Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO"— Transkript prezentace:

1 Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO
na území Moravskoslezského kraje.

2 Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách
a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a do Výročních zpráv o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Úkoly v oblasti EVVO vyplývají z Koncepce EVVO v MSK : od roku 2005 je vyhlašován dotační program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok. Takto bylo již podpořeno 97 škol i školských zařízení částkou cca 7, 3 mil. Kč. školy dokáží velmi zdárně koordinovat ekologické aktivity, mají stabilní zahraniční partnery s nimiž aktivně spolupracují, velmi významný je rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli.

3

4 V průběhu školního roku 2009/2010 byly realizovány tyto významné akce:
na podzim roku 2009 ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy proběhlo první setkání koordinátorů ekologické výchovy MSK a Olomouckého kraje Manuál koordinátora EVVO Školy jako centra environmentálního vzdělávání Činnost krajské skupiny KEV Projekt OPVK MSK zaměřený na lesní pedagogiku ZOO Ostrava a její činnost v kontextu EVVO Prezentace zkušeností koordinátorů EV

5 Celokrajská konference EVVO
Ve dnech 22. - 23. dubna 2010 proběhla v Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě tradiční Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení. Konference se uskutečnila v duchu Mezinárodního roku biodiverzity -pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Záštitu nad konferencí převzala a celou akci slavnostně zahájila Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje. Cílem celokrajské konference je zvýšení informovanosti a spolupráce škol v oblasti EVVO.

6

7 Příklady dobré praxe Třídění odpadu: školy vytvářejí vlastní „odpadové“ hry a soutěže. Je to výborná inspirace pro obohacení výuky a aktivit souvisejících se tříděním a využíváním odpadů. 70% škol MSK je zapojeno do Recyklohraní. Úspory energie: např. v loňském roce proběhla na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě závěrečná konference „Úspornými žárovkami a vzděláváním k nižší energetické náročnosti OA Ostrava“ Učební pomůcky i kancelářské potřeby: školy upřednostňují přímý nákup ekologicky šetrného zboží a výrobků (např. pro opravy exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení - nábytek, kopírky, osvětlení, kancelářské papíry, čistící prostředky atd.) Školní stravování: aneb revoluce ve školním stravování školy v MSK považují stravování žáků za důležitý aspekt zdravého životního stylu. Jídelniček je zpravidla vyvěšen na webových stránkách školy. Vždyť konzumace školního oběda může být i vzdělávacím zážitkem (např. původ potravin, místní tradice, chuťový vjem apod.) např. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou má na škole mléčný bar pro děti.

8 2. krajská konference škol v Moravskoslezském kraji
3. června 2010 se uskutečnila konference, která je příležitostí pro žáky základních a středních škol, účastníci již druhým rokem prezentovali své samostatné práce, které jsou zaměřeny na ochranu přírody, životního prostředí a krokům k udržitelnému rozvoji, nejzajímavější prezentace byla Těžké kovy v rybách, kterou prezentoval školní tým ze Střední zemědělské školy z Českého Těšína. Žáci školy navázali spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde monitorovali cizorodé látky v rybách. žáci Masarykovy základní školy a mateřské školy Bohumín Seifertova prezentovali projekt „Jak se nám dýchá“. Již druhým rokem se těšíme se na badatelsky orientované projekty žáků.   

9

10 Soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“
V říjnu 2010 byla radou kraje vyhodnocena celokrajská soutěž Ekologická škola, do níž se zapojilo 71 škol, z nichž bylo oceněno patnáct v kategoriích mateřská, základní a střední škola. Výsledky soutěže jsou umístěny na webových stránkách kraje

11 Slavnostní vyhodnocení
soutěže s předáním certifikátů, referenčních listů a věcných darů se uskutečnilo na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

12 Ve dnech 24. a 25. června 2010 se na Pustevnách uskutečnila česko-slovenská konference Na přípravě a realizaci této konference participovalo několik subjektů: Státní fond životního prostředí ČR, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici a Moravskoslezský kraj. Konference byla určena zejména ředitelům škol a koordinátorům ekologické výchovy.

13 Ediční činnost odboru ŽPZ
Naučné stezky Moravskoslezského kraje Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji Osvětové letáky - příklady

14 „Spaces for learnig“ - „Místa k učení“ ,tedy český překlad názvu projektu, odpovídá specifickému cíli projektu, kterým je zmapování vhodných míst pro učení EVVO, a to jak ve školách, tak přímo v přírodě. Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a East Lothian Region ve Skotsku v oblasti EVVO. V rámci projektu budou řešeny možné formy spolupráce mezi zapojenými regiony.

15 Děkuji za pozornost Mgr. Bc. Jana Harmanová Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství, mládeže a sportu 28. října 117, Ostrava tel: ww.kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google