Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový model maturity 14.4.2010 (Změna vyhrazena). Platné dokumenty  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon + novela škol. zákona č. 242/2008 Sb.  katalogy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový model maturity 14.4.2010 (Změna vyhrazena). Platné dokumenty  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon + novela škol. zákona č. 242/2008 Sb.  katalogy."— Transkript prezentace:

1 Nový model maturity 14.4.2010 (Změna vyhrazena)

2 Platné dokumenty  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon + novela škol. zákona č. 242/2008 Sb.  katalogy požadavků - jsou zveřejňovány vždy 24 měsíců před termínem konání zkoušek - schválené MŠMT dne 4. 3. 2008, jsou platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2010/11  prováděcí právní předpisy - vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách + její novely

3 Prohlášení politiků 11.4.2010:  JP: hned po volbách odklad a pak zrušení  PN: nová maturita má špatnou podobu, lepší budou státní srovnávací zkoušky  MK: předchozí prohlášení jsou nešťastná, jediný pevný bod v reformujícím se školství je připravovaná státní maturita

4 Základní úroveň: nepodkročitelné minimum dovedností každého maturanta Vyšší úroveň: dovednosti a znalosti potřebné k pokračování studia na VŠ Volba úrovně: svobodné rozhodnutí každého žáka

5

6 Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury Didaktický test (centrální zadání i vyhodnocení) Písemná práce (10 centrálně stanovených témat/zadání, hodnocení ve škole podle centrální metodiky) Ústní zkouška (zadání formou pracovních listů ve škole, hodnocení podle centrální metodiky) Váha zkoušek: 1 : 1 : 1 Neúspěch v jedné části = opakování celé komplexní zkoušky

7 Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury ÚroveňZákladníVyšší Didaktický test 60 minut 27-36 úloh 90 minut 42-53 úloh Písemná práce 60 minut 10 zadání 90 minut 10 zadání Ústní zkouška 20 minut příprava 15 minut zkouška 20 zadání 20 minut příprava 15 minut zkouška 30 zadání

8 Dílčí ústní zkouška z českého jazyka a literatury Škola sestavuje seznam literárních děl podle centrálně zadaných kritérií Každý maturant si sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho seznamem zadání Definitivní seznam škola stanoví do 30.září příslušného školního roku

9 Kritéria pro výběr maturitních zadání základní úroveň (minimální nabídka školy je 40 děl) Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 19.století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21.století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21.století min. 5 literárních děl + další dílčí podmínky

10 Kritéria pro výběr maturitních zadání vyšší úroveň (minimální nabídka školy je 15 děl v každé kategorii) Žák vybírá 30 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18.století min. 3 literární díla Světová poezie a próza 19.stoletímin. 2 literární díla Česká poezie a próza 19.století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21.století min. 2 literární díla Světová a česká poezie 20. a 21.století min. 2 literární díla Světová próza 20. a 21.stoletímin. 3 literární díla Česká próza 20. a 21.stoletímin. 4 literární díla + další dílčí podmínky

11 Komplexní zkouška z cizího jazyka Didaktický test + poslechový subtest (centrální zadání i vyhodnocení) Písemná práce (1 centrální zadání, hodnocení ve škole podle centrální metodiky) Ústní zkouška (zadání formou pracovních listů se čtyřmi tématy, 3 témata centrálně, 1 téma škola, hodnocení podle centrální metodiky) Váha zkoušek: 2 : 1 : 1 Neúspěch v jedné části = opakování celé komplexní zkoušky

12 Komplexní zkouška z cizího jazyka ÚroveňZákladníVyšší Didaktický test Poslech30 minut40 minut Test60 minut Písemná práce60 minut 2 části = 2 slohové útvary 90 minut 2 části = 2 slohové útvary Ústní zkouška20 minut příprava 15 minut zkouška 25 zadání 20 minut příprava 15 minut zkouška 25 zadání

13 Dílčí ústní zkouška z cizího jazyka Zadání 25 zadání, ze kterých si žák losuje jedno. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohami). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém/oborovém tématu. Formát 4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP) Hodnoceníhodnocení podle centrálně stanovených kritérií Povolené pomůcky slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník)

14 Matematika Didaktický test (centrální zadání i vyhodnocení)

15 Délka zkoušek společné části Zkušební předmět Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Český jazyk a literatura Zákl. úroveň6025 + 6020 + 15 Vyšší úroveň9025 + 9020 + 15 Cizí jazyk Zákl. úroveň90 (30 + 60)6020 + 15 Vyšší úroveň100 (40 + 60)9020 + 15 Matematika Zákl. úroveň90XX Vyšší úroveň120XX Občanský a spol. základVyšší úroveň90XX FyzikaX90XX ChemieX90XX BiologieX90XX ZeměpisX90XX DějepisX90XX Dějiny uměníX90XX

16 Opravné a náhradní zkoušky Řádný termín Náhradní termín (písemné části na určené škole, ústní část na naší škole) 1. opravná zkouška 2. opravná zkouška Lhůta pro vykonání MZ: 5 let

17 ORGANIZACE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011 do 15. 11. 2010 - žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ květen 2011 - provedení dílčích ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek ve školách a předání výsledků zkoušek do centrálního registru červen 2011 – provedení písemných částí zkoušek 17.6.2011 – uvolnění výsledků pro tisk vysvědčení do 30.6.2011 – přihlášky k náhradním a opravným termínům

18

19 Jednotné zkušební schéma (JZS) – jeho konkrétní podobu pro daný školní rok zveřejní ministerstvo do 31. prosince školního roku, ve kterém se maturitní zkouška koná. V současné době se očekává, že Jednotné zkušební schéma bude mít pro náběhový model maturitní zkoušky, tedy v roce 2011, délku sedmi vyučovacích dnů.

20 Problémy Časová náročnost Termínová kolize maturit a přijímacích zkoušek na VŠ Maturitní vysvědčení v předposledním červnovém týdnu Vztah VŠ k nové maturitě

21 Jakou podobu bude mít profilová část maturitní zkoušky Nad Alejí? Povinnost zveřejnit 12 měsíců před konáním zkoušek, tj. do konce dubna 2010.

22 Profilová část MZ (Počet zkoušek zatím určí ředitel - později RVP) Dílčí ústní zkouška z CJ společné části Dílčí ústní zkouška z ČJ společné části 2.povinná zkouška profilové části 1.povinná zkouška profilové části 3.povinná zkouška profilové části 32 studentů = 32 hodin zkoušení = 4 dny po 8 hodinách 32 studentů = 40 hodin zkoušení = 5 dnů po 8 hodinách

23 MATURITNÍ GENERÁLKA Účast školy na maturitní generálce není povinná; rozhodnutí o účasti školy je na řediteli školy Pokud ředitel školy rozhodne ANO, pak: a)musí podat do 14.5.2010 přihlášku k účasti školy na MAG’10; součástí přihlášky b)přílohou přihlášky budou podrobné propozice, metodika a harmonogram konání MAG‘10 a ředitel svým podpisem potvrdí, že se škola bude v rámci MAG‘10 těmito pravidly řídit c)je účast všech žáků posledních ročníků maturitních oborů školy povinná d)je CERMAT povinen škole doručit výsledky zkoušek jejích žáků do 3. 11. 2010

24 SIMULACE „STÁTNÍ“ ČÁSTI MZ - ZKOUŠKY Plénum AŘG - Medlov - 24.3.2010

25 SIMULACE „STÁTNÍ“ ČÁSTI MZ - ZKOUŠKY Součástí simulované maturitní zkoušky nebude ústní zkouška Předmětová skladba nabídky nebude obsahovat „nepovinné“ maturitní předměty (pouze ČJL, cizí jazyk a matematika) Délka jednotného zkušebního schématu je 4 dny; na většině škol však administrace zkoušek simulované maturity potrvá 2 a půl dne

26 11.-14.10.2010

27 KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY

28 Zveřejnění přihlášky včetně detailních propozicdo 20. 4. Prezenční semináře pro vedoucí pracovníky škol v krajích21. 4. – 10. 5. Uzávěrka přihlášek škol k účasti na MAG‘10do 14. 5. Přihlášky žáků ke zkouškám řediteli školy / CERMATudo 15.6. / 30.6. Roll-out datových digitalizačních terminálů do školčerven - září Jmenování a zasmluvnění (DPP) komisařůzáří Jmenování hodnotitelů a zadavatelů (ředitel školy)září Distribuce zkušební dokumentace do škol4. – 8. 10. Administrace zkoušek ve školách 11. – 14. 10. Hodnocení písemných prací ve školách12. – 22. 10. Centrální zpracování výsledkůdo 29. 10. Uvolnění výsledků zkoušek pro tisk „vysvědčení“do 3. 11.

29 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK MATURITNÍ GENERÁLKY

30 Informace www.novamaturita.cz www.msmt.cz www.cermat.cz


Stáhnout ppt "Nový model maturity 14.4.2010 (Změna vyhrazena). Platné dokumenty  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon + novela škol. zákona č. 242/2008 Sb.  katalogy."

Podobné prezentace


Reklamy Google