Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Literární tvorba v období osvícenství 4. Mimo osvícenská centra Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Literární tvorba v období osvícenství 4. Mimo osvícenská centra Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže."— Transkript prezentace:

1 2. Literární tvorba v období osvícenství 4. Mimo osvícenská centra Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže se zviklá stářím, potom teprve potřebuje vnější upevnění. Alexandr Nikolajevič Radištěv

2 Projevy osvícenství v německé literatuře V 2. polovině 18. století však našlo osvícenství vhodnou půdu i v německých zemích a přes všechny obtíže pomohlo proměnit vkus a cítění pomalu se rodícího měšťanstva. Tvůrci německé osvícenské filozofie a literatury ovšem neoplývali přílišnou originalitou myšlení a zaměřovali se zvláště na rozvíjení teorie poznání a činnost literárně kritickou. Vědec a osvícený filozof Wilhelm von Humboldt

3 Projevy osvícenství v německé literatuře Osobní rukopis a portrét filozofa vědce Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646 - 1716)

4 Projevy osvícenství v německé literatuře Položil základy německé osvícenské estetiky, podle níž mělo literární dílo splňovat především funkci vzdělávací a výchovnou. ale uznával i výrazný podíl estetického zážitku (prožití krásna) na formování člověka. Gottschedova koncepce literární tvorby usměrňovala vkus celé generace německých dramatiků a literárních kritiků a oslovila i pozdější tvůrce preromantické a některé romantiky. Literární kritik a teoretik Johann Christoph Gottsched (1700 - 1766)

5 Projevy osvícenství v německé literatuře Spisovatel a jazykovědec Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 - 1803) a jeho náhrobek v Hamburku

6 Projevy osvícenství v německé literatuře Prozaik a překladatel Christoph Martin Wieland (1733 - 1813) Zakladatel německé estetiky Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781)

7 Projevy osvícenství v německé literatuře Učenec a filozof Immanuel Kant (1724 - 1804) a jeho náhrobek v Kaliningradu

8 Projevy osvícenství v německé literatuře Slavné Kantovy Kritiky (Kritika čistého rozumu a Kritika praktického rozumu)

9 Ruská literární tvorba v období osvícenství Vztah Petra Velikého k vědám a umění dokládá počet kulturních institucí, které během své vlády ustanovil. Založil kromě jiného Akademii věd, Akademii umění i Moskevskou univerzitu (na obrázku).

10 Ruská literární tvorba v období osvícenství Raní slovesní umělci osvícenského klasicismu pokoušeli překonat hrozivou propast, která dělila ruskou národní literaturu od moderního písemnictví západní Evropy. Vasilij Kirillovič Trediakovskij (1703 - 1768). Alexandr Petrovič Sumarokov (1717 - 1777) Antioch Dmitrijevič Kantěmir (1708 - 1744)

11 Ruská literární tvorba v období osvícenství Pod vlivem klasicistní poetiky začal své literární dílo také jeden z největších ruských vzdělanců 18. století Michail Vasilevič Lomonosov (1711 - 1765). Velmi brzy ho však zaujaly osvícenské ideály vzdělanosti, a proto věnoval veškeré síly vědecké práci, zatímco umělecká tvorba, i když chápal její důležitost při šíření společenských ideálů zůstávala poněkud v pozadí.

12 Ruská literární tvorba v období osvícenství Petrova nástupkyně Kateřina II. se považovala za osvícenou panovnici, udržovala styky s osobnostmi francouzského osvícenství (Diderotem i Voltairem), ale doma řešila konflikty represemi a tvrdým pronásledováním nositelů osvícených myšlenek. Odsouzení vůdce nevolnického povstání Jemeljana Pugačeva k trestu smrti

13 Ruská literární tvorba v období osvícenství Představitelé rané osvícenské básnické a dramatické tvorby: Děnis Ivanovič Fonvizin (asi 1745 - 1792) Nikolaj Ivanovič Novikov (1744 - 1818) Gavrila Romanovič Děržavin (1743 - 1816)

14 Ruská literární tvorba v období osvícenství Vědec, filozof a spisovatel Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749 - 1802) Ivan Andrejevič Krylov (1768 - 1844)

15 Počátky amerického písemnictví V průběhu 17. století přicházejí na nový kontinent Angličané i příslušníci jiných národů a vezou s sebou i část kulturního dědictví svých otců.

16 Počátky amerického písemnictví Vyjednávání vůdce kvakerů Williama Penna s Indiány (olejomalba Benjamina Westa)

17 Počátky amerického písemnictví Petr Minnewit získává od Indiánů Manhattan John Smith, jehož kniha Book of Mormon se stala základem pro mormonskou církev

18 Počátky amerického písemnictví Anglický parlament povolil r. 1698 soukromým osobám obchodovat s otroky za rum a cukr.

19 Počátky amerického písemnictví Smlouva Mayflower Compact, ústava puritánů s podpisy prvních otců poutníků zabezpečující kolonistům rovnoprávnost před zákonem

20 Počátky amerického písemnictví Jednotky americké milice pochodují do války za zvuku bubnů a píšťal proti britským vojskům.

21 Počátky amerického písemnictví Střetnutím koloniální milice s britským vojskem u Lexingtonu r. 1775 začala americká válka za nezávislost.

22 Počátky amerického písemnictví Benjamin Franklin (1706-1790) Franklin se u Ludvíka XVI. zasazuje za americké kolonie

23 Počátky amerického písemnictví Přeprava přes řeku Delaware a přísaha jako prvního prezidenta Spojených států Generál George Washington

24 Počátky amerického písemnictví Politik a novinář Thomas Payne (1737 – 1809) Paynův politický odpůrce finančník Alexander Hamilton (1757 - 1804)

25 Počátky amerického písemnictví Bostonské pití čaje (litografie podle dobové kresby) Bostonští občané natírají celníka dehtem a peřím

26 Počátky amerického písemnictví Thomas Jefferson (1743 - 1826) a jeho vlastnoruční koncept proklamace nezávislosti 13 amerických kolonií z roku 1776

27 Počátky amerického písemnictví

28 Kapitulace britských ozbrojených sil v Yorktownu (Virgínia) 10. října 1781


Stáhnout ppt "2. Literární tvorba v období osvícenství 4. Mimo osvícenská centra Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže."

Podobné prezentace


Reklamy Google