Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava

2  V Ostravě se nachází celkem 10 maloplošně chráněných území – 1 národní přírodní rezervace (NPR), 1 národní přírodní památka (NPP), 4 přírodní rezervace (PR) 4 přírodní památky (PP).  In Ostrava we can find 10 small protected areas – 1 National Nature Reserve (NNR), 1 National Natural Monument (NNM), 4 Nature Reserves (NR) 4 Natural Monuments (NM).

3 NPR Polanská niva  NPR Polanská niva je součástí CHKO Poodří a zabírá území 122 ha. Byla vyhlášena roku 1969. Je tvořena lužním lesem, slepými rameny řeky Odry a soustavou rybníků u obce Jistebník. Největším rybníkem je rybník Bezruč, který má téměř 70 ha. V NPR Polanská niva můžeme nalézt velké množství chráněných rostlin i živočichů  NNR Polanská niva is part of the Protected Landscape Area Poodří. It was established in 1969 and its area is 122 hectares. We can find there a floodplain forest, and ponds near Jistebník.  The largest pond is Bezruč, its area is 70 ha.  There are a lot of kinds of protected plants and animals.

4

5 NPP Landek  Landek je zalesněný kopec u Petřkovic, jehož výška je 280 m.n.m. Je významnou lokalitou z hlediska archeologie, geologie, hornictví, historie i přírodovědy. Jeho rozloha je 85,5 ha. Byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1993.  Bylo zde objeveno sídliště lovců mamutů. Místo se proslavilo i nálezem tzv. Petřkovické (popř. Landecké) venuše, která je výjimečná tím, že zobrazuje mladou štíhlou ženu.  NNM Landek is a hill near Petřkovice. Its height is 280 m. Its area is 85.5 ha. It was declared a natural monument in 1993.  There was discovered a hunting ground of mammoths and the Venus of Petřkovice, which represents a young slim woman. 

6  Poprvé zde bylo použito černé uhlí jako palivo. Těžba uhlí na Landeku byla zahájena v roce 1782, ukončena byla až v roce 1991, kdy byly zásoby uhlí vyčerpány.  Dnes můžeme na úpatí kopce najít Hornické muzeum, na kopci potom rozhlednu a naučné stezky. Je zde také velmi cenná vegetace, roste zde např. chráněná lilie zlatohlavá.  For the first time, there was used coal as a fuel. Production of coal started in 1782 and finished in 1991.  Today, we can find Mining museum on the foothill and view-tower on the hill. For example the protected plant lilium martagon grows there.

7

8 PR Polanský les  PR Polanský les je součástí CHKO Poodří. Byla vyhlášena v roce 1970 a její rozloha je 59,2 ha. Nachází se na levém břehu řeky Odry a je tvořena lužním lesem. Najdeme zde množství chráněných rostlin, např. česnek medvědí nebo lilii zlatohlavou.  NR Polanský les is a part of Protected Natural Area Poodří. It was declared in 1970 and its area is 59,2 ha. It is situated on the left riverside Odra. We can found there a lot of protected plants-for example ramsons (wild garlic) or lilium martagon.

9

10 PR Štěpán  PR Štěpán se nachází mezi Děhylovem a Martinovem. Je to komplex rybníka, mokřadů a lužního lesa. Plocha rezervace je 45,2 ha a byla vyhlášena v roce 1995.  NR Štěpán is situated between Děhylov and Martinov.It is complex of pond, wetlands and forest. The area is 45,2 ha and it was declared in 1995.

11

12 PR Rezavka  PR Rezavka se nachází na území městského obvodu Ostrava- Svinov. Skládá se z lužního lesa v okolí slepého ramene Odry a rákosin Vrbenského rybníka. Rezervace byla vyhlášena roku 1998 a její rozloha je 83,7 ha.  NR Rezavka is situated in a part of Ostrava – Svinov. It is composed of floodplain forest near the river Odra. The reserve was declared in 1998 and its area is 83,7 ha.

13

14 PR Přemyšov  PR Přemyšov se nachází mezi Polankou nad Odrou a Svinovem. Jedná se o les, rybník a soustavu rákosin. Rozloha rezervace je 30,7 ha a byla vyhlášena v roce 2001.  NR Přemyšov is situated between Polanka and Svinov. It is forest, pond and system of reeds. The area is 30,7 ha and it was declared in 2001

15

16 PP Turkov  PP Turkov byla vyhlášena v roce 1993. Rozloha území je 20,12 ha a nachází se na hranici městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Jedná se o velmi cenné území, je to poslední zachovalý fragment lužního lesa u řeky Opavy, téměř v centru městské zástavby. Žije zde mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa a také několik chráněných druhů.  NM Turkov was declared in 1993.Its area is 20,12 ha and it‘s situated between Martinov, Poruba and Třebovice  This is a very valuable area and the last proved part of floodplain forest at the river Opava.  There live a few protected species.

17

18

19

20 Bludné balvany  Bludné neboli eratické balvany (lat. erare = bloudit) jsou různě velké valouny z hornin, které se na našem území nevyskytují. Byly k nám dopraveny činností kontinentálního ledovce před 250-800 tisíci lety.  Erratic boulders are differently big round stones that doesn‘t occure in our area. They were transported to us owing to activity of continental glacier before 250-800 thousand years.

21 PP Kunčický bludný balvan  Kunčický bludný balvan je největší v České republice. Jeho hmotnost je 17,5 t. Byl objeven v roce 1954 a v roce 1990 byl vyhlášen přírodní památkou. Je tvořen nažloutle šedorůžovou horninou žulového charakteru.  This is the biggest erratic boulder in The Czech Republic.Its weight is 17,5 t.It was discovered in 1954 and in 1990 was declared as natural monument.

22

23 PP Porubský bludný balvan  Porubský bludný balvan je druhý největší bludný balvan v ČR. Jeho hmotnost je 11 tun. Nachází se na Vřesinské ulici v Ostravě- Porubě. Má absolutně nejdelší osu v ČR. V roce 1928 byl vyzdvižen z potoka v Porubě, přírodní památkou je od roku 1990. Je tvořen růžovou horninou žulového charakteru s černými skvrnami.  This is the second largest erratic boulder in Czech. Its weight is 11 t and it‘s situated in Ostrava-Poruba. It was lifted in 1928 from stream in Poruba and in 1990 was declared as natural monument.

24

25 PP Rovninské balvany  Rovninské balvany je skupina deseti bludných balvanů na výstavišti Černá louka v Ostravě. Nalezeny byly roku 1958 v pískovně v Hlučíně, poté byly zaházeny a v roce 1964 opět odkryty. Přírodní památkou jsou od roku 1964, na své nynější místo byly přesunuty v roce 1965.  This is a group of 10 erratic boulders at exhibition ground Černá louka in Ostrava.  They were discovered in 1964 and in 1964 were declared as Natural monument.

26

27 THE END KONEC

28 CZ/EN/PL Bludný balvan = erratic boulder = głaz narzutowy Česnek medvědí = ramsons = czosnek niedźwiedzi Lilie zlatohlavá = lilium martagon = lilia złotogłów © Petra Činčilová, Eva Hajdučková, Jana Mandrlová a Tereze Řehová, 6B8


Stáhnout ppt "Maloplošná chráněná území v Ostravě Small protected areas in Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google