Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI UNILEVER, HAMBURK BENISCH ARCHITEKTEN, 2009 RIBA INT. AWARD 2010, GREEN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI UNILEVER, HAMBURK BENISCH ARCHITEKTEN, 2009 RIBA INT. AWARD 2010, GREEN."— Transkript prezentace:

1 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI UNILEVER, HAMBURK BENISCH ARCHITEKTEN, 2009 RIBA INT. AWARD 2010, GREEN GOOD DESIGN AW. 2010,...

2 PRO ZÁKLADNÍ FUNKČNOST STAVBY FUNKČNÍ DISPOZICE (PROVOZ) PLUS KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A SPLNĚNÍ HYG. NÁROKŮ ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ: - OSVĚTLENÍ (EV.OSLUNĚNÍ) - OVLIVNĚNÍ VNITŘNÍ TEPLOTY - OVLIVNĚNÍ KVALITY VZDUCHU NAPLNĚNÍ NÁROKŮ NA ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A PROVEDENÍ INSTALACÍ MŮŽE OVLIVNIT DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DALŠÍ INSTALACE: - VODA - KANALIZACE - ENERGIE (ELEKTRO, PLYN,...) - OSTATNÍ (SLABOPROUD, SPEC. ROZVODY,...)

3 OSVĚTLENÍ - PŘIROZENÉ (PŘÍRODNÍ) - UMĚLÉ (ZAJIŠTĚNÉ UMĚLÝMI ZDROJI SVĚTLA) - SDRUŽENÉ (KOMBINACE OBOU) DENNÍ OSVĚTLENÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO ROZPTÝLENÉ ATMOSFÉROU (OBLOHOVÉ SVĚTLO) OSLUNĚNÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO PŘÍMO DOPADAJÍCÍ ZÁKLADNÍ NORMY ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – základní požadavky (+ ČSN 73 0580-2 pro obytné budovy,...- 3 pro školy,...- 4 pro průmysl. bud.) ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – základní požadavky ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor ČSN 73 4301 Obytné budovy... atd.

4 DENNÍ OSVĚTLENÍ NUTNO ZAJISTIT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: - obytné místnosti bytů - ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování a rekreaci - denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu - učebny škol kromě specielních poslucháren - vyšetřovny a lůžkové místnosti zdravotnických zařízení - místnosti pro oddech a jídlo uživatelů vnitř. prostor bez denního světla PREFEROVAT: - v prostorech s trvalým pobytem osob (= pobyt více než 4 hod. více než 1x týdně) POŽADAVKY NA DENNÍ OSV. SE ŘÍDÍ CHARAKTEREM ČINNOSTI – TŘÍDA I.-VII. (I. = MIMOŘÁDNĚ PŘESNÁ ČINNOST................ VII. = CELK. ORIENTACE (NAPŘ. CHŮZE)

5 OBECNÉ PRAVIDLO: CHYBÍ-LI OBLOHOVÁ SLOŽKA NA OKNĚ, NEBUDOU SPLNĚNY POŽADAVKY DENNÍ OSVĚTLENOSTI UVNITŘ OBJEKTU

6 MÁ KLADNY VZTAH NA PSYCHIKU UŽIVATELE + PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ JE DEZINFIKOVÁNO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVBY PROSLUNĚNÍ POŽADOVÁNO PRO: - rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy a konce řadových RD min. 1/2 součtu ploch obytných místností - ostatní RD a byty (min. 1/3 součtu ploch obytných místností) - denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu - kmenové učebny škol - lůžkové místnosti zdravotnických zařízení x PŘEHNANÉ PROSLUNĚNÍ ZPŮSOBUJE NADMĚRNÉ TEPELNÉ ZISKY, PŘESVĚTLENÍ, NADMĚRNÉ KONTRASTY,... NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ INTERIÉRY PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY (ZASTÍNĚNÍ, SPEC. TYPY SKEL,...) OSLUNĚNÍ

7 - půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25° - zasklení průhledným, barvy nezkreslujícím materiálem - celková plocha skladebných rozměrů oken = min.1/10 podlahové plochy místnosti - nejmenší skladebný rozměr okna alespoň 900 mm; (u střešních oken nejméně 700 mm) - sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1 200 mm nad úrovní podlahy - výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5° - případná oblačnost se zanedbává za splnění těchto podmínek musí být 1. března doba proslunění nejméně 90 minut PROSLUNĚNÍ BYTU

8 MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ NATOČENÍ OKENNÍHO OTVORU K SEVEROZÁPADU, MÁ-LI ZA PŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK DOJÍT K PROSLUNĚNÍ PROSTOR ZA OKNEM (ANALOGICKY LZE K SEVEROVÝCHODU). VÍCE K SEVERU JIŽ PRŮČELÍ NATOČIT NELZE.

9 UMĚLÉ A KOMBINOVANÉ OSVĚTLENÍ HLADINY OSVĚTLENÍ JSOU STANOVENY PRO JEDNOTLIVÉ ČINOSTI PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY JAKO DOPORUČENÉ NEBO POVINNÉ - PAK JE TŘEBA JE ZAJISTIT VŽDY PO CELOU DOBU PŘÍSLUŠNÉHO PROVOZU NAPŘ.:KANCELÁŘ500 lx CHODBA180 lx ARCHIV300 lx DÍLNA350 – 500 lx DLE PRÁCE WC100 lx PŘED VÝTAHEM200 lx některé činnosti ve zdravotnictví vyžadují více než 1000 lx, ale např. nouzové osvětlení k evakuaci může někdy poskytovat jen 2 lx.

10 DALŠÍ POŽADAVKY NA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ: TEPLOTA SVĚTLA (teplota chromatičnosti - v Kelvinech) přes 5000 CHLADNÉ (MODROBÍLÉ) 3000-5000 NEUTRÁLNÍ (BÍLÉ) pod 3000 TEPLÉ (ŽLUTÉ) Lidské oko je nejcitlivější pro barvy žlutozelené, pro jiné barvy je třeba úměrně zvýšit intenzitu osvětlení. UMĚLÉ SVĚTLO V SOUČ. DOBĚ NEDOKÁŽE ZCELA NAHRADIT DENNÍ SVĚTLO LOKÁLNÍ OSVĚTLENÍ BY NEMĚLO BÝT V PŘÍKRÉM NESOULADU S CELKOVÝM OSVĚTLENÍM, POKUD TÍM ZÁMĚRNĚ NEVYTVÁŘÍME SVĚTELNOU ATMOSFÉRU SÍDLO SPOLEČNOSTI MUZO, PRAHA D3A, ING.ARCH.FIALA FINALISTA EVROPSKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2001

11 OVLIVNĚNÍ VNITŘNÍ TEPLOTY VE STAVBĚ - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ ( EV. VČETNĚ ÚPRAVY KVALITY VZDUCHU = KLIMATIZACE) ZAJIŠTĚNÍ ENERGIE (ELEKTŘINA, PLYN, TUHÁ PALIVA,...) ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE (TEPLA ČI CHLADU) UMÍSTĚNÍ PODMÍNKY: - OMEZENÍ DÉLKY ROZVODŮ - DOBRÁ PŘÍSTUPNOST PRO INSTALACI I ÚDRŽBU - ODVOD SPALIN, VĚTRÁNÍ - AKUSTIKA - MIMO STAVBU – DÁLKOVÝ ZDROJ (PAK VE STAVBĚ POUZE VÝMĚNÍK) - VE STAVBĚ – KOTEL ( NÁROK ROSTE S VÝKONEM OD 50kW) - TEPELNÉ ČERPADLO - LOKÁLNÍ ZDROJ (V MÍSTNOSTI)

12 ROZVODY MÉDIUM - VODA (RŮZNÉ TEPL. SPÁDY) - VZDUCH (OBJEMY VZDUCHU, PROFILY POTRUBÍ) - PŘÍMÉ SÁLÁNÍ TEPLA MĚŘENÍ A REGULACE ZAJIŠŤUJE HOSPODÁRNÉ A ÚČELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJE ZABEZPEČUJE KONTROLU PROVOZU (CHYBOVÁ HLÁŠENÍ) UMOŽŇUJE NASTAVENÍ RŮZNÝCH REŽIMŮ PROVOZU

13 OVLIVNĚNÍ KVALITY VZDUCHU – VĚTRÁNÍ - PŘIROZENÉ - KONTAKT S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM - PSYCHICKÁ POHODA - V ŘADĚ PŘÍPADŮ PŘÍJEMNĚJŠÍ - NUTNÉ U OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ VE TŘÍDÁCH ŠKOLEK I ŠKOL - VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY - ZDROJ HLUKU, EV. ZNEČIŠTĚNÍ,... - MECHANICKÉ – MOŽNOST REGULACE TEPLOTY I MNOŽSTVÍ - MOŽNOST REKUPERACE A TÍM OMEZENÍ EN. ZTRÁT - ZDROJ HLUKU, EV. BIOLOG. ZNEČIŠTĚNÍ - MOŽNOST KOMBINACE S VYTÁPĚNÍM

14 MECHANICKÉ VĚTRÁNÍ (VZT) - POHYB VZDUCHU MECHANICKY, ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB.TLAKU - DÁVKY VZDUCHU JSOU PŘEDEPSÁNY PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI ČI DRUHY MÍSTNOSTÍ - VZDUCH JE ZAJIŠŤOVÁN INFILTRACÍ NEBO SPEC. PŘÍVODEM NÁROKY NA DISPOZICI: - ROZVODY – PROFILY POTRUBÍ SE NA ODTAHU PO SMĚRU TOKU VZDUCHU ZVĚTŠUJÍ (NA PŘÍVODU NAOPAK) - VZT ZAŘÍZENÍ JSOU ZDROJEM HLUKU, NUTNO TLUMIT - MALÁ ZAŘÍZENÍ LZE UMÍSTIT V PODHLEDU, VÝKONNÁ VYŽADUJÍ SAMOSTATNOU STROJOVNU - PROFILY POTRUBÍ NAD 0,04m2 OVLIVNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - NUTNO ŘEŠIT TRASY PŘÍVODU I ODVODU VZDUCHU - NĚKTERÁ POTRUBÍ NELZE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROPOJOVAT (NAPŘ. KUCHYNĚ – WC – GARÁŽE)

15 PŘÍKLAD PRŮBĚHU VĚTRÁNÍ WC V ZÁVISLOSTI NA FUNKCI DISPOZICE

16 OSTATNÍ INSTALACE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VŽDY SE DĚLÍ NA PŘÍPOJKU (NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ ROZVODY, PATŘÍ SPRÁVCI SÍTĚ, OBVYKLE UKONČENO BODEM MĚŘENÍ SPOTŘEBY) VNITŘNÍ INSTALACE (ÚDRŽBA JE ZCELA V REŽII MAJITELE OBJEKTU) VODA PLYN KANALIZACE ELEKTRO SILNOPROUD SLABOPROUDY (TF, DATOVÉ ROZVODY, KABELOVÁ TELEVIZE, STA,...)

17 V DISPOZICI NUTNO ZVÁŽIT: - TRASY A UKONČENÍ PŘÍPOJEK (OVLIVŇUJE SPRÁVCE) - ZÁKLADNÍ TRASY VNITŘNÍCH ROZVODŮ, ZEJMÉNA STOUPAČKY KANALIZACE ( NELZE PŘÍLIŠ UHÝBAT ZE SVISLICE, ODVĚTRÁNÍ VEDE OBVYKLE AŽ NAD STŘECHU) VNITŘNÍ PLYNOVOD (ZNAČNÉ POŽÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ NÁROKY) OSTATNÍ INSTALACE ( SILNOPROUD, SLABOPROUDY, ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY) ZVÁŽIT ZEJMÉNA ROZMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ A BODŮ MĚŘENÍ, KTERÉ MUSÍ ZŮSTAT DOBŘE PŘÍSTUPNÉ

18 SDRUŽOVÁNÍ TRAS, INSTALAČNÍ JÁDRA JÁDRO MÁ SMYSL, JE-LI RELATIVNĚ DOBŘE PŘÍSTUPNÉ (VÝHODA PŘI MONTÁŽI, ÚDRŽBĚ ČI REKONSTRUKCI, LZE SEM UMÍSTIT UZÁVĚRY A POD.). NUTNO VŠAK ŘEŠIT POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A AKUSTIKU. NEJVĚTŠÍ PLOCHU OBVYKLE ZABÍRÁ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY ( V BYTOVÝCH DOMECH ZVLÁŠŤ ODVĚTRÁNÍ KUCHYNĚ A ZVLÁŠŤ HYG.PROSTORY), UMÍSTĚNÍ NEJČASTĚJI URČUJE STOUPAČKA KANALIZACE. V NEJNIŽŠÍM PODLAŽÍ ČASTO JÁDRO NEMÁ SMYSL, VEDE ZDE OBVYKLE JEN KANALIZACE... PŘI ROZMÍSŤOVÁNÍ ZP V KOUPELNĚ JE DOBRÉ ZOHLEDNIT JEJICH NAPOJENÍ NA STOUPAČKU KANALIZACE

19 ŘÍM – OSTIA VEŘEJNÉ ZÁCHODY KRÉTA - KNOSSOS ROZVOD VODY


Stáhnout ppt "VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁKLADNÍ INSTALACE VLIV NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI UNILEVER, HAMBURK BENISCH ARCHITEKTEN, 2009 RIBA INT. AWARD 2010, GREEN."

Podobné prezentace


Reklamy Google