Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace"— Transkript prezentace:

1 Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace
Triblastica Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace

2 kmen: členovci Arthropoda

3 podkmeny: trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci (hmyz)

4 členovci druhově nejpočetnější kmen živočichů (80%)
vývoj z mnohoštětinatců ? splývání coelom. váčků s blastocoelem → mixocoel prvoústí heteronomní segmentace srůst článků ve větší celky hlava (NS a smysly), hruď (pohybový aparát), zadeček (vnitřní orgány) + srůsty odlišná hřbetní a břišní část těla článkované končetiny – z parapodií původně na každém článku → přeměny, redukce

5 členovci povrch těla CS: otevřená, redukce, rozšíření (pulzování)
chitinová kutikula → vnější kostra, svlékání (ekdyze) krunýř (korýši) uchycení končetinových (křídelních) svalů (PPS) CS: otevřená, redukce, rozšíření (pulzování) TS: členěná, kutikulární výstelka, hepatopankr. VS: Malpighiho trubice, metanefidie, do kutikuly DS: žábry, plicní vaky, vzdušnice

6 členovci NS: gangliová (žebříčkovitá)
nadhltanová zauzlina - smysly podhltanová zauzlina - ústa primitivní mozek smysly: zrak - jednoduché a složené oči hmat, chemorec. ,stator. - tykadla sluch - primitivní (zvuk - hmyz) RS: gonochoristé, vývoj nepřímý i přímý

7

8 podkmen: trojlaločnatci (Trilobitomorpha)
vyhynulí (prvohory) vůdčí zkamenělina, Joachim Barrande třída trilobiti asi 4000 druhů plovoucí, dna moří tři podélné laloky hlava, hruď, zadeček (ocasní štít) 1. pár končetin → tykadla další konč. stejné – dvouvětevné – pohyb, DS 0,5 – 70 cm

9 podkmen: klepítkatci (Chelicerata)
hrotnatci, pavoukovci, nohatky mořští - primitivní formy suchoz. - ev. pokročilejší, mimotělní trávení

10 klepítkatci 1. pár končetin přeměněn v klepítka = chelicery - příjem potravy 2. pár končetin přeměněn v makadla = pedipalpy - hmat srůst hlavy s hrudí v hlavohruď (cephalothorax) 4 páry kráčivých končetin nečlánkovaný zadeček bez končetin DS: žábry / plicní vaky (povrch těla)

11 třída: hrotnatci (Merostomata)
mořští kyjonožci - vymřelí, až 180 cm ostrorepi především v prvohorách larva podobná trilobitům zahrabáni na mořském dně měkkýši, larvy hřbetní krunýř přední a zadní oddíl (končetiny s žábrami), telson (hrot – kloubně) složené oči ostrorep americký - 60 cm

12 třída: pavoukovci (Arachnida)
suchozemští – vzdušný kyslík hlavohruď, stopka, zadeček bez končetin klepítka s jedovou žlázou (2 články) makadla (6 čl., hmat, přenos spermatoforů) 4 páry kráčivých končetin (8 článků) kyčle, příkyčlí, stehno, koleno, holeň, chodidlo (2 + drápky, přisátí) snovací háčky pohyb, snování, kopulace, …

13 pavoukovci predátoři VS: metanefridie (coxální žlázy), Malpighiho trubice (osmóza), vývod do střeva DS: plicní vaky s lištami, stigmata / vzdušnice NS: ganglia, provazce smysly: chybí tykadla, hmat - makadla a brvy, očka s čočkou (8), vnímání otřesů, chemorec. RS: gonochoristé, přímý vývoj

14 řád: pavouci TS: živá kořist do pavučiny (druhově specifická), mimotělní trávení (příliš úzký o. ú., svalnatý jícen), střevo s výběžky - postupné stravování, jaterní žláza snovací bradavky (2 páry), 6 typů žláz DS: stigmata = dýchací průduchy, plicní vaky s dýchacími lištami NS: podhltanová zauzlina, nervová vlákna smysly: mechanor. brvy, otřesy, chemor. RS: předkopulační rituály, spermatofory, kokony, manželský kanibalismus, péče o mláďata

15 pavouci

16 pavouci křižákovití pokoutníkovití svislé a řídké pavučiny - dospělé
samičky křižák obecný pokoutníkovití synantropní hustá vodorovná plachetkovitá síť pokoutník domácí

17 pavouci sklípkanovití díry v zemi noční lovci až 10 cm chlupy
chovatelství sklípkan huňatý skoky až 0,5 m video

18 pavouci snovačkovití skákavkovití lepivé vlákno velmi jedovatí
„černá vdova“ = snovačka jedovatá → čtyřdenní otrava skákavkovití drobní, barevní velké oči skákavka pruhovaná

19 pavouci slíďákovití kořist přepadají v běhu podzemní chodby,
často ve vlhku samička nosí kokony slíďák tatarský slíďák hajní slíďák bažinný

20 pavouci běžníkovití drobní, obratní bez pavučin barvoměna
unášivá vlákna → „babí léto“ běžník květomilný

21 pavouci vodouchovití vodouch stříbřitý tůně - umí i plavat!
zvonovité hnízdo pod vodou vzduchová bublina páří se i vychovává mladé pod vodou

22 řád: šťíři starobylá skupina sucho i vlhko soumrační dravci
malá klepítka (chelicery) velká makadla (pedipalpy) – lov zadeček = preabdomen + postabdomen jedová žláza (2) DS: 4 páry plicních vaků RS: gonochoristé, zásnubní hry, vejcoživorodí, péče

23 štíři štír středomořský veleštír obrovský štír ostrorepý
největší evropský veleštír obrovský Z Afrika, 18 cm štír ostrorepý chovatelství, jed

24 řád: štírci řádově mm, zploštělí klepítka a makadla jako štíři
zadeček není protažený jedová žláza na makadlech často chybí oči pod kůrou odumřelých stromů, opadanka, … draví - roztoči, drobný hmyz foresie - přenos hmyzem štírek obecný, štírek knihový

25 řád: solifugy chlupaté svisle rozvíratelná kusadlovitá klep.
dlouhá makadla 2 volné hrudní články tupý článkovaný zadeček jeden pár očí stridulace DS: vzdušnice nejdokonalejší?

26 solifugy bez jedových žláz mechanoreceptory na vnímání otřesů
sucho, teplo noční dravci - členovci, obratl. solifuga egejská Evropa 4 cm

27 řád: sekáči malé tělo, dlouhé nohy chybí stopka klepítka tříčlánková
dlouhá makadla jeden pár očí → hlavně hmat bez jedových žláz dravci - hmyzí vajíčka, členovci, měkkýši autotomie, stav strnulosti

28 sekáči vzdušnice penis, kladélko sekáč domácí klepítník členěný

29 řád: roztoči 0,2 - 30 mm hlavohruď srůstá se zadečkem zřasená kutikula
kousavé nebo bodavě savé ú. ú. gonochoristé vývoj nepřímý (larvální instary = nymfy) 3 → 4 páry kráčivých končetin DS: vzdušnice / celý povrch těla CS: chybí

30 roztoči kosmopolitní, různé biotopy, přizpůsobení foresie
škody na potravinách parazité přenašeči chorob alergie zúrodňování půdy

31 roztoči klíště obecné louky, listnaté lesy až 5 000 vajíček do půdy
vývoj: 3 roky, 3 hostitelé - larvy sají krev bodavě sací ú. ú. - hypostom (makadla) ixodin - nesrážení, znecitlivění samice až 2 roky bez potravy samci nepřijímají potravu hřbetní štítek klíšťová encefalitida, borrelióza

32 roztoči čmelík kuří zákožka svrabová prašivky
slepice, holuby, jiní ptáci nižší výnosy, nemoci zákožka svrabová svrab - špatná hygiena chodbičky v pokožce svědění → puchýře, strupy prašivky ušní boltce dobytka a šelem

33 roztoči trudník lidský dravčík spížní mazové žlázy trudovitost
zrohovatění ztráta ochlupení sek. infekce dravčík spížní predátor → sladokaz moučný

34 roztoči vlnovník révový sviluška chmelová setiny mm 2 páry končetin
„plstnatění“ révy sviluška chmelová rostlinné šťávy metabolity choroby vlákna

35 roztoči pancířníci roztočík včelí saprofágové sklerotizace
dva oddíly těla mezihostitelé tasemnic roztočík včelí hemolymfa hrudní vzdušnice včel ztráta koordinace

36 roztoči Varroa včelí hemolymfa larev i dospělých včel (hlavně trubci)
drobní samečci synchronní vývojový cyklus s vývojem včely oslabení a deformace včely, další choroby velké ohrožení včely jako druhu!

37 třída: nohatky dna moří - 4 000 m dravé - bezobratlí
tělo jen několik mm dlouhé končetiny (tělní soustavy) CS: otevřená DS, VS chybí nohatka pobřežní

38 podkmen: žabernatí (Branchiata)
dvě třídy: korýši (Crustacea) a rakovci (Malacostraca) třída: korýši vodní DS: žábry (celý povrch těla) článkované tělo hlava (5 čl.) + hruď (hlavohruď) + zadeček krunýř (karapax) - někdy inkrustace (Ca soli) 2 páry tykadel 3 páry končetin → ústní ústrojí 1x kusadla (mandibuly) + 2x čelisti (maxilly)

39 třída: korýši rozvětvené končetiny jednovětevné končetiny
potrava, plavání, dýchání hlavohruď i zadeček jednovětevné končetiny lezení gonochoristé (většinou) vývoj nepřímý (výjimky - raci) larva nauplius / zoëa (krabi) snadno se množí → vodní biomasa, hosp. význam (ryby)

40 lupenonožci plankton - mm, sladkov. ze stran zploštělé tělo
hrotnatka obecná (perloočky) plankton - mm, sladkov. ze stran zploštělé tělo hlava - rostrum hruď - dvouchlopňová schránka, 5 párů konč. (žábra, štětiny) zadeček - bez končetin, furka (čištění štětin), drápky a trny → ústí ř.o., výrůstky - uzavření plodové komůrky

41 lupenonožci tykadla oči - černý pigment, světlolomné krystalky,
hrotnatka obecná (perloočky) tykadla antenuly malé, chemoreceptory antény velké, větvené, brvy, svaly → pohyb oči - černý pigment, světlolomné krystalky, optické centrum v NS naupliové oči – larvy → pigmentová skvrnka

42 lupenonožci potrava filtrována nohama → k ú.o. (žvýkací)
hepatopankres (hlava) srdce v hřbetní části hrudi NS - hlava - oči, chemoreceptory, svaly partenogeneze – 2n vajíčka → jen samičky pokles teploty atd. → redukční dělení → miktické samičky. a samečkové → pohl. r. → trvalá vajíčka s obaly (efipia) – vzduch → plavou → šíření ptáky (zoochorie), vývoj přímý vertikální migrace ve vodním sloupci

43 lupenonožci hrotnatka velká čočkovec obecný ramenatka velká dravá
zakrnělá skořápka 10 mm

44 lasturnatky nečlánkované laterálně zploštělé tělo
lasturovitá schránka (2 části, vaz, svlékání) mořské dno datování geologických vrstev, ropná ložiska dýchání celým povrchem těla lasturnatka hladinová

45 žábronožky hlava, hruď a zadeček, laterálně zploštělí
složené oči na stopkách + naupliové očko vody bez ryb → periodické tůně odolná vajíčka pohyb hřbetem dolů žábronožka sněžní

46 listonožky tělo až 8 cm nepravé články, hřbetní štít složené oči
lupenité končetiny DS, plavání, lezení dravci (i pulci!) odolná vajíčka listonoh letní

47 buchanky mořské i sladkovodní tělo bez schránky – 2 mm
vejčitá hlavohruď – plovací nožky velké antenuly – smyslové brvy naupliová očka článkovaný zadeček bez konč. chybí DS i srdce (stahy střeva!) buchanka obecná váčky s vajíčky

48 buchanky

49 kapřivci ektoparazité ryb dorzoventrálně zploštělé
tělo s hřbetním štítkem redukce končetin i smyslů ú. ú. – stilet s jedovou žlázou větvená TS DS celým povrchem těla kapřivec plochý

50 svijonožci přisedlí, mořští hermafrodité
plášť s vápenatými destičkami – „víčko“ 6 párů dvouvětevných končetin filtrace vody - plankton vilejš stvolnatý kolonie, stvol

51 kořenohlavci endoparazité krabů kořenohlavec krabí kastrace

52 třída: rakovci většinou mořští pevný krunýř (karapax)
stálý počet článků (21) TS – chitinizovaný žaludek, hepatopankreas DS – žábra (na hrudních končetinách) CS otevřená, srdce na hřbetě VS – antenální žlázy NS gangliová hmat, chemoreceptory, statika, oči (teleskopické) gonochoristé, vývoj přímý / larva zoëa

53 rakovci rak říční výběžek krunýře - rostrum svlékání - hormon ekdyson,
rakůvky, nepřijímá potravu telson, zasunutí pod tělo - únik končetiny - dvouvětevné antenuly - statický orgán, chemorecept. antény - bičík, antenální žláza 1x mandibuly, 2x maxilly, 8x kráčivé (+ žábry), 5x zadečkové končetiny (vajíčka), ocasní vějířek

54 rakovci rak říční rak signální spermatofory, oplození téměř vnější,
vajíčka na zadečkových nožkách rostliny, hmyz, potěr bioindikátor - ohrožený rak signální severo- americký

55 rakovci humři rak poustevníček poustevníček palmový mořští
nestejně velká klepeta 60 cm, 30 let humr evropský rak poustevníček ulita, mutualismus poustevníček palmový suchozemský plody kokosových palem

56 rakovci krabi široká krátká hlavohruď zadeček pod hlavohrudí
krab obecný krab říční rozmn. v moři velekrab japonský až 3 m

57 rakovci

58 rakovci beruška vodní stínka obecná svinka obecná zadeček → destička
bioindikátor stínka obecná suchozemská → vzdušnice vlhko svinka obecná sucho do kuličky

59 rakovci langusty mořští dorzoventrálně zploštělé silná inkrustace
nevyvinutá klepeta zakrnělé zadečkové nožky → pouze lezení → dno dlouhé antény 45 cm, 8 kg – lov, konzervy langusta obecná

60 rakovci krevety a garnáti mořští bez inkrustace laterálně zploštělí
lov, konzervy kreveta baltická garnát obecný

61 rakovci blešivec obecný blešivec studniční laterálně zploštelý
chybí krunýř zadečkové končetiny: plovací a skákací (3 + 3) plave na bok bioindikátor potrava pstruhů blešivec studniční bez pigmentu, slepý

62 video

63 rakovci strašek kudlankový bezkrunýřka slepá
2. pár hrudních končetin - - uchopovací srdce od hlavy až k zadečku až 20 cm bezkrunýřka slepá podzemní vody → studně relikt z prvohor

64 podkmen: vzdušnicovci
Tracheata

65 třída: stonožky (Chilopoda)
stonožka škvorová strašník dalmátský zemivka žlutavá stonoha pásovaná

66 třída: mnohonožky (Diplopoda)
mnohonožka slepá chlupule podkorní svinule lesní mnohonožka zemní

67 třída: chvostoskoci (Collembola)
volnočlenky poskok škodivý mákovka vodní huňatka sněžní larvenka obrovská srostločlenky podrepka pestrá


Stáhnout ppt "Coelomata – článkovaní heteronomní segemntace"

Podobné prezentace


Reklamy Google