Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program PLUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program PLUS."— Transkript prezentace:

1 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program PLUS

2 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Osnova prezentace Východiska Reintegračního programu Plus: Reintegrační program projektu Šance, Mentoring, Motivační program ZZ Získej zaměstnání. Charakteristika Reintegračního programu Plus. Moduly Reintegračního programu Plus.

3 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Východiska Reintegrační programu Plus spojuje tři osvědčené programy: Mentoring, Reintegrační program vyvinutý v rámci projektu Šance, Motivační program ZZ Získej zaměstnání.

4 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Mentoring SPJ realizuje Službu Mentor od 2004, inspirace z Dánska. Mentor – vyškolený laik: zpočátku model romský mentor (romští mentoři pro romské klienty PMS ČR, kterým byl uložen alternativní trest). Mentoring pro osoby opouštějící VTOS (neváže se na příslušnost k etnické skupině).

5 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Výsledky romského mentoringu Stav k 29. 2. 2008celkemVČVČ Počet klientů4631919 Úspěšnost celkem2287979 Úspěšnost u otevřených případů711717 Úspěšnost u ukončených případů 1576262

6 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Mentoring – typy klientů A – Nespolupracující klientA – Nespolupracující klient B – Problémový klientB – Problémový klient C – Spolupracující klient ohrožený sociální exkluzíC – Spolupracující klient ohrožený sociální exkluzí

7 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Mentoring – typy klientů.

8 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program projektu Šance - vznik Ověřen ve třech věznicích (Bělušice, Jiřice, Vinařice) v rámci projektu Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody), 2005 – 2008. Program validován dle kritérií iniciativy CIP Equal. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

9 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program projektu Šance – na co je zaměřen Program zaměřen na: podporu sociálních kompetencí a pracovních návyků klientů, pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí. Významným prvkem je: práce s klienty před i po propuštění z vězení, spolupráce s potenciálními zaměstnavateli.

10 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program projektu Šance – aktivity VTOS Aktivity ve VTOS Motivační program (36 klientů) Kurz komunikačních dovedností (42 klientů) Rekvalifikační kurzy - vysokozdvižný vozík (12 klientů) -malíř – natěrač - lakýrník (10 klientů) -PC kurz (4 klienti) Kurz právního minima (34 klientů) Náborové akce ŠKODA a.s. Mladá Boleslav (43 klientů) ČKD Kutná Hora (17 klientů), MCE Slaný (25 klientů) Přednáška „Pracovní podmínky v EU“ (25 klientů) Kurz tvůrčího psaní (6 klientů) Poradní skupina (15 klientů)

11 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program projektu Šance – počty klientů Klienti projektu Šance celkem: 118 Klienti, kteří se přihlásili do projektu ve VTOS: 74 Klienti z jiných zdrojů (PMS ČR, soc. kurátorů či z neprojektových věznic): 44 Klienti, kteří spolupracovali s mentorem:74 Klienti, kteří absolvovali RP: 37 klientů Počet klientů, kteří mají zaměstnání: 41 (z toho 6 krátkodobě, 35 dlouhodobě)

12 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání) Replikace úspěšného švýcarského motivačního programu Probační služby a oddělení výkonu trestů a opatření kantonu Curych, SPJ realizuje od 2004, určen dospělým osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, podmíněně propuštěným, podmíněně odsouzeným s dohledem, případně dalším klientům Probační a mediační služby ČR (PMS ČR).

13 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání) Program v rozsahu 24 hodin je zaměřen na: uvědomění si důsledků trestného činu, nácvik alternativních vzorců chování, zvýšení kompetencí klienta potřebných k získání a udržení si zaměstnání (např. příprava na přijímací pohovor, tvorba životopisu a motivačního dopisu).

14 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání) – očima klientů Jak viděli program klienti (hodnocení programu ZZ ve věznici Jiřice) přijímací pohovor, přijímací pohovor, životopis, životopis, motivační dopis, motivační dopis, práce s inzeráty, práce s inzeráty, práce načerno, smlouvy, práce načerno, smlouvy, řešení konfliktů. řešení konfliktů.

15 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. RP Plus - Cíl Cílem je podpora sociální a ekonomické (re)integrace osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody. Program usiluje o posílení sociálních kompetencí cílové skupiny, zvýšení její motivace nalézt uplatnění na trhu práce a aktivně řešit svou životní situaci společensky přijatelnými způsoby.

16 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Čím je RP Plus význačný Jedinečnost spočívá v kontinuálnosti a komplexnosti aktivit. Klienti vstupují do programu už ve výkonu trestu odnět í svobody, ale práce s nimi pokračuje i po jejich propuštění. Komplexnost (šíře a zaměření programu, práce se zaměstnavateli).

17 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Pro koho je určen Robert, 55 let - ve vězení je už potřetí a chce, aby to bylo naposled. Rád by po propuštění získal stálé zaměstnání, ale má jen základní vzdělání a zkušenosti pouze s brigádami a prací „na černo“. Milan, 35 let – za dva měsíce bude propuštěn z vězení, má dluhy a hrozí mu exekuce. Rád by svou situaci řešil, ale neví jak. Kateřina, 25 let – právě byla podmíněně propuštěna z vězení a byl jí nařízen dohled probačního úředníka. Je nezaměstnaná, ale chce svou situaci řešit, aby měla větší šanci získat zpět do péče své dvě malé děti.

18 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou klienti a klientky opouštějící výkon trestu odnětí svobody (klienti vstupují do programu cca 6 měsíců před výstupem z trestu odnětí svobody). Předpokladem pro zařazení je silná motivace klienta ke změně. Program je využitelný také pro mladistvé a mladé dospělé z výchovných a diagnostických ústavů, případně dětských domovů.

19 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Z čeho se program skládá Program se skládá z pěti hlavních komponent, jejichž zastoupení a rozsah se odvíjí od specifické situace v daném regionu a od individuálních potřeb klientů. Moduly: 1. Výběr klientů a mapování potřeb. 2. Programy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností klienta. 3. Příprava klientů na uplatnění na trhu práce. 4. Doplňkové rozvojové aktivity. 5. Mentoring.

20 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Modul 1 Výběr klientů a mapování potřeb Skupinová setkání a individuální rozhovory s odsouzenými. Klient je veden ke stanovení si vlastního individuálního plánu aktivit, jehož realizace je následně podporována v dalších modulech. Cílem této části je vybrat klienty se zájmem o změnu dosavadního životního stylu a nabídnout jim cestu, jak toho dosáhnout (spolupráce s dalšími odborníky pracující s cílovou skupinou).

21 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Modul 2 Programy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností klienta motivační program ZZ (Získej zaměstnání), kurz právního minima a právní poradna „na dálku“ věnující se především zadluženosti klientů.

22 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Modul 3 Příprava klientů na uplatnění se na trhu práce rekvalifikační kurzy ve výkonu trestu odnětí svobody (dle možností věznice, aktuálního stavu na trhu práce a preferencí klientů), spolupráce se zaměstnavateli (mapování vhodných zaměstnavatelů, odbourávání bariér pro zaměstnávání klientů), nábory zaměstnavatelů ve věznicích.

23 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Modul 4 Doplňkové rozvojové aktivity Jejich cílem je obrátit pozornost klienta k hodnotám odlišným od těch, které ho přivedly do vězení. Jedná se například o kurz tvůrčího psaní.

24 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Modul 5 Mentoring činnost mentorů (vyškolených laiků), kteří s klienty navážou kontakt ve věznici obvykle 1 - 2 měsíce před propuštěním a doprovázejí je v prvních měsících života na svobodě, nejčastější aktivity mentorů: řešení situace klienta bezprostředně po propuštění, podpora při hledání zaměstnání a ubytování, hledání vhodných nástrojů pro řešení finanční situace klienta, doprovázení klienta na úřady, motivace klienta k aktivnímu řešení životních problémů legální cestou.

25 Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Děkuji za pozornost. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. www.spj.cz Mgr. Lenka Ouředníčková ourednickova@spj.cz tel. +420 224 262 137 Korunní 101, 130 00 Praha 3


Stáhnout ppt "Závěrečný seminář „Motivační programy ZZ v Praze“, 10. 3. 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Reintegrační program PLUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google