Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Kopřivová.  Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Kopřivová.  Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů,"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Kopřivová

2  Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů, od nichž se impulzy dostávají do mozku.  Reakce na bolest představuje nejvnitřnější a nejsilnější nepodmíněnou reakci organismu.  Je vnímána nociceptory.

3  Z fyziologického hlediska je základní funkcí bolesti pouze upozornit na to, že došlo k poškození organizmu.  Nedojde-li k nápravě, bolest nabývá na škodlivosti a může vést i k těžkým postižením.

4  Bolest je nepříjemný senzorický i emotivní zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně Zjednodušená verze: Bolest je to, co pacient za bolest považuje, v místech, kde sám ukazuje.

5  je charakterizována zpravidla zřejmým patofyziologickým podkladem, je lépe chápána, zpravidla mizí po vyléčení vyvolávající příčiny.  Jde o symptom, příznak.  V bolestivé oblasti je zvýšený svalový tonus, prokrvení.  Celková reakce zahrnuje většinou tachykardii, hypertenzi, dilataci zorniček, pocení na dlaních a ploskách nohou, snížení motility gastrointestinálního traktu. V chování dominuje úzkost a zvýšená podrážděnost.

6  je charakterizována délkou trvání (min. 3 - 6 měs.), často je patofyziologický podklad neúměrný k prožívaní bolesti, nebo nemůže být nalezen. Je charakterizována jako nepotlačitelná.  Jde o syndrom, stav.  Typická bývá porucha spánku, podrážděnost, nechutenství, zácpa. Objevuje se snížená tolerance bolesti, psychomotorická retardace, obecně snížení motorické aktivity.  U mnoha pacientů se vyvíjí deprese a vznik tzv. bolestivého chování.

7  Jeho hlavní znaky jsou vysoký stupeň role nemocného a strach o zdraví, zasmušilost a trvalý pobyt doma, omezení sociálních kontaktů i předchozích zájmů, rezistence k ujišťování o nezávažnosti stavu, častá návštěva různých lékařů a závislost na lécích, klinické známky verbální (především afektivní) i nonverbální (grimasování, tření, zaujímání protibolestivých pozic, používání opěrných pomůcek atd.) deskripce.

8 liší se od chronické bolesti tím, že je známa vyvolávající příčina a je nutná adekvátní analgetická terapie. Při stanovení terapeutického plánu je nutno vždy brát v úvahu, že u pacienta s maligním onemocněním může být přítomna ještě bolest akutní, z jiné příčiny. Někdy se ještě uvádí jako specifický typ bolesti udávají bolest při poranění nebo poruše nervových struktur a psychogenní bolest.

9 projev vertebrogenní poruchy - různé bolesti. Obtíže, které přivádějí nemocného k lékaři, jsou buď bolest nebo omezení pohybu popř. obojí. Vertebrogenní poruchy se projevují nejčastěji bolestí v kříži nebo v šíji. Bolesti mohou vyzařovat do různých míst, do hlavy, do horních nebo dolních končetin, nebo jen do jednotlivých oblastí končetin. Bolesti v okolí páteře však nejsou vždy nutnou podmínkou, i když jsou pro tyto poruchy typické.

10  Bolest může být pociťována i na různých částech těla, například v oblasti břicha, v krajině srdeční, polykací obtíže atd.  Vertebrogenní poruchy jsou často vyprovokovány určitou polohou, postojem nebo zatížením.  Příkladem jsou bolesti hlavy, které nemocný má po ránu, dalším příkladem je poloha nebo práce v předklonu, nebo delší stání na jednom místě, což může vyvolat bolest v kříži.

11 Bolesti v kříži jsou jedním z nejčastějších projevů vertebrogenních poruch. Bederní páteř a křížo-bederní přechod jsou z hlediska statiky páteře nejvíc namáhaným úsekem. Pánev s kyčelními klouby nese celou váhu trupu, hlavy a horních končetin. Z dynamického hlediska se pánev a bederní páteř pohybují nejen při pohybech bederní páteře, ale i při pohybu trupu a pohybu dolních končetin. Bolesti v kříži mohou také být následkem funkční poruchy v jiném vzdáleném úseku páteře, nebo mohou být podmíněny onemocněním některého z orgánů břišní dutiny.

12 Lumbago-lumbalgii - Tyto bolesti mohou být provokovány určitým pohybem, např. delším stáním nebo sezením, nezvyklou námahou, zvednutím těžkého břemene. Bolesti se objevují pozvolna a postupně narůstají, změnou polohy nebo odezněním námahy mizí. Bolesti v kříži s vyzařováním do končetin - Lidově označovány jako ischias

13  onemocnění se silnými bolestmi, které často vystřelují podél sedacího nervu do jedné nebo obou hýždí a do jedné nebo obou dolních končetin.  Příčina - onemocnění meziobratlového aparátu bederní páteře, postihuje sedací nerv,tlak na kořenové nervy může být způsoben otokem poraněného svalu nebo výhřezem meziobratlové ploténky  Projev - nesnesitelná bolest, způsobená tlakem na kořenové nervy v oblasti bederní páteře. Průvodním jevem je omezení pohyblivosti.

14  Kořenový syndrom - Je to stav, kdy mechanickým útlakem nervového kořene vznikají vyzařující bolesti. Mezi nejčastější příčiny kořenového syndromu patří výhřez meziobratlové ploténky nebo její vyklenování.  Bolesti v oblasti kyčelního kloubu - Tyto bolesti mohou být způsobeny funkčními změnami kyčelního kloubu, nebo zkrácením a ochabnutím svalů popřípadě bolestivým svalovým úponem. Pro udržení pohyblivosti v kyčelním kloubu je důležitá pohybová léčba kombinovaná s fyzikální a reflexní léčbou.

15  Bolesti v kříži v důsledku poruchy statiky páteře - Vznikají v důsledku nerovnoměrného rozložení sil působících na páteř. Poruchy statiky páteře mohou vyvolat i funkční poruchy v ostatních úsecích páteře.  Bolesti v kříži při hypermobilitě - Hypermobilita je provázena ochablostí vazů, která dovoluje zvýšený rozsah pohybu. Důsledkem toho je často vazivová bolest, především pánevních vazů.  Bolesti v kříži při onemocnění některého kloubu dolní končetiny - Nejčastěji se jedná o kloub kolenní a hlezenní, postižené degenerativními změnami.

16  Při bolestech v hrudní páteři velmi často zjišťujeme reflexní změny na kůži, svalech a v hlubokých vrstvách měkkých tkání. Bolesti mohou vyvolat i onemocnění některého z vnitřních orgánů.  Bolesti v důsledku funkčních poruch hrudní páteře - Protože hrudní páteř je součástí hrudního koše, mohou být bolesti závislé na nádechu nebo výdechu. Při výdechových obtížích se často vyskytuje i funkční blokáda žeber.

17  Bolesti v zádech s vyzařováním podél žeber - Nejčastěji jsou způsobeny funkčními blokádami žeber. Tyto bolesti jsou provázeny dechovými obtížemi spojenými s pocitem nedostatku vzduchu. To je způsobeno omezenou pohyblivostí hrudního koše, a tím i nedostatečnou plicní ventilací.  Bolesti v zádech vycházející ze svalů - Bolesti v zádech vycházející ze svalů jsou způsobeny nekoordinovaným, náhlým pohybem, který vede ke svalovým spasmům, nebo v důsledku špatného pohybového stereotypu. Postižené svaly jsou při dotyku bolestivé a mají zvýšené napětí.

18  Tyto bolesti vznikají v důsledku nejrůznějších onemocnění páteře:  Osteoporóza - Při osteoporóze dochází k prořídnutí kostní tkáně v důsledku poruchy metabolismu minerálů, především vápníku a fosforu. Vlivem zatížení, kterému je obratel vystaven, pak pozvolna dochází ke tvarovým změnám obratlových těl. U osteoporózy těžkého stupně může dojít i ke samovolným zlomeninám obratl. těl.  Scheuermannova choroba - Choroba postihuje především chlapce ve věku 12–17 let. Lidé s touto chorobou mají nadměrně zakulacená ramena a z profilu kulatá záda. Dochází ke zvětšení a ztuhnutí hrudní kyfózy, které je doprovázeno bolestmi v oblasti hrudní a bederní páteře. Po rentgenovém vyšetření pozorujeme v tělech obratlů ložiska vyplněná chrupavčitou hmotou.

19  Skolióza  Onemocnění vnitřních orgánů  Akutní ústřel hrudní páteře - Vzniká rychlým pohybem trupu spojeným s rotací, nebo neobvyklým pohybem horní končetiny. Projevuje se prudkou bolestí, která se zhoršuje změnou polohy, nádechem a výdechem.

20  Funkční poruchy v krční páteři vyvolávají různé obtíže, jako je bolest hlavy, závratě, bolesti vyzařující do ramene a do horní končetiny až po bolesti mezi lopatkama. Mohou být příčinou bolesti v kříži.

21 Tato bolest sužuje největší počet lidí. Příčin bolestí hlavy je však mnoho, jednou z nich jsou i vertebrogenní potíže. Obtíže v tomto případě většinou nejsou trvalého charakteru, střídají se různě dlouhá bolestivá období a období bez bolesti. Nejčastěji jsou pociťovány bolesti v záhlaví a to v místě svalových úponů. Bolesti hlavy po ránu doprovázené ztuhlostí krku jsou většinou způsobeny nevhodnou polohou hlavy a krční páteře během spánku. Funkční poruchy páteře v oblasti hlavových kloubů mohou vyvolávat nejen bolesti hlavy, ale i závratě.

22  Bolesti v šíji mohou vyzařovat do ramen, popř. do ramen a do horních končetin, nebo nemusí vyzařovat vůbec.  Tyto bolesti jsou způsobeny omezením hybnosti krku a hlavy, např. nevhodnou polohou při práci.  U většiny pacientů s vyzařujícími bolestmi se jedná o pseudo-kořenový syndrom zatímco kořenový syndrom se vyskytuje u malého počtu nemocných.

23  Tenisový loket je důsledkem přetěžování loketního kloubu nebo předloktí fyzickou prací.  Toto onemocnění vzniká přetížením svalů, šlach a jejich úponů v okolí loketního kloubu, dochází k podráždění okostice, o kterou se šlachy při pohybu třou a ke vzniku otoku.  Bolestivé jsou především pohyby rotačního charakteru.

24  Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem končetin.  Při pohybu v rameni se pohybují i přídatné klouby, tj. kloubní spojení klíční kosti na jedné straně s hrudní kostí a na druhé straně s výběžkem lopatky, postižením některé z těchto struktur vznikají bolesti v rameni.  Tyto bolesti mohou vznikat také při funkčních poruchách krční páteře a horních žeber, nebo mohou být vyvolané onemocněním některých vnitřních orgánů.

25  Akutní ústřel krční páteře je způsoben převážně kloubní blokádou v různých úsecích krční páteře.  Může se vyskytovat jako následek prudkého pohybu hlavou a krku v kombinaci s fyzickým zatížením, také jako následek nevhodné polohy hlavy během spánku.


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Kopřivová.  Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému spojením procesů začínajících v receptorech kůže nebo vnitřních orgánů,"

Podobné prezentace


Reklamy Google