Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační."— Transkript prezentace:

1

2 Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

3 Charakteristika monopolu monopol JE jednou z forem konkurence existence JEDINÉHO subjektu na straně nabídky nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví monopolní firma je tzv. „price maker“ (cenový tvůrce) neexistují blízké substituty k produkci nabízené monopolní firmou individuální poptávková křivka je zároveň tržní poptávkovou křivkou

4 Příčiny vzniku monopolu 1.Výše průměrných nákladů: jedna firma uspokojuje tržní poptávku s nižšími průměrnými náklady, než kdyby v odvětví působilo více menších firem, resp. odvětví s vysokými fixními a nízkými mezními náklady PŘIROZENÝ MONOPOL nejčastěji rozvodné sítě – např. ČEPS a.s., vodovody a kanalizace, Český Telecom (do určité doby)‏ do značné míry počítačové programy, operační systémy

5 Přirozený monopol Přirozený monopol – křivky AC i MC jsou klesající. Jinými slovy, dodatečnou jednotku vyrábí přirozený monopol s nižšími náklady než předcházející jednotku. V takovém případě se firmě vyplatí rozšiřovat produkci až obsadí celý trh. Rovnováha monopolu je (stejně jako v jiných případech) pro takové množství produkce, pro které platí: MR=MR. Pro dané množství produkce dosahuje monopol EP na jednotku ve výši: AR-AC.

6 Příčiny vzniku monopolu 2. Kontrola přírodních zdrojů: jediná firma kontroluje přírodní zdroje potřebné pro výrobu daného produktu tzv. PŘÍRODNÍ MONOPOL (nikoli přirozený!)‏

7 3.stát udělí výsadní právo vyrábět daný produkt určité firmě např.: Česká pošta (listovní zásilky), ČNB (emise bankovek a mincí)‏ 4. Právní restrikce – patenty a copyrights: např.: práva filmových společností (Warner Brothers, Universal, atd.)‏

8 Příčiny vzniku monopolu – minimální efektivní rozsah Minimální efektivní rozsah (MES – Minimal Effective Scale = produkční úroveň minimalizující AC ve vztahu k velikosti poptávky P CZK/Q D AC MES P* Q P CZK/Q D AC MES P* Q Čím větší je MES, tím větší tendence k monopolizaci odvětví

9 Rovnovážný výstup monopolu takové Q, při němž MR = MC P CZK/Q D = AR MR MC AC monopolní zisk Q* P* Q náklady mrtvé váhy (DWL – Dead Weight Loss)‏

10 Zisk monopolu monopol může realizovat ekonomický zisk i v dlouhém období velikost zisku (či ztráty) závisí na poptávce po produkci monopolu a na výši nákladů realizuje-li monopol ztrátu, při rozhodování o pokračování ve výrobě postupuje stejně jako DoKo. firma

11 Bod ukončení činnosti monopolu v SR monopol v krátkém období ukončí činnost, pokud P ≤ AVC P CZK/Q D = AR MR MC AVC ztráta monopolu Q* P* Q AC bod ukončení činnosti monopolu v SR bod ukončení činnosti monopolu v SR se nenachází v minimu AVC

12 Bod ukončení činnosti monopolu v LR v dlouhém období musí cena pokrýt alespoň AC, tzn. monopol nemůže být dlouhodobě ve ztrátě P CZK/Q D = AR MR MC AC Q* P* Q bod ukončení činnosti monopolu v LR bod ukončení činnosti monopolu v LR se nenachází v minimu AC

13 Nabídková křivka monopolu nabídková křivka monopolu nemůže být ztotožněna s křivkou MC: monopol stanovuje cenu vyšší než MC → křivka MC nevyjadřuje vztah mezi nabízeným množstvím a cenou

14 Stanovení ceny monopolem monopol nemůže stanovovat libovolnou cenu → musí brát v úvahu ochotu spotřebitelů danou cenu zaplatit cena je vyšší než MR i než MC (srovnej s DoKo.)‏ rozdíl mezi cenou a MC je ovlivněn cenovou elasticitou poptávky čím elastičtější poptávka, tím menší rozdíl P a MC

15 Cenová diskriminace monopolu cenová diskriminace = stanovování rozdílných cen stejných výrobků bez „nákladových důvodů“ cenová diskriminace jako důsledek určité monopolní síly cílem cenové diskriminace je získání přebytku spotřebitele monopolní firmou různé formy cenové diskriminace (diskriminace v čase, ceny dle odebraného množství atd.)‏

16 Cenová diskriminace prvního stupně čistě teoretická situace – monopol stanoví každému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten za každou jednotku zaplatit P, CZK/Q D = MR MC Q* P* Q123 10 9 8 A B C monopol získává celý přebytek spotřebitele AR – křivka AR je vyšší než křivka MR AR zisk monopolu odpovídá ploše ABC v případě cenové diskriminace 1. stupně nevznikají náklady mrtvé váhy

17 stanovení různých cen za různá kumulovaná množství – např. množstevní slevy Cenová diskriminace druhého stupně D = AR MC Q* P* QQ1Q1 P1P1 P2P2 P, CZK/Q Q2Q2 MR množství 0-Q 1 je prodáváno za cenu P 1 množství Q 1 -Q* je prodáváno za cenu P* množství Q*-Q 2 je prodáváno za cenu P 2 monopol získává pouze část přebytku spotřebitele, nikoli celý

18 rozdělení spotřebitelů na skupiny, z nichž každá má vlastní poptávkovou křivku Cenová diskriminace třetího stupně D1D1 MR 1 D2D2 MR 2 MR T MC Q1Q1 Q2Q2 QTQT P, CZK/Q P1P1 P2P2 P MR 1 = MC = MR 2 Q méně elastickou poptávkovou křivku představují běžní spotřebitelé elastičtější křivku poptávky představují např. Studenti Monopol každé skupině stanoví zvláštní cenu – běžným spotřebitelům P1, studentům P2.

19 Cenová diskriminace v čase např. trh s Windows XP Professional – opět rozdělení spotřebitelů podle cenové elasticity poptávky D1D1 MR 1 D2D2 MR 2 MC = AC Q1Q1 Q2Q2 P1P1 P2P2 Q D 1 – ti, co chtějí mít „XPéčka“ za každou cenu jako jedni z prvních D 2 – ti, co chtějí mít Win XP, ale nechtějí za ně zaplatit tak vysokou cenu (pokud vůbec nějakou)‏ P, CZK/Q

20 Stanovení ceny ve špičkách zvýšená spotřeba statku ve špičce zpravidla vede k růstu mezních nákladů (z kapacitních důvodů) a tím i k růstu ceny D1D1 MR 1 D2D2 MR 2 MC Q1Q1 Q2Q2 P1P1 P2P2 Q P, CZK/Q D 1 – např. poptávka po tzv. „nočním proudu“ D 2 – poptávka po tzv. „denním proudu“ – spotřeba elektřiny ve špičce

21 Alokační a výrobní efektivnost monopolu alokační (ne)efektivnost – není vyráběn takový výstup, jaký si spotřebitelé nejvíc přejí – je vyráběn menší výstup a za vyšší cenu než v DoKo. – vzniká ztráta mrtvé váhy (DWL)‏ výrobní (ne)efektivnost – monopol nevyrábí s minimálními AC (ani v dlouhém období)‏

22 Regulace monopolu zpravidla cenová regulace – stanovení maximální ceny monopolu státem snaha státu stanovit cenu co nejblíže úrovni mezních nákladů – snaha o aplikaci DoKo. problém: a)jak stát pozná výši MC monopolu? b)cena na úrovni MC může monopolu přivodit ztrátu – přirozený monopol

23 Důsledek cenové špatně provedené regulace pro přirozený monopol P CZK/Q D = AR MR MC AC ztráta přirozeného monopolu v důsledku cenové regulace QRQR PRPR Q stát by měl buď výrobu dotovat, nebo odstoupit od ceny stanovené na úrovni MC

24 Monopson Jediný kupující s monopsonem se setkáváme zpravidla na trhu VF Některé faktory nelze využít jinak než pro určitý způsob Pokud všem jednotkám VF, které monopson nakupuje, je třeba zaplatit stejnou cenu (rovnou ceně, kterou požaduje vlastník poslední jednotky), bude monopson nakupovat méně jednotek, než pokud toto nutno nebude Vlastníci VF v takovém případě získávají čistý přebytek (ekonomickou rentu) Graficky – viz skripta Mikro II


Stáhnout ppt "Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační."

Podobné prezentace


Reklamy Google