Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Libor Sovadina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Libor Sovadina"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Libor Sovadina
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skládání sil FY_074_Síla, Skládání sil_Skládání sil Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 7.

3 Skládání sil Skládání sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla (tzv. výslednice sil). Účinek všech sil je pak stejný jako účinek výslednice. Příkladem ze života, kdy dochází ke skládání sil může být třeba pohádka o veliké řepě

4 Skládání sil stejného směru
Pokud na těleso (sáně) působí více sil (táhne 6 psů) určíme výslednici sil tak, že jednotlivé síly sečteme. Matematicky lze skládání sil stejného směru zapsat : Fv = F1 +F2 +F3 +F4 +F5 +F6 Podobné příklady : Více osob roztláčí auto Dva koně táhnou vůz Jedna lokomotiva vlak táhne, druhá jej zezadu tlačí

5 Skládání sil opačného směru
Pokud na těleso (lano) působí síly opačným směrem určíme výslednici sil tak, že od větší síly odečteme menší sílu. Směr výslednice je ve směru největší síly. Matematicky lze skládání sil opačného směru zapsat : Fv = F2 –F1 Pokud na těleso působí síly opačného směru o stejné velikosti je výslednice rovna nule a těleso je v klidu. Podobné příklady : Přetláčení rukou Trhání papíru Tahání se se psem o hračku

6 Skládání sil různého směru
Pokud na těleso působí síly různého směru, zjistíme výslednici sil tak, že síly doplníme na rovnoběžník sil F1 Fv Podobné příklady : Boční vítr na jedoucí auto Pouštění draka na podzim Letící letadlo F2

7 Rovnováha sil Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice je nulová. Jestliže na těleso působí v jednom bodě dvě síly, nastane rovnováha v případě, že síly jsou stejně velké opačného směru. Těleso, u kterého jsou síly v rovnováze a které se nepohybuje (je v klidu), musí být v některé z rovnovážných poloh. Fv = 0 N Rovnováha sil působících na kovový kroužek

8 Otázky k opakování Vysvětli, co rozumíme výslednicí dvou sil F1 a F2, které působí současně na totéž těleso ? Uveď příklady skládání dvou sil stejného směru. Jaký má směr výslednice dvou sil působících na těleso ve stejném směru ? Jaký směr má výslednice dvou sil působících na těleso v opačném směru ? Kdy je výslednice dvou sil působících na těleso v opačném směru rovna nule ? Uveď příklady ze života, kdy na těleso působí dvě síly opačného směru. Kdy můžeme řící o silách působících na těleso, že jsou v rovnováze ?

9 Příklady ze života Nákladní auto musí přejet most, na kterém je značka zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti větší než je 8 t. Bez nákladu působí auto na most silou 5 kN. Rozhodni jak těžký náklad může auto naložit, aby bezpečně přejelo most. Jakou silou tlačí Jana o hmotnosti 45 kg na podlahu když má na zádech batoh o hmotnosti 5 kg ? Chlapec o hmotnosti 42 kg sedí na houpačce. Lana houpačky mohou být napínána nejvýše silou 500 N. Může vzít chlapec na klín svoji mladší sestru o hmotnosti 12 kg ? Pozn. : Ke každému příkladu nakresli obrázek se znázorněním působících sil.

10 Použité zdroje: www.wikipedie.org
B81846fea0_ _o2.jpg. In: [online] [cit ]. Dostupné z: White huskies dog sledding.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Tug of war 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Fyzika pro 7. ročník základní školy. Praha: SPN Praha, ISBN X.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Libor Sovadina"

Podobné prezentace


Reklamy Google