Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program: 1. Vystoupení děkana FAV (doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.) 2. Zhodnocení ak. roku 2013/2014 (vedoucí katedry) 3. Výsledky studia ve vybraných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program: 1. Vystoupení děkana FAV (doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.) 2. Zhodnocení ak. roku 2013/2014 (vedoucí katedry) 3. Výsledky studia ve vybraných."— Transkript prezentace:

1 Program: 1. Vystoupení děkana FAV (doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.) 2. Zhodnocení ak. roku 2013/2014 (vedoucí katedry) 3. Výsledky studia ve vybraných předmětech v ak. r. 2013/2014 (vedoucí oddělení) 4. Studium v doktorském studijním programu (předseda OR) 5. Současné projekty na KME (vedoucí katedry) 6. Hlavní cíle katedry na ak. rok 2014/2015 7. Různé ZASEDÁNÍ KATEDRY MECHANIKY ak. rok 2014/2015 3. října 2014

2 2. ZHODNOCENÍ AK. ROKU 2013/2014 HLAVNÍ ÚKOLY KME V AK. ROCE 2013/2014 - PEDAGOGICKÁ ČINNOST - VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST - SPOLUPRÁCE S PODNIKY

3 PEDAGOGICKÁ ČINNOST: a) Počítačové modelování v technice – připravit reakreditaci obou oborů POM a VD do 2/2014 (ved. KME) (do 2022) b) Zvyšování zájmu studentů o naše obory - prezentace KME na SŠ (ved. KME) - aktualizace www stránek (vedoucí odd.) c) Zkvalitňování výuky - nadále zpracovávat některé partie přednášek a cvičení do dig. podoby v rámci projektů OP VK (zodpovídají vedoucí oddělení) (EVALUACE do 8.10.) d) Zvyšování kvalifikace pracovníků KME (habilitační řízení) (Ing. L. Hynčík, Ph.D) habilitační přednáška ŠKÁLOVÁNÍ HYBRIDNÍHO MODELU ČLOVĚKA 14.10. 2014 ve 14 hod. UC 143.

4 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014 (únor 2014) StudentVedoucí diplomové práceObor Brůha Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ Hráchová Ivana Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ Janouškovec Václav Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Jansová Jana Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ Ježková Štěpánka Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Kakeš Jan Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ Karausová Andrea Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ Lucáková Veronika Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Malinová Kateřina Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Pelešková Michaela Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ Pláničková Michaela Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ Teplá Zdeňka Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Zemanová Veronika Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ Zuska Petr Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ HINKOVÁ Kateřina Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ KAISER Jan Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ

5 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014 StudentVedoucí diplomové práceObor HAVÍŘOVÁ Petra Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ HUML Michal Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ KRIEGEROVÁ Antonie Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ ŘEHÁKOVÁ Kristýna Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ CHLUMECKÁ Kateřina Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ KONÁŠOVÁ Pavlína Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ

6 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014 StudentVedoucí diplomové práceObor POULÍČEK JakubIng. Miroslav Horák, Ph.D.Výpočty a design FIALOVÁ Lenka Ing. Libor Lobovský, Ph.D.Aplikovaná mechanika HAVLÍČKOVÁ Veronika doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.Aplikovaná mechanika BOUŠKOVÁ Petra Ing. Robert Zemčík, Ph.D.Mechanika / spec. PD HYNEK Richard Ing. Radek Kottner, Ph.D.Mechanika / spec. PD HALLER Kamila Ing. Michal Hajžman, Ph.DDynamika konstr. a mechatronika BRŮHA Jan prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.Dynamika konstr. a mechatronika

7 Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 StudentVedoucí bakalářské práceObor BLAŽKOVÁ Eliška Ing. Ondřej BublíkVýpočty a design ŠTUDENTOVÁ Iveta Ing. Ondřej BublíkVýpočty a design DRÁŽDIL Karel prof. Dr. Ing. Jan DupalVýpočty a design EMMER Aleš Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.Výpočty a design BUGÁR Jakub Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D.Výpočty a design FICTUMOVÁ Anna Ing. Jan BartošekVýpočty a design MENCLOVÁ Eva Ing. Michal Hajžman, Ph.D.Výpočty a design KOCÁB Jiří Ing. Radek Kottner, Ph.D.Výpočty a design BRAŠNOVÁ Jaroslava prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Počítačové modelování HANZLÍK Petr Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.Počítačové modelování VITÁKOVÁ Klára prof. Ing. Jiří Křen, CSc.Počítačové modelování FAYOVÁ Tereza Ing. Libor Lobovský, Ph.D.Počítačové modelování

8 Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 StudentVedoucí bakalářské práceObor DŽUGAN Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ HEREJK Vojtěch Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ CHRÁŠŤANSKÁ Eliška Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ KINSKÝ Tomáš doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.STAVITELSTVÍ KORFOVÁ Lucie Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ KOUBOVÁ Kristýna Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ KRYSTIÁNOVÁ Zuzana Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ LEVOROVÁ Kristýna Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ LINDOVÁ Veronika Ing. Petr KeslSTAVITELSTVÍ

9 Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 StudentVedoucí bakalářské práceObor MORÁVEK Tomáš Ing. Hana StaňkováSTAVITELSTVÍ ŠEDIVCOVÁ Eva Ing. Hana StaňkováSTAVITELSTVÍ ŽÁK Ondřej Ing. Hana StaňkováSTAVITELSTVÍ ŠMEJKALOVÁ Petra Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ VíCHA Zbyněk Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ WAGNEROVÁ Alena Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.STAVITELSTVÍ BLAŽKOVÁ Barbora Ing. Hana StaňkováSTAVITELSTVÍ BROŽ Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ CHMELÍK Tomáš Ing. Ladislav Hapl, CSc.STAVITELSTVÍ

10

11

12

13

14 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST: - plnění úkolů projektu NTIS (pracovníci NTIS) - zaměřit se na publikace v časopisech s IF, SW, užitné vzory, apod. (všichni) - podání projektů GA ČR, TA ČR, TIP (viz podané projekty) - mezinárodní projekty - průběžně aktualizovat www stránky v oblasti VV SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - v rámci projektů TAČR – CK (VZÚ Plzeň – řešitel), ATMOS Chrást, MATERIALISE Ústí nad Labem, 5M Kunovice, VZLÚ Praha - v rámci projektu IGA – LF Plzeň

15 Spolupráce s praxí v rámci smluvního výzkumu - Auto Škoda Mladá Boleslav (Dynamická analýza rotorů turbodmychadel a převodovek, Návrh a testování sklolaminátového nosníku vyrobeného pultruzí) - ÚJV Řež a.s. - Bonatrans - ŠKODA Transportation - Atmos - Doosan ŠKODA Power - FN v Motole - IDIADA - STREICHER - MAGNA - JihoTech Aktualizace www stránek – nabídka prací pro průmysl (vedoucí oddělení)

16

17 Propagace KME - 29. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2013, 4. – 6.11.2013, Špičák, Železná Ruda. - MK2 – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, konference, 25. – 26. března 2014, Beroun.

18 RIV - KME - bodové hodnocení v období 2007 - 2011

19 RIV - bodové hodnocení v období 2007 - 2011 Podíl kateder na celkovém bodovém zisku v RIV (2007 – 2011), hodnoceno metodikou z roku 2012

20 3. VÝSLEDKY STUDIA VE VYBRANÝCH PŘEDMĚTECH

21

22

23

24

25

26

27

28 Přehled využití zkouškových termínů v ak. roce 2013/2014 EP 120 (238 kap.) = počítáno pro 120 studen tů

29 Přehled využití zkouškových termínů v ak. roce 2013/2014 EP 110 (172 kap.) = počítáno pro 86 studentů

30 4. STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Seznam doktorandů oboru „APLIKOVANÁ MECHANIKA“ ke dni 22. 9. 2014

31

32 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. J. KlečkováMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody dynamiky tekutin – doc. Fürst (ČVUT Praha) Oponent tezí – doc. Fürst (ČVUT Praha) Ing. M. FišerMDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Modelování proudění tekutin – doc. Brandner (KMA FAV) Oponent tezí – Ing. Jiří Egermaier, Ph.D. (KMA FAV) Ing. L. BekMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Mechanika kompozitních materiálů – Ing. Zemčík, Ph.D. Oponent tezí – Ing. B. Cabrnoch, CSc.

33 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. J. HeczkoMDS – prof. Dupal MK – prof. Rosenberg Materiálové modely nekonvenčních materiálů – prof. Rohan Oponent tezí – prof. Rohan Ing. H. PrausováMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Modelování proudění tekutin – doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – prof. Příhoda (ÚT AV ČR, Praha) Ing. R. BulínMDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Dynamika strojů – prof. Zeman Oponent tezí – prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. (FS ČVUT Praha)

34 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. Š. DykMDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Nelineární dynamické systémy – prof. Rosenberg Oponent tezí – Ing. Ladislav Pečínka, CSc. Ing. L. SmolíkMDS – prof. Zeman MK – prof. Křen Dynamika rotačních strojů – prof. Dupal Oponent tezí – prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (FS, VŠB-TU Ostrava) Ing. J. ŠpičkaMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Vázané mechanické systémy – prof. Křen Oponent tezí – Dr. Ing Pavel Polach (Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň)

35 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. J. JanoušekMDS – prof. Zeman MK – prof. Plánička Životnost konstrukcí – prof. Balda (ÚT AV ČR) Oponent – prof. Růžička (ČVUT Praha) Ing. J. BílekMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody dynamiky tekutin – doc. Ing. J. Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – Ing. Miroslav Hajšman, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

36 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. V. HeidlerMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody proudění tekutin – doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – Ing. Pavel Macák, Ph.D. (ŠKODA JS) Ing. P. KeslMDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Pravděpodobnostní pojetí spolehlivosti konstrukcí – doc. Brož Oponent tezí – doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. (FS, VŠB TU Ostrava)

37 Oborová rada projednala návrhy na oponenty disertačních prací s těmito závěry: Ing. J. Kleisner prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) Ing. Luděk Kovář, Ph.D. (MECAS ESI) Ing. T. Mandys prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc. (VUT v Brně) prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) Ing. H. Srbová prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT AV ČR) Ing. Z. Rendlová prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc. (ÚT AV ČR) Ing. Jiří Šimek, CSc. (TECHLAB, spol. s r.o.) Ing. L. Havelková doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (FTVS UK) prof. Dr. Ing. Sebastian Dendorfer (OTH Regensburg) NÁVRHY OBOROVÉ RADY

38 Oborová rada projednala návrhy na oponenty disertačních prací s těmito závěry: Ing. O. Bublík prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. (UK Praha) doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Ing. A. Jonášová prof. Ing. Miloslav Maršík, DrSc. (ÚT AV ČR) prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. (ČVUT Praha) doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Ing. M. Švrčekprof. Ing. Stanislav Holý, (ČVUT Praha) Ing. Jiří Jeník, Ph.D. (Škoda JS) Ing. M. Šolc prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc. (ČVUT Praha, FSv,) doc. Ing. Jiří Krátký, CSc. (ČVUT Praha, FSv, katedra bet. konstrukcí) Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., Arcelor Mittal Wire Solutions Sales CZ, s.r.o., Cheb Ing. J. Bartošek prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT AV ČR)

39 Oborová rada: Předseda:prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc.ZČU Plzeň, FAV - KME Místopředseda:prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Jan DUPALZČU Plzeň, FAV – KME doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEKZČU Plzeň, NTC Ing. Milan HORTEL, DrSc.ÚT AV ČR doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Jiří PLEŠEK, CSc.ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc.ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA Dr. Ing. Pavel POLACHVýzk. a zkušební ústav Plzeň prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc.ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc.ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D.ČVUT Praha, FS NÁVRHY OBOROVÉ RADY

40 Seznam odborníků pro zkoušení SDZ: prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR Doc. Ing. Marek BRANDNER, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV - KME doc. Ing. Petr BROŽ, DrSc. ZČU Plzeň, FAV - KME prof. Dr. Ing. Jan DUPALZČU Plzeň, FAV – KME doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D.ČVUT Praha, FS doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEKZČU Plzeň, NTC prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc.ZČU Plzeň, FAV - KME doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME Dr. Ing. Pavel POLACHVýzk. a zkušební ústav Plzeň prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc.ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc.ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc.ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D.ČVUT Praha, FS doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Robert ZEMČÍK, Ph.D.ZČU Plzeň, FAV – KME NÁVRHY OBOROVÉ RADY

41 Seznam odborníků pro členství v komisích pro obhajoby DP: prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Jan DUPALZČU Plzeň, FAV – KME doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEKZČU Plzeň, NTC Ing. Milan HORTEL, DrSc.ÚT AV ČR prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc.ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Jiří PLEŠEK, CSc.ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc.ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc.ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc.ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D.ČVUT Praha, FS prof. RNDr. Jan ŠKLÍBA, CSc.TU Liberec, FS prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.ZČU Plzeň, FAV – KME NÁVRHY OBOROVÉ RADY

42 5. SOUČASNÉ PROJEKTY NA KME NTIS – Nové technologie pro informační společnost Projekt OP VaVpI, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – evropská centra excelence P3: Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur Vedoucí výzkumného programu: doc. Vimmr Centrum kompetence TE01020068 - Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky Řešitel: Dr. Ing. Polach - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., další členové konsorcia: Škoda Power s.r.o., ČEZ, a.s., ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TES s.r.o., Energoservis, spol. s r.o. Chomutov, Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.), 8 letý projekt,

43 Grantové projekty – GA ČR – standardní projekty GAP101/11/0288 Návrh inteligentních kompozitních struktur (prof. Laš, 2011 – 2014) počet úvazků: 1 GAP101/12/2315 Modelling of acoustic wave propagation in strongly heterogeneous media; multi-scale numerical and analytical approaches (prof. Rohan, spoluřešitel: Ing. Gabriel, Ph.D. (UTAVCR), 2012 - 2016) Grantové projekty – TA ČR TA ČR TA 02010501 Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů Řešitel: 5M s.r.o. Kunovice, spoluřešitel: prof. Laš, Doba řešení: 2012 – 2015, úvazek 1 TA ČR TA02010565 „Snižování hlučnosti točivých strojů“ Řešitel: ATMOS Chrást s.r.o., spoluřešitelé: FEL, ZČU v Plzni – Ing. Tureček, Ph.D., FAV, ZČU v Plzni – doc. Vimmr, Doba řešení: 2012-2014 TA ČR TA03010990 Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování Řešitel: doc. Vimmr, spoluřešitel: Materialise s.r.o. Doba řešení: 2013 - 2016

44 44 IGA MZ ČR Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu – počítačem asistované diagnostiky a softwarového modelování Řešitel: MUDr. Liška (LF Plzeň), Spuřešitel: prof. Rohan, Doba řešení: 2012 - 2015 FP7-ITN-608092 MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2 Řešitel: Ing. Hynčík, Ph.D., spoluřešitel: Marie Curie Actions (Marie Curie), Universita Degli Studi di Firenze, Doba řešení: 2014 - 2018 Rozvoj studentských výměn pomocí výzkumu v oblasti dynamiky mechanických systémů Řešitel: Ing. Michal Hajžman, Ph.D., Doba řešení: 2014 - 2016

45 NTIS – Nové technologie pro informační společnost Projekt OP VaVpI, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – evropská centra excelence 5 výzkumných programů: P1: Kybernetické systémy řízení, identifikace, inteligentního rozhodování a komunikace Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. P2: Pokročilé počítačové a informační technologie Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. P3: Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. P4: Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. P5: Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

46 6. HLAVNÍ CÍLE KATEDRY NA AK. R. 2013/201 4 Pedagogická činnost Vědecko-výzkumná činnost Spolupráce s praxí Pedagogická činnost: a) Zvyšování zájmu studentů o naše obory - prezentace KME na SŠ (ved. KME) - aktualizace www stránek (vedoucí odd.) b) Zkvalitňování výuky - nadále zpracovávat některé partie přednášek a cvičení do dig. podoby v rámci projektů OP VK (zodpovídají vedoucí oddělení) c) Zvyšování kvalifikace pracovníků KME (habilitační řízení)

47 Vědecko-výzkumná činnost: - plnění úkolů projektu NTIS (pracovníci NTIS) - zaměřit se na publikace v časopisech s IF, SW, užitné vzory, apod. (všichni) - podání projektů GA ČR, TA ČR, - mezinárodní projekty - průběžně aktualizovat www stránky v oblasti VV Spolupráce s praxí - v rámci projektů TAČR - smluvní výzkum Provést finanční analýzu KME bez stavitelství a samostatné katedry Stavitelství NÁMĚTY …

48 6. RŮZNÉ

49 7. RŮZNÉ Školení BOZP, PO (Ing. R. Kottner,Ph.D.)

50 Tento soubor naleznete na: www.kme.zcu.cz


Stáhnout ppt "Program: 1. Vystoupení děkana FAV (doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.) 2. Zhodnocení ak. roku 2013/2014 (vedoucí katedry) 3. Výsledky studia ve vybraných."

Podobné prezentace


Reklamy Google