Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta města Klášterce nad Ohří k Lázním Evženie za podpory evropských dotací Tomáš Šroubek, místostarosta města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta města Klášterce nad Ohří k Lázním Evženie za podpory evropských dotací Tomáš Šroubek, místostarosta města."— Transkript prezentace:

1 Cesta města Klášterce nad Ohří k Lázním Evženie za podpory evropských dotací Tomáš Šroubek, místostarosta města

2 Rozvoj města v 90. letech minulého století  historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou a jeho kompletní obnova  získání zámku do vlastnictví města a jeho rekonstrukce  výstavba svého času největšího aquaparku v České republice s řadou vodních atrakcí

3 Rozvoj města v 90. letech minulého století  vznik Industriálního parku Verne (významná ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu)  v polovině 90. let rozhodlo vedení města o kompletní obnově lázeňského areálu

4 Rozvoj města v 90. letech minulého století  v roce 1999 jsou klášterecké minerální prameny vyhlášeny přírodními léčivými zdroji se zvláštním ochranným statutem  realizace 1. etapy obnovy lázeňské zóny v celkové hodnotě 50 mil. Kč (stavební obnova budov, inženýrské sítě, komunikace, rehabilitační provoz)  v roce 1998 obdržel Klášterec titul historické Město roku České republiky

5 Současnost města  Klášterec se stává jedním z nejúspěšnějších měst v rámci celé ČR při využití předstrukturálních a strukturálních fondů EU v celkové výši téměř 200 mil. Kč  2004 – 2. etapa rozvoje lázeňské zóny v hodnotě 20 mil. Kč podpořená z programu Phare 2000

6 Současnost města  2005 – 3. etapa rozvoje lázeňské zóny a navazující infrastruktury v hodnotě 120 mil. Kč podpořená z programu SROP  2005 – Rekonstrukce přístupových komunikací k historickému jádru města v hodnotě 29 mil. Kč podpořená z programu Phare 2003

7 Současnost města  2005 - Rozšíření Industriálního parku Verne o plochy C v hodnotě 53 mil. Kč podpořené z programu Phare 2003  2007 – Marketing Cestovního ruchu měst Klášterce a Kadaně v hodnotě 3 mil. Kč

8 Příklad revitalizace náměstí v Klášterci

9 Obecné důvody udělení dotací  Dotace v oblasti cestovního ruchu byly vždy směřovány k podpoře lázeňské infrastruktury  Zařazení Města Klášterce nad Ohří na seznam lázeňských míst v České republice do roku 2009 (statut lázeňského místa)

10 Klášterec – město jako žádné jiné  Úspěch města při získávání evropských i tuzemských dotací při obnově lázeňské infrastruktury měl tři základní důvody – kvalita předkládaných projektů, reálnost naplnění cílů projektů a nadregionální význam obnovy lázeňství  Jako jediné město v ČR jsme dokázali použít finanční prostředky z evropských dotací určených na rozvoj cestovního ruchu na rozsáhlou revitalizaci historického jádra města  Revitalizace lázeňské zóny a historického centra patří mezi největší projekty obnovy brownfields v ČR v kategorii měst do 50 tis. obyvatel

11 Klášterec – lázeňské město  Přínosy lázeňství pro město – nová pracovní místa v nejrůznějších oborech služeb, nové aktivity podnikatelských subjektů, nové formy cestovního ruchu (poznávací, nákupní, kongresový), širší nabídka kulturních a společenských akcí, marketingové jméno města pro obyvatele ČR, zvýšení kvality občanské vybavenosti a infrastruktury města  Oživení historického centra města a jeho komplexní revitalizace  Naplnění filosofie „Město lázním, lázně městu“

12 Hledání vlastnického modelu lázní  Většina lázní v Německu a Rakousku je ve vlastnictví obcí  V České republice jsou v majetku města pouze lázně v Hodoníně a Třeboni  Bez výrazného podílu města není v Klášterci možné vybudovat prosperující lázně

13 Partnerství veřejného a soukromého sektoru  Základem je přijetí filosofie, že město nemůže bez historických zkušeností a vlastního know-how provozovat lázně  12/2007 vyhlášeno veřejné výběrové řízení na strategického partnera města pro provozování a rozvoj Lázní Evženie  Vítězem výběrového řízení se stala společnost Lázně Felicitas s.r.o., která s městem spolupracuje na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

14 Partnerství veřejného a soukromého sektoru  Město založilo v dubnu 2008 provozní společnost Lázně Evženie a.s., kde bude mít nejdříve 100% majetkový podíl  Po splnění všech smluvních podmínek odkoupí Lázně Felicitas do června 2009 70% podíl v Lázních Evženie za nominální hodnotu akcií  Veškerý movitý i nemovitý majetek v lázních zůstává městu, které ho pouze pronajímá Lázním Evženie a.s.  Příjem pro město bude realizován z pronájmu lázní a dividend z Lázní Evženie a.s. (odhad 4 – 6 mil. Kč ročně)

15 Zprovoznění Lázní Evženie  Lázně Evženie a.s. postupně zaměstnaly do konce června 2008 22 zaměstnanců v nejrůznějších pracovních pozicích (lékař, fyzioterapeut, masér, plavčík, recepční, marketing, informační centrum….)  Od května 2009 lze předpokládat pobyt pacientů na lázeňské poukazy v rámci veřejného zdravotního pojištění

16 Budoucnost města a Lázní Evženie  Projekt dokončení lázeňské infrastruktury na území historického centra města (zámecký park, pobřežní lázeňská promenáda, propojení lázní a zámeckého parku)  2008 - dotace na lázeňskou infrastrukturu z programu ROP v hodnotě 70 mil. Kč  2008 – dotace na revitalizaci zámeckého parku z OPŽP v hodnotě 25 mil. Kč  2008 – žádost o dotaci na výstavbu rybího přechodu a vodního systému v zámeckém parku v hodnotě 30 mil. Kč

17 Budoucnost města a Lázní Evženie

18  Výstavba čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu „Spa Evženie“ s 80 lůžky, wellness centrem a stravovacím zázemím v celkové hodnotě 110 mil. Kč  2009 – podání žádosti o dotaci z programu ROP Severozápad

19 Poučení z programu SROP - projekty  Pečlivé zpracování žádosti o dotaci  Stanovení reálných cílů projektu  Kvalitní zpracování projektové dokumentace  Reálný rozpočet projektu  Dotační management  Udržitelnost projektu  Kontrola projektu

20 Poučení z programu SROP – cesta k ROP  V našem případě jsou výhodou zkušenosti žadatele  Nová organizační struktura ROP  ROP dostatečně neumožňuje navázat na již podpořené evropské projekty  Relativně malá finanční alokace pro jednotlivé priority  Nedostatek zkušeností odpovědných pracovníků  Složitá administrace projektu  Podmínky výběrových řízení  Průběžné financování projektů

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Cesta města Klášterce nad Ohří k Lázním Evženie za podpory evropských dotací Tomáš Šroubek, místostarosta města."

Podobné prezentace


Reklamy Google