Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy řízení rozpočtu ve veřejné správě Jan Renc Product manager, SAP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy řízení rozpočtu ve veřejné správě Jan Renc Product manager, SAP ČR."— Transkript prezentace:

1 Trendy řízení rozpočtu ve veřejné správě Jan Renc Product manager, SAP ČR

2 Plánování Finanční řízení a rozpočet Standardizace a integrace Reference

3  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 3 Procesy (Government Financial Management Cycle) příprava rozpočtu čerpání rozpočtu řízení likvidity a dluhová služba finanční výkaznictví audit a vyhodnocení Základní data fondy – zdroje financování organizační členění – kapitoly státního rozpočtu ekonomická klasifikace – rozpočtové položky odvětvová klasifikace – paragrafy investiční programy (dotace) Kompletní rozpočtový cyklus Kompletní výdajový cyklus Vazba na mezinárodní statistiky a klasifikace Treasury Reference Model (IMF)

4  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 4 Government Financial Management Cycle Source: Hashin, Ali, Allan, Bill, Treasury Reference Model Odhady příjmů a výdajů Odhady personálních nákladů Dluhová služba Dodatky, krácení a transfery rozpočtu Limitky Nákup zboží a služeb Vytváření pracovních míst Zvýšení mezd Investice Ověření dodávky zboží a služeb Výplaty mezd Příjmy Dluhová služba Sledování grantů a dotací Krátkodobé odhady příjmů a výdajů Monitoring hotovosti Strategie výpůjček Závěrkové práce Legislativní výkaznictví Dostupnost dat Průkaznost záznamů

5  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 5 Návrh rozpočtu Originální rozpočet (R1) Aktuální rozpočet Limitky Rezervace rozpočtu (‚mandatorní‘ výdaje) Závazek (objednávka) Potvrzení dodávky Platba Závěrkové práce Audit Rozpočtový a výdajový cyklus

6  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 6 Pokladní a akruální princip transakce se evidují jenom tehdy, když se uskuteční příjem nebo výplata peněz nutnost dodatečných informací o závazcích a povinnostech, které vyplývají z realizace rozpočtu „Plně akruální účetnictví vykazuje operace a události v momentu, kdy nastanou, bez ohledu na to, kdy byla přijata nebo vyplacena peněžní částka. Příjmy se vykazují v rozsahu, ve kterém měly v daném roce nastat, bez ohledu na to, zda byly vybrány, nebo nebyly. Výdaje odrážejí objem zboží a služeb, který se spotřeboval během daného roku, bez ohledu na to, zda za ně bylo zaplaceno. Náklady spojené s majetkem se časově rozkládají a vykazují se, když jsou využívány při poskytování služeb.“ (IFAC, 1991) Pokladní princip Akruální princip

7  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 7 Finanční řízení: Klíčové vlastnosti Podpora účetních standardů US GAAP, HGB, IAS Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih v reálném čase Volné používání měn tabulka kursů, firemní měna, transakční měna,... Podpora přechodu lokálních měn na EURO Vícenásobný volně definovatelný účetní rozvrh Automatická účtování leasing, nájem, párování otevřených položek,... Dohledání změn, princip dokladovosti Uživatelsky definovatelné odpisové plány

8  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 8 Řízení rozpočtu: Klíčové vlastnosti Kontrola konzistence rozpočtu Paralelní víceúrovňová kontrola disponibility Rezervace prostředků Střednědobý rozpočet Výkonnostní rozpočtování Mimorozpočtové zdroje Přenos obliga a rozpočtu do následujícího roku Kmenová data závislá na roce Statusy – roční kalendář rozpočtových prací Rozšiřitelnost řešení

9 Plánování Finanční řízení a rozpočet Standardizace a integrace Reference

10  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 10 SAP podporuje 25 oborových řešení Standardní produkt mySAP ERP Produkty se společným základem Správa dávek a poplatků Specifické produkty Řízení rozpočtu Stadt Wien Oborová řešení SAP

11  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 11 mySAP ERP powered by NetWeaver Nová generace řešení SAP Postaveno na bázi SAP NetWeaver Navrženo pro všechna oborová řešení Plně integrováno v rámci mySAP Business Suite Přináší výrazné výhody díky  Uživatelsky přívětivé rozhraní  Architektura schopná reagovat na nové požadavky  Transparentnost a analytické nástroje  Rozšiřitelné interní procesy mySAP ERP Analytické aplikace Finanční řízení Správa majetku Řízení lidských zdrojů Provozní agendy SAP NetWeaver Spolupráce uživatelů Integrace informací Integrace procesů Aplikační platforma

12  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 12 Mapa řešení SAP Strategické plánování Podpora rozhodování a datové sklady Příprava a financování programů Příprava rozpočtuMěření výkonu Finanční účetnictvíManažerské účetnictvíČerpání rozpočtuSpráva grantů Řízení hotovosti & Treasury Spisová služba Správa vybavení, zařízení Správa nemovitostíSpráva majetku Řízení programů a projektů Správa cestovních nákladů Nábor, pracovní poměr a rozvoj pracovníků Personální administrace, systemizace Řízení času a nepřítomnosti Zúčtování mezd Analytické a samoobslužné služby Strategické plánování lidských zdrojů e - Learning NákupElektronický nákupŘízení tendrůSpráva kontraktů Analýza a monitorování nákupu Řízení zásob e Government Správa dávek a poplatků Sociální služby Veřejné zdravotnictví ObranaKrizové řízení Strategické řízení Finanční řízení Řízení lidských zdrojů Řízení provozu Správa materiálu a služeb Vládní programy

13  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 13 fakturaplatbaobjednávka dodavatelé faktura hlavní kniha platba hlavní kniha stav materiálu příjem materiálu příjem faktury požadavek objednávka předběžný náklad obligo požadavek obligo objednávka Integrace vnitřních procesů Logistika Účetnictví Rozpočet 50 DM Controlling požadavek

14  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 14 Integrace vnějších procesů Odeslání rozhodnutí Občan Vytvoření požadavku Správa dávek a poplatků Otevřené položky Spisová služba Monitoring a audit zpracování Zpracování požadavku integrace s ostatnímy systémy veřejné správy Úřad Vydání rozhodnutí Manažerský informační systém Účetnictví Hlavní kniha

15 Plánování Finanční řízení a rozpočet Standardizace a integrace Reference

16 Příprava rozpočtu Personální plánování Plánování personálních nákladů Systemizace majetku Plánování projektů

17  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 17 Příprava rozpočtu - proces Oddělení Odbor rozpočtuVedení úřadu Návrh výdajového stropu Spuštění plánování (bottom-up) Plánování rozpočtu Odeslání rozpočtových požadavků Kontrola a konsolidace Odeslání požadavku Konsolidace a modifikace požadavku Aplikace změn rozpočtu Konečné schválení Rozpis rozpočtu v provozním ERP Uvolnění rozpočtu

18  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 18 Příprava rozpočtu – plánovací schémata Krok 1: úroveň 1 Decentralizovaný návrh rozpočtu paragrafy, rozpočtové položky, investiční akce, detailní org. členění Krok 2: úroveň 2 Konsolidace návrhu pododdíly, podseskupení položek, projekty, základní org. členění Krok 3: úroveň 3 Redefinice základních parametrů závazné ukazatele, důležité projekty, (oddíly, seskupení rozp. položek) hrubé org. členění Krok 4: úroveň 2 Distribuce rozpočtu pododdíly, podseskupení položek, projekty, základní org. členění Krok 5: úroveň 1 Distribuce rozpočtu paragrafy, rozpočtové položky, investiční akce, detailní org. členění Oddělení 1 Oddělení 2 Odbor rozpočtu Vedení úřadu

19  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 19 Pozice detailní úroveň plánování funkce např. odborný referent odboru nákupu Osoba konkrétní úroveň plánování individuální např. Karel Novák Profese hrubá úroveň plánování klasifikace speciálních aktivit např. odborný referent Personální plánování

20  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 20 Plánování personálních nákladů Zaměstnanec Základní mzda Srážky Odměny Mzda (simulovaná/reálná data) Plánovaná mzda - rekvalifikace (simulovaná) Rozdíl aktuální/ plánovaná mzda Data z „Training and Event Management“ Jednorázové složky Mzdová pravidla SAP BW mySAP Financials mySAP ERP HCM Detailní plánování pro liniové manažery Plán personálních nákladů Organizační jednotka Plánování limitů Náklady na vzdělávání Pozice Plánovaná mzda Data souvisejících objektů (např. průměr pro neobsazené pozice) Profese Plánovaná mzda Data souvisejících objektů (např. průměr pro danou profesi) Scénář 1 Scénář 2 Scénář N …

21  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 21 Plánování personálních nákladů - plánovací běh Plánování nákladů běží po celé organizační struktuře podle vybraných kritérií Plánovací běh Org01 Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Plán personálních nákladů výsledek plánovacího běhu Plánovací data (náklady) pro zaměstnance Plánovací data pro pozice, org. jednotky... Podmínky výběru Metoda Scénář Generuje související a dodatečné složky nákladů podle scénáře Plánování počtů Plánovací perioda Plánovací pohled

22  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 22 Sériové číslo konkrétní úroveň plánování fyzický materiál např. Y-500 305 Číslo materiálu detailní úroveň plánování materiálová reference např. Mercedes Benz 1017 Objekt materiálového plánování hrubá úroveň plánování konceptuální přehled modelů např. nákladní automobil, střední kategorie Systemizace majetku

23  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 23 Výzvy Dohled nad kritickými zdroji Vizualizace stavu dodavatelských procesů On-line informace zjednodušující řízení Řešení Podpora materiálových a kontraktačních potřeb Zjednodušení nákupních procesů Zlepšení spolupráce s dodavateli Analýza naplněnosti stavů Přínosy Redukce skladových zásob a přepravních nákladů Zpřesnění předpovědí dalších potřeb Snížení počtu objednávkových cyklů Zlepšení úrovně služby Mapa řešení Plánování nákupních požadavků Skladové hospodářství Doprava & Distribuce Nákup & Zajištění zdrojů Systemizace majetku - úplná kontrola zdrojů

24  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 24 Plánování projektů Vytvoření projektu v provozním systému Plánování termínů Plánování nákladů Plánování materiálu Plánování zdrojů Příprava rozpočtu Spolupráce s partnery Simulace projektu Definitivní schválení... Strategické plánování Portfolio projektů Globální plánování zdrojů Simulace vývoje Stanovení priorit SAP xRPM cProjects Project Management System Základní plán Schválení přípravy Návrh projektu Sumarizace Integrace Analýzy

25  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 25 Lidské zdroje ProjektOrg. Odd. Tým Role Odbor Plánování projektů – hlavní funkce Projekty Spolupráce Finanční řízení Znalosti Dílčí etapy Monitoring průběhu Expertní znalosti SAP xRPM

26 Plánování Finanční řízení a rozpočet Standardizace a integrace Reference

27  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 27 Cíle projektu reorganizace správy rozpočtu a účetnictví automatizace procesů namísto dílčí automatizace úloh implementace projektu dle centrálně připravených rolí integrace 12 ministerstev a více než 130 centrálních úřadů Nová úroveň software podporujícího internet/intranet, e-commerce, etc. Rakousko rozloha: 84,000 km 2 obyvatelstvo: 8,1 mil. st. rozpočet: 114 mld. € Federální ministerstvo financí 160,000+ zaměstnanců 130+ úřadů 5,000 uživatelů SAP verze: 4.62 Řešení: mySAP.com kontrakt: 1998 produktivní start: červenec 2001 proč SAP: SAP je schopen využít své znalosti optimálních procesů komerční sféry v kontextu veřejné správy Přínosy projektu zeštíhlení administrativních procesů SAP = „Slim Administrative Processes“ zvýšení efektivity – např. proces nákupu: 14 kroků namísto 25 zlepšení kvality dat pro řídící úroveň moderní controlling plně integrovaný datový sklad Reference: Rakousko

28  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 28 Danish Ministry of Tax EasyPay Project Zodpovědnost za správu daní a cel 5,400 zaměstnanců 3 mld. DKr rozpočet (IT: 0.5mld. DKr) 8 lokálních úřadů 275 měst 180 000 firem 4.7mil poplatníků 640 mld. DKr příjmů 275 mld. Dkr plateb Cíle projektu redukce administrativy pro firmy zlepšený výběr daní technologická inovace systému Přínosy projektu správa všech typů příjmů v jednom systému zvýšená schopnost implementace změn legislativy modernizovaný systém zahrnují integraci pomocí webových služeb Řešení: SAP Public Sector Collection and Disbursement produktivní start:1.4.2002 proč SAP: úspěšná implementace ERP PSCD je standardní produkt splňující požadavky jednotný pohled na daňového poplatníka Easy Pay is an electronic report system providing information about wages and employees that enterprises are obliged to report to authorities Kontakt: Kurt Friis Jensen, kurt.friis.jensen@sap.com Reference: Danish Ministry of Tax

29  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 29 Cíle projektu zvýšení efektivnosti služeb občanům snížení transakčních nákladů zpřístupnění služeb města kdekoliv a kdykoliv one-stop-shop orientace města na občany zlepšení podpory rozhodování Kapské město Projekt Ukuntinga 28 000 zaměstnanců 1,15 mil. transakcí denně 6 500 uživatelů SAP 500 přístupových míst nahrazeno 113 původních systémů Řešení: my SAP ERP + IS-U zahájení projektu: 3/2002 produktivní běh–1.fáze: 12/2002 produktivní běh–2.fáze: 9/2003 ComputerWorld Honors 2004 AWARD RECIPIENTS FOR THE 21ST CENTURY ACHIEVEMENT AWARDS Judged best IT application in the world in Government & Non-Profit Organizations The world’s largest local government enterprise resource planning system enhances the ability of 28,000 municipal employees to provide service to more than 3 million citizens, providing a consistent and easily accessed level of service to all. http://www.cwheroes.org Reference: City of Cape Town

30  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 30 Cíle modernizačního projektu implementace mezinárodních účetních pravidel pro veřejnou správu začlenění principů akruálního účetnictví integrace finančních a účetních systémů rozšíření využívané funkcionality zvýšení zabezpečení a konzistentnosti dat Evropská komise Projekt modernizace účetního systému New Financial Regulation International Public Sector Accounting Standards (IFAC) Decentralised implementation Centralised information Řešení: my SAP ERP zákazník SAP: 10.11.1995 přípravné studie:2000 start projektu: 17.12.2002 konec projektu:2005 „This is very ambitious project in its scope and in its timetable. It will bring the Commission in the avantgarde of the public sector accounting.“ Budget Commissioner Schreyer http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/141 Reference: Evropská komise

31  SAP ČR 2005, ISSS – Řešení SAP pro veřejnou správu, Jan Renc / 31 Reference celkem více než 2000 zákazníků v oblasti veřejné správy Amerika City of Phoenix, Washington D.C., City of Richmond, City of Toronto, State of California, State of Arkansas, State of Pennsylvania, Florida Department of Revenue, US Army, US Navy, Guanjuato State Government Mexico, City of Vancouver Canada Evropa City of Basel, Ministry of Finance Germany, Hampshire County Council UK, Highways of Austria, Government of Finance Austria, Office for Foreign Affairs Germany, Ministry of Justice Netherlands, Ministry of Finance Netherlands, London Borough of Enfield UK, Government of Upper Austria, Government of Switzerland, City of Vienna, City of Manheim Česká Republika Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Magistrát města Plzně, Magistrát města Liberce, DP hl.m. Prahy, DP města Brna, Nejvyšší kontrolní úřad


Stáhnout ppt "Trendy řízení rozpočtu ve veřejné správě Jan Renc Product manager, SAP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google