Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZASEDÁNÍ KATEDRY MECHANIKY ak. rok 2014/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZASEDÁNÍ KATEDRY MECHANIKY ak. rok 2014/2015"— Transkript prezentace:

1 ZASEDÁNÍ KATEDRY MECHANIKY ak. rok 2014/2015
Program: 1. Vystoupení děkana FAV (doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.) 2. Zhodnocení ak. roku 2013/2014 (vedoucí katedry) 3. Výsledky studia ve vybraných předmětech v ak. r. 2013/2014 (vedoucí oddělení) 4. Studium v doktorském studijním programu (předseda OR) 5. Současné projekty na KME (vedoucí katedry) 6. Hlavní cíle katedry na ak. rok 2014/2015 7. Různé Přivítat nové doktorandy 3. října 2014 1

2 HLAVNÍ ÚKOLY KME V AK. ROCE 2013/2014
2. ZHODNOCENÍ AK. ROKU 2013/2014 HLAVNÍ ÚKOLY KME V AK. ROCE 2013/2014 - PEDAGOGICKÁ ČINNOST - VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST - SPOLUPRÁCE S PODNIKY 2

3 do 2/2014 (ved. KME) (do 2022) PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
a) Počítačové modelování v technice – připravit reakreditaci obou oborů POM a VD do 2/2014 (ved. KME) (do 2022) b) Zvyšování zájmu studentů o naše obory - prezentace KME na SŠ (ved. KME) - aktualizace www stránek (vedoucí odd.) c) Zkvalitňování výuky - nadále zpracovávat některé partie přednášek a cvičení do dig. podoby v rámci projektů OP VK (zodpovídají vedoucí oddělení) (EVALUACE do 8.10.) d) Zvyšování kvalifikace pracovníků KME (habilitační řízení) (Ing. L. Hynčík, Ph.D) habilitační přednáška ŠKÁLOVÁNÍ HYBRIDNÍHO MODELU ČLOVĚKA ve 14 hod. UC 143.

4 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014 (únor 2014)
Student Vedoucí diplomové práce Obor Brůha Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc. STAVITELSTVÍ Hráchová Ivana Ing. Petr Kesl Janouškovec Václav Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Jansová Jana Ježková Štěpánka Kakeš Jan Karausová Andrea Lucáková Veronika Malinová Kateřina Pelešková Michaela Pláničková Michaela Teplá Zdeňka Zemanová Veronika Zuska Petr HINKOVÁ Kateřina KAISER Jan

5 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014
Student Vedoucí diplomové práce Obor HAVÍŘOVÁ Petra Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. STAVITELSTVÍ HUML Michal KRIEGEROVÁ Antonie ŘEHÁKOVÁ Kristýna Ing. Petr Kesl CHLUMECKÁ Kateřina KONÁŠOVÁ Pavlína

6 Obhajoby diplomových prací v ak. roce 2013/2014 Student
Vedoucí diplomové práce Obor POULÍČEK Jakub Ing. Miroslav Horák, Ph.D. Výpočty a design FIALOVÁ Lenka Ing. Libor Lobovský, Ph.D. Aplikovaná mechanika HAVLÍČKOVÁ Veronika doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. BOUŠKOVÁ Petra Ing. Robert Zemčík, Ph.D. Mechanika / spec. PD HYNEK Richard Ing. Radek Kottner, Ph.D. HALLER Kamila Ing. Michal Hajžman, Ph.D Dynamika konstr. a mechatronika BRŮHA Jan prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.

7 Počítačové modelování
Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 Student Vedoucí bakalářské práce Obor BLAŽKOVÁ Eliška Ing. Ondřej Bublík Výpočty a design ŠTUDENTOVÁ Iveta DRÁŽDIL Karel prof. Dr. Ing. Jan Dupal EMMER Aleš Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. BUGÁR Jakub Ing. Miroslav Byrtus, Ph.D. FICTUMOVÁ Anna Ing. Jan Bartošek MENCLOVÁ Eva Ing. Michal Hajžman, Ph.D. KOCÁB Jiří Ing. Radek Kottner, Ph.D. BRAŠNOVÁ Jaroslava prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. Počítačové modelování HANZLÍK Petr Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. VITÁKOVÁ Klára prof. Ing. Jiří Křen, CSc. FAYOVÁ Tereza Ing. Libor Lobovský, Ph.D.

8 Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 Student
Vedoucí bakalářské práce Obor DŽUGAN Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc. STAVITELSTVÍ HEREJK Vojtěch CHRÁŠŤANSKÁ Eliška Ing. Petr Kesl KINSKÝ Tomáš doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. KORFOVÁ Lucie KOUBOVÁ Kristýna Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. KRYSTIÁNOVÁ Zuzana LEVOROVÁ Kristýna LINDOVÁ Veronika

9 Obhajoby bakalářských prací v ak. roce 2013/2014 Student
Vedoucí bakalářské práce Obor MORÁVEK Tomáš Ing. Hana Staňková STAVITELSTVÍ ŠEDIVCOVÁ Eva ŽÁK Ondřej ŠMEJKALOVÁ Petra Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. VíCHA Zbyněk WAGNEROVÁ Alena BLAŽKOVÁ Barbora BROŽ Jan Ing. Ladislav Hapl, CSc. CHMELÍK Tomáš

10

11

12

13

14 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST:
- plnění úkolů projektu NTIS (pracovníci NTIS) - zaměřit se na publikace v časopisech s IF, SW, užitné vzory, apod. (všichni) - podání projektů GA ČR, TA ČR, TIP (viz podané projekty) - mezinárodní projekty - průběžně aktualizovat www stránky v oblasti VV SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - v rámci projektů TAČR – CK (VZÚ Plzeň – řešitel), ATMOS Chrást, MATERIALISE Ústí nad Labem, 5M Kunovice, VZLÚ Praha - v rámci projektu IGA – LF Plzeň

15 Spolupráce s praxí v rámci smluvního výzkumu
- Auto Škoda Mladá Boleslav (Dynamická analýza rotorů turbodmychadel a převodovek, Návrh a testování sklolaminátového nosníku vyrobeného pultruzí) - ÚJV Řež a.s. - Bonatrans - ŠKODA Transportation - Atmos - Doosan ŠKODA Power - FN v Motole - IDIADA - STREICHER - MAGNA - JihoTech Aktualizace www stránek – nabídka prací pro průmysl (vedoucí oddělení) 15

16 16

17 Propagace KME - 29. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2013, 4. – , Špičák, Železná Ruda. - MK2 – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, konference, 25. – 26. března , Beroun. 17

18 RIV - KME - bodové hodnocení v období 2007 - 2011
Doc. Makrlík 18

19 RIV - bodové hodnocení v období 2007 - 2011
Podíl kateder na celkovém bodovém zisku v RIV (2007 – 2011), hodnoceno metodikou z roku 2012 Doc. Makrlík 19

20 3. VÝSLEDKY STUDIA VE VYBRANÝCH PŘEDMĚTECH

21

22

23

24

25

26

27

28 Přehled využití zkouškových termínů v ak. roce 2013/2014
EP 120 (238 kap.) = počítáno pro 120 studentů

29 Přehled využití zkouškových termínů v ak. roce 2013/2014
EP 110 (172 kap.) = počítáno pro 86 studentů

30 4. STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
Seznam doktorandů oboru „APLIKOVANÁ MECHANIKA“ ke dni

31 Seznam doktorandů oboru „APLIKOVANÁ MECHANIKA“ ke dni 22. 9. 2014

32 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce:   Ing. J. Klečková MDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody dynamiky tekutin – doc. Fürst (ČVUT Praha) Oponent tezí – doc. Fürst (ČVUT Praha) Ing. M. Fišer MDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Modelování proudění tekutin – doc. Brandner (KMA FAV) Oponent tezí – Ing. Jiří Egermaier, Ph.D. (KMA FAV) Ing. L. Bek MDS – prof. Zeman Mechanika kompozitních materiálů – Ing. Zemčík, Ph.D. Oponent tezí – Ing. B. Cabrnoch, CSc.

33 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. J. Heczko MDS – prof. Dupal MK – prof. Rosenberg Materiálové modely nekonvenčních materiálů – prof. Rohan Oponent tezí – prof. Rohan Ing. H. Prausová MDS – prof. Zeman Modelování proudění tekutin – doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – prof. Příhoda (ÚT AV ČR, Praha) Ing. R. Bulín MDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Dynamika strojů – prof. Zeman Oponent tezí – prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. (FS ČVUT Praha)

34 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. Š. Dyk MDS – prof. Dupal MK – prof. Rohan Nelineární dynamické systémy – prof. Rosenberg Oponent tezí – Ing. Ladislav Pečínka, CSc. Ing. L. Smolík MDS – prof. Zeman MK – prof. Křen Dynamika rotačních strojů – prof. Dupal Oponent tezí – prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (FS, VŠB-TU Ostrava) Ing. J. Špička MDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Vázané mechanické systémy – prof. Křen Oponent tezí – Dr. Ing Pavel Polach (Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň)

35 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. J. Janoušek MDS – prof. Zeman MK – prof. Plánička Životnost konstrukcí – prof. Balda (ÚT AV ČR) Oponent – prof. Růžička (ČVUT Praha) Ing. J. Bílek MDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody dynamiky tekutin – doc. Ing. J. Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – Ing. Miroslav Hajšman, Ph.D. (Doosan Škoda Power)

36 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy předmětů, zkoušejících a oponentů tezí disertačních prací ke státní doktorské zkoušce: Ing. V. Heidler MDS – prof. Zeman MK – prof. Rosenberg Numerické metody proudění tekutin – doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Oponent tezí – Ing. Pavel Macák, Ph.D. (ŠKODA JS) Ing. P. Kesl MDS – prof. Zeman Pravděpodobnostní pojetí spolehlivosti konstrukcí – doc. Brož Oponent tezí – doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. (FS, VŠB TU Ostrava)

37 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy na oponenty disertačních prací s těmito závěry: Ing. J. Kleisner prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) Ing. Luděk Kovář, Ph.D. (MECAS ESI) Ing. T. Mandys prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc. (VUT v Brně) prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) Ing. H. Srbová prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT AV ČR) Ing. Z. Rendlová prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc. (ÚT AV ČR) Ing. Jiří Šimek, CSc. (TECHLAB, spol. s r.o.) Ing. L. Havelková doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (FTVS UK) prof. Dr. Ing. Sebastian Dendorfer (OTH Regensburg)

38 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada projednala návrhy na oponenty disertačních prací s těmito závěry: Ing. O. Bublík prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. (UK Praha) doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (ČVUT Praha) Ing. A. Jonášová prof. Ing. Miloslav Maršík, DrSc. (ÚT AV ČR) prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. (ČVUT Praha) Ing. M. Švrček prof. Ing. Stanislav Holý, (ČVUT Praha) Ing. Jiří Jeník, Ph.D. (Škoda JS) Ing. M. Šolc prof. RNDr. Ing. Petr Procházka, DrSc. (ČVUT Praha, FSv,) doc. Ing. Jiří Krátký, CSc. (ČVUT Praha, FSv, katedra bet. konstrukcí) Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D., Arcelor Mittal Wire Solutions Sales CZ, s.r.o., Cheb Ing. J. Bartošek prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (ČVUT Praha) doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT AV ČR)

39 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Oborová rada:
Předseda: prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc. ZČU Plzeň, FAV - KME Místopředseda: prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Jan DUPAL ZČU Plzeň, FAV – KME doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ZČU Plzeň, NTC Ing. Milan HORTEL, DrSc. ÚT AV ČR doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Jiří PLEŠEK, CSc. ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc. ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA Dr. Ing. Pavel POLACH Výzk. a zkušební ústav Plzeň prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc. ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc. ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. ČVUT Praha, FS

40 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Seznam odborníků pro zkoušení SDZ:
prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR Doc. Ing. Marek BRANDNER, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV - KME doc. Ing. Petr BROŽ, DrSc. ZČU Plzeň, FAV - KME prof. Dr. Ing. Jan DUPAL ZČU Plzeň, FAV – KME doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D. ČVUT Praha, FS doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ZČU Plzeň, NTC prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc. ZČU Plzeň, FAV - KME doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME Dr. Ing. Pavel POLACH Výzk. a zkušební ústav Plzeň prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc. ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc. ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc. ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. ČVUT Praha, FS doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Robert ZEMČÍK, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME

41 NÁVRHY OBOROVÉ RADY Seznam odborníků pro členství v komisích pro obhajoby DP: prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc., ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Jan DUPAL ZČU Plzeň, FAV – KME doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ZČU Plzeň, NTC Ing. Milan HORTEL, DrSc. ÚT AV ČR prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. ZČU Plzeň, FAV – KME prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc. ZČU Plzeň, FAV – KME Ing. Jiří PLEŠEK, CSc. ÚT AV ČR prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc. ZČU Plzeň, FAV – KME, KMA prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc. ZČU Plzeň, NTC, FAV – KME, prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc. ČVUT Praha, FS prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. ČVUT Praha, FS prof. RNDr. Jan ŠKLÍBA, CSc. TU Liberec, FS prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. ZČU Plzeň, FAV – KME

42 5. SOUČASNÉ PROJEKTY NA KME
NTIS – Nové technologie pro informační společnost Projekt OP VaVpI, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – evropská centra excelence P3: Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur Vedoucí výzkumného programu: doc. Vimmr Centrum kompetence TE Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky Řešitel: Dr. Ing. Polach - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., další členové konsorcia: Škoda Power s.r.o., ČEZ, a.s., ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TES s.r.o., Energoservis, spol. s r.o. Chomutov, Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.), 8 letý projekt,

43 Grantové projekty – GA ČR – standardní projekty
GAP101/11/ Návrh inteligentních kompozitních struktur (prof. Laš, 2011 – 2014) počet úvazků: 1 GAP101/12/ Modelling of acoustic wave propagation in strongly heterogeneous media; multi-scale numerical and analytical approaches (prof. Rohan, spoluřešitel: Ing. Gabriel, Ph.D. (UTAVCR), ) Grantové projekty – TA ČR TA ČR TA Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů Řešitel: 5M s.r.o. Kunovice, spoluřešitel: prof. Laš, Doba řešení: – 2015, úvazek 1 TA ČR TA „Snižování hlučnosti točivých strojů“ Řešitel: ATMOS Chrást s.r.o., spoluřešitelé: FEL, ZČU v Plzni – Ing. Tureček, Ph.D., FAV, ZČU v Plzni – doc. Vimmr, Doba řešení: TA ČR TA Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování  Řešitel: doc. Vimmr, spoluřešitel: Materialise s.r.o. Doba řešení:

44 FP7-ITN-608092 MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2
IGA MZ ČR Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu – počítačem asistované diagnostiky a softwarového modelování Řešitel: MUDr. Liška (LF Plzeň), Spuřešitel: prof. Rohan, Doba řešení: FP7-ITN MOTORIST-MOTOrcycle Rider Integrated Safety2 Řešitel: Ing. Hynčík, Ph.D., spoluřešitel: Marie Curie Actions (Marie Curie), Universita Degli Studi di Firenze, Doba řešení: Rozvoj studentských výměn pomocí výzkumu v oblasti dynamiky mechanických systémů Řešitel: Ing. Michal Hajžman, Ph.D., Doba řešení:

45 Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
NTIS – Nové technologie pro informační společnost Projekt OP VaVpI, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – evropská centra excelence 5 výzkumných programů: P1: Kybernetické systémy řízení, identifikace, inteligentního rozhodování a komunikace Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. P2: Pokročilé počítačové a informační technologie Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. P3: Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. P4: Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. P5: Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů Vedoucí výzkumného programu: doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

46 6. HLAVNÍ CÍLE KATEDRY NA AK. R. 2013/2014
Pedagogická činnost Vědecko-výzkumná činnost Spolupráce s praxí Pedagogická činnost: a) Zvyšování zájmu studentů o naše obory - prezentace KME na SŠ (ved. KME) - aktualizace www stránek (vedoucí odd.) b) Zkvalitňování výuky - nadále zpracovávat některé partie přednášek a cvičení do dig. podoby v rámci projektů OP VK (zodpovídají vedoucí oddělení) c) Zvyšování kvalifikace pracovníků KME (habilitační řízení)

47 Vědecko-výzkumná činnost:
- plnění úkolů projektu NTIS (pracovníci NTIS) - zaměřit se na publikace v časopisech s IF, SW, užitné vzory, apod. (všichni) - podání projektů GA ČR, TA ČR, - mezinárodní projekty - průběžně aktualizovat www stránky v oblasti VV Spolupráce s praxí - v rámci projektů TAČR - smluvní výzkum Provést finanční analýzu KME bez stavitelství a samostatné katedry Stavitelství NÁMĚTY …

48 6. RŮZNÉ

49 7. RŮZNÉ Školení BOZP, PO (Ing. R. Kottner,Ph.D.)

50 Tento soubor naleznete na: www.kme.zcu.cz


Stáhnout ppt "ZASEDÁNÍ KATEDRY MECHANIKY ak. rok 2014/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google