Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Triblastica Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Triblastica Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace."— Transkript prezentace:

1 Triblastica Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace

2 kmen: členovci Arthropoda

3 podkmeny: trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci (hmyz)

4 členovci druhově nejpočetnější kmen živočichů (80%) vývoj z mnohoštětinatců ? splývání coelom. váčků s blastocoelem → mixocoel prvoústí heteronomní segmentace –srůst článků ve větší celky –hlava (NS a smysly), hruď (pohybový aparát), zadeček (vnitřní orgány) + srůsty odlišná hřbetní a břišní část těla článkované končetiny – z parapodií –původně na každém článku → přeměny, redukce

5 členovci povrch těla –chitinová kutikula → vnější kostra, svlékání (ekdyze) –krunýř (korýši) –uchycení končetinových (křídelních) svalů (PPS) CS: otevřená, redukce, rozšíření (pulzování) TS: členěná, kutikulární výstelka, hepatopankr. VS: Malpighiho trubice, metanefidie, do kutikuly DS: žábry, plicní vaky, vzdušnice

6 členovci NS: gangliová (žebříčkovitá) –nadhltanová zauzlina - smysly –podhltanová zauzlina - ústa –primitivní mozek smysly: zrak - jednoduché a složené oči hmat, chemorec.,stator. - tykadla sluch - primitivní (zvuk - hmyz) RS: gonochoristé, vývoj nepřímý i přímý

7

8 podkmen: trojlaločnatci (Trilobitomorpha) vyhynulí (prvohory) vůdčí zkamenělina, Joachim Barrande třída trilobiti asi 4000 druhů plovoucí, dna moří tři podélné laloky hlava, hruď, zadeček (ocasní štít) 1. pár končetin → tykadla další konč. stejné – dvouvětevné – pohyb, DS 0,5 – 70 cm

9 podkmen: klepítkatci (Chelicerata) hrotnatci, pavoukovci, nohatky mořští - primitivní formy suchoz. - ev. pokročilejší, mimotělní trávení

10 klepítkatci 1. párklepítka chelicery1. pár končetin přeměněn v klepítka = chelicery - příjem potravy 2. pármakadla pedipalpy2. pár končetin přeměněn v makadla = pedipalpy - hmat hlavohruďsrůst hlavy s hrudí v hlavohruď (cephalothorax) 4 páry kráčivých4 páry kráčivých končetin nečlánkovaný zadečeknečlánkovaný zadeček bez končetin DS: žábry / plicní vaky (povrch těla)

11 třída: hrotnatci (Merostomata) mořští kyjonožci - vymřelí, až 180 cm ostrorepi –především v prvohorách –larva podobná trilobitům –zahrabáni na mořském dně –měkkýši, larvy –hřbetní krunýř –přední a zadní oddíl (končetiny s žábrami), telson (hrot – kloubně) –složené oči –ostrorep americký - 60 cm

12 třída: pavoukovci (Arachnida) suchozemští – vzdušný kyslík hlavohruď, stopka, zadeček bez končetin klepítka s jedovou žlázou (2 články) makadla (6 čl., hmat, přenos spermatoforů) 4 páry kráčivých končetin (8 článků) –kyčle, příkyčlí, stehno, koleno, holeň, chodidlo (2 + drápky, přisátí) –snovací háčky –pohyb, snování, kopulace, …

13 pavoukovci predátoři VS: metanefridie (coxální žlázy), Malpighiho trubice (osmóza), vývod do střeva DS: plicní vaky s lištami, stigmata / vzdušnice NS: ganglia, provazce smysly: chybí tykadla, hmat - makadla a brvy, očka s čočkou (8), vnímání otřesů, chemorec. RS: gonochoristé, přímý vývoj

14 řád: pavouci TS: živá kořist do pavučiny (druhově specifická), mimotělní trávení (příliš úzký o. ú., svalnatý jícen), střevo s výběžky - postupné stravování, jaterní žláza snovací bradavky (2 páry), 6 typů žláz DS: stigmata = dýchací průduchy, plicní vaky s dýchacími lištami NS: podhltanová zauzlina, nervová vlákna smysly: mechanor. brvy, otřesy, chemor. RS: předkopulační rituály, spermatofory, kokony, manželský kanibalismus, péče o mláďata

15 pavouci

16 pavouci křižákovití –svislé a řídké pavučiny - dospělé samičky –křižák obecný pokoutníkovití –synantropní –hustá vodorovná plachetkovitá síť –pokoutník domácí

17 pavouci sklípkanovití –díry v zemi –noční lovci –až 10 cm –chlupy –chovatelství –sklípkan huňatý skoky až 0,5 m video

18 pavouci snovačkovití –lepivé vlákno –velmi jedovatí –„černá vdova“ = snovačka jedovatá → čtyřdenní otrava skákavkovití –drobní, barevní –velké oči –skákavka pruhovaná

19 pavouci slíďákovití –kořist přepadají v běhu –podzemní chodby, často ve vlhku –samička nosí kokony –slíďák tatarský –slíďák hajní –slíďák bažinný

20 pavouci běžníkovití –drobní, obratní –bez pavučin –barvoměna –unášivá vlákna → „babí léto“ –běžník květomilný

21 pavouci vodouchovití –vodouch stříbřitý tůně - umí i plavat! zvonovité hnízdo pod vodou vzduchová bublina páří se i vychovává mladé pod vodou

22 řád: šťíři starobylá skupina sucho i vlhko soumrační dravci malá klepítka (chelicery) velká makadla (pedipalpy) – lov zadeček = preabdomen + postabdomen –jedová žláza (2) DS: 4 páry plicních vaků RS: gonochoristé, zásnubní hry, vejcoživorodí, péče

23 štíři štír středomořský –největší evropský veleštír obrovský –Z Afrika, 18 cm štír ostrorepý –chovatelství, jed

24 řád: štírci řádově mm, zploštělí klepítka a makadla jako štíři zadeček není protažený jedová žláza na makadlech často chybí oči pod kůrou odumřelých stromů, opadanka, … draví - roztoči, drobný hmyz foresie - přenos hmyzem štírek obecný, štírek knihový

25 řád: solifugy chlupaté svisle rozvíratelná kusadlovitá klep. dlouhá makadla 2 volné hrudní články tupý článkovaný zadeček jeden pár očí stridulace DS: vzdušnice –nejdokonalejší?

26 solifugy bez jedových žláz mechanoreceptory na vnímání otřesů sucho, teplo noční dravci - členovci, obratl. solifuga egejská –Evropa –4 cm

27 řád: sekáči malé tělo, dlouhé nohy chybí stopka klepítka tříčlánková dlouhá makadla jeden pár očí → hlavně hmat bez jedových žláz dravci - hmyzí vajíčka, členovci, měkkýši autotomie, stav strnulosti

28 sekáči vzdušnice penis, kladélko sekáč domácí klepítník členěný

29 řád: roztoči 0,2 - 30 mm hlavohruď srůstá se zadečkem zřasená kutikula kousavé nebo bodavě savé ú. ú. gonochoristé vývoj nepřímý (larvální instary = nymfy) 3 → 4 páry kráčivých končetin DS: vzdušnice / celý povrch těla CS: chybí

30 roztoči kosmopolitní, různé biotopy, přizpůsobení foresie škody na potravinách parazité přenašeči chorob alergie zúrodňování půdy

31 roztoči klíště obecné –louky, listnaté lesy –až 5 000 vajíček do půdy –vývoj: 3 roky, 3 hostitelé - larvy sají krev –bodavě sací ú. ú. - hypostom (makadla) –ixodin - nesrážení, znecitlivění –samice až 2 roky bez potravy –samci nepřijímají potravu –hřbetní štítek –klíšťová encefalitida, borrelióza

32 roztoči čmelík kuří –slepice, holuby, jiní ptáci –nižší výnosy, nemoci zákožka svrabová –svrab - špatná hygiena –chodbičky v pokožce –svědění → puchýře, strupy prašivky –ušní boltce dobytka a šelem

33 roztoči trudník lidský –mazové žlázy –trudovitost zrohovatění ztráta ochlupení sek. infekce dravčík spížní –predátor → sladokaz moučný

34 roztoči vlnovník révový –setiny mm –2 páry končetin –„plstnatění“ révy sviluška chmelová –rostlinné šťávy –metabolity –choroby –vlákna

35 roztoči pancířníci –saprofágové –sklerotizace –dva oddíly těla –mezihostitelé tasemnic roztočík včelí –hemolymfa –hrudní vzdušnice včel –ztráta koordinace

36 roztoči Varroa včelí –hemolymfa larev i dospělých včel (hlavně trubci) –drobní samečci –synchronní vývojový cyklus s vývojem včely –oslabení a deformace včely, další choroby –velké ohrožení včely jako druhu!

37 třída: nohatky dna moří - 4 000 m dravé - bezobratlí tělo jen několik mm dlouhé končetiny (tělní soustavy) CS: otevřená DS, VS chybí nohatka pobřežní

38 podkmen: žabernatí (Branchiata) dvě třídy: korýši (Crustacea) a rakovci (Malacostraca) třída: korýši vodní DS: žábry (celý povrch těla) článkované tělo –hlava (5 čl.) + hruď (hlavohruď) + zadeček –krunýř (karapax) - někdy inkrustace (Ca soli) 2 páry tykadel 3 páry končetin → ústní ústrojí –1x kusadla (mandibuly) + 2x čelisti (maxilly)

39 třída: korýši rozvětvené končetiny –potrava, plavání, dýchání –hlavohruď i zadeček jednovětevné končetiny –lezení gonochoristé (většinou) vývoj nepřímý (výjimky - raci) –larva nauplius / zoëa (krabi) snadno se množí → vodní biomasa, hosp. význam (ryby)

40 lupenonožci plankton - mm, sladkov. ze stran zploštělé tělo hlava - rostrum hruď - dvouchlopňová schránka, 5 párů konč. (žábra, štětiny) zadeček - bez končetin, furka (čištění štětin), drápky a trny → ústí ř.o., výrůstky - uzavření plodové komůrky hrotnatka obecná (perloočky)

41 lupenonožci tykadla –antenuly malé, chemoreceptory –antény velké, větvené, brvy, svaly → pohyb oči - černý pigment, světlolomné krystalky, optické centrum v NS naupliové oči – larvy → pigmentová skvrnka hrotnatka obecná (perloočky)

42 lupenonožci potrava filtrována nohama → k ú.o. (žvýkací) hepatopankres (hlava) srdce v hřbetní části hrudi NS - hlava - oči, chemoreceptory, svaly partenogeneze – 2n vajíčka → jen samičky pokles teploty atd. → redukční dělení → miktické samičky. a samečkové → pohl. r. → trvalá vajíčka s obaly (efipia) – vzduch → plavou → šíření ptáky (zoochorie), vývoj přímý vertikální migrace ve vodním sloupci

43 lupenonožci hrotnatka velká čočkovec obecný ramenatka velká –dravá –zakrnělá skořápka –10 mm

44 lasturnatky nečlánkované laterálně zploštělé tělo lasturovitá schránka (2 části, vaz, svlékání) mořské dno datování geologických vrstev, ropná ložiska dýchání celým povrchem těla lasturnatka hladinová

45 žábronožky hlava, hruď a zadeček, laterálně zploštělí složené oči na stopkách + naupliové očko vody bez ryb → periodické tůně odolná vajíčka pohyb hřbetem dolů žábronožka sněžní

46 listonožky tělo až 8 cm nepravé články, hřbetní štít složené oči lupenité končetiny –DS, plavání, lezení dravci (i pulci!) odolná vajíčka listonoh letní

47 buchanky mořské i sladkovodní tělo bez schránky – 2 mm vejčitá hlavohruď – plovací nožky velké antenuly – smyslové brvy naupliová očka článkovaný zadeček bez konč. chybí DS i srdce (stahy střeva!) buchanka obecná –váčky s vajíčky

48 buchanky

49 kapřivci ektoparazité ryb dorzoventrálně zploštělé tělo s hřbetním štítkem redukce končetin i smyslů ú. ú. – stilet s jedovou žlázou větvená TS DS celým povrchem těla kapřivec plochý

50 svijonožci přisedlí, mořští hermafrodité plášť s vápenatými destičkami – „víčko“ 6 párů dvouvětevných končetin –filtrace vody - plankton vilejš stvolnatý –kolonie, stvol

51 kořenohlavci endoparazité krabů kořenohlavec krabí –kastrace

52 třída: rakovci většinou mořští pevný krunýř (karapax) stálý počet článků (21) TS – chitinizovaný žaludek, hepatopankreas DS – žábra (na hrudních končetinách) CS otevřená, srdce na hřbetě VS – antenální žlázy NS gangliová hmat, chemoreceptory, statika, oči (teleskopické) gonochoristé, vývoj přímý / larva zoëa

53 rakovci rak říční –výběžek krunýře - rostrum –svlékání - hormon ekdyson, rakůvky, nepřijímá potravu –telson, zasunutí pod tělo - únik –končetiny - dvouvětevné antenuly - statický orgán, chemorecept. antény - bičík, antenální žláza 1x mandibuly, 2x maxilly, 8x kráčivé (+ žábry), 5x zadečkové končetiny (vajíčka), ocasní vějířek

54 rakovci rak říční –spermatofory, oplození téměř vnější, vajíčka na zadečkových nožkách –rostliny, hmyz, potěr –bioindikátor - ohrožený rak signální –severo- americký

55 rakovci humři –mořští –nestejně velká klepeta –60 cm, 30 let –humr evropský rak poustevníček –ulita, mutualismus poustevníček palmový –suchozemský –plody kokosových palem

56 rakovci krabi –široká krátká hlavohruď –zadeček pod hlavohrudí –krab obecný –krab říční rozmn. v moři –velekrab japonský až 3 m

57 rakovci

58 rakovci beruška vodní –zadeček → destička –bioindikátor stínka obecná –suchozemská → vzdušnice –vlhko svinka obecná –suchozemská –sucho –do kuličky

59 rakovci langusty –mořští –dorzoventrálně zploštělé –silná inkrustace –nevyvinutá klepeta –zakrnělé zadečkové nožky → pouze lezení → dno –dlouhé antény –45 cm, 8 kg – lov, konzervy –langusta obecná

60 rakovci krevety a garnáti –mořští –bez inkrustace –laterálně zploštělí –lov, konzervy –kreveta baltická –garnát obecný

61 rakovci blešivec obecný –laterálně zploštelý –chybí krunýř –zadečkové končetiny: plovací a skákací (3 + 3) plave na bok –bioindikátor –potrava pstruhů blešivec studniční –bez pigmentu, slepý

62 video http://zemepis-a-prirodopis- online.webnode.cz/products/clenovci- korysi-videa/

63 rakovci strašek kudlankový –2. pár hrudních končetin - - uchopovací –srdce od hlavy až k zadečku –až 20 cm bezkrunýřka slepá –podzemní vody → studně –relikt z prvohor

64 podkmen: vzdušnicovci Tracheata

65 třída: stonožky (Chilopoda) stonožka škvorová strašník dalmátský zemivka žlutavá stonoha pásovaná

66 třída: mnohonožky (Diplopoda) mnohonožka slepá chlupule podkorní svinule lesní mnohonožka zemní

67 třída: chvostoskoci (Collembola) volnočlenky –poskok škodivý –mákovka vodní –huňatka sněžní –larvenka obrovská srostločlenky –podrepka pestrá


Stáhnout ppt "Triblastica Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace."

Podobné prezentace


Reklamy Google