Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady Vícekriteriální metody Jana Soukopová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady Vícekriteriální metody Jana Soukopová"— Transkript prezentace:

1 Příklady Vícekriteriální metody Jana Soukopová soukopova@econ.muni.cz

2 Příklad č. 1 Město pro vybudování skládky komunálního odpadu obdrželo čtyři projekty v různých lokalitách. Tyto projekty označíme a 1, a 2, a 3, a 4, takže množina rozhodovacích variant je A = {a 1, a 2, a 3, a 4 }. Vhodnost projektů (lokalit) se hodnotí podle následujících pěti kritérií: k 1 rozloha půdy, kterou bude nutné vykoupit (v hektarech) k 2 investiční náklady (v mil. Kč) k 3 negativní důsledky pro obyvatelstvo (ve stupnici 1=velmi negativní, 2=značné, 3=znatelné, 4=nepatrné) k 4 negativní vlivy na vodní hospodářství (ve stejné stupnici jako u kritéria k 3 k 5 doba předpokládaného provozu (v letech životnosti) Údaje o jednotlivých projektech podle zvolených kritérií jsou zřejmé z následující kriteriální matice:

3 Kriteriální matice

4 Převod minimalizačních kritérií na maximalizační  V uvedené kriteriální matici jsou kritéria k 1 a k 2 stanovena jako minimalizační. Proto zavedeme pro k 1 a k 2 nové stupnice. Kdy kritérium k1 vyjádříme ve formě úspory půdy ve srovnání s nejhorší variantou a kritérium k 2 ve stupnici udávající úspory na investičních nákladech ve srovnání s nejhorší variantou. Dostáváme pak upravenou kriteriální matici Y´:

5 Nová kriteriální matice Y´  Podle údajů v této matici varianta a 1 dominuje a 2 a a 4, varianta a 3 dominuje a 2 a a 4. Varianty a 1 a a 3 jsou vzájemně nedominované, podobně jako a 2 a a 4. Úplným řešením je v tomto případě D = {a 1, a 3 }.

6 Příklad č.  Na základě expertního posudku je třeba zvolit vhodnou lokalitu pro výstavbu elektrárny na zpracování bioodpadů, které vznikají v zařízeních veřejného stravování (restaurace, hotely, jídelny, menzy, školní kuchyně) a podle nového nařízení EU se nesmí dále zpracovávat na masokostní moučku v kafilériích. Tato lokalita bude vybrána podle šesti kritérií.

7 Příklad č. 2 k 1 Počet pracovních sil, které budou nutné k provozu bioelektrárny k 2 Celkový objem (v MW) k 3 Investiční náklady na výstavbu (v mld. Kč) k 4 Provozní náklady na provoz (v mil Kč) k 5 Přepravní náklady na svoz bioodpadů (v mil Kč) k 6 Stupeň spolehlivosti provozu dle 10 stupňové stupnice (tedy minimalizace negativních důsledků pro obyvatelstvo)

8  Stanovte váhy kritérií pomocí metody pořadí  Pořadí kritérií je přitom k 3 k 2 k 6 k 4 k 5 k 1

9 váhy k 1 4,76% k 2 23,81% k 3 28,57% k 4 14,29% k 5 9,52% k 6 19,05%

10 kritériumbodyváhy 114,76% 2523,81% 3628,57% 4314,29% 529,52% 6419,05% 211

11  Stanovte váhy kritérií pomocí metody bodovací (1-10)

12 kritériumbodyváhy 124,76% 2921,43% 31023,81% 4614,29% 56 6921,43% 421

13 Lexikografická metoda  Mějme následující příkad Na základě expertního posudku je třeba zvolit vhodnou lokalitu pro výstavbu elektrárny na zpracování bioodpadů, které vznikají v zařízeních veřejného stravování (restaurace, hotely, jídelny, menzy, školní kuchyně) a podle nového nařízení EU se nesmí dále zpracovávat na masokostní moučku v kafilériích. Tato lokalita bude vybrána podle šesti kritérií.

14 Kritéria k 1 Počet pracovních sil, které budou nutné k provozu bioelektrárny k 2 Celkový objem (v MW) k 3 Investiční náklady na výstavbu (v mld. Kč) k 4 Provozní náklady na provoz (v mil Kč) k 5 Přepravní náklady na svoz bioodpadů (v mil Kč) k 6 Stupeň spolehlivosti provozu dle 10 stupňové stupnice (tedy minimalizace negativních důsledků pro obyvatelstvo)

15 Kriteriální matice

16 Seřazení kritérií podle důležitosti k 3 Investiční náklady na výstavbu (v mld. Kč) – max 7 mld Kč. k 6 Stupeň spolehlivosti provozu dle 10 stupňové stupnice (tedy minimalizace negativních důsledků pro obyvatelstvo) – min 7 k 2 Celkový objem (v MW) – min 70 MW k 1 Počet pracovních sil, které budou nutné k provozu bioelektrárny – min 40 osob k 4 Provozní náklady na provoz (v mil Kč) – max 5 mil. k 5 Přepravní náklady na svoz bioodpadů (v mil Kč) - max 8 mil. Kč

17 Množina A1  Zde je první výběr podle nejdůležitějšího kritéria

18 Množina A2 a A3  Zde je první výběr podle druhého nejdůležitějšího kritéria  A následně podle třetího nejdůležitějšího kritéria

19 Další postup a řešení  Podle dalšího kritéria se nám množina nezmění, tedy  Podle dalšího kritéria je již množina jednoprvková


Stáhnout ppt "Příklady Vícekriteriální metody Jana Soukopová"

Podobné prezentace


Reklamy Google