Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.czhttp://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 1) Systém financování VŠ v ČR

2 2 Projekty vs. granty Projekt – klasická definice Projektové řízení v podnikatelské sféře Projektové řízení v neziskovém sektoru Specifika projektového řízení v akademické sféře –Příklad nedorozumění se zaměstnancem přicházejícím z businessu –Čemu se vlastně na fakultě říká „projekt“ a „dělat projekty“ –Jednoduchá podoba většiny projektů na FF UK –Nereflektovaný přístup k projektovému řízení O čem bude tento kurz?

3 Systém financování VŠ v ČR3 Institucionální rámec VŠ Základní charakteristika vysoké školy Právní dokumenty upravující postavení VŠ Základní dokumenty VŠ Struktura a členění VŠ Orgány VŠ Centralizovaný a decentralizovaný model správy VŠ Rektorát vs. fakulta, fakulta vs. základní součást… Statutární zástupci

4 Systém financování VŠ v ČR4 Hospodaření VŠ VŠ je nezisková organizace Hlavní činnost, doplňková činnost Základní principy hospodaření –Fiskální období –Vyrovnaný rozpočet –Nakládání s majetkem Zdroje financování –Institucionální dotace –Doplňková činnost, výnosy majetku –„Projekty“ a obdobné příjmy

5 Systém financování VŠ v ČR5 Dotace Příjem z rozpočtu státu nebo územního samosprávného celku Právní zakotvení institutu dotace Limity pro poskytování dotace –Spoluúčast příjemce –Režim „de minimis“ Poskytovatel dotace Příjemce dotace Podmínky pro udělení dotace Rozhodnutí o přidělení dotace

6 Systém financování VŠ v ČR6 „Běžná“ dotace MŠMT Dotace vs. příspěvek Čemu se říká „běžná“ nebo „vzdělávací“ dotace Účely, na které je příspěvek přidělován Kritéria pro výpočet výše příspěvku Přehled ukazatelů

7 Systém financování VŠ v ČR7 Institucionální dotace Institucionální dotace dle zákona 130/2002 Sb. Výhody institucionální dotace z hlediska využití Stanovení výše institucionální dotace Vnitrouniverzitní rozdělování institucionální dotace –Aplikace ukazatelů MŠMT –Přerozdělování mezi fakultami –Vnitrouniverzitní soutěž – důležité z hlediska našeho kurzu

8 Systém financování VŠ v ČR8 Účelová dotace Typické znaky účelové dotace –Účel –Věcný obsah –Časový rámec –Strukturovaný rozpočet Účelové dotace jako pilíř vícezdrojového financování Nestačí se snažit, důležité je, o kolik peněz „se hraje“

9 Systém financování VŠ v ČR9 Vedlejší příjmy Živnostenská oprávnění Doplňková činnost –Expertní činnost –Vzdělávání –Vstupné –Konferenční poplatky –Další Výnosy vlastního majetku Význam vedlejších příjmů pro hospodaření fakulty

10 Systém financování VŠ v ČR10 Dary a sponzoring Dar vs. sponzoring – vymezení a rozdíly mezi nimi Peněžní dary –Dary zřizující svého druhu nadaci –Účelově vázané dary Věcné dary –Knihy a studijní materiál –Movitý majetek –Nemovitosti Sponzoring

11 Systém financování VŠ v ČR11 Stipendijní fond Poplatky studentů Určení prostředků ze stipendijního fondu –Stipendijní řád univerzity a fakulty –Jednotlivé typy účelových stipendií Mechanismus rozdělování prostředků ze stipendijního fondu –Děkan –Stipendijní komise –Projektová účelová stipendia

12 Systém financování VŠ v ČR12 ProgramPočet projektůVýše podpory (tis. Kč) 20092008200720062009200820072006 Aktion1443511638996 ASO Brno--1---158- Českoněmecký fond budoucnosti1--210--120 Evropská komise591271 7132 6274 5201 427 Evropské strukturální fondy77121310 3911 8071 070407 Evropský parlament111-2223731 149- Finanční mechanismy EHP/Norska3---576--- Finská republika--1--662325- Fond rozvoje vysokých škol128641 3021 9491 159385 Gerda Henkel Stiftung1---59--- Grantová agentura Akademie věd ČR128842 8961 5661 7131 023 Grantová agentura ČR6249655826 26522 33517 68025 863 Grantová agentura Univerzity Karlovy8393692012 86312 27410 9783 890 Mezinárodní visegrádský fond33--1 0971 160-- MK ČR46426561 1811 497270 MŠMT ČR31276929150 323132 271137 433114 922 MZV ČR11--60117-- Nadace Český literární fond--1---7- Nadace Dilia11--57-- Nadace Sophia--1---10- The Rothschild Foundation Europe1---73--- Social Sciences and Humanities Research Council of Canada -1---50-- Velvyslanectví Kanady1---38--- CELKEM230218250142208 600178 542177 788148 403 Projekty FF UK 2006-2009

13 Systém financování VŠ v ČR13 Fakultní infrastruktura pro realizaci projektů Vedení fakulty Statutární orgány a jejich poradní grémia Děkanát –Grantový referát –Ekonomické oddělení –Personální oddělení –Tajemník fakulty Ústav, katedra –Vedoucí základní součásti, vedoucí semináře nebo oddělení –Školitel

14 Systém financování VŠ v ČR14 Projektové financování VŠ Účelové prostředky –Projekt Cíl Aktivity Výstupy –Realizační období –Strukturovaný rozpočet –Odpovědný řešitel Business Plan Fundraisingový plán

15 Systém financování VŠ v ČR15 Přehled témat I. 1.Systém financování vysokých škol v ČR 2.Tuzemské zdroje pro studenty a doktorandy 3.Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum 4.Systém měření výkonu instituce Rozšiřující četba

16 Systém financování VŠ v ČR16 Přehled témat II. 5. Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky 6. Zahraniční zdroje 7. Přehled aktuální diskuse o financování VŠ v ČR Rozšiřující četba

17 Systém financování VŠ v ČR17 Přehled témat III. 8. Projektový přístup 9. Projektová žádost 10. Realizace projektu Rozšiřující četba

18 Systém financování VŠ v ČR18 Přehled témat IV. 11. Projektová angličtina 12. Případové studie -Cvičení 1: Příprava ideového záměru a výběr vhodného finančního zdroje -Cvičení 2: Zpracování projektové žádost -Cvičení 3: Připomínkování již připravené žádost -Cvičení 4: Výběrová komis Rozšiřující četba

19 Systém financování VŠ v ČR19 Jak používat tento kurz Semestrální volně volitelný kurz Blok teoretický (přehled financování) Blok praktický (příprava a realizace projektů) Jednotlivé semináře Připraveno pro modifikace –Konkretizace na výzvu určitého poskytovatele –Adaptace pro danou cílovou skupinu –Aktualizace (vše se nyní velmi rychle mění) OpenSource

20 20 Děkuji za pozornost ! Systém financování VŠ v ČR


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google