Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTY PROJEKTY Bc. Michaela Kožíšková Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka Krajská knihovna Karlovy Vary Vsetín 24. – 26. 4. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTY PROJEKTY Bc. Michaela Kožíšková Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka Krajská knihovna Karlovy Vary Vsetín 24. – 26. 4. 2007."— Transkript prezentace:

1 PROJEKTY PROJEKTY Bc. Michaela Kožíšková Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka Krajská knihovna Karlovy Vary Vsetín 24. –

2 Obsah prezentace: Projekty (příprava, realizace, zkušenosti) Finanční zdroje pro knihovny v ČR

3 Potřeby knihovny - nároky uživatele -knihovníci – odborně vzdělaní, komunikace + speciální skupiny, cizí jazyky -knihovní fond – rozsáhlý, rozmanitý, kvalitní, nový i historický (pořizování, ochrana, popř. restaurování) -Knihovna (budova) – moderní, dostupná - bezbariérová, příjemná -technické vybavení a zařízení – moderní, nutná obnova

4 Potřeby knihovny - nároky uživatele -služby – databáze, rešerše, regionální informace, internet, nové služby… -akce – vzdělávání, kultura, handicapovaní, menšiny, atd. -publicita knihovny – web, propagační předměty a materiály, PR akce –spolupráce knihoven - v rámci ČR, zahraniční knihovny

5 Proč projekty?? Projekt: –nástrojem k naplnění potřeb uživatele a naplnění funkcí a vizí knihovny –získání finančních prostředků na potřeby knihovny (uživatele)

6 Projekty – forma psaní: stručně, jasně a srozumitelně, přečíst žádost osobě mimo Váš obor stručně, jasně a srozumitelně, přečíst žádost osobě mimo Váš obor cizí slova a složité věty? Hodnotitel nepochopí… cizí slova a složité věty? Hodnotitel nepochopí… konkrétně (aktivity, cíle, rozpočet, cílová skupina, atd.) konkrétně (aktivity, cíle, rozpočet, cílová skupina, atd.) opakovat důležitá fakta opakovat důležitá fakta nutno vyzdvihnout výjimečnost (neopakovatelnost, potřeba) projektu nutno vyzdvihnout výjimečnost (neopakovatelnost, potřeba) projektu

7 Struktura projektu: 1.Popis projektu - činnosti, výchozí situace, co zlepší, výstupy 2.Cílová skupina (kdo, velikost, zájem? - analýza, oslovení, dotazník) 3.Aktivity projektu a metody realizace - popis, realizátor, start projektu – příprava aktivit.. 4.Udržitelnost projektu – jak po skončení?? 5.Rizika – popis + řešení

8 Struktura projektu: 6. Partneři – role, důvod, zkušenosti s projekty (knihovny, ÚP, kraje, město) 7. Řízení projektu – metody řízení (tým/dodavatelsky) 8. Publicita - tisková konference, web, letáky, propagační materiály a předměty (do rozpočtu) 9. Projektový tým – definice, role, zaměstnanci, externisti 10. Zkušenosti žadatele a partnerů – předchozí spolupráce, zkušenosti s projekty, logické propojení

9 Struktura projektu: 11. Harmonogram – reálný, věrohodný, rozumný (2 roky – SF) 12. Rozpočet projektu – reálný – ceny + obsah, podrobný, úplný 13. Multiplikační efekt a přidaná hodnota – co projekt zlepší, kam dopadne 14. Vazba na strategické dokumenty – dokumenty kraje, oborové a další

10 Struktura projektu: 15. Výstupy z projektu – indikátory, počty 16. Přílohy - nastudovat a připravit ihned po vyhlášení výzvy - na konci zkontrolovat!!!

11 Projekty – proces: Monitoring projektů v regionu – zmapovat ostatní projekty – souběh projektů Výzva - zaměření, pro koho, cílová skupina, termín uzávěrky, kontakty, formulář, přílohy, výše podpory (2 měsíce) Hodnocení projektu – schválení - podpis smlouvy Realizace projektu – realizace aktivit v projektu, harmonogram, čerpání rozpočtu, spolupráce s partnery projektu, naplnění cílů a indikátorů

12 Realizace projektu: - např. v ESF každé 3 měsíce monitorovací zpráva (MZ), věcná a finanční část, přílohy (2 roky – 9 x) - záloha na začátku projektu 20% (ESF), v průběhu projektu bude proplaceno 90%, po závěr. MZ zbytek - do MZ vše dokládat – dokumenty, publicitu, účast na kurzech, objednávky, faktury, smlouvy, atd. - průběžně - vše uchovat 10 let od skončení projektu v organizaci (info účetní, ekonom)

13 Realizace projektu: Publicita: povinná loga + povinné hlášky, logo projektu Dokumenty: hlavičkový papír Deník projektu: psát data schůzek, akcí, kontrol, atd. Konzultace: příprava a realizace projektu Kontroly: uvádět do MZ

14 Finanční zdroje pro knihovny v ČR Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo informatiky ČR Fondy a nadace ČR Fondy a nadace ČR

15 Ministerstvo kultury ČR 1.Odbor umění a knihoven (VISK + Knih. 21. st.) 2.Odbor regionální a národnostní kultury (70%, uzávěrky – podzim - zima) programy na podporu menšin, Romů, zdravotně postižených, tradiční lidové kultury, uměleckých aktivit, kulturních aktivit, cizinců, atd.

16 Ministerstvo informatiky ČR PIK (Projekt internetizace knihoven) PIK (Projekt internetizace knihoven) připojení knihoven k internetu připojení knihoven k internetu do konce 2006 využilo možnosti knihoven do konce 2006 využilo možnosti knihoven 2007 poslední rok, kdy lze požádat (do června) 2007 poslední rok, kdy lze požádat (do června)

17 Státní podnik Lesy České republiky (Program nadační služby Lesů ČR) - - podpora až 100 % - pro občanská sdružení - environmentální, kulturní či další aktivity (též vybavení) – dle dohody s KI - uzávěrka konec března a září Fond česko - německé budoucnosti Fond česko - německé budoucnosti - podpora 50 % - např. podpora kultury a vzdělávání (a dalších aktivit..), i investiční akce!! – památky…, překlady, vydání díla - německý partner, uzávěrka 4 x do roka (na konci čtvrtletí) - velké částky…

18 NADACE KNIHOVEN NADACE KNIHOVEN Středočeská vědecká knihovna v Kladně - 50 % nákladů - podpora studijních cest - uzávěrka na konci dubna každého roku NADACE ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) NADACE ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) podpora aktivit dětí a mládeže, pomoc handicapovaným spoluobčanům - podpora až 100% nákladů - uzávěrka 20.5., Kč Kč Kč

19 Nadace na ochranu zvířat Nadace na ochranu zvířat vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat - podpora 50 % nákladů, uzávěrka Nadace Klausových Nadace Klausových Program: Senioři komunikují, IT kurzy pro seniory ( Kč/kurz), Uzávěrka: Státní fond kultury ČR Státní fond kultury ČR - státní fondy - podpora 70 % - např. podpora doplňování knihovního fondu, v 2006 nebyla uzávěrka

20 Informační zdroje projekty, granty… grantový kalendář, zasílání novinek em, - Dotační věstník – informace o projektech, strukturálních fondech a dalších zajímavostech – časopis (měsíčník) - weby ministerstev (kraje, města)

21 Konec…….. Konec…….. Dotazy???? Dotazy???? DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Bc. Michaela Kožíšková ,


Stáhnout ppt "PROJEKTY PROJEKTY Bc. Michaela Kožíšková Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka Krajská knihovna Karlovy Vary Vsetín 24. – 26. 4. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google