Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ660 Jméno autora:Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:3. r. Datum vytvoření:14. 1. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ660 Jméno autora:Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:3. r. Datum vytvoření:14. 1. 2014."— Transkript prezentace:

1 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ660 Jméno autora:Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:3. r. Datum vytvoření:14. 1. 2014

2 Vzdělávací oblast: Jazyková výchova Tematická oblast: health and a healthy lifestyle - ways to treat some diseases Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Prezentaci lze využít při výkladu či procvičování maturitní otázky health & hygiene/healthy lifestyle. Student se seznámí s příznaky běžných nemocí či poranění, způsoby jejich léčení či ošetření stejně jako jejich prevenci. Klíčová slova: symptoms,, treatment, prevention, disease, cold, flue, sunstroke, nosebleed, cut, scratch, bruise, twisting, fracture, burn, sunburn/t, shock, concussion. Druh učebního materiálu: Pracovní list + textový dokument

3 How to treat some diseases? A cold, the flu and other common diseases or injuries

4 Although the flu and common cold have similar symptoms, the flu tends to be more severe. In general, the flu is worse than the common cold. Flu symptoms include: A 100°F or higher fever or feeling feverishA 100°F or higher fever or feeling feverish (not everyone with the flu has a fever) A cough and/or sore throatA cough and/or sore throat A runny or stuffy nose (more common in a cold)A runny or stuffy nose (more common in a cold) Headaches and/or body achesHeadaches and/or body aches ChillsChills FatigueFatigue Nausea, vomiting, and/or diarrheaNausea, vomiting, and/or diarrhea A cold or the flu?

5 A runny nose A cough and/or sore throat A cold or the flu?

6 Symptoms - Flu symptoms include a body aches, fever, tiredness, and cough.

7 What would you recommend someone with a cold / the flu? To cure/get rid of a cold a headache, a scratchy throat and a stuffy nose you should stay indoors to get plenty of rest, take cough drops for your sore throat, nasal drops for your runny nose, eat chicken noodle soup, have hot tea with lemon or ginger to get yourself sweaty, take two aspirins or cold and flu tablets, use cough syrup or breathe in a salt solution. It’s no use taking antibiotics because they don’t help as flu is a virus

8 What could you do to prevent from catching a cold or flu? to prevent getting sick /falling ill you can take regular exercise, dressed reasonably, get hardy, get vaccinated/ flu shots/ immunized against cold/ flu/ viruses... Did you know? Cooler weather doesn’t cause colds, but the beginning of autumn and spring. To prevent an infection we should limit contact (even shaking hands and using the same objects) with the affected/infected people and keep distance when someone sneezes, coughs or sniffles. Also when having a cold, we should cover our mouth when sneezing or coughing.

9 Treating some injuries and basic diseases

10 SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION COLD kýchání, kašel, ucpaný nos, rýma hodně odpočinku, pobyt uvnitř, vitamín C, cibule, česnek, horký čaj s citronem, zázvorem, kuřecí vývar, aspirin, nosní kapky× no antibiotics dostatek spánku, bylinné čaje, posilování imunity, dobrá hygiena, pobyt na čerstvém vzduchu FLU teplota, zimnice bolest hlavy, kloubů, svalů, očí, schvácenost, suchý kašel, bolest a pálení v krku, nechutenství klid na lůžku, pocení, podobné jako u nachlazení – česnek, med, zázvor, křen jako u nachlazení, očkování, otužování,podobné omezit kontakt s nemocným, čerstvé ovoce, zelenina, sport cvičení, dobra hygiena SUNSTROKE bolest hlavy, závratě, zvracení, spálení od slunce chladné obvazy,dostatek kapalin, léky proti bolesti pokrývka hlavy, chladit hlavu, hodně pít, sluneční ochranný krém Treating some injuries and basic diseases

11 NOSEBLEED tlačit na nosní dírky, předklonit se, nelehat si, chladit kořen nosu/zátylek ledem či studeným obvazem CUT, BRUISE, SCRATCH omýt + vyšistit ránu, přiložit tampon a náplast TWISTING, FRACTURE otok, modřina/ krevní výronbolest na dotek, při zátěži silná bolest, změna tvaru, otok, krevní výron, možný šok, krvácení přiložit chladivý obvaz, led, znehybnit obinadlem, nezatěžovat nohu, klidový režim znehybnit závěsem či dlahou, dopravit k lékaři, RTG BURN/ SUNBURN zarudlá kůže, puchýředát pod proud chladné vody, možno použít led či studený obvaz či ledový zábal opalovací krém, nezdržovat se nadměrně na slunci, rukavice, dostatek tekutin Treating some injuries and basic diseases SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION

12 SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION SHOCK bledé a studené končetiny, Zrychlený, špatně hmatný tep, lepkavý studený pot, žízeň, zimnice, chlad, únava, schvácenost, apatie nebo naopak neklid úzkost, zmatenost, hysterie, mdloba, poruchy vědomí protišoková poloha, udržovat při vědomí, pravidlo 5T teplo, ticho, tekutiny (ne ústy), tišení bolesti(nepodávat léky), doprava k lékaři CONCUSSION bolest hlavy, závratě, poruchy vědomí, zmatenost, nevolnost, únava, zvracení nic pít, jíst, udržovat při vědomí, přivolat či dopravit l lékaři, RTG.. léky proti bolesti, klidový režim Treating some injuries and basic diseases

13 SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION COLD sneezing, coughing, a stuffy nose, runny nose a lot of rest, stay inside, vitamin C, onion, garlic, hot tea with lemon, ginger, chicken broth, aspirin, nasal drops × no antibiotics get enough sleep, herbal teas, strengthening immunity, good hygiene, stay in the fresh air FLU temperature, chills, headache, muscle, joints, eyes, fatigue, dry cough, pain and burning in the throat, loss of appetite rest in bed, sweating, similar to colds – garlic, honey, ginger, horseradish the same as a cold, vaccination, conditioning, similar to restrict contact with the sick, fresh fruit, vegetables, sports exercises, good hygiene SUNSTROKE headache, dizziness, vomiting, burning from the Sun cold bandages, plenty of fluids, painkillers headdress, cool head, a lot of drinking, Sun protective cream

14 Treating some injuries and basic diseases NOSEBLEED push on the nostril, bend forward, nelehat, refrigerate the root of nose/head ice or cold bandage CUT, BRUISE, SCRATCH wash + blow, cleanse the wound, apply a pad and patch TWISTING, FRACTURE swelling, a bruise/ hematom, sore to the touch, when you load it severe pain, a change in shape, swelling, hematom, a possible shock... bleeding apply cold compress/ice, immobilize/fix with a bandage, do not load, keep in rest fix with a sling or splint, transportation to the doctor, X-ray swelling, a bruise/ hematom, sore to the touch, when you load it severe pain, a change in shape, swelling, hematom, a possible shock... bleeding BURN/ SUNBURN flushed skin, blistersput under a stream of cold water, ice or cold can use a bandage or an ice pack sunscreen, do not stand the excessively to the Sun, gloves, plenty of liquids SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION

15 Treating some injuries and basic diseases SYMPTOMSTREATMENTPREVENTION SHOCK pale and cold limbs, rapid, poorly palpable pulse, sticky, cold sweats, thirst, fever, cold, fatigue, apathy or agitation, anxiety, confusion, hysteria, fainting, loss of consciousness scoop position, keep awake, the rule 5T heat, quiet, fluid (not by mouth), relieving pain (do not apply medication), transportation to the doctor CONCUSSION headache, dizziness, unconsciousness, confusion, nausea, fatigue, vomiting nothing to drink, eat, keep awake, call or transport to the doctor,  X-ray. painkillers, bed rest

16 Choose the right possibility How long 1 have you been/ 2 are you here? What time 1 are you sneezing/ 2 have you sneezed/ 3 have you been sneezing for today? How many tablets 1 have you taken/ 2 have you been taking? When 1 has it come/ 2 did it come? You’re so sleepy. What’s up? 1 I’ ve ached/ 2 I’ve been aching all over. You’re back. Where have you 1 been/ 2 gone? How long 1 are you/ 2 have you been 3 /are you been ill? How long 1 has she stayed/ 2 has she been staying? Since morning… What have you 1 done/ 2 been doing with your leg that there is a bandage round it? What 1 have you 1 done/ 2 been doing with my medicine that it isn‘t here?! Why 1 did she buy/ 2 has she bought the pills? Since when 1 are you feeling/ 2 have you felt/ 3 have you been feeling like that? Where 1 did you get/ 2 have you got the cold? How many times 1 have you had/ 2 are you having/ 3 do you have flu this year? She 1 has never caught / 2 hasn’t never caught/ 3 has never been catching flu.

17 Použité zdroje a literatura: http://youtu.be/U8eIE3caNA4 http://webctor.com/articles/cold_and_flu_cures__true_or_false,118,1.html http://www.evolutionezine.net/natural-remedies-ready-flu-season/ http://rescu.com.au/how-to-prevent-cold-and-flu/ http://victoriachiropractor.ca/build-a-natural-defense/ http://blog.naturalhealthyconcepts.com/2013/11/09/winter-health-woes/ http://www.ordinace.cz/clanek/horeckou-vam-telo-rika-ze-neco-neni-v- poradku/ http://www.luminearth.com/2014/01/04/home-remedies-for-colds-and-flu/ http://www.herbalhealthpharmacy.com/images/4197/benylin-cold-and-flu- day-and-night-max-strength-capsules.jpg http://www.terrywhitechemists.com.au/codral-relief-cold-flu-plus- decongestant-pe-10-tablets.html http://www.realstylenetwork.com/news/beauty/2012/01/natural-cold-flu- remedies/ http://cinestars.stltoday.com/saint-louis-healthguru/ http://feedingyourhealth.com/7-foods-to-fight-the-common-cold-and-flu/ http://www.feedthemind.com.au/


Stáhnout ppt "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ660 Jméno autora:Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:3. r. Datum vytvoření:14. 1. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google