Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Šroubek, místostarosta města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Šroubek, místostarosta města"— Transkript prezentace:

1 Tomáš Šroubek, místostarosta města
Cesta města Klášterce nad Ohří k Lázním Evženie za podpory evropských dotací

2 získání zámku do vlastnictví města a jeho rekonstrukce
Rozvoj města v 90. letech minulého století historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou a jeho kompletní obnova získání zámku do vlastnictví města a jeho rekonstrukce výstavba svého času největšího aquaparku v České republice s řadou vodních atrakcí

3 Rozvoj města v 90. letech minulého století
vznik Industriálního parku Verne (významná ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu) v polovině 90. let rozhodlo vedení města o kompletní obnově lázeňského areálu

4 Rozvoj města v 90. letech minulého století
v roce 1999 jsou klášterecké minerální prameny vyhlášeny přírodními léčivými zdroji se zvláštním ochranným statutem realizace 1. etapy obnovy lázeňské zóny v celkové hodnotě 50 mil. Kč (stavební obnova budov, inženýrské sítě, komunikace, rehabilitační provoz) v roce 1998 obdržel Klášterec titul historické Město roku České republiky 

5 Současnost města Klášterec se stává jedním z nejúspěšnějších měst v rámci celé ČR při využití předstrukturálních a strukturálních fondů EU v celkové výši téměř 200 mil. Kč 2004 – 2. etapa rozvoje lázeňské zóny v hodnotě 20 mil. Kč podpořená z programu Phare 2000

6 Současnost města 2005 – 3. etapa rozvoje lázeňské zóny a navazující infrastruktury v hodnotě 120 mil. Kč podpořená z programu SROP 2005 – Rekonstrukce přístupových komunikací k historickému jádru města v hodnotě 29 mil. Kč podpořená z programu Phare 2003

7 Současnost města Rozšíření Industriálního parku Verne o plochy C v hodnotě 53 mil. Kč podpořené z programu Phare 2003 2007 – Marketing Cestovního ruchu měst Klášterce a Kadaně v hodnotě 3 mil. Kč

8 Příklad revitalizace náměstí v Klášterci

9 Obecné důvody udělení dotací
Dotace v oblasti cestovního ruchu byly vždy směřovány k podpoře lázeňské infrastruktury Zařazení Města Klášterce nad Ohří na seznam lázeňských míst v České republice do roku 2009 (statut lázeňského místa)

10 Klášterec – město jako žádné jiné
Úspěch města při získávání evropských i tuzemských dotací při obnově lázeňské infrastruktury měl tři základní důvody – kvalita předkládaných projektů, reálnost naplnění cílů projektů a nadregionální význam obnovy lázeňství Jako jediné město v ČR jsme dokázali použít finanční prostředky z evropských dotací určených na rozvoj cestovního ruchu na rozsáhlou revitalizaci historického jádra města Revitalizace lázeňské zóny a historického centra patří mezi největší projekty obnovy brownfields v ČR v kategorii měst do 50 tis. obyvatel

11 Oživení historického centra města a jeho komplexní revitalizace
Klášterec – lázeňské město Přínosy lázeňství pro město – nová pracovní místa v nejrůznějších oborech služeb, nové aktivity podnikatelských subjektů, nové formy cestovního ruchu (poznávací, nákupní, kongresový), širší nabídka kulturních a společenských akcí, marketingové jméno města pro obyvatele ČR, zvýšení kvality občanské vybavenosti a infrastruktury města Oživení historického centra města a jeho komplexní revitalizace Naplnění filosofie „Město lázním, lázně městu“

12 Většina lázní v Německu a Rakousku je ve vlastnictví obcí
Hledání vlastnického modelu lázní Většina lázní v Německu a Rakousku je ve vlastnictví obcí V České republice jsou v majetku města pouze lázně v Hodoníně a Třeboni Bez výrazného podílu města není v Klášterci možné vybudovat prosperující lázně

13 Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základem je přijetí filosofie, že město nemůže bez historických zkušeností a vlastního know-how provozovat lázně 12/2007 vyhlášeno veřejné výběrové řízení na strategického partnera města pro provozování a rozvoj Lázní Evženie Vítězem výběrového řízení se stala společnost Lázně Felicitas s.r.o., která s městem spolupracuje na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

14 Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Město založilo v dubnu 2008 provozní společnost Lázně Evženie a.s., kde bude mít nejdříve 100% majetkový podíl Po splnění všech smluvních podmínek odkoupí Lázně Felicitas do června % podíl v Lázních Evženie za nominální hodnotu akcií Veškerý movitý i nemovitý majetek v lázních zůstává městu, které ho pouze pronajímá Lázním Evženie a.s. Příjem pro město bude realizován z pronájmu lázní a dividend z Lázní Evženie a.s. (odhad 4 – 6 mil. Kč ročně)

15 Zprovoznění Lázní Evženie
Lázně Evženie a.s. postupně zaměstnaly do konce června zaměstnanců v nejrůznějších pracovních pozicích (lékař, fyzioterapeut, masér, plavčík, recepční, marketing, informační centrum….) Od května 2009 lze předpokládat pobyt pacientů na lázeňské poukazy v rámci veřejného zdravotního pojištění

16 Budoucnost města a Lázní Evženie
Projekt dokončení lázeňské infrastruktury na území historického centra města (zámecký park, pobřežní lázeňská promenáda, propojení lázní a zámeckého parku) dotace na lázeňskou infrastrukturu z programu ROP v hodnotě 70 mil. Kč 2008 – dotace na revitalizaci zámeckého parku z OPŽP v hodnotě 25 mil. Kč 2008 – žádost o dotaci na výstavbu rybího přechodu a vodního systému v zámeckém parku v hodnotě 30 mil. Kč

17 Budoucnost města a Lázní Evženie

18 2009 – podání žádosti o dotaci z programu ROP Severozápad
Budoucnost města a Lázní Evženie Výstavba čtyřhvězdičkového lázeňského hotelu „Spa Evženie“ s 80 lůžky, wellness centrem a stravovacím zázemím v celkové hodnotě 110 mil. Kč 2009 – podání žádosti o dotaci z programu ROP Severozápad

19 Pečlivé zpracování žádosti o dotaci Stanovení reálných cílů projektu
Poučení z programu SROP - projekty Pečlivé zpracování žádosti o dotaci Stanovení reálných cílů projektu Kvalitní zpracování projektové dokumentace Reálný rozpočet projektu Dotační management Udržitelnost projektu Kontrola projektu

20 V našem případě jsou výhodou zkušenosti žadatele
Poučení z programu SROP – cesta k ROP V našem případě jsou výhodou zkušenosti žadatele Nová organizační struktura ROP ROP dostatečně neumožňuje navázat na již podpořené evropské projekty Relativně malá finanční alokace pro jednotlivé priority Nedostatek zkušeností odpovědných pracovníků Složitá administrace projektu Podmínky výběrových řízení Průběžné financování projektů

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Tomáš Šroubek, místostarosta města"

Podobné prezentace


Reklamy Google