Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad
Pálava Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad

2 Pálava

3 Pálava Pálava je skutečným přírodním klenotem České republiky, chráněnou krajinnou oblastí(CHKO) byla vyhlášena v roce 1976. CHKO Pálava leží v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR a má téměř středomořský ráz. Rozloha této chráněné oblasti zabírá 83 km2 a většina jejích nejcennějších rezervací se nachází na hlavním hřebeni Pavlovských vrchů. Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí.

4 Pálava Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické Venuše. Tato soška byla nalezena a má nevyčís- litelnou hodnotu. Je vyrobena ze směsi vody, hlíny, vápence a kostí. Stáří je asi let.

5 Pálava Nejvyšším vrcholem Pálavy je Děvín(554 m n.m).
Jedná se o podlouhlý hřeben mezi Dolními Věstonicemi a Klentnicí. Bělostné vápencové skály se tu střídají se stepními trávníky a dubohabrovými lesy. Je odtud vidět velká část jižní Moravy a Dolního Rakouska. Nachází se tu vysílací věž.

6 Pálava Pro Pálavu jsou mj. typické i 3 romantické zříceniny středověkých hradů. 1. Sirotčí hrádek na Stolové hoře

7 Pálava 2. Kozí hrádek v Mikulově

8 Pálava 3. Dívčí hrady( Děvičky) severní hřeben Děvína O kus níž před hradem se nápadně bělají tři výrazné vápencové útesy. Podle pověsti jsou to zkamenělé dívky. Za tichých nocí se od těchto kamenů ozývá tlumený nářek.

9 Pálava Pálava byla vyhlášena v roce 1976 jako Chráněná krajinná oblast (CHKO). Důvodem je jedinečný krajinný ráz a unikátní přírodní podmínky. Nachází se zde mnoho vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů, jež zde v rámci ČR vytvářejí nejpočetnější populace nebo se u nás dokonce nikde jinde nevyskytují. Jednou z posledních lokalit slanomilné vegetace je Slanisko u rybníka Nesytu v jižní části CHKO. (slaná půda díky minerálům)

10 Pálava Najdeme zde druhově bohaté skalní, drnové a luční stepi(travnaté oblasti), lesostepi, teplomilné doubravy(les z dubů) a suťové lesy, dubohabřiny, v nichž jsou dvě obory pro chov zvěře. Podél řeky Dyje se střídají lužní lesy(podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem) s loukami a jinými mokřadními nebo vodními společenstvy.

11 Pálava Slanisko u Nesytu Bahenka šášinovitá Oman britský

12 Pálava Lužní les na Pálavě

13 Pálava Pouzdřanská step v CHKO Pálava

14 Pálava Chráněné rostliny rostoucí v CHKO Pálava
Kosatec modrý, žlutý, nízký Hvozdík pálavský

15 Pálava Písečnice velkokvětá Šalvěj etiopská

16 Pálava Chránění živočichové žijící v CHKO Pálava
(především hmyz-brouci a motýli, ptáci) Tesařík obrovský Roháč obecný

17 Pálava Kudlanka nábožná

18 Pálava Otakárek ovocný Otakárek fenyklový

19 Pálava Martináč hrušňový-největší evropský noční motýl

20 Pálava Orel mořský

21 Pálava Dudek chocholatý Vlha pestrá

22 Pálava Vápencový masív Pálavy ukrývá i své podzemní krásy, které byly až donedávna veřejnosti utajeny. V květnu 2004 však speleologové z Mikulova zpřístupnili v délce 3000 m největší pálavskou jeskyni Na Turoldu, která se nachází v opuštěném lomu na severním okraji města. Jeskyně je zimovištěm kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence i jiných druhů,např.:netopýr velký, netopýr vodní, netopýr brvitý, netopýr řasnatý, netopýr vousatý, netopýr dlouhouchý.

23 Pálava Jeskyně Na Turoldu

24 Pálava Vodstvo V chráněné krajinné oblasti Pálava je celkově nedostatek povrchových i podzemních vod. K významnějším vodním plochám patří Nové Mlýny, které navazují na Pálavu při její severní hranici. V roce 1986 byla dekretem UNESCO Programu člověk a biosféra vyhlášena Biosférická rezervace (BR) Pálava. V roce 2003 byly završeny snahy o rozšíření území biosférické rezervace vznikla tak podstatně větší Biosférická rezervace Dolní Morava.

25 Pálava Nové Mlýny

26 Pálava Otázky: 1.V kterém roce byla Pálava vyhlášena CHKO? 2.Jak se jmenuje soška nalezená v této oblasti? 3.Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Pálavy? 4.Jmenuj aspoň jeden hrad nacházející se v této oblasti. 5.Jmenuj 3 chráněné rostliny rostoucí na Pálavě. 6.Jak se jmenuje největší vodní plocha v CHKO? Otázka pro bystré hlavy: Co je to lužní les?

27 Pálava Zápis: -Pálava byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí v roce existovala zde pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť -byla zde nalezena soška Věstonické Venuše -nejvyšším vrcholem Pálavy je Děvín(554 m n.m) -najdeme zde 3 zříceniny středověkých hradů-Sirotčí hrádek, Kozí hrádek, Dívčí hrady(Děvičky) -vyjímečné jsou zdejší stepi, lesostepi ,doubravy, lužní lesy a slanisko -rostou tady tyto chráněné rostliny:-nízký kosatec modrý a žlutý -hvozdík pálavský -písečnice velkokvětá -šalvěj etiopská

28 Pálava Zápis: -žijí tu tito chránění živočichové:-roháč obecný
-tesařík obrovský -kudlanka nábožná -otakárek feniklový -orel mořský -dudek chocholatý -netopýr vrápenec -nejdůležitější vodní plochou jsou Nové Mlýny -v roce 1986 byla Pálava vyhlášena Biosférickou rezervací,která byla v roce 2003 rozšířena na Biosférickou rezervaci Dolní Morava

29 Pálava Prameny: Vše platné ke dni 20.1.2012 http://itras.cz/palava/
Vše platné ke dni

30 KONEC


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Hoberlová, ZŠ Rajhrad"

Podobné prezentace


Reklamy Google