec 2009 ing. Vlnasová Naděžda Obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Korejské."

Podobné prezentace


Reklamy Google