Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE 2.ročník ČJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE 2.ročník ČJ."— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE 2.ročník ČJ

2 Prohlédni si obrázky a zapamatuj si je, po zapamatování si je napiš a zkus je seřadit podle abecedy

3 Kontrola: Slova seřazená podle abecedy: jelen, veverka, zajíc, datel
ježek, zmije, liška, jezevec Slova seřazená podle abecedy: datel jelen jezevec ježek 5. liška 6. veverka 7. zajíc 8. zmije

4 Najdi písmenko, které se vloudilo do každého slova
oslepice králník večverka žábra veleryba kapýr žrablok úhouř kopice zebtra stojka dlaněk gužovka škleble jezřevec krávas kůňk fkoza prasež lampa hlad salon velboloud shrnec uchobotnice kočáka eliška lzajíc mykš kapchna khusa teple

5 Kontrola: slepice králík veverka žába velryba kapr žralok úhoř opice
zebra sojka daněk užovka škeble jezevec kráva kůň koza prase lama had slon velbloud srnec chobotnice kočka liška zajíc myš kachna husa tele

6 Čtení s porozuměním Podzim je čas sklizně a příprav na zimu. Ze
stromů padá listí, zvířatům se mění letní srst za zimní. Stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin. Odpověz na otázky Vyjmenuj roční období. Čím je každé roční období charakteristické? Kolik má rok měsíců? Ve kterém měsíci máme vánoční prázdniny? Které měsíce máme letní prázdniny?

7 Čtení s porozuměním První sníh Sníh leží na polích, zasypal ulice,
na velké klouzačky změnil i silnice. Zavřete dveře na petlice, do domu se dere metelice. Zima je nejchladnější část roku. Příroda i lidská obydlí jsou zasypána hebkým sněhem, řeky jsou pokryty ledem.

8 Doplň háčky medvíde slůne kote stene kachne kůzle kure jehne hríbe
house delá delo lode dekuji mláde telo síte stůne koste neco na jare v léte v zime zárí ríjen brezen kveten cerven cervenec srpen tucnák tulen mroz pizmon liska polární medved lední sovice snezní zajíc polární sob vlk polarní

9 Kontrola: na jaře v létě v zimě září říjen březen květen červen
červenec srpen medvídě slůně kotě štěně kachně kůzle kuře jehně hříbě house dělá dělo lodě děkuji mládě tělo sítě stůně koště něco tučňák tuleň mrož pižmoň liška polární medvěd lední sovice sněžní zajíc polární sob vlk polární

10 Doplň čárky mydlo čara zahradka usta jama nadraži naměsti kouzelny
povida lodička zednik truhlař kominik instalater lekař zvěrolekař lekařka pilot lekarnik navrhař mýval krokodyl krava vrana sykorka hyl motyl čmelak važka komar jeřáb vrtulnik valec stihačka sanitka jizdni kolo nakladni auto osobní auto zavodni auto uklidovy vůz

11 Kontrola: mýdlo čára zahrádka ústa jáma nádraží náměstí kouzelný
povídá lodička zedník truhlář kominík instalatér lékař zvěrolékař lékařka pilot lékárník návrhář mýval krokodýl kráva vrána sýkorka hýl motýl čmelák vážka komár jeřáb vrtulník válec stíhačka sanitka jízdní kolo nákladní auto osobní auto závodní auto úklidový vůz

12 Vlož mezery mezi slova, věty vedle správně přepiš a spočítej počet slov v každé větě.
V lesejsmespatřiliveverku…………………………………………. Sedělanavětvičce………………………………………………….. Takéjsmetamnašlimuchomůrky………………………………….. Hřibyjsmežádnénenašli……………………………………………. Sbíralijsmežaludyprozvířátka……………………………………… Nazemijsmesiposbíralibarevnélisty……………………………….. Domajsmejevylisovalianalepilidosešitu……………………………………………………………………………………………………… Zítrajepřinesuukázatpaníučitelce…………………………………

13 Kontrola: V lese jsme spatřili veverku. 5 slov
Seděla na větvičce. 3 slova Také jsme tam našli muchomůrky. 5 slov Hřiby jsme žádné nenašli. 4 slova Sbírali jsme žaludy pro zvířátka. 5 slov Na zemi jsme si posbírali barevné listy. 7 slov Doma jsme je vylisovali a nalepili do sešitu. 8 slov Zítra je přinesu ukázat paní učitelce. 6 slov

14 Doplň správně i, í nebo y, ý
not_sek lod_čka d_movnice zápasn_k post_lka Frant_k jedn_čka zvoněn_ kombajn_ hvězd_ Mart_nek studen_ svít_ Mart_nka Han_čka chod_me zelen_ žlut_ školn_k kon_k piln_k hran_ ložn_ce kamen_ malin_ celn_k buben_k bubn_ pran_ cen_k čten_ parn_k člun_ kn_hy pyšn_ dáln_ce pohledn_ce hran_ květ_n_ kost_

15 Kontrola: notýsek lodička dýmovnice zápasník postýlka Frantík jednička
zvonění kombajn hvězdy Martínek studený svítí Martinka Hanička chodíme zelený žlutý školník koník pilník hraní ložnice kameny maliny celník bubeník bubny praní ceník čtení parník čluny knihy pyšný dálnice pohlenice hrany květiny kosti

16 Doplň do věty vhodné slovo. Škrtni, které se nehodí.
Jdeme si hrát na mouku. na louku. Začal mě bolet dub. zub. Chodím do nové škody. školy. Na větvi se usadil kos. nos. Vedle domu teče řeka. deka. Z okna je vidět vysoká hora. nora.

17 Kontrola: Jdeme si hrát na louku. Na větvi se usadil kos.
Vedle domu teče řeka. Začal mě bolet zub. Chodím do nové školy. Z okna je vidět vysoká hora.

18 Doplň znaménka za věty. Urči druhy vět.
Které barvy vidíme na podzim Vlaštovky odletěly do teplých krajin Znáš podzimní měsíce Na zemi je spadané listí Netrhej větve ze stromu Dones žaludy do krmelce Z kaštanů jsme si vyrobili lesní zvířátka Kéž bychom vyráběli papírové draky Ve škole jsme si vylisovali podzimní listy Která zvířata se ukládají k zimnímu spánku

19 Kontrola: Které barvy vidíme na podzim? věta tázací
Vlaštovky odletěly do teplých krajin. věta oznamovací Znáš podzimní měsíce? věta tázací Na zemi je spadané listí. věta oznamovací Netrhej větve ze stromu! věta rozkazovací Dones žaludy do krmelce. věta rozkazovací Z kaštanů jsme vyrobili lesní zvířátka. věta oznamovací Kéž bychom vyráběli papírové draky. věta přací Ve škole jsme si vylisovali podzimní listy. věta oznamovací Která zvířata se ukládají k zimnímu spánku? věta tázací

20 Doplň neúplné věty Karkulka potkala v lese……………………………
Růženka se píchla o ……………………………… Karkulka potkala v lese…………………………… Káču pozval k tanci……………………………….. Znáš pohádku o Sněhurce a sedmi……………….. V pohádkách hraje sedmihlavý………………….. V televizi dávali pohádku o Machovi a …………. Bystrozraký měl velmi dobrý…………………….. Bajaja byl udatný………………………………….. Křemílek a Vochomůrka žili v ……………………….. Manka měla za manžela ……………………………. Bob a Bobek bydlí v …………………………………

21 Kontrola: Růženka se píchla o trn. Karkulka potkala v lese vlka.
Káču pozval k tanci čert. Znáš pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících? V pohádkách hraje sedmihlavý drak. V televizi dávají pohádku o Machovi a Šebestové. Bystrozraký měl velmi dobrý zrak. Bajaja byl udatný princ. Křemílek a Vochomůrka žili v pařezové chaloupce. Manka měla za manžela Runcajse. Bob a Bobek bydlí v klobouku.


Stáhnout ppt "INTEGRACE 2.ročník ČJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google