Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku"— Transkript prezentace:

1 Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku
volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

2 Charakteristika monopolu
monopol JE jednou z forem konkurence existence JEDINÉHO subjektu na straně nabídky nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví monopolní firma je tzv. „price maker“ (cenový tvůrce) neexistují blízké substituty k produkci nabízené monopolní firmou individuální poptávková křivka je zároveň tržní poptávkovou křivkou

3 Příčiny vzniku monopolu
Výše průměrných nákladů: jedna firma uspokojuje tržní poptávku s nižšími průměrnými náklady, než kdyby v odvětví působilo více menších firem, resp. odvětví s vysokými fixními a nízkými mezními náklady PŘIROZENÝ MONOPOL nejčastěji rozvodné sítě – např. ČEPS a.s., vodovody a kanalizace, Český Telecom (do určité doby)‏ do značné míry počítačové programy, operační systémy

4 Přirozený monopol Přirozený monopol – křivky AC i MC jsou klesající. Jinými slovy, dodatečnou jednotku vyrábí přirozený monopol s nižšími náklady než předcházející jednotku. V takovém případě se firmě vyplatí rozšiřovat produkci až obsadí celý trh. Rovnováha monopolu je (stejně jako v jiných případech) pro takové množství produkce, pro které platí: MR=MR. Pro dané množství produkce dosahuje monopol EP na jednotku ve výši: AR-AC.

5 Příčiny vzniku monopolu
2. Kontrola přírodních zdrojů: jediná firma kontroluje přírodní zdroje potřebné pro výrobu daného produktu tzv. PŘÍRODNÍ MONOPOL (nikoli přirozený!)‏

6 Příčiny vzniku monopolu
3. stát udělí výsadní právo vyrábět daný produkt určité firmě např.: Česká pošta (listovní zásilky), ČNB (emise bankovek a mincí)‏ 4. Právní restrikce – patenty a copyrights: např.: práva filmových společností (Warner Brothers, Universal, atd.)‏

7 Příčiny vzniku monopolu – minimální efektivní rozsah
Minimální efektivní rozsah (MES – Minimal Effective Scale = produkční úroveň minimalizující AC ve vztahu k velikosti poptávky P CZK/Q P CZK/Q P* P* AC AC D D Q Q MES MES Čím větší je MES, tím větší tendence k monopolizaci odvětví

8 Rovnovážný výstup monopolu
takové Q, při němž MR = MC P CZK/Q monopolní zisk MC AC P* náklady mrtvé váhy (DWL – Dead Weight Loss)‏ D = AR Q* Q MR

9 Zisk monopolu monopol může realizovat ekonomický zisk i v dlouhém období velikost zisku (či ztráty) závisí na poptávce po produkci monopolu a na výši nákladů realizuje-li monopol ztrátu, při rozhodování o pokračování ve výrobě postupuje stejně jako DoKo. firma

10 Bod ukončení činnosti monopolu v SR
monopol v krátkém období ukončí činnost, pokud P ≤ AVC MC P CZK/Q AC AVC P* ztráta monopolu D = AR bod ukončení činnosti monopolu v SR Q* Q MR bod ukončení činnosti monopolu v SR se nenachází v minimu AVC

11 Bod ukončení činnosti monopolu v LR
v dlouhém období musí cena pokrýt alespoň AC, tzn. monopol nemůže být dlouhodobě ve ztrátě MC P CZK/Q AC P* D = AR bod ukončení činnosti monopolu v LR Q* Q MR bod ukončení činnosti monopolu v LR se nenachází v minimu AC

12 Nabídková křivka monopolu
nabídková křivka monopolu nemůže být ztotožněna s křivkou MC: monopol stanovuje cenu vyšší než MC → křivka MC nevyjadřuje vztah mezi nabízeným množstvím a cenou

13 Stanovení ceny monopolem
monopol nemůže stanovovat libovolnou cenu → musí brát v úvahu ochotu spotřebitelů danou cenu zaplatit cena je vyšší než MR i než MC (srovnej s DoKo.)‏ rozdíl mezi cenou a MC je ovlivněn cenovou elasticitou poptávky čím elastičtější poptávka, tím menší rozdíl P a MC

14 Cenová diskriminace monopolu
cenová diskriminace = stanovování rozdílných cen stejných výrobků bez „nákladových důvodů“ cenová diskriminace jako důsledek určité monopolní síly cílem cenové diskriminace je získání přebytku spotřebitele monopolní firmou různé formy cenové diskriminace (diskriminace v čase, ceny dle odebraného množství atd.)‏

15 Cenová diskriminace prvního stupně
čistě teoretická situace – monopol stanoví každému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten za každou jednotku zaplatit P, CZK/Q C monopol získává celý přebytek spotřebitele AR – křivka AR je vyšší než křivka MR AR 10 MC 9 8 B P* A D = MR 1 2 3 Q* Q zisk monopolu odpovídá ploše ABC v případě cenové diskriminace 1. stupně nevznikají náklady mrtvé váhy

16 Cenová diskriminace druhého stupně
stanovení různých cen za různá kumulovaná množství – např. množstevní slevy P, CZK/Q množství 0-Q1 je prodáváno za cenu P1 P1 MC množství Q1-Q* je prodáváno za cenu P* P* P2 množství Q*-Q2 je prodáváno za cenu P2 D = AR Q1 Q* Q2 Q MR monopol získává pouze část přebytku spotřebitele, nikoli celý

17 Cenová diskriminace třetího stupně
rozdělení spotřebitelů na skupiny, z nichž každá má vlastní poptávkovou křivku P, CZK/Q D1 MR1 = MC = MR2 P1 MC P2 P D2 MRT Q1 Q2 QT Q MR1 MR2 méně elastickou poptávkovou křivku představují běžní spotřebitelé elastičtější křivku poptávky představují např. Studenti Monopol každé skupině stanoví zvláštní cenu – běžným spotřebitelům P1, studentům P2.

18 Cenová diskriminace v čase
např. trh s Windows XP Professional – opět rozdělení spotřebitelů podle cenové elasticity poptávky P, CZK/Q D1 P1 P2 MC = AC D2 Q1 Q2 Q MR1 MR2 D1 – ti, co chtějí mít „XPéčka“ za každou cenu jako jedni z prvních D2 – ti, co chtějí mít Win XP, ale nechtějí za ně zaplatit tak vysokou cenu (pokud vůbec nějakou)‏

19 Stanovení ceny ve špičkách
zvýšená spotřeba statku ve špičce zpravidla vede k růstu mezních nákladů (z kapacitních důvodů) a tím i k růstu ceny P, CZK/Q MC P2 D1 P1 D2 Q1 Q2 Q MR1 MR2 D1 – např. poptávka po tzv. „nočním proudu“ D2 – poptávka po tzv. „denním proudu“ – spotřeba elektřiny ve špičce

20 Alokační a výrobní efektivnost monopolu
alokační (ne)efektivnost – není vyráběn takový výstup, jaký si spotřebitelé nejvíc přejí – je vyráběn menší výstup a za vyšší cenu než v DoKo. – vzniká ztráta mrtvé váhy (DWL)‏ výrobní (ne)efektivnost – monopol nevyrábí s minimálními AC (ani v dlouhém období)‏

21 Regulace monopolu zpravidla cenová regulace – stanovení maximální ceny monopolu státem snaha státu stanovit cenu co nejblíže úrovni mezních nákladů – snaha o aplikaci DoKo. problém: a) jak stát pozná výši MC monopolu? b) cena na úrovni MC může monopolu přivodit ztrátu – přirozený monopol

22 Důsledek cenové špatně provedené regulace pro přirozený monopol
CZK/Q D = AR ztráta přirozeného monopolu v důsledku cenové regulace AC PR MC QR Q MR stát by měl buď výrobu dotovat, nebo odstoupit od ceny stanovené na úrovni MC

23 Monopson Jediný kupující
s monopsonem se setkáváme zpravidla na trhu VF Některé faktory nelze využít jinak než pro určitý způsob Pokud všem jednotkám VF, které monopson nakupuje, je třeba zaplatit stejnou cenu (rovnou ceně, kterou požaduje vlastník poslední jednotky), bude monopson nakupovat méně jednotek, než pokud toto nutno nebude Vlastníci VF v takovém případě získávají čistý přebytek (ekonomickou rentu) Graficky – viz skripta Mikro II


Stáhnout ppt "Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google