Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experiment v rámci projektu „INNOSTART - komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji“ Projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experiment v rámci projektu „INNOSTART - komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji“ Projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Experiment v rámci projektu „INNOSTART - komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji“ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky

2 Proč HELP DESK Cílovou skupinou jsou zájemci o podnikání z řad uchazečů o zaměstnání - dobře vybaveni řemeslnými a odbornými znalostmi a dovednostmi, bez znalostí podmínek a úkonů potřebných k podnikání  minimální opora v rámci podnikatelských poradenských center  klienti úřadů práce  poradenství poskytované úřady práce je úzce zaměřené

3 Co to je experiment HELP DESK HELP DESK HELP DESK – informační přepážky na úřadech práce v Mostě, Litvínově a Lounech Nabízí a zprostředkuje potřebné informace a další účinnou pomoc při rozhodování o možnosti podnikat

4 Cíle experimentu HELP DESK  posilování aktivity cílových skupin při volbě podnikání jako alternativy řešení zaměstnanosti  zprostředkování základních informací potřebných k založení vlastní firmy  poskytnutí informací o podpoře podnikání v regionu  překonávání nedůvěry ve své možnosti a schopnosti

5 Poskytované poradenské a informační služby:  základní informace o podnikání  zhodnocení zákonných podmínek pro vstup do podnikání  informace o programech na podporu podnikání  nabídka vzdělávání k doplnění potřebných znalostí  možnost využití technické podpory a informačních materiálů  sociální a právní pomoc  možnost využití IT při vyhledávání informací  finanční instituce a produkty  kontakty na vybrané instituce

6 Výhody HELP DESK  zvýšení motivace k podnikání  místní dostupnost  časová dostupnost  finanční dostupnost – bezplatnost poradenských služeb  možnost opakovaného poradenství a konzultací  pomoc při vyplnění podnikatelských záměrů  profesionální přístup poradce – individuální přístup, důraz na poskytování relevantních informací, maximální vstřícnost, snaha vzbudit důvěru

7 Slabé stránky HELP DESK Slabé stránky HELP DESK  Personální kvalita poradce  Neexistence podpůrných sítí s nabídkou specielních služeb specielních služeb  Nedostatečná propagace - nízký počet zájemců o podnikání podnikání

8 Odborná příprava poradců  Zhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí  Přístup k finančním zdrojům pro osoby znevýhodněné na trhu práce  Poradenství právní a sociální (při podpoře podnikání osob znevýhodněných na trhu práce)  Znalost vzdělávacích programů

9 Pilotní ověření : 4.9.2006 – 31.8.2007 z a dobu trvání experimentu - 475 klientů Cílová skupina klientů celkem / % žen Nad 50 let věku 43 4346% Do 25 let věku 7348% Dlouhodoběnezaměstnaní14050% Zdravotněznevýhodnění1346% S nízkou kvalif. 9747% Etnické menšiny 2532% Ostatní8456% CELKEM47552% 3/4 klientů z mosteckého regionu Počet oslovených osob na mentorských poradenských aktivitách 421

10 Obory podnikání Výrobní činnost 23 Řemeslná činnost 52 Oblast služeb 192 Dopravní služby 14 Administrativní činnosti 26 Ostatní168 Vzdělanostní struktura Základní vzdělání 101 Střední odborné 290 Úplné střední odb. s maturitou 62 Vysokoškolské22

11 Druhy žádaných informací Oblast živnostenského oprávnění 291 Přístup k finančním zdrojům 387 Vzdělávání v oblasti přípravy na podnikání 106 Využití informačních technologií klientem 296 Vyžádání kontaktů na instituce 152 Ostatní (nebytové prostory, konkurence v oboru,..) 39 117 klientů HELP DESK začalo podnikat

12 Překážky – bariery bránící podnikání Kompetence k podnikání 123 Nedostatek finančních zdrojů 404 Nedostatečná kvalifikace 169 Nízká znalost IT 302 Zdravotní omezení 17 Sociální problémy 8

13 Zajímavosti experimentu HELP DESK Z nejzajímavějších oborů živností:  Provozování pojízdné hospůdky pro místa, kde restaurační zařízení chybí chybí  Vyučování angličtina v mateřských školách  Provozování zábavného zařízení pro seniory  Likvidace nebezpečných odpadů  Provozování Latinskoamerického klubu ( se vším folklórem – jídlo, oděv, jazyky, prostředí,… ) oděv, jazyky, prostředí,… )  Provozování westernového městečka (ranče) včetně hipoterapie pro postižené děti postižené děti  Výroba šablon pro jakékoli použití ze surovin z dovozu z Anglie  Rostlinolékařská laboratoř-výroba zelené energie

14 Skotské zkušenosti STEP - Stirling Enterprise Park Základní prvky podpory -dostupný bezplatný zdroj informací -národní webové stránky, informační bulletiny, letáky, -bezplatná telefonní linka, e- mail, osobní kontakt -propagace a motivace – prezentace úspěšných podnikatelů Proces přípravy zájemců Individuální a skupinové poradenství, školící kurzy, podnikatelský plán, následná podpora – poradce, konzultant Zajištění informací – „informační úředník“ -komunikace: osobně, telefonicky, e-mailem -služba je bezplatná a aktualizovaná -cca 300 dotazů/měsíčně, odpovědi do 2 dnů

15 Udržitelnost poradenství HELP DESK 1/ Udržet a provozovat informační přepážky poradenského servisu Help Desk v rámci navazujícího projektu v rámci servisu Help Desk v rámci navazujícího projektu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2/ Poskytování širšího poradenství pro zájemce o podnikání začlenit jako součást činnosti specializovaného poradce začlenit jako součást činnosti specializovaného poradce úřadu práce úřadu práce 3/ Poradenství na ÚP rozšířit o skupinové poradenství pro zájemce o podnikání BUSINESS Club – dvoumodulové základní zájemce o podnikání BUSINESS Club – dvoumodulové základní poradenství v modulech „KOMPETENCE“ a „PODPORA“ poradenství v modulech „KOMPETENCE“ a „PODPORA“

16 Děkuji za pozornost Ivana Matuščinová Úřad práce v Mostě e-mail : ivana.matuscinova@mo.mpsv.cz ivana.matuscinova@mo.mpsv.cz tel: 476 440 610


Stáhnout ppt "Experiment v rámci projektu „INNOSTART - komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji“ Projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google