Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie I ( Cvičení 8 – Inflace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie I ( Cvičení 8 – Inflace)"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie I ( Cvičení 8 – Inflace)
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MAEK1 – Cvičení 8 Daná ekonomika byla ve sledovaném období charakterizována následujícími údaji: nominální hrubý domácí produkt vzrostl o 9%, nominální úroková míra činila 11%, míra nezaměstnanosti byla 5% a reálný hrubý domácí produkt vzrostl o 3%. Vypočtěte: kolik přibližně činila míra inflace kolik přibližně činila reálná úroková míra

3 MAEK1 – Cvičení 8 Daná ekonomika byla ve sledovaném období charakterizována následujícími údaji: nominální hrubý domácí produkt vzrostl o 9%, nominální úroková míra činila 11%, míra nezaměstnanosti byla 5% a reálný hrubý domácí produkt vzrostl o 3%. Vypočtěte: kolik přibližně činila míra inflace = 6% kolik přibližně činila reálná úroková míra

4 MAEK1 – Cvičení 8 Daná ekonomika byla ve sledovaném období charakterizována následujícími údaji: nominální hrubý domácí produkt vzrostl o 9%, nominální úroková míra činila 11%, míra nezaměstnanosti byla 5% a reálný hrubý domácí produkt vzrostl o 3%. Vypočtěte: kolik přibližně činila míra inflace = 6% kolik přibližně činila reálná úroková míra = 5%

5 MAEK1 – Cvičení 8 Samuelson převedl původní Phillipsovu mzdově inflační křivku na cenově inflační křivku. Pokud víme, že mzdová inflace činila 15% a tempo růstu produktivity práce dosahovalo výše 6%, kolik přibližně činila cenová inflace?

6 MAEK1 – Cvičení 8 Samuelson převedl původní Phillipsovu mzdově inflační křivku na cenově inflační křivku. Pokud víme, že mzdová inflace činila 15% a tempo růstu produktivity práce dosahovalo výše 6%, kolik přibližně činila cenová inflace? => 9%

7 Neočekávaně vysoká míra inflace zpravidla nejvíce postihuje:
MAEK1 – Cvičení 8 Neočekávaně vysoká míra inflace zpravidla nejvíce postihuje: dlužníky věřitele vlastníky nemovitosti

8 Neočekávaně vysoká míra inflace zpravidla nejvíce postihuje:
MAEK1 – Cvičení 8 Neočekávaně vysoká míra inflace zpravidla nejvíce postihuje: dlužníky věřitele vlastníky nemovitosti

9 MAEK1 – Cvičení 8 Pokud se ekonomika nachází na přirozené míře nezaměstnanosti platí vždy: míra inflace je menší než přirozená míra nezaměstnanosti míra inflace je rovna přirozené míře nezaměstnanosti míra inflace je větší než přirozená míra nezaměstnanosti neplatí žádná z možností

10 MAEK1 – Cvičení 8 Pokud se ekonomika nachází na přirozené míře nezaměstnanosti platí vždy: míra inflace je menší než přirozená míra nezaměstnanosti míra inflace je rovna přirozené míře nezaměstnanosti míra inflace je větší než přirozená míra nezaměstnanosti neplatí žádná z možností

11 MAEK1 – Cvičení 8 Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku: doplňte popisky os kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X1 kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2

12 MAEK1 – Cvičení 8 Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku: doplňte popisky os = míra nezaměstnanosti a míra inflace kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X1 kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2

13 MAEK1 – Cvičení 8 Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku: doplňte popisky os = míra nezaměstnanosti a míra inflace kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti = 6% kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X1 kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2

14 MAEK1 – Cvičení 8 Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku: doplňte popisky os = míra nezaměstnanosti a míra inflace kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti = 6% kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X1 = 0% kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2

15 MAEK1 – Cvičení 8 Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku: doplňte popisky os = míra nezaměstnanosti a míra inflace kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti = 6% kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X1 = 0% kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2 = 2%

16 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 1. Při zjišťování CPI se využívá fixní koš statků a služeb. Může tento fakt negativně ovlivnit přesnost zjišťování míry inflace?

17 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 1. Při zjišťování CPI se využívá fixní koš statků a služeb. Může tento fakt negativně ovlivnit přesnost zjišťování míry inflace? Fixní koš statků a služeb samozřejmě může způsobovat značné problémy při zjišťování inflace. Tento koš je vybrán podle výdajů průměrné domácnosti ve výchozím roce. Je zřejmé, že výdaje domácnosti v dalších letech (po dobu platnosti fixního koše) se mohou značně lišit. Proto také statistikové čas od času provedou celkovou revizi – např. u nás se plánuje jako nový základní rok, rok Dalším problémem fixního koše je, že některé výrobky se mohou přestat v průběhu doby vyrábět a nebo zastarávají a jsou nahrazovány novými typy (typicky např. počítače). I na tuto situaci musí statistikové reagovat a musí nahrazovat zastaralé statky ve spotřebním koši. To jsou jen některé problémy fixních košů, jistě by šlo najít mnohé další.

18 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 2. Ve sledovaném období se nominální HDP zvýšil z mld. Kč na mld. Kč. Reálný HDP vzrostl z mld. Kč na mld. Kč. Zjistěte pomocí deflátoru HDP, jaká byla ve sledovaném období míra inflace.

19 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 2. Ve sledovaném období se nominální HDP zvýšil z mld. Kč na mld. Kč. Reálný HDP vzrostl z mld. Kč na mld. Kč. Zjistěte pomocí deflátoru HDP, jaká byla ve sledovaném období míra inflace. Nejdříve si musíme vypočítat deflátor HDP pro výchozí rok a pak pro nový rok. Deflátor HDP vypočítáme tak, že vydělíme nominální HDP reálným HDP a tento podíl pak vynásobíme stem. Pro výchozí rok: deflátorHDP = 2 000 *100 = 105,3 1 900

20 π = MAEK1 – Cvičení 8 Pro nový rok: deflátorHDP = 2 800 *100 = 133,3
2 100 Pro nový rok: π = 133,3 – 105,3 *100 = 26,6% 105,3

21 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 3. O sledované ekonomice jsou k dispozici tyto údaje: míra inflace je 5%, míra nezaměstnanosti 7%, nominální úroková míra 3% a reálný produkt roste o 4% ročně. Jaké by bylo vaše doporučení ohledně výhodnosti ukldat si volné peníze na účet v bance?

22 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 3. O sledované ekonomice jsou k dispozici tyto údaje: míra inflace je 5%, míra nezaměstnanosti 7%, nominální úroková míra 3% a reálný produkt roste o 4% ročně. Jaké by bylo vaše doporučení ohledně výhodnosti ukldat si volné peníze na účet v bance? Vaše doporučení by pravděpodobně nebylo kladné. Víme, že reálná úroková míra je dána přibližně rozdílem mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. V našem případě by vycházela záporná ve výši dvou procent. Představte si, že budeme mít na začátku Kč za tyto peníze můžeme koupit určitý koš statků a nebo je můžeme uložit do banky. Po roce bychom v bance dostali (3% úroková míra). Za tyto peníze bychom si však již nemohli koupit ani daný koš statků, neboť ten by stál už Kč (5% inflace).

23 MAEK1 – Cvičení 8 Cvičení 4. Lidé (ekonomické subjekty) v delším období budou očekávat takovou míru inflace, která ve skutečnosti byla v předcházejícím období. Co by se však stalo, kdyby lidé uměli odhadnout konečný dopad vládních politik na míru inflace okamžitě a rovnou by díky tomu upravili svě očekávání? Předpoklad, že lidé odvozují své očekávání na základě minulého vývoje se nazývá tzv. adaptivní očekávání. Viděli jsme ve výkladu, že díky tomu mohlo dojít ke krátkodobému výkyvu míry nezaměstnanosti od přirozené míry nezaměstnanosti. Pokud by lidé rovnou tušili, jaký bude mít dopad vládní politika na míru inflace, rovnou by výslednou míru inflace očekávali. V tomto případě by nedošlo k žádnému krátkodobému vychýlení míry nezaměstnanosti. Na Phillipsově křivce bychom se rovnou posunuli po dlouhodobé křivce nahoru. Tomuto očekávání se říká racionální očekávání.


Stáhnout ppt "Makroekonomie I ( Cvičení 8 – Inflace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google