Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [1]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, Neživá příroda. Žáci se zde zabývají tektonickými poruchami, vysvětlují jednotlivé druhy a typy. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák se orientuje ve změnách probíhajících v zemské kůře, jejich příčinách a důsledcích. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 45 minut. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Základní vzdělávání − druhý stupeň. 14−15 let, 9. třída KLIKNĚTE NA F 5

4  Zopakujte si jednotlivé geosféry. [2] Úkol: Kde leží litosféra a kde astenosféra?

5 BIOSFÉRA ATMOSFÉRA HYDROSFÉRA PEDOSFÉRA Pro správnou odpověď klikněte dle pořadí čísel na obrázky. [3] [4] [5] [6]

6 Zemské jádro je složeno z nejtěžších, ryzích kovů. Zemský plášť je z natavených hornin. Jak to můžeme zjistit? Stavbu a děje v hlubinách Země zjišťujeme pomocí různých sond a seismografu. [7] [8]

7  Horniny se postupně ukládají a tvoří vrstvy.  U každé vrstvy určujeme její tloušťku = mocnost. MOCNOST VRSTVY

8  Více vrstev pohromadě tvoří souvrství.  U vrstvy pak sledujeme i její nadloží a podloží. NADLOŽÍ VRSTVA PODLOŽÍ

9  Ze souvrství je uspořádána litosféra.  Sahá do hloubky 100 − 150 km a je rozlámána na litosférické desky.  Litosférické desky rozdělujeme podle jejich stavby na oceánské a kontinentální. [9]

10  Litosférické desky se pohybují po plastické astenosféře.  Desky se mohou od sebe vzdalovat, narážet na sebe, pohybovat se vedle sebe nebo se jedna pod druhou podsouvat (je to umožněno jejich rozdílnou hustotou). [10] [11]

11 [12]

12  Podsouvání desek pod sebe se nazývá subdukce.  Má za následek únik zemské energie a vytvoření tektonické poruchy. Zabývá se jimi věda tektonika. [13]

13  Tektonické poruchy rozdělujeme na plastické (vrásy) a křehké (zlomy). [10]

14  Vznikly tak, že vrstvy hornin byly postranním tlakem zprohýbány bez přerušení.  Na vráse rozlišujeme: osu, sedlo, koryto a křídla vrásy. OSA VRÁSY KORYTO = SYNKLINÁLA SEDLO = ANTIKLINÁLA RAMENA = KŘÍDLA [14]

15  Podle sklonu osy je rozdělujeme na: přímou, šikmou a ležatou (překocenou). [15]

16  Vrásněním se mohou vrstvy dostat do velkých výšek a vytvořit pohoří (Himaláje, Alpy). [16] [17]

17 Proběhlo v mladších prvohorách před 350 milióny let. [18]

18 Proběhlo na konci druhohor a ve třetihorách. [19] Ú.: Která pohoří vznikla tímto vrásněním?

19  Při dalším stlačování ležaté vrásy může dojít k jejímu přetržení a posunování po vrstvách podloží (= vrásový přesmyk).  Pokud posun nastane až do km vzdáleností, vzniká příkrov (příkrovy v Karpatech). [20]

20  Napětím v zemské kůře se vytvořily ve vrstvách pukliny a trhliny, které vedly až k přetržení vrstev (ke zlomům). [20] [21]

21 A. HORIZONTÁLNÍ POSUN = posun souvrství ve vodorovné rovině, bez výzdvihu a poklesu. Nachází se např. v San Andreas v Kalifornii, kde tento posun často vyvolává zemětřesení. [22]

22 B. POKLES = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu dolů. C. PŘESMYK = posun souvrství (působením tlaku) podél roviny zlomu vzhůru. [22] [23] D. PŘESMYK I POKLES

23  Postupný pokles podle pásu zlomů se nazývá příkopová propadlina = rift (např. Podkrušnohorská příkopová propadlina s ložisky hnědého uhlí).  Postupný přesmyk podle pásu zlomů se nazývá hrásť. [24]

24 V místě aktivní příkopové propadliny = riftu vzniká nová oceánská zemská kůra. [25]

25  http://www.youtube.com/watch?v=ANeH9W- HMPc&NR=1&feature=fvwp drift, vrásnění http://www.youtube.com/watch?v=ANeH9W- HMPc&NR=1&feature=fvwp http://www.youtube.com/watch?v=ANeH9W- HMPc&NR=1&feature=fvwp  http://www.youtube.com/watch?v=6OHRb_O Do-Q&feature=related subdukce http://www.youtube.com/watch?v=6OHRb_O Do-Q&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=6OHRb_O Do-Q&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=Tzt_EBD3 DDQ&NR=1 vrásnění http://www.youtube.com/watch?v=Tzt_EBD3 DDQ&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=Tzt_EBD3 DDQ&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=7gXixxYK M80&NR=1 vznik Himalájí http://www.youtube.com/watch?v=7gXixxYK M80&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=7gXixxYK M80&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=ALwDK7o S750&feature=related lit. desky + vrásnění http://www.youtube.com/watch?v=ALwDK7o S750&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ALwDK7o S750&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1 dmE&feature=related litosférické desky http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1 dmE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1 dmE&feature=related

26  http://www.youtube.com/watch?v=MrrLJ4vX HCs&NR=1 horizontální posun http://www.youtube.com/watch?v=MrrLJ4vX HCs&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=MrrLJ4vX HCs&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=4b81nXSV A34&NR=1 přesmyk http://www.youtube.com/watch?v=4b81nXSV A34&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=4b81nXSV A34&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=tJDnfT1p qhQ&NR=1 pokles http://www.youtube.com/watch?v=tJDnfT1p qhQ&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=tJDnfT1p qhQ&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=tIuk2blBz Hs&NR=1 rift http://www.youtube.com/watch?v=tIuk2blBz Hs&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=tIuk2blBz Hs&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=2q4Yqctq 6nE&NR=1 rift http://www.youtube.com/watch?v=2q4Yqctq 6nE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=2q4Yqctq 6nE&NR=1  http://www.youtube.com/watch?v=ep2_axA A9Mw&NR=1 subdukce http://www.youtube.com/watch?v=ep2_axA A9Mw&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=ep2_axA A9Mw&NR=1

27 [26]

28 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Druh zlomu, posun dolů. 2. Druh zlomu, posun vzhůru. 3. Ramena vrásy jinak. 4. Věda zabývající se poruchami zemské kůry. 5. Postupný pokles podle pásu zlomů. 6. Synklinála. 7. Plastická tektonická porucha.

29 1.POKLES 2.PŘESMYK 3.KŘÍDLA 4.TEKTONIKA 5.PROPADLINA 6.KORYTO 7.VRÁSA Úkol: Vysvětlete tuto tektonickou poruchu. [20]

30 [22] [23] D

31 KLIKEJTE NA VYBRANÁ ČÍSLA 12345 678910 1112131415 1617181920 PŘESMYK ŘEŠENÍ

32  ŠVECOVÁ, M.; MATĚJKA, D. Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. ISBN 9788072385874.  CÍLEK, V.; MATĚJKA, D. Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 8071832049.  Iwoelbern. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LAB.png  Zimbres. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_cross_section-i18.png  Magellan. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animals.gif  Jorge Barrios. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nubes_movimiento2.gif  Wicki. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_Spokojny.JPG  [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_profile.png  Tsui. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismograph_Pinatubo.jpg?uselang=cs

33  Dollynarak. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Free Art License na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seismographs.jpg  NOAA. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008_age_of_oceans_plates.jpg  Merikanto. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries.png  Beyond My Ken. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_American_plates.png  Tbower. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif  Medium69. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceanic- continental_convergence_Fig21oceancont_(french).png?uselang=cs  Pearson Scott Foresman. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antecline_(PSF).png?uselang=cs  [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tipos_de_pliegues.png?uselang=cs

34  USGS. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antiformal_stack.jpg?uselang=cs  dino1948. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agiospavlos_DM_2004_IMG002_Felsenfor mation.JPG  Teper. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_dinantien.png  Jo weber. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpiner_Gebirgsg%C3%BCrtel.png  USGS. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faults_and_folds.jpg  Jackdann88. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basin_inverse_fault_reactivation_Diagra m.png  Karta24. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fault_types.svg?uselang=cs  Woudloper. [cit. 2011-10-11Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inverse_fault_EN-FR.svg?uselang=cs

35  Hannes Grobe. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean-birth_hg.png  USGS. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mid-ocean_ridge_topography.gif  Greg Beaumont. [cit. 2011-10-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewis_overthrust_fault_nh10f.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google