Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI619 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI619 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI619 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník Datum vytvoření:14.4.2014 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Ekologie – Ochrana přírody v ČR Předmět:Biologie Způsob využití:Prezentace je určena k seznámení se s ochranou přírody a krajiny v ČR. Představuje některé ohrožené druhy organismů. Klíčová slova:Zákon o ochraně přírody a krajiny, Ministerstvo ŽP, nevládní organizace a hnutí. Druh učebního materiálu:Prezentace

2 OCHRANA PŘÍRODY V ČR Značná bohatost fauny a flory v ČR – ochrana druhové rozmanitosti, šetrné hospodaření s přírodními zdroji. V ČR je ochrana přírody zakotvena v Ústavě a v Listině základních práv a svobod. Tvorba zákonů, vyhlášek, zakládání úřadů, institucí, které mají dohlížet na ochranu přírody. Seznamy ohrožených druhů, ochrana chráněných území. Zákon o ochraně přírody a krajiny, č.114/1992 Sb.

3 INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU PŘÍRODY V ČR Nejvyšší orgán Ministerstvo životního prostředí, zřízeno roku 1990. Má hlavní roli v ochraně přírody a krajiny v ČR. Vytváří vyhlášky o ochraně přírody, posuzuje stav ŽP, doporučuje změny, zajišťuje mezinárodní spolupráci, vyhlašuje národní přírodní rezervace a památky, chráněné rostliny a živočichy. NP a CHKO vyhlašuje vláda – Ministerstvo ŽP schvaluje péči o ně.

4 INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU PŘÍRODY V ČR Česká inspekce ŽP – podřízena Ministerstvu ŽP; kontroluje dodržování předpisů týkajících se ochrany přírody, hospodaření s odpady. Oprávněna pokutovat! Agentura přírody a krajiny ČR – zajišťuje kompletní péči o chráněná území, ochrana druhů, zabývá se i nechráněnými územími. Referáty ŽP (okresní úřady); zabývají se místní problematikou.

5 INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU PŘÍRODY V ČR Stráž přírody – zřizována okresními úřady; dobrovolníci; kontrola dodržování pravidel, mají právo legitimovat lidi, kteří porušují zákon o ochraně přírody (ničí hnízda, trhají vzácné rostliny) a ukládat pokuty. Státní fond ŽP – zdroj finančních prostředků na podporu projektů zlepšujících ŽP. Nevládní organizace – ČSOP; hnutí – Děti Země, Duha, Greenpeace, Zelený kruh, Brontosaurus

6 OCHRANA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI V ČR I v ČR seznamy ohrožených druhů – Červené knihy. Rozlišovány 3 kategorie stupně ohrožení: kriticky ohrožené druhy silně ohrožené druhy ohrožené druhy ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU JE OCHRANA BIOTOPŮ OBÝVANÝCH OHROŽENÝMI DRUHY.

7 KRITICKY OHROŽENÉ DRUHY V ČR Rak říční Zmije obecná Tetřev hlušec Medvěd hnědý Čolek velký Kočka divoká Divizna ozdobná Kosatec skalní Bledule letní Pampeliška pozdní Hvozdík moravský Václavka bažinná Hřib moravský

8 SILNĚ OHROŽENÉ DRUHY V ČR Rys ostrovid Sova pálená Čáp černý Slavík modráček Skokan zelený Žluťásek Hvozdík sivý Česnek tuhý Zvonek vousatý Bříza zakrslá Vstavač (orchidej) Klouzek žlutavý

9 OHROŽENÉ DRUHY V ČR Mravenec lesní Kuňka obecná Netopýr velký Veverka obecná Vlaštovka obecná Čmelák Česnek hadí Sasanka lesní Bledule jarní Medovník velkokvětý Holubinka

10 POUŽITÉ ZDROJE ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN 80-7168-828-2. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN 80- 85827-84-0.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI619 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google