Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura a stavitelství románského období Název Architektura a stavitelství románského období část III AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkÚnor 2013, stavebnictví, 3.ročník Anotacebazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství období románského VY_32_INOVACE_37_13

2  CÍLE KAPITOLY  Dozvíte se co je to románský vázaný systém  Osvěžíte si stručnou historii románského období  Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami  Seznámíte se s charakteristickými znaky stavitelství doby románské

3  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  V této kapitole jsou důležité charakteristické znaky románské architektury a vznik a vývoj románského vázaného systému.

4  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte minimálně dvě výukové hodiny  KLÍČOVÁ SLOVA  bazilika jednolodní, bazilika vícelodní, portál, rotunda, spolie, vázaný systém

5  ROMÁNSKÝ SLOH  Románský sloh se prosadil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy v 11.-13. století. Východ Evropy byl v té době ovlivněnbyzantským stylem. Románský sloh11.13. stoletíbyzantským stylem

6  ROMÁNSKÝ SLOH  V architektuře šlo o postupně rozvíjenou, v rámci Evropy a dané epochy víceméně jednotnou tradici konstruování staveb a použití materiálu.  Termín „románská“ v sobě zahrnuje pokus vyjádřit vztah tohoto stavebního slohu k stavebnímu slohu antického Říma, jímž byl do značné míry inspirován a sdílel s ním některé stavební prvky (viz klasická řádová architektura).stavebnímu slohu antického Římaklasická řádová architektura

7  ROMÁNSKÝ SLOH  Relativní rozšířenost slohu a vzájemnou podobnost stavebních struktur po Evropě byla umožněna poměrně značnou mobilitou středověkého lidu. Navzdory mnoha moderním představám o životě před průmyslovou revolucí nejen šlechta a rytíři, ale i kupci, řemeslníci, mniši, misionáři a putovali Evropou a roznášeli a sdíleli tak mimo jiné znalosti potřebné ke konstrukci staveb.průmyslovou revolucíšlechtarytířikupciřemeslnícimnišimisionáři

8  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY  Těžkopádnost a prostota  Hojné používání spolií

9  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY  PŮDORYSNÝ A PROSTOROVÝ TYP CHRÁMU centrální - ROTUNDA s kuželovou střechou, později s lucernou a apsidou zaklenutou konchou podélný – jednolodní a vícelodní - BAZILIKA (původ v antickém Římě-Konstantinova baz.) – trojlodní později pětilodní stavba s vyvýšenou střední lodí s bazilikálními okny osvětlujícími střední loď, na východě je umístěn chór s kněžištěm zakončeným apsidou. Pod kněžištěm je krypta zpravidla zaklenutá křížovými klenbami.

10  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY Románský vázaný systém – na jedno pole hlavní lodi – dvě pole lodí boční, později klenba šestidílná  OKNA - malá úzká s polokruhovým nadpražím, ostění, nadpraží i parapet (bankál nebo-li lavice) byly skosené. Okna se i sdružovala do podvojných, potrojných i víceosých oken. V hlavních průčelích často (u bazilik) kruhové okno s kružbou (rozeta). Okna obytných sídel většinou rovné nadpraží

11  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY  PORTÁL – arch. orámování vstupních otvorů. Polokruhové nadpraží, ostění buď jednoduchá bez sloupků a tympanonu nebo ústupkové bez sloupků nebo ústupkové se sloupky a tympanonem  FASÁDA - plasticky členěna lesenami a vlysem pod římsou. Leseny často spojeny jednoduchým nebo obloučkovým vlysem nebo tvoří uzavřené lesenové rámy

12  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY  ORNAMENTIKA - perlovec, vejcovec, pila apod. na různých arch. článcích staveb – spodní plochy klenebních pásů, hlavice sloupů, vlysy, portály, apod.

13  STAVEBNÍ MATERIÁL  Dřevo - stropy, krovy  Kámen - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – u nás především opuka, pískovec, tuf, vápenec. Lomový i tesaný  Hlína - cihly, cihly vypalované, méně často a krajově (stěny, klenby)  Omítka a malta - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo

14  SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  ZDIVO – kvádříkové, řádkové (přitesané kamenné kvádříky, zednicky provázané, později bosované) * klasové * kombinované (kombinace větších a menších kvádrů po vrstvách) * smíšené (kvádrové a vevnitř vylité), v Pobaltí cihelné

15  SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SLOUPY a PILÍŘE – hlavice (kladivová, krychlová, kalichová, a to hladká nebo zdobená, u pilířů jsou hlavice většinou polštářové), dřík (kruhový průřez, hladký nebo s plastickým vzorem – pletencový, listový, apod. – pilíř svazkový), patka (má nárožní drábky nebo lístky a spočívá na plintu

16  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  KLENBY – velmi často používané: VALENÁ klenba VALENÁ klenba do pasů POLOVALENÁ klenba KŘÍŽOVÁ klenba – později stoupající s úhlopříčným průnikem polokruhovým (původně plnostěnné tl. až 60 cm), později samostatně vyzděné čelní oblouky a samostatně vyklenutá úhlopříčná žebra v místech průniků (výplň prsou pak je tenčí),

17  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBKROČNÁ klenba KUPOLE KONCHA  STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop

18  ŠIKMÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  STŘECHY sedlové (hlavní loď baziliky)  STŘECHY pultové (boční loď baziliky)  STŘECHY kuželové (rotundy),  STŘECHY stanové (věže – u větších staveb byly u věží z kamene vyzděné jehlanové nebo kuželové helmice)

19 STAVBY OBYTNÉ: HRADY PALÁCE MĚSTSKÉ OBYTNÉ BUDOVY (např. Praha – Staré Město)

20  FRANCIE: KATEDRÁLA SVATÉHO BENIGNA DIJONSKÉHO  Katedrála svatého Benigna Dijonského v Dijonu byla budována od roku 1280 do poloviny 14. století.Dijonu128014. století  Pod katedrálou je krypta, která byla původně nejnižším patrem původní románskérotundy.kryptarotundy Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - FRANCIE

21

22

23  FRANCIE:  BAZILIKA SVATÉHO SATURNINA Z TOULOUSE  Bazilika svatého Saturnina z Toulouse (francouzsky Basilique Saint-Sernin de Toulouse) je románská bazilika vybudovaná v letech 1080-1120 v Toulouse nad hrobem sv. Saturnina z Toulouse.francouzskyrománskábazilika10801120Toulousesv. Saturnina z Toulouse Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - FRANCIE

24  FRANCIE:  BAZILIKA SVATÉHO SATURNINA Z TOULOUSE  Ač je vystavěna v románském slohu, od ostatních románských bazilik se podstatně odlišuje: jednak je podstatně větší, jednak má unikátní půdorys a řadu dalších, v románských bazilikách neobvyklých či zcela unikátních architektonických prvků.půdorys Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - FRANCIE

25

26

27

28  NĚMECKO:  KATEDRÁLA SVATÉHO MARTINA Z TOURS A SVATÉHO ŠTĚPÁNA  Katedrála svatého Martina a svatého Štěpána (německy Der Hohe Dom zu Mainz či Mainzer Dom) v Mohuči byla původně postavená v románském slohu, později k ní přibyly gotické a baroknípřístavby. Práce na trojlodní stavbě zasvěcené svatému Martinovi a svatému Štěpánovi začaly v roce 975/976.německyMohučirománském slohugotickébaroknísvatému Martinovisvatému Štěpánovi975976 Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - NĚMECKO

29

30  NĚMECKO:  KATEDRÁLA PANNY MARIE A SVATÉHO ŠTĚPÁNA (ŠPÝR)  Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána v německém Špýru, v těsné blízkosti Rýna, je největší zachovaná románská stavba, od roku 1981 na listině světového dědictví UNESCO. Katedrála byla místem korunovací středověkých německých císařů i jejich pohřebištěm.německémŠpýruRýna1981 Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - NĚMECKO

31

32  ŠPANĚLSKO:  KLÁŠTER SAN JUAN DE LA PEÑA  Klášter San Juan de la Peña je nejznámější aragonský klášter v provincii Huesca nedaleko města Jaca. Jedná se v podstatě o kláštery dva. Nejbližší civilizace je 7 km vzdálená vesnice Santa Cruz de la Serós, kde býval ženskýbenediktinský klášter Santa Cruz de la Serós.aragonskýHuescaJacaSanta Cruz de la Serósbenediktinskýklášter Santa Cruz de la Serós Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - ŠPANĚLSKO

33

34

35  ANGLIE:  CANTERBURSKÁ KATEDRÁLA  Canterburská katedrála nacházející se v Canterbury je jednou z nejstarších a nejznámějších dochovaných křesťanských staveb v Anglii a je součástí světového dědictví. Je také katedrálouArcibiskupa canterburského, vedoucího představitele Anglikánské církve. Její formální označení zní Katedrála a metropolitní kostel Ježíše Krista v Canterbury (Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury).CanterburykřesťanskýchAngliisvětového dědictvíkatedrálouAnglikánské církve Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - ANGLIE

36

37

38  BELGIE:  KATEDRÁLA NOTRE DAME (TOURNAI)  Katedrála Notre Dame v Tournai je jedna z nejznámějších památek Belgie. Katedrála má specificky šedomodrou barvu danou použitím stavebního materiálu z místní řeky Šeldy. Katedrála byla postavena ve 12. století a zahrnuje většinou gotické a románské stavební prvky. Od roku 2000 je katedrála zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.TournaiBelgieKatedrálaŠeldy12. stoletígotickérománské2000Seznamu světového dědictvíUNESCO Architektura a stavitelství období románského – část III. VÝZNAMNÉ STAVBY V RŮZNÝCH ZEMÍCH - BELGIE

39

40

41 INŽENÝRSKÉ STAVBY: MOSTY

42 SHRNUTÍ KAPITOLY probrali jsme třetí část románského období seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. seznámili jste se s významnými stavbami doby románské.

43 SAMOSTATNÝ ÚKOL Nakreslete si půdorys románské baziliky s vyznačením románského vázaného systému! Nakreslete si schéma románské křížové klenby a graficky označte zásadní rozdíly s křížovou klenbou římskou! Nakreslete si typický románský portál! Nakreslete si druhy románských oken!

44  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.  ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha : IDEA Servis, 1999. 216 s. ISBN 80-85970-26-0. Kapitola Oblast románsko- germánská, s. 48–50. (česky)ISBN 80-85970-26-0

45  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  DEBICKY, Jacek. Dějiny umění. Praha : Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203076-0. Kapitola Románské umění, s. 66–81. (česky)http://en.wikipedie.orgISBN 80-7203076-0http://en.wikipedie.org


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google