Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEPLO, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA, TEPELNÁ VODIVOST Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEPLO, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA, TEPELNÁ VODIVOST Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1."— Transkript prezentace:

1 TEPLO, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA, TEPELNÁ VODIVOST Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1

2 OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Co se stane, když smícháme teplou a studenou vodu? Příroda II 2 2013

3 TEPELNÁ VÝMĚNA  při smíchání probíhá tepelná výměna  teplo odevzdané teplou vodou = teplo přijaté studenou vodou  dosažení rovnovážného stavu (stejná teplota)  úbytek vnitřní energie studenější látky = přírůstek vnitřní energie teplejší látky  celková vnitřní energie soustavy konstantní Příroda II 3 2013

4 ÚKOL 1  Do 200 ml vody o teplotě 20°C (pokojová teplota) přilijeme 150 ml vody o teplotě 80°C (horká voda). Odhadni teplotu výsledné teplé vody. Příroda II 4 2013

5 KALORIMETRICKÁ ROVNICE  teplejší těleso odevzdá teplo:  studenější těleso přijme teplo:  platí kalorimetrická rovnice: Příroda II 5 2013

6 ÚKOL 2  Rozhodni, která z hmotností m 1, m 2 patří v kalorimetrické rovnici látce s vyšší teplotou. Příroda II 6 2013

7 ÚKOL 3  Kolik studeného čaje o teplotě 20 °C musíme nalít do 0,25 l horkého čaje o teplotě 80 °C, abychom získali snesitelně teplý nápoj o teplotě 45°C? Příroda II 7 2013

8 ÚKOL 4  Jakou teplotu musí mít 2 kg vody, aby po smíchání s 3 kg ethanolu o teplotě 40 °C vytvořila směs o teplotě 30 °C? Příroda II 8 2013

9 KALORIMETR  kalorimetr – nádoba zabraňující únikům tepla  tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem  v kalorimetrické rovnici nutno počítat s tepelnou kapacitou kalorimetru: Příroda II 9 2013

10 ÚKOL 5  Kalorimetr o tepelné kapacitě 63 J/K obsahuje 250 g oleje o teplotě 12 °C. Do oleje v kalorimetru vložíme měděné závaží o teplotě 100 °C a hmotnosti 500 g. Po ustálení má vše teplotu 33 °C. Urči měrnou tepelnou kapacitu oleje. Příroda II 10 2013

11 ÚKOL 6  Máme dva stejné kousky ledu. Jeden položíme volně na talířek, druhý zabalíme do teplého svetru. Který z obou kousků ledu roztaje dříve a proč? Příroda II 11 2013

12 TEPELNÁ VÝMĚNA  způsoby přenosu vnitřní energie a tepelné výměny:  a) vedením,  b) zářením,  c) prouděním. Příroda II 12 2013

13 TEPELNÁ VÝMĚNA VEDENÍM  tepelná výměna vedením  částice s větší kinetickou energií ji předávají okolním částicím  rychlost přenosu závisí na vazbách mezi částicemi Příroda II 13 2013

14 ÚKOL 7  Seřaď látky podle tepelné vodivosti od látky nejméně vodivé k látce nejvodivější:  dřevo, voda, kámen, železo, vzduch Příroda II 14 2013

15 TEPELNÁ VÝMĚNA VEDENÍM  různé látky – různá tepelná vodivost  největší tepelná vodivost – kovy  velmi špatný vodič – voda  nejmenší tepelná vodivost – plyny Příroda II 15 2013

16 TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM  přenos vnitřní energie prouděním  probíhá pouze u tekutin (kapaliny a plyny)  závisí na rozdílu teplot a viskozitě (tekutosti) tekutiny Příroda II 16 2013

17 ÚKOL 8  Vysvětli funkci komínu. Kdy je těžší zatopit – v létě, nebo v zimě? Příroda II 17 2013

18 TEPELNÁ VÝMĚNA ZÁŘENÍM  tepelná výměna zářením  záření vyzařováno všemi tělesy (i „studenými“)  dopad záření na těleso (část se odrazí, část tělesem projde, část pohlcena)  množství a druh záření závisí na teplotě  míra pohlcení souvisí s barvou a typem povrchu tělesa Příroda II 18 2013

19 ÚKOL 9  Proč je během jasné noci větší zima? Příroda II 19 2013

20 SHRNUTÍ  Teplo odevzdané se rovná teplu přijatému.  Vnitřní energii a teplo lze přenést třemi způsoby:  a) vedením,  b) zářením,  c) prouděním. Příroda II 20 2013

21 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  www.realisticky.cz: Měrná tepelná kapacita I. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1% 20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1% 20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf  www.realisticky.cz: Měrná tepelná kapacita II. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/03%20M%C4%9Brn%C3%A1% 20tepeln%C3%A1%20kapacita%20II.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/03%20M%C4%9Brn%C3%A1% 20tepeln%C3%A1%20kapacita%20II.pdf Příroda II 21 2014

22 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  www.realisticky.cz: Kalorimetrická rovnice. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/04%20Kalorimetrick%C3%A1% 20rovnice.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/04%20Kalorimetrick%C3%A1% 20rovnice.pdf  www.realisticky.cz: Přenos vnitřní energie. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/05%20P%C5%99enos%20vnit% C5%99n%C3%AD%20energie.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20M olekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%A D%20energie,%20pr%C3%A1ce,%20teplo/05%20P%C5%99enos%20vnit% C5%99n%C3%AD%20energie.pdf Příroda II 22 2014

23 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://pixabay.com/cs/koupelna-chr%C3%B3m- %C4%8Dist%C3%BD-kohoutek-2193/  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Element_water. PNG  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mint_tea_- _Petr_Kratochvil.jpg  http://sk.wikipedia.org/wiki/Etanol  https://www.flickr.com/photos/foodista/3543531750/ Příroda II 23 2014

24 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://ppdigital.deviantart.com/art/Pill-Bottle- 70538465  http://arenahanna.wordpress.com/  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cup_for_Heat_ Conduction_2010-08-17.png  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C5%99evo_ 7312.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Krupicov%C3%A1_ka%C5%A 1e Příroda II 24 2014

25 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0t%C4% 9Brboholy,_kom%C3%ADn_male%C5%A1ick%C3%A9_spal ovny.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88  http://en.wikipedia.org/wiki/Constellation Příroda II 25 2014

26 26 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN Příroda II 2013


Stáhnout ppt "TEPLO, MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA, TEPELNÁ VODIVOST Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google