Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: UNESCO – světové dědictví POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 5 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_05 DATUM TVORBY: 1.10.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje informace o organizaci UNESCO a světovém dědictví METODICKÝ POKYN:

2 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) je jedna ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) je jedna ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO Česká republika má také Stálou misi při UNESCO Česká republika má také Stálou misi při UNESCO Sídlo Unesco v Paříži

3 nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. „seznam světového dědictví“ nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. „seznam světového dědictví“ Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou V roce 2010 bylo na seznamu světového dědictví 911 položek V roce 2010 bylo na seznamu světového dědictví 911 položek Z toho 704 položek kulturního dědictví, 180 přírodního a 27 smíšeného ve 148 státech světa Z toho 704 položek kulturního dědictví, 180 přírodního a 27 smíšeného ve 148 státech světa Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek hmotných a jednu nehmotnou Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek hmotných a jednu nehmotnou

4 Za přírodní dědictví jsou považovány: přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo přírodní krásy přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo přírodní krásy

5 Památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy Památníky - architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy Skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy Skupiny budov - skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy Lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska Lokality - výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska

6 přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního dědictví v životě společenství a začlenění ochrany tohoto dědictví do komplexních plánovacích programů přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního dědictví v životě společenství a začlenění ochrany tohoto dědictví do komplexních plánovacích programů rozvinutí vědeckých a technických studií a výzkumu a o vypracování metod práce, se kterými bude stát schopen působit proti nebezpečím, která ohrožují jeho kulturní nebo národní dědictví rozvinutí vědeckých a technických studií a výzkumu a o vypracování metod práce, se kterými bude stát schopen působit proti nebezpečím, která ohrožují jeho kulturní nebo národní dědictví přijetí odpovídajících právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných pro označení, ochranu, zachování, prezentování a obnovu tohoto dědictví přijetí odpovídajících právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných pro označení, ochranu, zachování, prezentování a obnovu tohoto dědictví

7 Mapa zobrazující počet památek světového dědictví v jednotlivých státech

8 Rozšíření kulturních památek

9 Rozšíření přírodních památek

10 Památky zařazené na Seznam světového dědictví musí splňovat alespoň jedno z kritérií, která byla stanovena organizací UNESCO Památky zařazené na Seznam světového dědictví musí splňovat alespoň jedno z kritérií, která byla stanovena organizací UNESCO Kulturní dědictví 1.je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka 2.představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu 3.je jedinečným důkazem o existující nebo už vymizelé civilizaci nebo kulturní tradici 4.je skvělou ukázkou stavby, architektonického nebo technologického souboru, dokumentující jednu nebo více významných etap v historii lidstva 5.je skvělou ukázkou určitého způsobu osidlování nebo způsobu využití půdy či moře, typického pro nějakou kulturu, zejména tam, kde hrozí poškození vnějšími či vnitřními vlivy, jejichž dopad by byl nevratný

11 Přírodní dědictví 1.obsahuje unikátní přírodní fenomén či oblasti výjimečné přírodní krásy a estetického významu 2.je skvělou ukázkou dokumentující významné fáze přírodního vývoje Země, včetně dokladů o lidské evoluci, ukázkou významných právě probíhajících geologických procesů, případně je významným geomorfologickým či fyziografickým útvarem 3.je skvělou ukázkou probíhajících ekologických a biologických procesů v rámci evoluce a vývoje pozemních, sladkovodních, pobřežních či mořských ekosystémů a společenstev rostlin a živočichů 4.obsahuje nejdůležitější a nejvýznamnější přírodní biotopy klíčové pro zachování místní biologické rozmanitosti, včetně takových biotopů, kde se nachází ohrožené druhy rostlin a živočichů výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy a ochrany přírody

12 Mapa zobrazující koncentraci památek UNESCO v jednotlivých evropských zemích. Čísla v rámečku udávají kolik tisíc km 2 připadá na 1 památku UNESCO v daném státě. Červená - nejvyšší hustota, světle modrá - nejnižší hustota

13 Literatura: Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3% AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Unesco

14 Obrazové materiály: MOUAGIP. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_UNESCO.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_UNESCO.svg FLICKR. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UNESCO_Headquarters_in_Paris_from_Flickr_81486 733.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UNESCO_Headquarters_in_Paris_from_Flickr_81486 733.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UNESCO_Headquarters_in_Paris_from_Flickr_81486 733.jpg JOEY80. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Total_WHS.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Total_WHS.png PACKARE. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_-_density_of_UNESCO_sites.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_-_density_of_UNESCO_sites.png JOEY80. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cultural_WHS.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cultural_WHS.png JOEY80. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Natural_WHS.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Natural_WHS.png


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google