Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Venkov 2009. Obsah  Program rozvoje venkova (PRV)  Osa III PRV  OSA IV PRV  Celostátní síť pro venkov (Síť)  Aktuality,aktivity, plánované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Venkov 2009. Obsah  Program rozvoje venkova (PRV)  Osa III PRV  OSA IV PRV  Celostátní síť pro venkov (Síť)  Aktuality,aktivity, plánované."— Transkript prezentace:

1 Konference Venkov 2009

2 Obsah  Program rozvoje venkova (PRV)  Osa III PRV  OSA IV PRV  Celostátní síť pro venkov (Síť)  Aktuality,aktivity, plánované akce Sítě  Rozpočet Sítě na rok 2010

3 Program rozvoje venkova  Rozdělen na 4 osy  Vyhlášení výzev 1 x za rok pro každé opatření  Dosud vyhlášeno 8 kol příjmu žádostí  Poslední výzva proběhla v období od 6.-26.10.2009  Spuštěna téměř všechna opatření obsažená v programovém dokumentu

4 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

5 Charakteristika opatření Co je podporováno:  stavební obnova, nákup budov, strojů (HW i SW), nákup a výsadba veřejné zeleně, vodovody, kanalizace, ČOV v obcích do 2000 obyvatel, územní plány v obcích do 500 obyvatel  občanské vybavení a služby v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb Příjemce dotace:  obec, svazek obcí, NNO, zájmové sdružení právnických osob, církev a její organizace

6 Aktuální stav opatření  Doposud bylo schváleno 826 projektů za více než 4 mld. Kč  Z toho proplaceno 560 projektů za více než 1 mld. Kč

7 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

8 III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

9 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

10 Charakteristika opatření Záměry a)Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b)Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c)Stálé výstavní expozice a muzea Příjemce dotace:  obec, svazek obcí, NNO, zájmové sdružení právnických osob, církev a její organizace

11 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

12 Jednotlivá opatření osy IV - aktuální stav

13 Místní akční skupiny rozdělení dle NUTS 2

14

15 Proběhla 4 kola příjmu žádostí o dotaci Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Požadavek na spolufinancování (Kč) 5. kolo712476262 862 188 6. kolo28517590 458 815 7. kolo580349191 687 999 8. kolo713-- Celkem2 2901 000545 009 002 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

16 Porovnání dle příslušnosti k osám I - III Podíl na zaregistrovaných projektech Podíl na schválených projektech

17 a) Realizace projektů národní spolupráce Cíl: povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami na území České republiky b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce Cíl: povzbudit spolupráci mezi MAS a jinými skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci členských států EU a na území třetích zemí IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

18 5. kolo příjmu žádostí Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce Zaregistrované projekty (ks) 153 Částka zaregistrovaných projektů (Kč) 52 554 5008 812 000 Schválené projekty (ks) 101 Částka schválených projektů (Kč) 35 472 5002 216 000

19 Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce 7. kolo Zaregistrované projekty (ks)152 Částka za zareg. projekty (Kč)54 310 2188 482 700 8. kolo Zaregistrované projekty (ks)272 Částka za zareg. projekty (Kč)88 702 1334 143 770 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

20 Celostátní síť pro venkov

21 Obecné informace Sítě  Činnost Sítě zahájena před rokem na jednání Monitorovacího výboru PRV  Síť je podřízena společné evropské Síti pro rozvoj venkova  Síť bude hrát klíčovou roli při formování přístupu k venkovu a zemědělství po roce 2013  Hlavní myšlenka Sítě – sdílení zkušeností a poznatků (dobrých i špatných) a jejich předávání dál  Stěžejní cíl – spolupráce s partnery (na úrovni veřejného, soukromého i neziskového sektoru)

22 Kontaktní místa Sítě Ministerstvo zemědělství ČR Krajská pracoviště agentur pro zemědělství a venkov (KAZV) Regionální pracoviště agentur pro zemědělství a venkov (AZV)

23 Aktuality Sítě  Navázání aktivní spolupráce s krajskými a okresními AZV  Portál Sítě – hlavní komunikační nástroj Sítě bude spuštěn na konci roku 2009  V lednu 2010 bude Koordinační výbor Sítě schvalovat plán aktivit na rok 2010  Plán rozpočtu na rok 2010 bude upřesněn

24 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  II. jednání Contact Point Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (ENRD)  Česká republika jako první z členských států EU pořádala toto jednání CP ENRD  Téma – podpora mezinárodní spolupráce  Téma – komentovaný metodický postup při implementaci opatření IV.2.1. PRV („TNC Guide“)  Únor 2009, Praha

25 Setkání CP ENRD, Praha

26 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  Mezinárodní konference k pozemkovým úpravám  Setkání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání  Odborná konference a odborná tématická exkurze  Červen 2009, Praha

27 Konference k pozemkovým úpravám, Praha

28

29 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech  Setkání vrchních ředitelů EU pro rozvoj venkova  Aktivní předávání zkušeností aktérů z jednotlivých zemí EU 27, týkajících se rozvoje venkova a zemědělství, mezinárodní spolupráce  Červen 2009, Brno

30 Setkání vrchních ředitelů rozvoje venkova, Brno

31 Setkání vrchních ředitelů rozvoje venkova, Brno - fieldtrip

32 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  LeaderFest – mezinárodní setkání aktérů pracujících metodou Leader  Organizace ze zemí EU 27 i dalších evropských zemí  Účast ENRD, ELARD, CSV, NS MAS, SFŽP, MŽP, MZe, MMR, místní akční skupiny  Možnosti uplatnění metody Leader v programech z oblasti péče o životní prostředí na venkově  Červen 2009, Hradec nad Moravicí

33 LeaderFest – Hradec nad Moravicí

34 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  Mezinárodní výstava Země živitelka  Podpora Místních akčních skupin a programu Leader  Z prostředků Sítě hrazen pavilon R1  Srpen 2009, České Budějovice

35 Pavilon místních akčních skupin, Země živitelka

36

37 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na mezinárodní úrovni  Mezinárodní výstava Země živitelka  Podpora prezentace regionálních produktů  Hrazena expozice v pavilonu H  Srpen 2009, České Budějovice

38 Mezinárodní výstava Země živitelka – pavilon regionálních produktů

39

40 Aktivity Sítě v roce 2009 Aktivity na národní úrovni:  Jednání s partnery a členy Sítě na celorepublikové, krajské i okresní úrovni – více než 55 realizovaných setkání  XIV. Celostátní konference komplexní pozemkové úpravy – květen, Strážnice  Konference, semináře, školení, workshopy v jednotlivých krajích České republiky  Tématické pracovní skupiny

41 Setkání partnerů Sítě, Písek

42 Aktivity Sítě v roce 2009  XVI. setkání zemědělských podnikatelů k Programu rozvoje venkova, listopad, Žďár nad Sázavou  Konference venkov 2009, listopad, Holešov

43 Aktivity Sítě v roce 2009 Ostatní aktivity  Tisk publikace Úspěšné projekty PRV  Publikace Dotační možnosti pro obce  Publikace Leader – budoucnost venkova  Studie a analýzy  Propagace

44 Plánované akce v roce 2010 Nástroj 3.1 – Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání  Mezinárodní spolupráce a projekty  Prezentace rozvoje venkova v rámci Země živitelky  Vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení zkušeností a budování struktur Sítě  Krajská a okresní pracoviště AZV  Aktivity na téma: Cross-Compliance, Dotace v zemědělství, Rozvoj místních tradic,Prezentace a spolupráce MAS v regionech,a další

45 Děkuji za pozornost Ing. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakova@mze.cz Odbor venkovských podpor PRV Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Konference Venkov 2009. Obsah  Program rozvoje venkova (PRV)  Osa III PRV  OSA IV PRV  Celostátní síť pro venkov (Síť)  Aktuality,aktivity, plánované."

Podobné prezentace


Reklamy Google