Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Free Powerpoint TemplatesMezilidskévztahy. Page 2 AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi „Lidé s rozvinutými sociálními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Free Powerpoint TemplatesMezilidskévztahy. Page 2 AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi „Lidé s rozvinutými sociálními."— Transkript prezentace:

1 Free Powerpoint TemplatesMezilidskévztahy

2 Page 2 AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi „Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí podle některých zjištění déle a disponují celkem lepším fyzickým i psychickým zdravím než lidé bez těchto vazeb.“ L.F. Berkman a L. Breslov

3 Free Powerpoint Templates Page 3 Proč lidé navazují vztahy s druhými lidmi? »ověření našeho chápání sociální reality »přítomnost blízké osoby umocňuje pocity štěstí v radostných chvílích a naopak poskytuje úlevu při zármutku, bolesti a zklamání. »podněty pro srovnávání, osvojování nových poznatků a zpětnou vazbu pro akty našeho vlastního chování »pocit bezpečí, vědomí, že se má na koho obrátit ve složitých životních situacích »sdílení

4 Free Powerpoint Templates Page 4 S AMOTA A OSAMĚNÍ 1. Únik do samoty 2. Osamění Sociální izolace Emocionální izolace

5 Free Powerpoint Templates Page 5 Powerpoint Templates Page 5 Free Powerpoint Templates Vztah mezi lidmi Má-li přitažlivost přerůst v dlouhodobý vztah je důležitá podobnost osobnostního nastavení, postojů a názorů.

6 Free Powerpoint Templates Page 6 Dimenze vztahu OBSAH OBSAH – co lidé ve vztahu spolu dělají ROZMANITOST ROZMANITOST – různost činností účastníků vztahu KVALITA KVALITA – přístup účastníků k obsahu vztahu FREKVENCE A ORGANIZACE FREKVENCE A ORGANIZACE – kdy se lidé účastní společné činnosti a zda je jejich konání systematické

7 Free Powerpoint Templates Page 7 Dimenze vztahu RECIPROCITA A KOMPLEMENTARITA RECIPROCITA A KOMPLEMENTARITA – zda vztah zahrnuje střídání rolí nebo vzájemně se doplňující chování INTIMITA INTIMITA – do jaké míry si partneři sdělují svá tajemství a hovoří o osobních věcech INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE – jak partneři navzájem vnímají svou povahu a jak interpretují činnost druhého ZÁVAZEK ZÁVAZEK – jak silně se partneři cítí oddáni jeden druhému

8 Free Powerpoint Templates Page 8 Vývoj vztahu Hledání podnětů Vytvoření kontaktu Určování vlastností Budování intimity Udržení pouta

9 Free Powerpoint Templates Page 9 Teorie vztahů EKONOMICKÁ TEORIE EVOLUČNÍ TEORIE TEORIE UČENÍ

10 Free Powerpoint Templates Page 10 EKONOMICKÁ TEOR EKONOMICKÁ TEORIE »Vztah je vysvětlován jako ekonomická transakce. »Člověk hodnotí výnosy a náklady plynoucí z interakcí s partnerem. »Přitažlivost partnera závisí na zisku, který nám přináší (stimulace, láska, peníze…). »Spokojenost závisí na vzájemném uspokojování potřeb. »Láska vzniká, když dostáváme to, co si přejeme.

11 Free Powerpoint Templates Page 11 Podle ekonomické teorie vztah vydrží, pokud: »oba partneři jsou spokojeni s dohodnutým poměrem nákladů a výnosů ve vztahu, »srovnávací hladina alternativních vztahů je nízká, »cena odchodu ze vtahu je vysoká, »partneři jsou si podobní ve schopnosti vzájemně se odměňovat.

12 Free Powerpoint Templates Page 12 EVOLUČNÍ TEORIE »Snaží se objasňovat vztahy z hlediska jejich funkce v evolučním přežívání. »Přátelství a spojenectví se vyvinuly díky ochraně a účinnějšímu lovu ve skupině. »Vazby muž-žena se tvořili kvůli péči o potomstvo.

13 Free Powerpoint Templates Page 13 Rozpad vztahu podle evoluční teorie »Podle této teorie může být nevěra geneticky výhodná pro obě pohlaví. »Párové vazby u lidí se vyvinuly tak, aby trvaly tak dlouho jako péče o bezbranná lidská mláďata.

14 Free Powerpoint Templates Page 14 TEORIE UČENÍ »Vysvětluje vztahy na základě podmiňování. »Klíčovou roli hrají podmíněné emoční reakce a důsledky interpersonálního chování. »Na vztah má vliv to, jaké základní potřeby může druhá osoba uspokojit (jídlo, láska, sex…).

15 Free Powerpoint Templates Page 15 Podle teorie učení vztah vydrží, pokud: »jsou partneři spojeni příjemnými podněty a životními zážitky, »partneři se vzájemně odměňují příjemnými podněty.

16 Free Powerpoint Templates Page 16 Udržování vztahu » Různé vztahy vyžadují různě velkou pozornost a „údržbu“. » Př. velmi dobrá přátelství většinou přetrvají i bez většího úsilí zúčastněných stran. » Manželské páry mají daleko více udržovacích strategií (dlouhodobé x krátkodobé).

17 Free Powerpoint Templates Page 17 Faktory vedoucí k rozpadu vztahu FAKTORY PROSTŘEDÍ Fyzické prostředí – vzdálenost, strádání Sociální prostředí – pole dostupných, rodina a přátelé INTERPERSONÁLNÍ FAKTORY Nuda – nedostatek podnětů, omezení podnětů Konflikt – porušování pravidel, obtíže s kompromisy, udržování konfliktů

18 Free Powerpoint Templates Page 18 Faktory vedoucí k rozpadu vztahu INDIVIDUÁLNÍ FAKTORY Původ – rozdílný demografický, brzký sňatek, nedostatek předcházejících vztahů, nižší socioekonomické a vzdělanostní poměry Sociální dovednosti – různé strategie zvládání stresu, vyhýbání se konfliktům, emocionální expresivita

19 Free Powerpoint Templates Page 19 Fáze rozpadu vztahu 1.Intrapsychická fáze 2.Dyadická fáze 3.Sociální fáze 4.Fáze úpravy hrobu

20 Free Powerpoint Templates Page 20 Rozdílná očekávání mužů a žen ve vztahu OČEKÁVÁNÍ ŽEN »Posedět a popovídat »Duševní porozumění »Vycítit co žena potřebuje »Vyjadřovat lásku celým svým životem

21 Free Powerpoint Templates Page 21 Rozdílná očekávání mužů a žen ve vztahu OČEKÁVÁNÍ MUŽŮ »Uvařeno uklizeno »Sex, kdykoliv se mu zachce »Obdiv stále »Nezatěžovat starostmi

22 Free Powerpoint Templates Page 22 Vliv primární rodiny na partnerský vztah »vliv rodičovského modelu »vliv sourozeneckého modelu »komplementární vztah »identifikační vztah

23 Free Powerpoint Templates Page 23 Faktory primární rodiny důležité pro vztah »rozdělení rolí »otevřenost či uzavřenost vůči okolí »distribuce financí »styl komunikace

24 Free Powerpoint Templates Page 24 Falešná očekávání a mýty ve vztazích Mýtus shody ve všem Mýtus harmonie a štěstí Mýtus naprosté upřímnosti Mýtus lásky, mocné čarodějky Mýtus stálého klidu a odpočinku Mýtus obětního beránka Mýtus přehnané soudržnosti Mýtus o vnější determinaci emocí Mýtus o absolutnosti věcí Mýtus „oko za oko, zub za zub“ Mýtus o „zlém osudu“

25 Free Powerpoint Templates Page 25 Interkulturní rozdíly ve vztazích ZÁPADNÍ KULTURY Individualistické »zaměření na první známosti, blízké přátelé a intimní partnerství dvou jedinců »silné sociální normy pro monogamní vztahy a manželství »důraz na volbu ve vztazích Nespojité »více preferovány dočasné vztahy a rozvody »pravidla ve vztahu mohou být méně důležitá Dobrovolné Nestálé

26 Free Powerpoint Templates Page 26 Interkulturní rozdíly ve vztazích VÝCHODNÍ KULTURY Kolektivistické »větší důraz na dlouhodobé vztahy příbuzenské a v soc. skupině »vyšší četnost polygamních vztahů »nedostatečná možnost volby vztahů Spojité »na změnu je pohlíženo s nedůvěrou – větší stabilita ve vztazích »pravidla ve vztazích jsou přísně a formálně dodržována Nutnost Trvalost

27 Free Powerpoint Templates Page 27 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169534665-partnerske-vztahy-aneb-navod- na-preziti/208572231000002-co-muzi-a-zeny-od-vztahu-ocekavaji/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169534665-partnerske-vztahy-aneb-navod- na-preziti/ Dokumenty o vztazích


Stáhnout ppt "Free Powerpoint TemplatesMezilidskévztahy. Page 2 AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi „Lidé s rozvinutými sociálními."

Podobné prezentace


Reklamy Google