Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU
KREV A KREVNÍ OBĚH

2 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické. Náhlá ztráta 1,5 l krve může být nebezpečná, lépe člověk snese postupnou ztrátu (až 2,5 l). Složení fyzikální: neprůhledná vazká kapalina, barva červená, chuť mírně nasládlá, mírně těžší než voda (sedimentuje), krevní plasma je mírně zásaditá. Množství: asi 1/13 hmotnosti těla. Složení chemické (plasma): voda (90 %), soli (NaCl, Na2CO3), bílkoviny, cukry (glukosa), tukové látky (cholesterol), hormony, vitaminy, barviva (žlučová). Složení biologické: plasma a krevní buňky SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

3 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní buňky a částice Červené krvinky (erytrocyty): bezjaderné, obsahují barvivo (hemoglobin). V dospělosti člověka vznikají v kostní dřeni. Počet: u mužů 4,3-5,3 milionu/1 ml, u žen 3,8-4,8 milionu/1 ml krve. Přenášejí kyslík a oxid uhličitý, žijí nejdéle 120 dní. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

4 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní buňky a částice Bílé krvinky (leukocyty): různé tvary. Pohlcují tělu cizí částice, tvoří protilátky, životnost je krátká. Počet: 4-7 tisíc/1 ml krve SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

5 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní buňky a částice Krevní destičky (trombocyty) - tvar nepravidelný, jsou to křehké buněčné úlomky. Životnost kolem 4 dnů. Účastní se srážení krve, tvoří krevní zátku (na poškozených cévách). Počet: asi tisíc/1 ml krve. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

6 Bílé krvinky - leukocyty
Normální počet – 4*109/litr Druhy leukocytů: Granulocyty Neutrofilní Eozinofilní Bazofilní Vznik z kmenových buněk v kostní dřeni Schopnost fagocytózy Agranulocyty - lymfocyty (imunitní reakce – protilátky) monocyty (makrofágové, fagocytují) SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

7 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní plazma Tekutá složka krve, žlutá vazká tekutina. Složení: Anorganické látky – 90 % voda, soli (NaCl, uhličitan sodný) – udržují stálý osmotický tlak a pH krve, dále vápník a v menším množství fosfor, železo, draslík a jód. Organické látky – hlavně bílkoviny a to: albuminy 4,8 %, globuliny 2,8 % a fibrinogen 0,03 % Cukry (glukóza v koncentraci 4,4-5,5 mmol/l, zásobní látka glykogen v játrech) Vitamíny Hormony Žlučová barviva Tuky Látky tukové povahy SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

8 Obranné reakce organismu
Antigeny: cizorodé látky vyvolávající imunitní reakci Imunoglobuliny: bílkoviny, které jsou nositeli proti-látkové aktivity Imunitní reakce: zprostředkovaná protilátkami zajištěna T-lymfocyty Imunizace: Aktivní (očkování) Pasivní (podání protilátek) SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

9 Buněčná imunita, brzlík
Brzlík – laločnatý orgán uložený za hrudní kostí. Největší je mezi 2-3 rokem života a od puberty je postupně nahrazen tukovým vazivem. Ve tkáni jsou uloženy T-lymfocyty – zajištění obrany proti mikro-organismům, omezují nádorové bujení, ničí transplantáty a buňky napadené viry. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

10 Buněčná imunita, brzlík
SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

11 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní skupiny Krevní skupiny - membrány červených krvinek obsahují látky reagující na látky cizí. Podle jejich přítomnosti v krevních buňkách známe 4 hlavní krevní skupiny: A, B, AB. Nejsou-li přítomny, značí se jako 0. Krevní plasma obsahuje látky shlukující - A nebo B. Proto se při transfuzích krve musí zjistit krevní skupina. Jinak by mohlo dojít i k rozpadu krve. Přenášet je proto možné jen krev stejné krevní skupiny. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

12 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní skupiny SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

13 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Stavba a funkce cév Typy cév: Aorta (srdečnice) – výstup z levé srdeční komory (30 mm průsvit) Tepny (arterioly) – zásobují svaly a orgány (5-15mm) Kapiláry (vlásečnice) – vytvářejí síť z nichž vzniká žilní část krevního oběhu (7-50 mikrometru) Žíly (vény) – vedou krev s nižším obsahem kyslíku, menší tlak, obsah chlopní SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

14 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Krevní oběh Systém uzavřených trubic Mezibuněčná tekutina – tkáňový mok – se sbírá jako míza do mízních cév ústících do žilního systému. Pohyb krve zajišťuje smrštění srdce a cév. Krevní oběh člověka je tvořen dvěma oddělenými oběhy – malý (plicní) a velký (tělní). SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

15 Schéma malého a velkého krevního oběhu
SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

16 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Stavba stěny srdce Stěna srdce je tvořena: endokardem – vnitřní výstelka, tenká blána jako endotel v cévách myokardem – srdeční svalovina s trámčitou stavbou epikardem – vazivo, které odděleno štěrbinovým prostorem vyplněným osrdečníkovým mokem přechází v perikard (zevní vazivový obal srdce) SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

17 Vnitřní uspořádání srdce
2 síně: Pravá – vstupuje do ní horní a dolní dutá žíla (méně okysličená krev) Levá – vstup 5-8 plicních žil (okysličená z plic) 2 komory: Pravá – vystupuje plicnice (vede krev do plic) Levá – vystupuje aorta (vede okysličenou krev do celého těla) SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

18 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Činnost srdce Systola – kontrakce myokardu Diastola – ochabnutí myokardu Tepový srdeční objem – množství krve vypuzené jednou systolou (60-80 ml) Minutový objem = tepový objem x počet tepů (70-80) = asi 5 litrů Systolický krevní tlak – kPa Diastolický krevní tlak – 9-12 kPa SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

19 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Výživa plodu Placenta je dočasný orgán, který v období nitroděložního vývoje plodu vzniká z plodových obalů a děložní sliznice. V placentárních cévách dochází k výměně dýchacích plynů mezi krví matky a plodu. Placentou prochází veškeré živiny nutné pro vývoj plodu. Placenta je zároveň orgánem, kterým plod vylučuje odpadové produkty do oběhu matky. Z placenty je do těla plodu přiváděna krev pupeční žílou (k játrům a dále dutou žílou do pravé srdeční síně). SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

20 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Výživa plodu SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

21 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Mízní systém Lymfatické orgány zahrnují kostní dřeň, lymfatické uzliny, slezinu a brzlík. Kostní dřeň obsahuje tkáň, kde se tvoří lymfocyty. B-lymfocyty (B-buňky) v kostní dřeni dozrávají. T–lymfocyty (T-buňky) dozrávají v tkáni brzlíku. V kostní dřeni se tvoří také jiné krevní buňky jako monocyty a leukocyty. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

22 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Slezina (Lien) Orgán uložený v břišní krajině pod levou brániční klenbou. Složení: povrch tvořen vazivovým pouzdrem s menším množstvím hladké svaloviny červená pulpa (cévy vyplněné erytrocyty) bílá pulpa (uzlíčky mízní tkáně převážně z lymfocytů) Funkce: produkce lymfocytů a monocytů, zánik erytrocytů, v době fetálního vývoje intenzivní krvetvorba. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

23 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Opakování Z jakých částí se skládá krev? Uveďte funkci jednotlivých složek krve. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. Vysvětlete činnost srdce. Popište složení srdce. Objasněte pojmy malý a velký krevní oběh. Vysvětlete složení a funkci sleziny. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

24 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Přiřazování pojmů Aorta Kontrakce myokardu Plicnice Pravá komora 5-8 plicních žil Levá komora Horní a dolní dutá žíla Pravá předsíň Systola Levá předsíň SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu

25 Biologie člověka - Soustava krevního oběhu
Použité zdroje Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990 SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Soustava krevního oběhu


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU"

Podobné prezentace


Reklamy Google