Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 (oddíl 1) Systém financování VŠ v ČR

2 2 Projekty vs. granty Projekt – klasická definice Projektové řízení v podnikatelské sféře Projektové řízení v neziskovém sektoru Specifika projektového řízení v akademické sféře –Příklad nedorozumění se zaměstnancem přicházejícím z businessu –Čemu se vlastně na fakultě říká „projekt“ a „dělat projekty“ –Jednoduchá podoba většiny projektů na FF UK –Nereflektovaný přístup k projektovému řízení O čem bude tento kurz?

3 Systém financování VŠ v ČR3 Institucionální rámec VŠ Základní charakteristika vysoké školy Právní dokumenty upravující postavení VŠ Základní dokumenty VŠ Struktura a členění VŠ Orgány VŠ Centralizovaný a decentralizovaný model správy VŠ Rektorát vs. fakulta, fakulta vs. základní součást… Statutární zástupci

4 Systém financování VŠ v ČR4 Hospodaření VŠ VŠ je nezisková organizace Hlavní činnost, doplňková činnost Základní principy hospodaření –Fiskální období –Vyrovnaný rozpočet –Nakládání s majetkem Zdroje financování –Institucionální dotace –Doplňková činnost, výnosy majetku –„Projekty“ a obdobné příjmy

5 Systém financování VŠ v ČR5 Dotace Příjem z rozpočtu státu nebo územního samosprávného celku Právní zakotvení institutu dotace Limity pro poskytování dotace –Spoluúčast příjemce –Režim „de minimis“ Poskytovatel dotace Příjemce dotace Podmínky pro udělení dotace Rozhodnutí o přidělení dotace

6 Systém financování VŠ v ČR6 „Běžná“ dotace MŠMT Dotace vs. příspěvek Čemu se říká „běžná“ nebo „vzdělávací“ dotace Účely, na které je příspěvek přidělován Kritéria pro výpočet výše příspěvku Přehled ukazatelů

7 Systém financování VŠ v ČR7 Institucionální dotace Institucionální dotace dle zákona 130/2002 Sb. Výhody institucionální dotace z hlediska využití Stanovení výše institucionální dotace Vnitrouniverzitní rozdělování institucionální dotace –Aplikace ukazatelů MŠMT –Přerozdělování mezi fakultami –Vnitrouniverzitní soutěž – důležité z hlediska našeho kurzu

8 Systém financování VŠ v ČR8 Účelová dotace Typické znaky účelové dotace –Účel –Věcný obsah –Časový rámec –Strukturovaný rozpočet Účelové dotace jako pilíř vícezdrojového financování Nestačí se snažit, důležité je, o kolik peněz „se hraje“

9 Systém financování VŠ v ČR9 Vedlejší příjmy Živnostenská oprávnění Doplňková činnost –Expertní činnost –Vzdělávání –Vstupné –Konferenční poplatky –Další Výnosy vlastního majetku Význam vedlejších příjmů pro hospodaření fakulty

10 Systém financování VŠ v ČR10 Dary a sponzoring Dar vs. sponzoring – vymezení a rozdíly mezi nimi Peněžní dary –Dary zřizující svého druhu nadaci –Účelově vázané dary Věcné dary –Knihy a studijní materiál –Movitý majetek –Nemovitosti Sponzoring

11 Systém financování VŠ v ČR11 Stipendijní fond Poplatky studentů Určení prostředků ze stipendijního fondu –Stipendijní řád univerzity a fakulty –Jednotlivé typy účelových stipendií Mechanismus rozdělování prostředků ze stipendijního fondu –Děkan –Stipendijní komise –Projektová účelová stipendia

12 Systém financování VŠ v ČR12 ProgramPočet projektůVýše podpory (tis. Kč) Aktion ASO Brno Českoněmecký fond budoucnosti Evropská komise Evropské strukturální fondy Evropský parlament Finanční mechanismy EHP/Norska Finská republika Fond rozvoje vysokých škol Gerda Henkel Stiftung Grantová agentura Akademie věd ČR Grantová agentura ČR Grantová agentura Univerzity Karlovy Mezinárodní visegrádský fond MK ČR MŠMT ČR MZV ČR Nadace Český literární fond Nadace Dilia Nadace Sophia The Rothschild Foundation Europe Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Velvyslanectví Kanady CELKEM Projekty FF UK

13 Systém financování VŠ v ČR13 Fakultní infrastruktura pro realizaci projektů Vedení fakulty Statutární orgány a jejich poradní grémia Děkanát –Grantový referát –Ekonomické oddělení –Personální oddělení –Tajemník fakulty Ústav, katedra –Vedoucí základní součásti, vedoucí semináře nebo oddělení –Školitel

14 Systém financování VŠ v ČR14 Projektové financování VŠ Účelové prostředky –Projekt Cíl Aktivity Výstupy –Realizační období –Strukturovaný rozpočet –Odpovědný řešitel Business Plan Fundraisingový plán

15 Systém financování VŠ v ČR15 Přehled témat I. 1.Systém financování vysokých škol v ČR 2.Tuzemské zdroje pro studenty a doktorandy 3.Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum 4.Systém měření výkonu instituce Rozšiřující četba

16 Systém financování VŠ v ČR16 Přehled témat II. 5. Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky 6. Zahraniční zdroje 7. Přehled aktuální diskuse o financování VŠ v ČR Rozšiřující četba

17 Systém financování VŠ v ČR17 Přehled témat III. 8. Projektový přístup 9. Projektová žádost 10. Realizace projektu Rozšiřující četba

18 Systém financování VŠ v ČR18 Přehled témat IV. 11. Projektová angličtina 12. Případové studie -Cvičení 1: Příprava ideového záměru a výběr vhodného finančního zdroje -Cvičení 2: Zpracování projektové žádost -Cvičení 3: Připomínkování již připravené žádost -Cvičení 4: Výběrová komis Rozšiřující četba

19 Systém financování VŠ v ČR19 Jak používat tento kurz Semestrální volně volitelný kurz Blok teoretický (přehled financování) Blok praktický (příprava a realizace projektů) Jednotlivé semináře Připraveno pro modifikace –Konkretizace na výzvu určitého poskytovatele –Adaptace pro danou cílovou skupinu –Aktualizace (vše se nyní velmi rychle mění) OpenSource

20 20 Děkuji za pozornost ! Systém financování VŠ v ČR


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google