Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenosová soustava ČR v kontextu regionu střední Evropy a EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenosová soustava ČR v kontextu regionu střední Evropy a EU"— Transkript prezentace:

1 Přenosová soustava ČR v kontextu regionu střední Evropy a EU
Pavel Šolc XIX. Seminář energetiků Jelenovská 20. – 22. ledna 2009

2 Obsah Vnější podmínky podnikání ČEPS a charakteristiky budoucího vývoje Mezinárodní spolupráce ve střední Evropě a rozvoj PS Přenosové soustavy a 3. balíček – změny ve světě TSO

3 Vnější podmínky 3.balíček a klima balíček
Unbundling (Rizika a příležitosti) Evropská harmonizovaná regulace (harmonizace tarifů ) Koordinace TSO - ENTSO (Rizika a příležitosti) Alokace povolenek a její dopad na uhelnou energetiku (útlum !! ) Rozšíření podpory OZE Úspory a DSM (budoucí trend) Ekonomická a finanční krize Credit crunch – obtížné získávání financí i pro PS – financování rozvoje Kolaps cen komodit Snížení spotřeby Ad 1) Pro propojení těchto trhu s elektřinou tak existuje potřebná fyzická infrastruktura umožňující přenos značného množství elektřiny a tím minimalizující případy, kdy existující infrastruktura bude trh omezovat. Ad 2) Vychází ze společných základů dřívějšího právního uspořádání a z velmi úzkých pracovních vztahů a trvající spolupráce energetiků z obou zemí, v rámci které se pravidla trhu s elektřinou po roce 2000 vytvářela. Ad 3) výhoda především pro menší účastníky trhu. Ad 4) Tato v mnoha ohledech představuje vedoucí pozici v inovativním regionu (první mechanismus vnitrodenních přeshraničních přenosů, první omezené přeshraniční obchodování s podpůrnými službami, atd.) 3

4 Vnější podmínky VtE Cenová regulace : strategie III. Reg. období
Opožděný nástup v ČR (odhady potenciálu1000 až 2500 MW, celkové žádosti již přes 2000 MW, odpor místních komunit a autorit) Pokračující rozvoj VtE v Německu – tranzitní toky) Cenová regulace : strategie III. Reg. období Přechod na motivační regulaci Zajištění financování rozvole PS !! Závěry NEK , revize SEK a nové zdroje Varianty velkých jaderných zdrojů (1700 MW !!!) – budoucí dopad na PS Expanze požadavků na připojení dočasně utlumena Problémy s naplněním požadavků na připojení spotřeby utlumeny Kapacita připojení (příslib) je nástrojem konkurence mezi výrobci Ad 1) Pro propojení těchto trhu s elektřinou tak existuje potřebná fyzická infrastruktura umožňující přenos značného množství elektřiny a tím minimalizující případy, kdy existující infrastruktura bude trh omezovat. Ad 2) Vychází ze společných základů dřívějšího právního uspořádání a z velmi úzkých pracovních vztahů a trvající spolupráce energetiků z obou zemí, v rámci které se pravidla trhu s elektřinou po roce 2000 vytvářela. Ad 3) výhoda především pro menší účastníky trhu. Ad 4) Tato v mnoha ohledech představuje vedoucí pozici v inovativním regionu (první mechanismus vnitrodenních přeshraničních přenosů, první omezené přeshraniční obchodování s podpůrnými službami, atd.) 4

5 Dopady vnějších podmínek
Budoucí restrukturalizace zdrojů v Evropě a nová energetická mapa Evropy potřeba rozvoje sítí v celé CEE Nárůst tranzitních toků Dočasný pokles spotřeby Utlumení požadavků na připojení Změna toků Zabrzdění většiny projektů nových zdrojů Netýká se OZE které jsou relativně favorizovány Snížení počtu hráčů na trhu Bezpečnost provozu Narůstající míra nejistot ( obchod, VtE, ceny) Snižující se přebytky ČR a dostupnost výkonů/PpS Snižující se odchylky Narustající zatížení částí PS Ad 1) Pro propojení těchto trhu s elektřinou tak existuje potřebná fyzická infrastruktura umožňující přenos značného množství elektřiny a tím minimalizující případy, kdy existující infrastruktura bude trh omezovat. Ad 2) Vychází ze společných základů dřívějšího právního uspořádání a z velmi úzkých pracovních vztahů a trvající spolupráce energetiků z obou zemí, v rámci které se pravidla trhu s elektřinou po roce 2000 vytvářela. Ad 3) výhoda především pro menší účastníky trhu. Ad 4) Tato v mnoha ohledech představuje vedoucí pozici v inovativním regionu (první mechanismus vnitrodenních přeshraničních přenosů, první omezené přeshraniční obchodování s podpůrnými službami, atd.) 5

6 Příležitosti Integrace trhu s elektřinou mezi ČR a SR a integrace trhů ve střední Evropě (El, PpS) Prosazení jednotného evropského přenosového tarifu jako zdroje pro financování rozvoje infrastruktury Koordinovaný rozvoj sítí CEE zajišťující plnou integraci trhů bez omezení SEK – prosazení rozvoje sítí jako strategického zájmu státu, výstavba nových zdrojů Integrace TSO (unbundling VET, E.ON Netz) Ad 1) Pro propojení těchto trhu s elektřinou tak existuje potřebná fyzická infrastruktura umožňující přenos značného množství elektřiny a tím minimalizující případy, kdy existující infrastruktura bude trh omezovat. Ad 2) Vychází ze společných základů dřívějšího právního uspořádání a z velmi úzkých pracovních vztahů a trvající spolupráce energetiků z obou zemí, v rámci které se pravidla trhu s elektřinou po roce 2000 vytvářela. Ad 3) výhoda především pro menší účastníky trhu. Ad 4) Tato v mnoha ohledech představuje vedoucí pozici v inovativním regionu (první mechanismus vnitrodenních přeshraničních přenosů, první omezené přeshraniční obchodování s podpůrnými službami, atd.) 6

7 Ohrožení Nárůst tranzitních toků ohrožujících PS ČR
Nárůst výroby ve VtE v Německu Zpoždění v rozvoji sítí (finance, povolení) Ztráta kompetencí ve prospěch Evropských a regionálních struktur Vytvoření silného TSO v sousedství Neprůchodnost projektů územním řízením a nezvládnutí požadavků na připojení Klesající dostupnost PpS a vliv nových zdrojů velkých jednotkových výkonů Ad 1) Pro propojení těchto trhu s elektřinou tak existuje potřebná fyzická infrastruktura umožňující přenos značného množství elektřiny a tím minimalizující případy, kdy existující infrastruktura bude trh omezovat. Ad 2) Vychází ze společných základů dřívějšího právního uspořádání a z velmi úzkých pracovních vztahů a trvající spolupráce energetiků z obou zemí, v rámci které se pravidla trhu s elektřinou po roce 2000 vytvářela. Ad 3) výhoda především pro menší účastníky trhu. Ad 4) Tato v mnoha ohledech představuje vedoucí pozici v inovativním regionu (první mechanismus vnitrodenních přeshraničních přenosů, první omezené přeshraniční obchodování s podpůrnými službami, atd.) 7

8 Mezinárodní spolupráce v CEE
Založení společné aukční kanceláře a příprava flow based koordinované aukce Rozšíření Intraday Spolupráce dispečinků při výměně dat a řízení úzkých hrdel v reálném čase (redispatch) 10 letý plán rozvoje PS střední Evropy Propojení trhu ČR a SR

9 Aukce Založení středoevropské aukční kanceláře ve Freisingu (8 TSO) Příprava flow based explicitní aukce (na profilech mezi CEE TSO s výjimkou DE(AT a CZ/SK) Předpokládaný start od roku 2010 Revidovaný systém bude minimalizovat rizika (málo kapacit, blokace obchodů,..), ale také přidanou hodnotu nového mechanismu

10 Intraday a regulační energie
V r zahájeny procesy sjednávání vnitrodenních přenosů vůči E.ON Netz a APG Situace v PSE-O zatím neumožňuje zahájení Intraday Diskuse o budoucím propojení intraday režimu na strukturu trhu v Německu Přiblížení reálnému času Hodinové okno Čtvrthodinové intervaly Snaha o rozšíření výměn regulační energie Provázání VT a přeshraničních přenosů

11 Řízení toků v sítích Výměny dat rozšiřují rozsah systémových analýz v rámci naší přípravy provozu Společný awareness systém informuje o stavu v sítích středoevropských TSO

12 Propojení trhu ČR a SR Připravenost ČEPS a SEPS jako TSO (vyjmutí profilu ze společných aukcí, výpočty kapacit) Potřeba ustavit krátkodobý trh na Slovensku Pověření SEPS Vytvoření nového tržního místa a změna systému zúčtování Právní rámec (pravidla trhu, prevádzkový poriadok, smlouvy) Předpoklad fungování nejdříve ve III. 2009

13 Rozvoj PS V dubnu představen regionální rozvojový plán PS Obsahuje Analýzu rozvoje elektroenergetiky zemí CEE regionu Soubor projektů posilujících PS do roku 2018 V budoucnu se předpokládá desetiletý plán rozvoje pro celou EU Vypracování v kompetenci ENTSO-E Schválení ACER Roční náklady na rozvoj PS ČR v období do roku ,5 až 4 mld. Kč/rok Nároky na dodavatele a projektové kapacity Financování rozvoje (regulace, dluhová kapacita)

14 Region CEE – omezení výkonové rezervy

15 Plán rozvoje PS v regionu

16 Rozvoj PS APG

17 Rozvoj PS v Německu

18 Map of overall projects in the grid of the Czech Republic
Vernéřov A9 Mechlenreuth A11 A6 A8 A4 Kletné A5 A12 A10 A1

19 Organizace evropských TSO
V prosinci založena organizace ENTSO – (předstižné plnění 3. balíčku ) Nové sdružení provozovatelů přenosových soustav Střechová organizace všech TSO Asociace Synchronních zón jako platformy uvnitř Harmonizace pravidel a vytváření evropského grid code ( co jsou pravidla provozu a co jsou tržní pravidla ?) Koordinace desetiletého plánu rozvoje evropské sítě Regionální koordinační skupiny pravděpodobně též uvnitř

20 Prodej německých TSO Důsledek legislativního tlaku EK na unbundling i vyšetřování prováděného EK vůči německým TSO Vattenfall – proces prodeje nastartován výsledky v I. Pololetí E.ON – oznámena závazná dohoda s EK, prodej zahájen v letošním roce Zájemci z řad finančních skupin, TSO a infrastrukturních fondů Je možné/pravděpodobné, že oba TSO koupí stejná skupina - zárodek regionálního TSO Otázka pro politiky zemí CEE se státem vlastněnou sítí

21 Vyrovnávací trh budoucího vývoje
Obsah Vnější podmínky podnikání ČEPS a Vyrovnávací trh budoucího vývoje Mezinárodní spolupráce ve střední Evropě a rozvoj PS Přenosové soustavy a 3. balíček – změny ve světě TSO

22 14.1.2009 byl spuštěn nový vyrovnávací trh
Co je VT? Vyrovnávací trh (VT) je vnitrodenní trh s regulační energií Provozovatelem je OTE ve spolupráci s ČEPS Vyrovnávací trh navazuje na vnitrodenní trh s elektřinou (VDT) Probíhá formou vývěsky (stejně jako VDT) Nakupujícím je pouze ČEPS Změna 2009: uzávěrka vnitrodenního trhu a otevření vyrovnávacího trhu je 1,5 hod. před začátkem realizace (2008: 2 hod.)

23 Změny principů VT 2007 x 2009 Místo indikativní poptávky bez ceny, ČEPS zadává plnohodnotnou poptávku s cenou Cena je garantována jako minimální, v rámci zúčtování často bude cena vyšší ČEPS tvoří poptávku automaticky (nový IS)  poptávka bude generována nejen ve výjimečných případech

24 Kdo se smí účastnit VT VT se smí účastnit všichni RÚT, podmínkou je pouze: Smlouva o přístupu na VT s OTE V případě, že RÚT není zároveň SZ, pak souhlas SZ přebírajícího zodpovědnost za odchylku Minimální obchodovatelné množství je 1MWh

25 Model oceňování obchodování na VT
Výsledná jednotková cena je minimálně rovna nabídkové ceně VT V případě, že nakoupená regulační energie (RE) přispívá k vyrovnání systémové odchylky (převážná většina případů) a průměrná cena veškeré aktivované RE je vyšší, pak je výsledná jednotková cena rovna této průměrné ceně => výsledná cena z VT je mnohdy vyšší než nabídková Přesná definice viz Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb. - Způsob určení zúčtovací ceny a ceny za dodávku regulační energie

26 Průběh VT (pro jednu hodinu)
Otevření obchodování pro účastníky VT Zadání poptávky ze strany ČEPS Uzavření obchodování pro účastníky VT 10:15 12. hod. obchodování 12. hod. realizace 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 Možnost zadávání nabídek účastníky VT Možnost akceptace poptávky ČEPS (vždy objemově dělitelná)

27 Průběh VT (kontinuálně)
12:15 13:15 14:15 15:15 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15. hod. 16. hod. 17. hod. Obchodování (otevření a uzávěrka) 14. hod. 14. hod. 13. hod. 15. hod. Realizace dodávky / odběru 12. hod. 16. hod. 14. hod. 15. hod. 16. hod. 17. hod. 14. h. 15. h. 16. h. 17. h.

28 Statistika VT 14. – 19.1. RE+ RE- Průměrná jednotková cena poptávky:
2 416 MWh -391 MWh Průměrná výše poptávky: 48 MWh 43 MWh Relativní počet hodin poptávky (celkem 67%): 18% 49% Celkem nakoupeno (celkem 60 MWh): 42 MWh 18 MWh Statistika je za příliš krátké období pro vyvozování závěrů, je uvedena spíše pro zajímavost.

29 Shrnutí Dosažen poměrně významný posun spolupráce TSO v rámci regionu - dopad změn v roce 2010 Revidované investiční plány TSO signalizují potřebu masívních investic a finanční zdroje nemusí být dostupné – k řešení Předpokládá se významná regionalizace činností TSO (integrace trhů) a posilování role evropských orgánů a asociací Unbundling Německých TSO může akcelerovat majetkovou integraci přenosových soustav VT je tu a představuje příležitost

30 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Pavel Šolc ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10


Stáhnout ppt "Přenosová soustava ČR v kontextu regionu střední Evropy a EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google